راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا

فهرست مقالات

 •  1. بررسي تاثير همخواني تيپ هاي شخصيتي كاركنان و نقش هاي سازماني بر اثربخشي سازمان مرادي، زهرا [تمام متن]

  چكيده : براي بالا بردن اثربخشي سازمان ها بايد افراد در مشاغل و جايگاههاي سازماني مناسبي قرار داده شوند. افراد تيپ هاي مختلف شخصيتي، در ارتباط با كارشان نيز عملكردها و رفتارهاي خاصي از خود بروز مي دهند كه دانستن آنها كمك زيادي به بالا بردن اثربخشي سازمان ها خواهد نمود.

 •  2. بسته هاي خدمت « شهرامي، ابوالفضل ؛ جعفرخاني،الهه» [تمام متن]

  چكيده : در سال‌هاي اخير، ارائه خدمات پس از فروش، يكي از مهمترين عوامل مؤثر در كسب رضايت مشتريان بوده است. اين موضوع، يكي از مواردي است كه هزينه‌هاي زيادي را به توليدكننده تحميل مي‌نمايد و اعمال سياستهاي مناسب در اين خصوص مي‌تواند علاوه بر اينكه از هزينه‌هاي بي‌مورد جلوگيري نموده و موجب درآمدزايي در حوزه خدم....

  كليدواژه : خدمات پس از فروش- بسته خدمات- پكيج نمودن خدمات- وفاداري مشتريان- رضايت مشتريان

 •  3. اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي « شهرامي، ابوالفضل؛ جعفرخاني، الهه » [تمام متن]

  چكيده : اصلاح ساختار اقتصادي به منظور دستيابي به سياست‌هاي كلي اصل 44 منجر به تدوين برنامه اي جامع براي اجراي اصلاحات اقتصادي بزرگ و ساماندهي توزيع منابع و در راس آن هدفمند كردن يارانه ها شد. بدين ترتيب با اجراي طرح تحول اقتصادي، وضعيت اقتصاد ايران از حركتي بطئي و كند نجات يافته و شتابان به سوي قله‌هاي ترقي....

  كليدواژه : طرح تحول اقتصادي –واقعي شدن قيمتها- اصلاح الگوي مصرف – نظام توزيع

 •  4. رابطه بين هوش هيجاني و مديريت بحران صبوري نوجه دهي ، شهروز |1392 [تمام متن]

  چكيده : بخش اعظمي از زندگي ما را هيجان ها تشكيل مي دهند. حضور مستقيم و غيرمستقيم هيجان ها را مي‌توان در تارك قله هاي استدلال، عقلانيت و براهين عقلاني مشاهده كرد. بي اعتنايي نسبت به هيجان ها، عدم مديريت آنها و مسامحه و غفلت در بيان آنها مي تواند هزينه هاي گزافي را براي انسان به دنبال داشته باشد. مديران خوب....

  كليدواژه : هوش هيجاني، خود آگاهي، خود كنترلي، همدلي، مهارت هاي اجتماعي، خودانگيزي، بحران، مديريت بحران

 •  5. دوركاري: انواع، ابزار، روش ها، الزامات، چالش ها و راهكارها عباسي، محمدرضا [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله موضوع دوركاري را در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي‌دهد.

  كليدواژه : دوركاري ؛ چالش هاي دوركاري ؛ كار از راه دور ؛ الزامات دوركاري ؛ دوركاري در ايران

 •  6. مديريت مقاومت در برابر تغيير فرهاد قديمي [تمام متن]

  چكيده : چرا سازمانها، به طور كلي، مديران و كاركنان آنها در مقابل تغيير كمتر واكنش مناسب نشان مي دهند يا دير واكنش نشان مي دهند و يا در مقابل آن مقاومت مي كنند و راهكارهاي مقابله با اين واكنش ها چيست؟ با توجه به اين كه محقق قصد دارد در اين تحقيق، نظريات و ديدگاه هاي مختلف پيرامون تغيير، عوامل موثر در ايجاد ....

  كليدواژه : تغيير در سازمان ؛ مقاومت در برابر تغيير ؛ مقاومت فردي ؛ مقاومت سازماني ؛ غلبه بر مقاومت ؛ تغييرات برنامه ريزي شده

 •  7. مديريت عملكرد كاركنان مبتني بر مدل TTM: اندازه‌گيري، بازخورد و تقويت مثبت خوشوقتي، آرمين ؛ محسني، حميد |1394 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد شرح داده مي شود و مدل گام به گام ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان توضيح داده مي شود.

