راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «باسلام همكاران بازنشسته بانكهاي كه دولتي بودنندوچندسالي هست كه خصوصي شده بيشترين ضررراكردننداول سهام»

عنوان پيامباسلام همكاران بازنشسته بانكهاي كه دولتي بودنندوچندسالي هست كه خصوصي شده بيشترين ضررراكردننداول سهام
متن پيام

باسلام همكاران بازنشسته بانكهاي كه دولتي بودنندوچندسالي هست كه خصوصي شده بيشترين ضررراكردننداول سهام ندادنندوازطرفي باحقوق اندك همكارمي شناسم ريس حوزه بوده الان به اندازه يك كارمندساده حقوق دريافت نمي كندبابابه خداكاركنان قديم بانكهاهرروزتاساعت 5 و6 درشعبه بايدتمام حساب كتاب رامي رسيدنندوهمه كارهادستي بودبايداسنادرادردفاترثبت ميكردنندوشبهاي اخرماه جهت سيتفاسيون بارهاشدكه تاروزبعددرشعبه بودنندالان كاربانكهااسانترشدسرساعت دوياسه ميرونندمنزل قديم انواع تهسيلات پرداخت مي شدهمه دستي بودچرامديران امروزبه فكرحقوق وزحمت كاركنان گذشته بانك نيستنددوستم درسازمان اب هم سابقه وبامدرك پاينتروبدون پست فيش حقوقش دوبرابرمن هست چرااگرتهسيلات بانك رابگويندمن واوهردوتادريك ساختمان اپارتمان 52متري داريم ايانبايدبه فكرگذشتگان بوددوست دارم اقايان به شعبات سري بزنندتامتوجه بشوننداياازتهسيلات گذشته اطلاع دارنند

آدرس صفحه/olib/692711693.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

31
فروردین
و
1
اردیبهشت

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

31
فروردین

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

1
اردیبهشت

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

14-15
اردیبهشت

آشنایی با قانون کار

14
اردیبهشت

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

15
اردیبهشت

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

21-22
اردیبهشت

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

22-23
تیر

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن

-
-

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.