راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «چگونه خشم و عصبانيت مان را كنترل كنيم؟»

عنوان مقالهچگونه خشم و عصبانيت مان را كنترل كنيم؟
نويسندهعزيزي، مريم
زبانفارسي
سال انتشار1386
منبع

روزنامه جام جم،‌ يكشنبه 23 ارديبهشت 1386، سال هشتم، شماره 1997، صفحه 14.

چكيده

اين مقاله موضوع خشم و عصبانيت و مديريت خشم را بررسي مي كند. علل خشم، شيوه هاي كنترل خشم و رفتار هاي لازم هنگام خشم و عصبانيت مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

كليدواژهخشم ؛ عصبانيت ؛ كنترل خشم ؛ مديريت خشم ؛ كنترل عصبانيت
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

چگونه خشم و عصبانيت مان را كنترل كنيم؟

نويسنده : عزيزي، مريم
سال انتشار : 1386
چكيده

اين مقاله موضوع خشم و عصبانيت و مديريت خشم را بررسي مي كند. علل خشم، شيوه هاي كنترل خشم و رفتار هاي لازم هنگام خشم و عصبانيت مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

منبع : روزنامه جام جم،‌ يكشنبه 23 ارديبهشت 1386، سال هشتم، شماره 1997، صفحه 14.
كليدواژه : خشم ؛ عصبانيت ؛ كنترل خشم ؛ مديريت خشم ؛ كنترل عصبانيت

1- مقدمه

خشم يکي از هيجان هاي پيچيده انسان و واکنشي متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري است. همه ما در طول زندگي با موقعيت هاي خشم برانگيز روبه رو شده ايم.

اشکال خشم اين است که اگرچه بخشي از زندگي است ؛ ولي ما را از رسيدن به اهداف خود بازمي دارد و علت اين که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همين نکته است.

از يک طرف خشم پاسخ طبيعي انسان است و از طرف ديگر مي تواند روابط بين فردي را مختل کند و ما را از رسيدن به اهداف باز دارد. در حقيقت خشم هيجان شايعي است که بيشتر نسبت به دوستان و نزديکاني که نتوانسته اند انتظارات و خواسته هاي ما را برآورده سازند، تجربه مي شود. هيجان هايي که بيشتر با خشم همراه است عبارتند از: عصبانيت ، خشونت ، خصومت ، کينه توزي ، غضب ، تنفر، تحريک ، حسادت ، رنجش ، غرض ورزي ، تحقير و ناراحتي.

بيشتر افراد، ابراز خشم خود را حالتي ناخوشايند مي دانند. بيشترين واکنش افراد به ابراز خشم خود عبارت است از احساس تحريک پذيري ، خصومت ، عصبانيت ، افسردگي ، ناراحتي و غمگيني ، احساس شرمندگي و گناه ، احساس آرامش ، رضايت و خشنودي. احساس خوشحالي ، سرحالي ، احساس پيروزمندي ، اعتماد و تسلط از سوي ديگر خشم مضراتي همانند استرس ، ناراحتي هاي بدني ، احساس درماندگي ، تنهايي و انزوا دارد.

2- علل خشم

 • جلوگيري از رفتار هدفمند
 • تحقير شدن يا مورد تبعيض قرار گرفتن
 • مورد پيشداوري ، تبعيض يا بي مهري قرار گرفتن
 • مورد فريب يا عهدشکني قرار گرفتن
 • تحقير شدن احساسات ، ارزش ها يا اقتدار واقعي فرد از سوي ديگران
 • مورد بدرفتاري و بي توجهي قرار گرفتن از سوي افراد مهم
 • صدمه ديدن درنتيجه بي توجهي نسبت به خود
 • رفتار حاکي از بي توجهي ديگران
 • موردتجاوز بدني يا کلامي قرار گرفتن
 • قرباني شدن

ازسوي ديگر، محققان علل خشم را موارد زير مي دانند:

 1. ميزان آسيب يا خطر: هر گاه فرد با اعمالي از سوي ديگران مواجه شد که آسيب زننده و مزاحم اهداف و خواسته هاي او باشد و جبران آن آسان نباشد، به احتمال زياد خشمگين مي شود.
 2. علت آسيب يا خطر: اگر افراد در معرض آسيبهاي عمدي افراد ديگر که قابل پيشگيري هم بوده است ، قرار گيرند. به احتمال زياد خشمگين مي شوند.
 3. آسيب يا خطر غيرمنتظره: در صورتي که آسيب يا خطر غيرمنتظره پيش بيايد، افراد خشمگين مي شوند.
 4. عامل آسيب خود فرد بوده است يا ديگران: وقتي آسيب ناشي از اعمال ديگران است در مقايسه با زماني که آسيب ناشي از اعمال خود فرد است ، احتمال زيادي وجود دارد که واکنش آن با خشم باشد.

