راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «از آنجايي كه امروزه نيروي انساني را جز سرمايه هاي فكري و معنوي سازمان ها مي دانند تعيين درست موقعيت»

عنوان پياماز آنجايي كه امروزه نيروي انساني را جز سرمايه هاي فكري و معنوي سازمان ها مي دانند تعيين درست موقعيت
متن پيام

از آنجايي كه امروزه نيروي انساني را جز سرمايه هاي فكري و معنوي سازمان ها مي دانند، تعيين درست موقعيت و جايگاه آنها در سازمان مي توان با ايجاد سينرژي به افزايش بهره وري در سازمان منجر شود و به همين ترتيب اگر ميزان توانايي شخص با جايگاهش متفاوت باشد درنتيجه با از دست دادن منابع و فرصت ها بهره وري كل سازمان نيز كاهش يافته و رفتار فرد مذكور در ساير افراد نيز اثرات مخربي خواهد داشت.

آدرس صفحه/olib/378689265.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.