راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مسابقه

مسابقه : «تفسير سازماني و مديريتي شما از اين تصوير چيست؟»

عنوان مسابقه

تفسير سازماني و مديريتي شما از اين تصوير چيست؟

شماره مسابقه4
فرستنده مسابقهراهكار مديريت
شرح مسابقه

برداشت، تفسير و شرح خود را از ابعاد و ديدگاه هاي مختلف سازماني و مديريتي درباره تصوير فوق ارائه كنيد و يك عنوان مناسب براي تصوير نام ببريد. به 10 نفر از اعضاي از سايت راهكار مديريت كه بهترين، كاملترين و جامع ترين پاسخ را ارسال كنند جايزه تعلق مي گيرد.

جایزه

به 10 پاسخ دهنده برتر حداكثر 1000000 ريال امتياز غيرنقدي براي استفاده از خدمات سايت راهكار مديريت (به جز درج آگهي) تخصيص داده مي شود.

آخرین تاریخ مجاز برای دریافت پاسخ15/12/89
کلیدواژه

مسابقه تفسير و شرح كاريكاتور مديريتي

لینک شرکت در مسابقه

براي شركت در مسابقه اينجا كليك كنيد


براي مشاهده پاسخ هاي ارائه شده لينك «مطالب مرتبط با مطلب جاري» را كليك كنيد.

مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : علي اكبر نظارات

  پاسخ :

  با سلام و خسته نباشيد

  پاسخ:گاهي افراد در يك سازمان گمان مي كنند اگر در جايگاه ديگران باشند مي توانند موفق تر باشند در صورتي كه اگر به آن جايگاه برسند مرگ خود و سازمانشان را رقم مي زنند.

 •  2. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : محمد كمالي

  پاسخ :

  قياس نامناسب بين سازمان مورد نظر وسازمان موردقياس درتصميم گيري ها.درتصميم گيري مي بايست تمام شرايط سازمان خودوسازمان مورد قياس را درنظر گرفت واز روي قياس تصميم هاي اجرايي ان سازمان رادرسازمان خوداجراننماييم زيراشرايط هرسازمان با سازمان ديگر تفاوت داردودرتصمصم گيري ها مي بايست بومي سازي طرح وتصميم مورد بررسي قرارگيرد.

 •  3. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : علي ناصري

  پاسخ :

  عدم استفاده صحيح از امكانات

 •  4. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : غفور نقي زاده

  پاسخ :

  يعني با تمام وجود براي رسيدن به هدف ميبايستي تلاش كرد و به عبارتي بهتر تا بپاي جان در راه رسيدن تلاش كرد و خودرا غرق در درياي علم كرد

 •  5. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : حسن.ط

  پاسخ :

  ياس و نااميدي و غيرقابل فضاي كنوني براي فرار از مشكلات

 •  6. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : فرنوش.ع

  پاسخ :

  بسياري از انسانها زندانيند.

  زنداني تفكرات و باور هايشان.

  در اين زندان، زنداني و زندانبان يك نفر است.

  (بعضي كارمندان- به تبعيت از تفكرات و باورهايشان- با سبك كردن وزنه كاري خود و بعضي با سنگين كردن آن، مرگ خود را با قرار گرفتن در شرايطي كه به آن تعلق ندارند رقم مي زنند.)

 •  7. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : حسن زماني

  پاسخ :

  بي انگيزگي سازماني

  در نتيجه عدم نياز سنجي درست مديريت سازمان به عوامل انگيزشي و ترتيب نيازهاي كاركنان ، انگيزه در كاركنان كاهش مي يابد و باعث مي شود تا كاركنان با استفاده از راههاي نابخردانه و اشتباه به جاي استفاده از تذكر و امثالهم آينده خود و سازمان را به تباهي بكشند

  در اينگونه موارد مدير بايستي از روشهاي مختلف (مثل نظرسنجي) اين نيازها را به ترتيب ميزان اهميت از ديدگاه كاركنان شناسايي كند . و در جهت تامين آنها گام بردارد.