 3- شيوه کنترل خشم

وقتي با ما بدرفتاري مي شود يا ناکام مي شويم ، بايد به ياد داشته باشيم که در مقابل خشم يک فرد مقابله کننده هستيم و بايد بتوانيم از مهارت هاي مختلفي براي کنترل خشم خود استفاده کنيم. مهارت هاي مخلتفي براي کنترل خشم وجود دارد که به چند مورد به شرح زير اشاره مي شود:

 • خود آرام سازي: وقتي عصباني هستيم ، استفاده از مهارت هاي خودآرام سازي بسيار مفيد و اثربخش است. حقيقت دارد که مي گويند وقتي عصباني هستيم پيش از اين که پاسخ بدهيم بايد تا عدد 10 بشماريم. اين کار به ما فرصت مي دهد تا بهترين راه حل را انتخاب کنيم. همچنين مي توانيم با تنفس آرام و عميق در مدتي کوتاه خود را کاملا آرام کنيم سپس در وضعيت بهتر و آرام تر راه حلهاي خود را بررسي کنيم. اگر احساس مي کنيم فريادزدن يا عمل پرخاشگرانه به نفعمان است ، مي توانيم اين کار را بکنيم. در حقيقت عصبانيت در اين حالت انتخابي و نه نتيجه خشم غيرقابل کنترل است. همچنين مي توانيم از خودآرام سازي براي آماده کردن خود براي مواجه شدن با موقعيتي خشم برانگيز استفاده کنيم و تصور کنيم در معرض ناکامي و بدرفتاري قرار گرفته ايم.
  زماني که احساس کرديم فشار خونمان در حال افزايش است ، ميزان خشم خود را روي يک مقياس صفر تا 100 درجه اي ، درجه بندي مي کنيم سپس خود را آرام مي کنيم تا اين که ميزان خشم مان به سطح پايين تر (30 يا پايين تر) برگردد. حال تصور کنيم که ناکامي و بدرفتاري بدتر هم شده است. دوباره خشم خود را درجه بندي کنيم و با استفاده از مهارت خودآرام سازي آن را مهار کنيم. اگر به اندازه کافي اين روش را تمرين کنيم احساس مي کنيم براي مقابله موفقيت آميز با احساس ناکامي و بدرفتاري در هر زمان آمادگي داريم.
 • انجام ارزيابي اوليه منطقي: يک نقطه شروع خوب براي آموختن شيوه مقابله با خشم ، تجزيه و تحليل ارزيابي هاي اوليه خود است. وقتي ارزيابي اوليه از رويدادي ناکام کننده و مشکل ساز به عمل مي آوريم بايد معين کنيم آيا مساله ارزش ناراحت شدن را دارد يا نه؟ اگر دريافتيم از خشمي بي اساس رنج مي بريم ، احتمالا اين گونه خواسته هاي نامعقول را از خودمان داريم.
  چون من بشدت ميل دارم افراد با من منصفانه و با ملاحظه رفتار کنند، پس آنها بايد حتما اين گونه با من عمل کنند.
  چون من بشدت ميل دارم مردم با من منصفانه و با ملاحظه رفتار کنند و چون من فردي استثنايي هستم پس آنها بايد حتما با من خوب رفتار کنند.
  اگرچه ممکن است اين عبارت در ظاهر به نظرمان غيرواقع بينانه باشد؛ اما واقعيت اين است که همه ما خواسته ها و تقاضاهاي غيرمنطقي و نامعقولي از زندگي داريم. با توجه به اين که آرزو کردن بهترين ها در زندگي ميل طبيعي انسان است ، همه ما انتظارات و خواسته هايي داريم که هميشه معقول و منطقي نيستند، از اين رو بررسي منطقي بودن ارزيابي هاي خود را به صورت يک عادت درآوريم. اگر اصرارمان بر اين باشد که همه کارها بايد هميشه طبق نظر ما پيش رود و ديگران هميشه با ما خوب رفتار کنند و هرگز نبايد ناکام شويم ، خشمگين مي شويم.
  در اين وضعيت ، مهارت در شناخت خواسته هاي غيرمنطقي خود و تغيير دادن آنها به خواسته هاي منطقي واقع بينانه تر است. به عنوان مثال به جاي اصرار کردن بر اين خواسته هاي غيرمنطقي با خودمان منطقي حرف بزنيم. «بسيار مايلم مردم با من منصفانه و با ملاحظه رفتار کنند. وقتي آنها اين کار را مي کنند خوشحال هستم و زماني که اين گونه برخورد نمي کنند ناراحتم. با اين حال چون قرار نيست که دنيا براساس خواسته ها و آرزوهاي من اداره شود. بنابراين براي مقابله با ناکامي ها و بدرفتاري ها بايد خشم خود را کنترل کنم.» اگرچه اين نوع ارزيابي ها زماني که کارها طبق نظر ما پيش نمي رود احتمالا موجب ناکامي و نااميدي مي شود، اما به خشم بيهوده منجر نمي شود.
 • خلاق بودن: وقتي هيجانات ناراحت کننده اي را تجربه مي کنيم ، مي کوشيم از طريق گفتار اين عبارات «احساس... مي کنم ، اين به نفع من نيست. چگونه مي توانم به شيوه اي مفيد با اين احساسات مقابله کنم» راه حل مفيدي را اتخاذ کنيم. در بيشتر موارد واکنش فوري ما نسبت به اين احساس بهترين پاسخ ممکن نيست ، پس اندکي تامل کنيم. اگر بتوانيم از خلاقيت خود استفاده کنيم پيدا کردن شيوه مقابله مناسب با خشم آسان تر خواهد بود. به جاي اين که بگذاريم هيجان ما را کنترل کند، مي توانيم از هيجان به عنوان فرصتي براي رسيدن به تجارب خلاق و جديد استفاده کنيم.

