راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «بررسي عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسونمورد مطالعه: سازمان بهزيستي فارس»

عنوانبررسي عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسونمورد مطالعه: سازمان بهزيستي فارس
زبانفارسي
انجام دهندهكاري داني، امين علي؛
راهنمافلاح، مريم؛
سال1389
رشته تحصيليمديريت
مقطعكارشناسي
وضعيت پايان‌نامهتصويب شده
مؤسسه آموزشيصنعتي فولاد
چكيده پايان‌نامه

بررسي فرهنگ سازمان به عنوان يك ابزار جمع آوري اطلاعات عمل مي كند و مديران را قادر مي سازد تا از اين طريق اولاً بخشها و يا گروه هاي كاري را با يكديگر مقايسه نمايند. ثانياً مسائل را اولويت بندي كنند ثالثاً ادراكات و انتظارات كاركنان را شناسايي نمايند تا بدين وسيله بتوانند شكاف بين وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند.

در اين پژوهش براي شناخت فرهنگ سازمان بهزيستي فارس، مدل دنيسون كه مدلي به نسبت جديدتر و كاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است. اين مدل كه توسط آقاي دانيل دنيسون و در پي مطالعات فراوان ايشان طراحي شده است، فرهنگ سازماني را بر اساس 4 بعد درگير شدن در كار، سازگاري، انطباق پذيري و مأموريت يا رسالت مورد ارزيابي قرار مي دهد. براي ارزيابي هر يك از ابعاد چهارگانه مذكور، سه شاخص تعريف شده است. در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس از تعيين جامعه و نمونه آماري، پرسشنامه دنيسون در بخش هاي مختلف سازمان بهزيستي فارس از جمله اداره امور پشتيباني، منابع انساني و امور مالي، توزيع شد. در نهايت پس از جمع آوري و تحليل اطلاعات به دست آمده، تصوير فرهنگ سازمان بهزيستي فارس بر اساس مدل دنيسون ترسيم شده است كه گوياي وضعيت فرهنگ اين سازمان است. بر اين اساس سازمان بهزيستي فارس، در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار گرفته است. با اين وجود در برخي از شاخصها از جمله «هماهنگي و پيوستگي» و «مشتري گرايي» نيازمند بهبود است.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    اين پايان نامه در حال حاضر در چندين سازمان ديگر نيز اجرا شده است كه نتايج موفقيت آميزي به دنبال داشت

  •  2. 

    چجوري ميشه از خود پايان نامه استفاده كرد.

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.