راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نقشه سايت «راهكار مديريت»

نقشه سايت راهكار مديريت

راهكار مديريت
همه مقالات و مطالب راهكار مديريتهمه مطالب «راهكار مديريت» به تفكيك نوع مطلب
موضوع نامه راهكار مديريتنمايش موضوعات و مطالب «راهكار مديريت» بصورت درخت موضوعات
جستجو در راهكار مديريتجستجوي عبارات و مفاهيم مورد نظر
راهنماي جستجو در راهكار مديريتراهنماي جستجو در «راهكار مديريت»
خدمات سايت راهكار مديريتمعرفي و راهنماي خدمات قابل ارائه در سايت «راهكار مديريت»
نقشه سايت راهكار مديريتنقشه سايت «راهكار مديريت»
درباره سايت راهكار مديريتتوضيحاتي درباره اهداف و مطالب سايت «راهكار مديريت»
آگهي در سايت راهكار مديريتراهنماي درج آگهي در سايت «راهكار مديريت»
تماس با راهكار مديريتدرج پيام، انتقاد ، پيشنهاد و ايجاد ارتباط با مسئولين «راهكار مديريت»
همكاري با راهكار مديريتچگونگي همكاري بازديد كنندگان و افراد با «راهكار مديريت»
صفحه عضو راهكار مديريتصفحه شخصي هر عضو
ورود اعضاي راهكار مديريتورود اعضاي سايت
عضويت در راهكار مديريتمزاياي عضويت، تعهدات سايت، فرايند عضويت و فرم عضويت در سايت راهكار مديريت
پرسشهاي متداول FAQپرسشهاي متداول بازديدكنندگان سايت «راهكار مديريت»

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

14-15
اردیبهشت

آشنایی با قانون کار

14
اردیبهشت

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

15
اردیبهشت

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

21-22
اردیبهشت

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

21
اردیبهشت

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

22
اردیبهشت

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

15-16
تیر

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

22-23
تیر

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن

-
-

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.