4- وقتي عصباني هستيم کارهاي زير را انجام دهيم

اول اين واقعيت را بپذيريم که خشمگين هستيم ، دوم تصميم بگيريم که چه کاري مي توانيم درباره آن انجام دهيم. گاهي ممکن است به اين نتيجه برسيم که نشان دادن واکنش پرخاشگرانه بيشتر به نفعمان است. در مواقع ديگر ممکن است پاسخ انفعالي و بدون جرات را انتخاب کنيم. در بيشتر مواقع بايد روش باجراتي را انتخاب کنيم. چيزي که درک آن در اينجا مهم است ، اين است که بايد بدانيم حق انتخاب و مسووليت يک شيوه پاسخدهي مناسب در هنگام عصبانيت با ماست. نبايد به بهانه عصبانيت دست به اعمال پرخاشگرانه بزنيم. به عبارت ديگر بيان اين جمله که چيزي را شکستم يا به کسي صدمه زدم ، براي اين که عصبي بودم ، شيوه نامعقولي براي اجتناب از مسووليت است. اين خشم نيست که موجب مي شود به شيوه هاي خاص عمل کنيم ؛ بلکه اين ما هستيم که عصبي مي شويم و تصميم مي گيريم که يا به شيوه اجتماعي پسند و قابل قبول يا به شيوه غيراجتماعي و غيرقابل قبول واکنش نشان دهيم.

