راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «اين آينده نگري سازمان رو ميرساند اينكه بدانيم مدير بعدي چه كسي است نشان از يك ساختار مديريتي قدرتمند»

عنوان پياماين آينده نگري سازمان رو ميرساند اينكه بدانيم مدير بعدي چه كسي است نشان از يك ساختار مديريتي قدرتمند
متن پيام

اين آينده نگري سازمان رو ميرساند.اينكه بدانيم مدير بعدي چه كسي است نشان از يك ساختار مديريتي قدرتمند و كارامد ميدهد واستفاده از تجربيات پيرهاي مديريت نشان از ساختار مشورت پذير و مشاركتجو دارد واين يك چرخه در مديريت است.

آدرس صفحه/olib/209839817.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.