راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
كتاب

كتاب : «شايستگيهاي منابع انساني»

عنوان فارسيشايستگيهاي منابع انساني
زيرعنوان فارسيشناخت عميق تعامل افراد و كسب و كار
عنوان انگليسيHR Competencies
زبانفارسي
نويسندهاولريش،ديو و همكاران
مترجممسعود بينش - افشين دبيري
سال انتشار1388
ناشرانتشارات سرامد
محل نشرتهران
تعداد صفحه300
شابك5-6-90613-600-978
فهرست مطالب

مقدمه: شايستگي هاي منابع انساني

فصل اول: سفر تعالي منابع انساني

فصل دوم: وضعيت حرفة منابع انساني

فصل سوم: عملگراي معتبر

فصل چهارم: عامل فرهنگ و تغيير

فصل پنجم: مدير استعداد/ طرح سازمان

فصل ششم: معمار استراتژي

فصل هفتم: مجري عملياتي

فصل هشتم: هم‌پيمان كسب و كار

فصل نهم: ساختن واحد منابع انساني

فصل دهم: خلاصه و مفاهيم

پيوست 1: تاريخچة مدل‌هاي مطالعة شايستگي منابع انساني

پيوست 2: روش‌شناسي تحقيق

خلاصه كتاب

منابع انساني در دهة اخير در معرض تحولات بسياري قرار داشته است. اين تحولات همه مراتب و وجوه كاركرد منابع انساني، يعني متوليان، سيستم ها و واحد منابع انساني را در برگرفته است. مسئوليت متوليان منابع انساني به عنوان سكانداران كشتي منابع انساني سازمان‌ها، دوچندان شده است. اكنون ديگر از يك متولي منابع انساني پذيرفته نيست كه به انجام كارهاي سنتي و اداري اكتفا كند. ماندن در اين محدوده باعث مي‌شود كه موج اتوماسيون فعاليت‌ها و برون‌سپاري آنها، موفقيت و منزلت متوليان منابع انساني را در معرض خطر قرار دهد. روي ديگر سكة منابع انساني، انجام اقدامات و اراية دستاوردهاي ارزش آفرين و تحول گرايانه است. توجه به اين وجه از فعاليت‌ها، منابع انساني را همتراز كاركردهاي استراتژيك و مؤثر سازمان مي نشاند. يك متولي منابع انساني، در گذشته مي‌توانست با انجام فعاليت‌هاي اداري به نحو مطلوب، نقش خود را به عنوان يك كارشناس خوب منابع انساني ايفا نمايد. امروزه اما، ورود به حوزة فعاليت‌هاي تحول گرايانه، مستلزم ايفاي نقش هاي بيشتر از سوي متوليان منابع انساني، از جمله نقش هايي مانند حامي كاركنان، توسعه گر سرمايه هاي انساني، شريك استراتژيك و رهبري منابع انساني است. اين نقش‌ها مشخص مي كنند كه چه كارهايي بايد صورت گيرد. براي ايفاي مؤثر نقش ها، مهارت ها و شايستگي‌هايي نياز مي‌افتد كه متوليان منابع انساني بايد واجد آن باشند. اين شايستگي‌ها، همچون آن نقش‌ها، در سفر تعالي منابع انساني و همزمان با تغييرات محيط دروني و بيروني كسب و كارها پديد آمده و تكامل يافته است.

ديو اولريش و همكارانش مدل اين شايستگي ها و تحولات 20 سالة اخير آن را در اين كتاب فراهم آورده‌اند. آنها در يك پژوهش گستردة جهاني كه 20 سال به طول انجاميده، به تدوين اين موضوع همت گماشته‌اند و با تكرار مقاطع پنج ساله در پژوهش، كه آخرين آن در سال 2007 صورت گرفته، هر بار داده هاي جديد را جمع آوري كرده و تجزيه و تحليل نويني براساس آن انجام داده‌اند. از اين رو، پژوهش منحصر به فردي كه در موضوع شايستگي‌هاي متوليان منابع انساني در اين كتاب ارائه شده، جامع، كاربردي، تجربي و مبتني بر پژوهش‌هاي متعدد و نتايج فراوان است. نمايش مقايسه‌اي دهها نمودار، به آنچه نويسندگان پژوهشگر و نام آشناي كتاب درصدد اراية آن بوده اند، بسيار كمك كرده است. نگاهي به شش قلمرو شايستگي اصلي، كه متوليان منابع انساني بايد به آن آراسته شوند، نشان مي‌دهد كه جهت تحول و تعالي منابع انساني به‌سويي است كه همواره انتظارات از متوليان اين حوزة سازماني رو به افزايش و گسترش است.

مطابق اين مدل، متولي منابع انساني بايد علاوه بر اينكه يك مجري عملياتي خوب باشد، به عنوان يك عملگراي معتبر، عامل فرهنگ و تغيير، مدير استعداد و طراح سازمان، معمار استراتژي و هم‌پيمان كسب و كار نيز شايسته باشند. اين شايستگي‌ها از خانه آغاز مي‌شود. متولي منابع انساني بايد از اعتبار فردي برخوردار باشد و سپس با كسب شايستگي‌هاي استراتژيك و سازماني و كسب‌و كار، بتواند صندلي خود را در ميز مباحث استراتژيك سازمان، حتي بالاتر از مديران صف، در كنار مديرعامل سازمان تثبيت كند. امروزه تعيين و شناخت شايستگي‌هاي فردي و مديريتي و سازماني، براي سطوح مختلف شغلي در سازمان‌ها به صورت ضرورتي اجتناب ناپذير جلوه مي‌كند. متوليان منابع انساني به عنوان پيشتازان ارزش‌آفريني در سازمان‌ها، بايد شايستگي‌هاي مورد نياز خود را بشناسند و آنها را فراگيرند و در صحنة عمل بكار ببندند. نويسندة دانشمند و خلاق كتاب، ديو اولريش و همكاران پژوهشگرش، چند سال پيش با عرضة كتاب گران‌سنگ «طرح ارزش‌آفريني منابع انساني» مدل بنيادين تحول منابع انساني نوين را پي‌ريختند و اكنون كتاب جديد آنها، كه حاصل زحمات 20 ساله پژوهشي جمعي عظيم از دلسوختگان و علاقمندان منابع انساني در سراسر دنياست، پيش روي ماست و منظر مهم شايستگي‌ها را در سفر تعالي منابع انساني، فراديد متوليان منابع انساني قرار داده است.

قيمت

58000 ريال

روش خرید

ناشر 88604222

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
معرفي كتاب

مشخصات كتاب‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت»، اين اطلاعات را در سطح وسيع منتشر كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.