 •  8. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : محمد محمدي

  پاسخ :

  اگرچه ممكن است براي رسيدن به هدف سازماني ايده اي بنظر شما برسد وممكن است شماهم به هدفتان برساند ولي در نهايت باعث مرگ سازمانتان گردد

  خودكشي

 •  9. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : شهرام انصاري

  پاسخ :

  عدم شناخت محيط و توانائيهاي شخصي باعث نا اميدي ميگردد بهتر است سازمان يا فرد نقاط قوت خود را شناسايي و آنها را تقويت كند خارج شدن از دايره توانائيها مرگ سازماني را به همراه خواهد داشت.اسم اين تصوير را به نظر است توانايي سازماني نامگذاري نمائيد.

 •  10. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : نويد اوجي

  پاسخ :

  تصميماتي كه خودكشي محسوب ميشود ممكن است براي ديگران فرصت زندگي باشد .

 •  11. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : عباس روشن

  پاسخ :

  براي رسيدن به هدف هر دو از روشي استفاده كرده اند كه سر انجام باعث نابودي هردو مي شود

 •  12. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : ر.ساماني

  پاسخ :

  نشان دهنده آدمهايي است كه جايگاه خود را نميدانند، به جاي اينكه سعي كنند در موقعيتي كه هستند موفق باشند سعي مي كنند خود را در محيطي قرار دهند كه كسان ديگري در آن موفق بودند و اين باعث بدتر شدن اوضاع مي شود و حتي موقعيت نفس كشيدن را هم از آنها مي گيرد

 •  13. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : حجت حسن نژاد

  پاسخ :

  عنوان:درمان بدتر از درد

  تفسير مديريتي وسازماني:آهاي ماهي!آهاي آدم !بياييدكار درست را درست انجام بدهيم.زيرا درمان مي تواند از خود درد بدتر باشد.

 •  14. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : شادي اميرزاده

  پاسخ :

  عنوان پوستر :استراتژي اقيانوس آبي

  شرح :با توجه به فضاي رقابتي موجود و وجود رقيبان قدرتمند، يك سازمان براي موفقيت در عرصه حضور خود بايد بر درك فضاهاي شناخته نشده تلاش كند كه ممكن است با يگ افق ديد گسترده تر به راحتي در دسترس باشند زيرا با تمركز بيش از حد بر روي استراتژي هاي رقابتي و روشهاي هميشگي فقط به دنبال حذف رقيب هستيم كه در نهايت منجر به نابودي خودمان مي شود.درصورتيكه ميتوانيم با ايجاد فضاهاي بدون رقيب به جاي پاسخگويي به نيازهاي كنوني بازار به ايجاد وتصاحب نيازها وتقاضاهاي جديد كه دور از دسترس ديگران هست ،به راحتي دست يابيم .

 •  15. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : سيد حمزه سيد محسني

  پاسخ :

  عنوان : "انتخاب محيط فعاليت نادرست به نابودي سازمان مي انجامد ."

  به نظر بنده بهترين تفسير براي اين تصوير اين است كه: "ورود به حوزه هاي غير قابل اتكا و خطرناك نتيجه اي جز مرگ براي سازمان ندارد ."

  در تصوير اگر آن پسر داراي ماسك اكسيژن بود و آن ماهي نيز وسيله اي داشت كه بيرون از آب زنده بماند، جسارت ، نوع آوري و خلق محيط و بستر هاي جديد براي رشد و تعالي سازمان تفسير خوبي براي تصوير فوق مي توانست باشد. ولي در حال حاضر كه رفتن پسر به اعماق آب و بيرون آمد ماهي در بيرون آب نتيجه اي جز تباهي ندارد . ورود به حوزه هاي غير قابل اتكا و خطرناك و در نهايت نابودي سيستم تفسير مناسبتري است

 •  16. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : حسين ايلبيگي بختياري

  پاسخ :

  عنوان: استراتژيٍ مناسبٍ مرگ

  چنانچه هدف خودكشي باشد كه ظاهراً در اين تصوير هست، پس بايد استراتژي مناسب را انتخاب كرد. (گاه پيچيده و سنگين، گاه ساده و سبك)

 •  17. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : افشين شفيعي

  پاسخ :

  حضور در يك موقعيت (يا يك مكان) براي اشخاص مختلف معاني متفاوتي دارد.