  كليدواژه : ارزيابي عملكرد ؛ مديريت عملكرد ؛ معيار عملكرد ؛ شاخص عملكرد ؛ عملكرد كاركنان

 •  8. پرسش‌ها و پاسخ‌هاي تعطيلات و مرخصي‌ها در قانون كار |1392 [تمام متن]

  چكيده : اگر سوالي درباره نوع و ميزان مرخصي، تداخل تعطيلات، مرخصي‌هاي استحقاقي و مناسبت‌هاي رسمي داريد، شك نكنيد جواب خود را در ادامه پيدا خواهيد كرد.

  كليدواژه : مرخصي ؛ تعطيلات ؛ قانون كار ؛ استحقاقي ؛ استعلاجي ؛ ذخيره مرخصي

 •  9. دامنه شمول قانون كار (بررسي فصل 1 و 2 قانون كار) آرمين خوشوقتي |1392 [تمام متن]

  چكيده : قانون كار، دامنه شمول بسيار فراگير و وسيعي دارد. در اين مقاله با بررسي فصول مذكور كه با استناد به مواد قانوني اشاره شده است مي‌توانيم علاوه بر آشنايي با دامنه شمول اين قانون، با جزئيات ديگري كه در اين دو فصل به آنها اشاره شده است آشنا شد. سوالهاي متعددي در خصوص قانون كار از من مي‌شود كه به نظرم علاو....

  كليدواژه : قانون كار ؛ قرارداد كار ؛ كارگر ؛ كارفرما ؛ حقوق كار ؛ روابط كار ؛ منابع انساني

 •  10. موانع رشد اخلاق حرفه اي در سازمان ها مسعود بينش |1390 [تمام متن]

  چكيده : اخلاق، ملاك‌ها، احكام و موانع رشد اخلاق حرفه اي در سازمان‌ها موضوعات اين مقاله را تشكيل مي دهد.

  كليدواژه : اخلاق حرفه اي ؛ سازمان ؛ مسئوليت اجتماعي

 •  11. بازاريابي سبز در ايران: پتانسيل ها و چالش ها شهروز صبوري |1389 [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله مفهوم بازاريابي سبز و روند شكل گيري و تكامل آن را بررسي مي كند و وضعيت آن را در ايران تشريح مي كند.

  كليدواژه : بازاريابي سبز ؛ بازاريابي اجتماعي ؛ محيط زيست ؛ برند هاي سبز ؛ دماي بحران

 •  12. موانع تفكر سيستمي مسعود بينش |1390 [تمام متن]

  چكيده : تفكر سيستمي نوعي نگاه به جهان هستي و پديده‌هاي آن است. اين شيوه تفكر، روش‌شناسي مؤثري را براي سيستم‌هاي اجتماعي- فرهنگي در محيط آكنده از آشفتگي و پيچيدگي ارائه مي‌دهد. در تفكر سيستمي، صرفاٌ به اجزاء و جزئيات يك سيستم نگاه نمي‌شود بلكه چگونگي تعامل بين اجزاء و نيز برهم‌كنش اجزاء و محيط بررسي مي‌شود. ....

  كليدواژه : تفكر ؛ تفكر سيستمي ؛ تفكر تحليلي

 •  13. سنجش رضايت مشتريان با استفاده از مدل ACSI (مطالعه موردي سنجش رضايت مشتريان روغن‌موتور خودرو در ايران) حيرتي، نيما |1386 [تمام متن]

  چكيده : در شرايط رقابتي امروزي، كشف نيازها و خواسته‌هاي مشتريان و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا، يك شرط اساسي موفقيت براي شركت‌ها است. در زمينه نظريه‌هاي رضايت مشتري، كار جدي تحقيقاتي، از اواسط دهه ١٩۷۰ در غرب (عمدتاً آمريكا)، شروع شده و در دهه ١٩۸۰، پايه‌هاي اساسي نظري اين مقوله، بنا شده است. تحقيقات اولي....

  كليدواژه : سنجش ؛ رضايت ؛ مشتري ؛ عدم‌تطابق ؛ وفا‌داري

 •  14. عوامل ايجاد فشار عصبي در مديران و نقش آن بر عملكرد آنها در مراكز آموزش علمي - كاربردي جهاد كشاورزي پورعمادي، نوراله |1390 [???]

