راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «بررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي»

عنوانبررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي
زبانفارسي
انجام دهندهحسين پور، حبيب
راهنمافقيه، نظام الدين؛ علي، محمدي
مشاورنداف، عبدالرضا
سال81
رشته تحصيليمديريت صنعتي
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه شيراز
چكيده پايان‌نامه

در اين تحقيق به بررسي موانع و محدوديتهاي ايجاد و گسترش صنايع روستايي در استان سمنان پرداخته شده است. ‌شيوه تحقيق بكارگرفته شده تلفيقي از روش اسنادي (اطلاعات ثانويه) و روش پيمايشي (داده هاي اوليه) مي باشد.

هدف از اين تحقيق بررسي عوامل تاثير گذار بر عدم ايجاد و گسترش صنايع روستايي استان سمنان بوده است.

ابزار جمع آوري داده هاي اوليه پرسشنامه بوده كه در مجموع 115 پرسشنامه توزيع و از 90 پرسشنامه جمع آوري شده براي آزمون فرضيه هاي پژوهش استفاده گرديد.

جهت انجام آزمون فرضيات از روشهاي آزمون مربع خي، آزمون نسبت درست نمايي و به منظور شدت وابستگي بين متغيرها از پارامتر ضريب في و ضريب توافقي كرامر و براي تعيين جهت همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رتبه اي اسپيرمن استفاده شده است.

براساس تحليل انجام شده از عوامل تاثير گذار بر عدم گسترش يا نيمه فعال ماندن طرحهاي سرمايه گذاري صنعتي در روستاهاي استان، متغيرهايي نظير پايين بودن دانش فني متقاضيان،‌ عدم ارائه تسهيلات مالي و اعتباري مناسب، موانع و محدوديتهاي اداري (بوروكراسي اداري) و مكان يابي واحدهاي صنعتي معني دار شناخته شدند.‌ اما متغيرهايي چون نبود يا كمبود امكانات زيربنايي،‌ عدم استفاده از تكنولوژي مناسب تاثير معني داري بر گسترش يا عدم گسترش صنايع روستايي نداشت.

ضمنا با استفاده از تحليل واريانس فريدمن مشكلات اصلي عدم گسترش صنايع روستايي استان به ترتيب عدم ارائه تسهيلات مالي و اعتباري مناسب،‌ موانع و محدوديتهاي اداري، عدم استفاده از تكنولوژي مناسب، پايين بودن دانش فني متقاضيان، ناهمگون بودن صنعت و منابع موجود،‌ و كمبود امكانات زيربنايي روستاها بوده است.

كليدواژهصنايع روستايي؛ رشد و توسعه صنايع روستايي؛ استان سمنان ؛ عوامل تأثيرگذار
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    سلام

    روش علمي خوبي به كار برده شده

  •  2. 

    عنوان فعاليت شما بسيار خوب بوده است شناخت داده هاي منطقه مورد نظر با پيش آگاهي قبل از انجام فرايند پرسشنامه تكامل پيدا ميكند و از اين منظر كه ديدگاه پژوهشي وسيعتري است كه به لحاظ نوع پرسشنامه ها همان داده هاي اوليه مورد تطبيق قرار مي گيرد. ادامه و نتيجه را براي ما ارسال نماييد.

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.