راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
قانون و مقررات

قانون و مقررات : «اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات»

عنواناصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
تصويب كنندههيئت وزيران
تاريخ تصويب12/2/1386
كليدواژه‌هامناقصات ؛ مناقصه ؛ مناقصه گزار ؛ برگزاري مناقصه ؛ مناقصه محدود ؛ ارزيابي كيفي ؛ مناقصه گران ؛ مناقصه عمومي ؛ اسناد مناقصه ؛ فراخوان مناقصه ؛ ترك تشريفات مناقصه ؛ برنده مناقصه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

تصويب كننده :هيئت وزيران
تاريخ تصويب :12/2/1386
كليدواژه‌ها : مناقصات ؛ مناقصه ؛ مناقصه گزار ؛ برگزاري مناقصه ؛ مناقصه محدود ؛ ارزيابي كيفي ؛ مناقصه گران ؛ مناقصه عمومي ؛ اسناد مناقصه ؛ فراخوان مناقصه ؛ ترك تشريفات مناقصه ؛ برنده مناقصه


نرم افزار مديريت قراردادها

  هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصويب نمود:
        آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب‌نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زير اصلاح مي گردد:
        1 ـ در بند « الف» ماده‌ (4) پس از عبارت « مناقصات يك مرحله اي» عبارت « از سوي مناقصه‌گزار و يا به تشخيص وي» اضافه و عبارت « كميته فني بازرگاني» جايگزين عبارت « كميسيون مناقصه» مي گردد.
        2 ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههاي مركزي» عبارت « يا به تشخيص آنها كميته فني ـ بازرگاني» اضافه مي گردد.
        3 ـ در بندهاي « الف» و « ب» ماده (11)‌ عبارت « از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني‌» جايگزين عبارت « توسط كميسيون مناقصه» مي گردد.
        4ـ در جزء (1) بند « الف» ‌ماده (16) عبارت « و دانش در زمينه موردنظر» اضافه مي‌گردد.
        5 ـ متن زير به عنوان جزءهاي (4) ، (5) و (6) به بند « الف» ماده (24) اضافه مي‌گردد:
        «4ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
        5 ـ حسن سابقه.
        6 ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.»

 
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي  
 

 


نرم افزار مديريت قراردادها
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
انتشار قانون و مقررات

با ارسال متن قوانين و مقررات قابل استفاده در اين سايت، موجودي خود را افزايش دهيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.