راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «رابطه فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي»

عنوانرابطه فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
زبانفارسي
انجام دهندهشيخ عليزاده هريس، محبوب
رشته تحصيليتربيت بدني- گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه اروميه
چكيده پايان‌نامه

هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران تربيت بدني ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي مي باشد. بدين منظور تعداد 50 پرسشنامه براي مديران مورد نظر ارسال گرديد كه تعداد 46 پرسشنامه(92%) توسط مديران تكميل و برگشت داده شد.

براي گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه روا و پايا تحت عناوين: پرسشنامه فرهنگ سازماني و پرسشنامه خلاقيت رندسيپ استفاده شده است.

پس از جمع آوري اطلاعات با استفاده از روشهاي آماري همبستگي اسپيرمن، كروسكال- واليس و آزمون u مان ويتني اقدام به تجزيه و تحليل داده ها شد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران همبستگي مثبت و معني داري در سطح 01/0= α وجود دارد. همچنين بين تمامي مولفه هاي فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

كليدواژهفرهنگ سازماني ؛ مديران تربيت بدني ؛ ورزش ؛ خلاقيت
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  پرسشنامه خلاقيت رندسيپ از نظر نگارش مشكل دارد

 •  2. 

  مي خواهم با نويسنده تماس داشته باشم و پرسشنامه اش را ببينم

 •  3. 

  خوب بود مي خواهم پرسشنامه هاي ايشان را ببينم 09176687702

 •  4. 

  پايانامه خوبي است از نويسنده آن نهايت تشكر را دارم

 •  5. 

  سلام

  با تشكر از نوع مطلب شما

  اما من بيشتر از اينها نياز دارم

  خواهشمند است مساعدت بيشتر فرمايي

  نياز اساسي به يك نمونه پرسشنامه فرهنگ سازماني دارم

  متشكرم

 •  6. 

  خوب است

 •  7. 

  چطوري ميشه اين پايان نامه رو ديد يا دانلود كرد؟ من به جز چكيده، چيز ديگه اي نديدم !

  پاسخ سايت : فقط اطلاعات كتابشناختي پايان نامه ارائه شده است.

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.