 •  18. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : تورج مهدي زاده

  پاسخ :

  عدم شناخت فرصت هاي محيط پيراموني و سعي در جابجايي جغرافيايي بازار بدون شناخت محيط جديد

  يا

  هدف دست و پاگير در محيط ناشناخته

 •  19. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : fati raha

  پاسخ :

  خودتو تهي كن تا اوج بگيري!

  وابستگيها تورو به عمق تاريكيها ميبره!!

 •  20. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : فخرالسادات امامي اوره

  پاسخ :

  با سلام نام اين پوستر را "مرگ " ميگذارم ممكن است مرگ سازمان يا سيستم و يا هريك از اجزائ آن باشد.

  موضوع : هدف وسيله را توجيه نميكند ! . در هردو تصوير كه مشاهده ميكنيد نتيجه ي نهايي مرگ است در حاليكه مفهوم و ماهيت ابزار مورد استفاده و روش آن در دودنياي مختلف به نوع كاملا متفاوتي باهم فرق دارند .پس هر ماهيتي با مكانيسم خاصي اوج ميگيرد اين مكانيسم براي ماهيتهاي متفاوت ممكن است مرگ آور و نابود كننده باشد .

 •  21. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : حسين قاسمي

  پاسخ :

  عنوان پوستر: زندگي دوباره

  در نا اميدي بسي اميد است، هميشه همه چيز آنطور كه ما مي‌خواهيم پيش نمي‌رود ولي اگر به اطراف بنگريم مي‌بينيم كه خيلي‌ها دچار شرايط سخت هستند و شايد به ته خط رسيده‌اند اما بهتر است كه دست از تلاش برنداشته و از نكات منفي نيز تجربه كسب كرده و آينده را بسازيم.

 •  22. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : سيد علي اكبر حائري

  پاسخ :

  اگر شرايط برايتان سخت و طاقت فرسا شد ، زود تسليم نشويد.

  سعي كنيد تا جايي كه توان داريد تلاش خود را بكنيد.

  افراد هنگاميكه زندگي يا كارشان برايشان سخت ميشود دو حالت برايشان بوجود مي آيد:

  1.عده اي هستند كه به فكر خودكشي خودشان مي افتند.

  2.عده اي هم هستند كه تصميم ميگيرند باورهاي غلط نسبت به آن مشكل را از بين ببرند.

 •  23. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : محمد كرمي

  پاسخ :

  تصميم گيري اشتباه در سازمان مي تواند مرگ بار باشد

  عنوان تصوير:تصميم اشتباه

 •  24. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : نوري شمس آباد ، محمود

  پاسخ :

  هميشه داشته هاي تو ، آرزوي ديگران است.هرگز نا اميد نشو و به آنچه داري خوشنود باش چرا كه افراد ديگري در زندگي آرزوي داشته اي تو را دارند.

 •  25. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : سيد حسين تقوي

  پاسخ :

  1 - نگرش مديريتي بدبينانه : براي رسيدن به هدفي مشخص ميتواند راههاي كاملا"متضادي وجود داشته باشد . در اينجا مرگ هدف است . ماهي بايد بيرون آب بيايد تا بميرد و انسان بايد درون آب برود .

  2 - نگرش مثبت : فرا تر از توان را هم ميتوان امتحان كرد ولي راه صحيح انتخاب شود چون نابودي هم ممكن است رخ دهد .