  چكيده : هدف اين پژوهش عوامل ايجاد فشار عصبي در مديران و نقش آن بر عملكرد آنها در مراكز آموزش علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي - پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران ارشد و مياني مراكز آموزشي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزي كه شامل 333....

  كليدواژه : فشار عصبي ؛ عملكرد ؛ فشار رواني ؛ گرانباري ؛ سنگيني كار

 •  15. افزايش سود‌دهي از طريق سنجش ميزان وفا‌داري مشتريان (مطالعه موردي سنجش ميزان رضايت و وفا‌داري مشتريان رستوران‌هاي سوپر استار در ايران) حيرتي، نيما ؛ حسيني، حامد |1386 [تمام متن]

  چكيده : امروزه شركت‌ها پيشرو سعي مي‌نمايند كه از طريق «ارضاء كردن مهم‌ترين امور براي مشتريان به بهترين نحوه ممكن» سود‌دهي خود را افزايش دهند. اين نكته كليدي‌ترين پايه موفقيت براي استراتژي نگهداري مشتري است. اين مقاله توضيح مي‌دهد كه چطور رضايت مشتريان را اندازه بگيرد و چطور از اين اطلاعات استفاده كنيد تا به....

  كليدواژه : سنجش ؛ رضايت مشتري ؛ وفا‌داري ؛ ارزش

 •  16. استراتژي قيمت‌گذاري محصولات در بازارهاي صنعتي خالقي، محمد |1390 [تمام متن]

  چكيده : در بازار صنعتي عواملي چون كيفيت، شهرت و اعتبار توليد كننده، خدمات بعد از فروش، انعطاف پذيري، كاربريهاي محصول، تحويل به موقع، كمكهاي فني و رسيدگي به شكايتهاي مشتريان تاثير زيادي بر تصميم خريد مصرف كنندگان صنعتي مي‌گذارد. استراتژي قيمت‌گذاري محصولات مبحث جديدي در مديريت است كه توجه خاص مديران شركتها ر....

  كليدواژه : محصولات صنعتي ؛ محصولات واسطه اي ؛ قيمت گذاري

 •  17. مهندسي معكوس اسماعيلي، علي |1386 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله اهميت، متدولوژي، فرايند و مزاياي مهندسي معكوس تشريح مي‌شود.

  كليدواژه : مهندسي معكوس ؛ انتقال فناوري ؛ reengineering

 •  18. مديريت ريسك: رويكردي نوين براي ارتقاي اثربخشي سازمانها هستي [تمام متن]

  چكيده : عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمانها و مديران، آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است. براي مديريت مؤثر اين چالشها، رويكردهاي نوين مديريت و شايستگيهاي خاص طرح و توصيه شده است. شناسايي و مديريت ريسك يكي از رويكردهاي جديد است كه براي تقويت و ارتقاي اثربخشي سازمانها مورد استفاده قرار مي گيرد. به طو....

  كليدواژه : مديريت ريسك

 •  19. جايزه مالكوم بالدريج بابكي، مهين [تمام متن]

  چكيده : جايزه كيفيت مالكوم بالدريج يكي از جوايز كيفيت معتبر در جهان همانند جايزه بنياد كيفيت اروپا (E.F.Q.M) است. بالدريج يك مسابقه سالانه شبيه جايزه دمينگ براي قدرداني از شركت هاي آمريكايي است كه در كيفيت و مديريت كيفيت به موفقيت هايي نايل آمده باشند. اهداف‌ اين‌ جايزه، ارتقاء آگاهي‌ از كيفيت‌ به‌عنوان‌ ....

  كليدواژه : جايزه كيفيت ؛ مالكوم بالدريج ؛ E.F.Q.M ؛ تعالي سازماني ؛ مديريت كيفيت

 •  20. كارآفريني اجتماعي مارتين، روگر ال. ؛ا سبورگ، سالي |2007 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله كارآفريني اجتماعي با كارآفريني معمول مقايسه مي شود و تعريفي از آن ارائه مي گردد و ابعاد و محدوده عمل و تأثير آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

  كليدواژه : كارآفريني اجتماعي ؛ فعال اجتماعي ؛ نهاد هاي غير انتفاعي

انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.