راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «پيمانكاران از زحمتكشان مولدين و كارآفرينان جامعه بوده حتي با فرض فسادشان بر مصرف گرايان بي هنر با زن»

عنوان پيامپيمانكاران از زحمتكشان مولدين و كارآفرينان جامعه بوده حتي با فرض فسادشان بر مصرف گرايان بي هنر با زن
متن پيام

پيمانكاران از زحمتكشان مولدين و كارآفرينان جامعه بوده حتي با فرض فسادشان بر مصرف گرايان بي هنر با زندگي انگلي ارجحيت دارند. دليل فساد مطروحه نيز عمدتا فهم ناقص همچنين اشكال تراشي ها و درخواستهاي نابجاي گروه دوم ميباشد .

لطفا اين مطلب به نظرسنجي گذارده شود

آدرس صفحه/olib/252856699.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.