  3 - نگرش شخصي : كارهاي ديگران هميشه نامعقول است .

  4 - نگاه افراطي : تغييرات يعني از بين بردن يا بهم ريختن كامل و يا انقلاب در فرآيندها

 •  26. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : mohammad

  پاسخ :

  man name tasviro mizaram *naghshe fard dar paydari sazman

  in tasvir neshon mide ke ye fard dar yek sazman ba idea o raftaresh naghshe mohemi dar yek sazman dare.hal momkene in fard ba ye fekre khob sababe erteghaye darjaye khod va pishrafte sazman shavad va ya barax mitone 2 dasti ham khodesho nabod kone ham sazmano.

  dar vaghe man on goye daste shakhs ro ye sazmani midonam ke shakhs dare nabodesh mikone va ba nabodi sherkat fardi ke dar sazman ozve khodesham nabod mishe .va dar moghbel badkonak o ye sazmani mibinim ke ba oishrafte khob maghame karmand niz bala miravad

 •  27. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : آناهيتا آقابيكي

  پاسخ :

  تصميمي كه متناسب با شرايط سازمان نباشد به هر شكلي كه اتخاذ شود ، هرچند ظواهر متفاوتي داشته باشد ولي باعث نابودي سازمان مي شود .

  براي اتخاذ تصميم درست بايد با نيازهاي اصلي و شرايط سازمان اشنايي كافي داشت .

 •  28. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : ناديا روشن

  پاسخ :

  عدم معماري سازماني

  در معماري آي تي آخرين لايه معماري سازماني هست كه در ان برايه هر پست و سمتي يك متخصص در نظر گرفته ميشود كه اين متخصص يا توانايي انجام كار مورد نظر را دارد يا آن را آموزش ميبيند.در اين صورت سازمان به اهدافش ميرسد ولي بالعكس اگربا فشار از افراذ خواسته شود كاري را كه توانايي انجام ان را ندارند،انجام دهند علاوه بر اين كه افراد از قابليت هايشان استفاده موثري نميبرن و به مرگ استعدادهايشان منجر ميشود، با كاهلي به انجام امور مي پردازند و در نتيجه سازمان نتيجه مطلوب را نمي گيرد و حتي ممكن است با شكست روبه رو شود.

 •  29. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : مجيد ملك زاده

  پاسخ :

  عنوان: كج فهمي

  اگر قادر نيستي خود را بالا ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه اي را بالا ببري

  نتيجه:@@@همه عضوهاي محترم را بفكر و انديشه وادار نموده است@@@

 •  30. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : وحيد برزگران

  پاسخ :

  نام پوستر : اثر بخشي يا كار آيي

  بسياري اوقات مديران فقط به كار آيي مي انديشند در حاليكه ممكن است كاري كه قرار است انجام شود اثر بخش نباشد.

 •  31. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : محسن محبوبي

  پاسخ :

  ديگه چه خبر

  نداشتن اطلاعات و پنداشت نادرست از بيرون سازمان توسط پرسنل باعث ميل به خروج از سازمان و اينكه در حق ايشان اجحاف مي شود.

 •  32. 

  نام و نام خانوادگی شرکت کننده : علي طبلشي

  پاسخ :

  در سازمانها براي رسيدن به يك هدف ممكن است راهها و شيوه هاي مختلفي از سوي افراد پيشنهاد داده شود. يعني به نوعي حتي با هم در تعارض باشند كه با مديريت تعارض مي توان براي تصميم گيري به بهترين شكل عمل كرد و از ايده هاي موجود استفاده كرد.

  نام اين پوستر را "تعارض" مي گذارم.

 

 

انتشار مسابقه

شما مي توانيد معماها، پرسش ها، سئوالات و پازل هاي عمومي سازماني و مديريتي را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در معرض نمايش و پاسخگويي ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.