 • تخليه انرژي: وقتي خشم بر ما چيره مي شود، تخليه انرژي از طريق پرداختن به فعاليت هاي جسمي يا خلاق ، مفيد و اثربخش است. فايده تخليه خشم اين است که مي توان در وضعيت ذهني آرام ، مشکل خشم برانگيز خود را حل کرد. تخليه انرژي به عنوان يک مهارت مقابله با خشم ، فرآيندي دو مرحله اي است.
  مرحله اول ، رها ساختن تنش از سيستم است و مرحله دوم به مساله گشايي مربوط است. تخليه انرژي به عنوان يک مهارت مقابله اي غالبا خوب درک نشده است ؛ زيرا افراد به اهميت مرحله دوم آن توجه نمي کنند. تخليه انرژي ، منبع ناکامي يا بدرفتاري را برطرف نمي کند، بلکه فقط به انسان خويشتنداري مي بخشد تا بتواند با منبع خشم مقابله کند. پس هميشه فرايند تخليه خشم را همراه با مرحله دوم آن يعني مساله گشايي به کار ببنديم.
 • ايمن سازي در مقابل استرس و خشم: در جريان مواجهه با خشم مي توانيم از عبارات زير استفاده کنيم:
  • هر قدر بيشتر آرام باشم و از مهارت هاي مقابله با خشم استفاده کنم ، بيشتر مي توانم موقعيت را کنترل کنم.
  • اين موقعيت را به عنوان يک تجربه يادگيري مفيد در نظر بگيرم.
  • مساله جدي است ، اما من هم آماده ام.
  • نفس عميق بکشم ، آرام باشم و از نيروي فکر استفاده کنم.
  • حق دارم ناراحت باشم ، اما بايد بر اهداف خود متمرکز شوم.
  • نبايد اجازه بدهم خشم ديگران بر من اثر بگذارد و بايد خويشتندار باشم.

پس از اين که با رويداد خاصي مقابله کرديم به تلاشهاي خود پاداش دهيم:

  • آنقدرها هم که فکر مي کردم سخت نبود.
  • در همه مواقع ، خوب ظاهر شدم.
  • اين موقعيت ها آسان نيست ، اما به هر حال بخشي از زندگي است.
  • وقتي از مهارت هاي مقابله با خشم استفاده مي کنم ، احساس بهتري نسبت به خود دارم.

به دو طريق مي توانيم از اين عبارات استفاده کنيم. يکي اين که در زمان بررسي رويدادهاي خشم برانگيز از آنها استفاده کنيم و ديگر آن که پيش از مواجه شدن با رويداد خشم برانگيز از طريق آرام سازي و حرف زدن با خود درباره آن رويداد به صورت تجسمي از اين روش استفاده کنيم.

 • جرات ورزي: جرات ورزي يعني دفاع از حقوق خود و بيان افکار و احساسات خود به شيوه مستقيم ، صادقانه و مستقيم. افراد با جرات براي خود و ديگران احترام قائلند، آنها مايل نيستند و اجازه نمي دهند ديگران از آنها سوء استفاده کنند و از طرف ديگر به خواسته ها و نيازهاي ديگران احترام مي گذارند و به شيوه مدبرانه با آنها ارتباط برقرار مي کنند.
  جرات ورزي چندين مزيت دارد. جرات ورزي به انسان احساس خودکار آمدي و کنترل دروني مي بخشد و اين احساسات نيز در روابط مقابل با ديگران ، اعتماد به نفس و عزت نفس ما را تقويت مي کند. از آنجايي که جرات ورزي مستلزم تدبير و مذاکره است. لازم است انعطاف پذير باشيم. هر چند ممکن است هميشه به همه خواسته هاي خود نرسيم ، با وجود اين نظر به اين که افراد ديگر نيز خواسته ها، نيازها و اميالي دارند جرات ورزي بهترين روش براي دست يافتن به روابط بين فردي رضايت بخش است.
 • بيان احساسات خود: بيان احساسات خود يعني مطلع ساختن ديگران از احساسي که نسبت به اعمال آنها داريم. از متهم کردن ديگران يا گفتن چيزهايي مانند «شما بي ملاحظه هستيد»، «شما پررو هستيد» اجتناب کنيم. در عوض احساس خود را نسبت به اعمال آنها به اين صورت بيان کنيم «متاسفم من برنامه هاي ديگري دارم»، «متاسفم ، ولي نمي توانم کاري برايتان انجام دهم» بيان احساسات خود بر حرمت نفس و احترامي که ديگران براي ما قائلند خواهد افزود.
 • پذيرش حقوق و مسووليت هاي خود: افراد بيشتر تفاوت بين خودخواهي و احقاق حقوق خود را نمي دانند. رفتار پرخاشگرانه عملي خودخواهانه است ، چون هدف آن برآورده ساختن نياز خود بدون توجه به خواسته هاي ديگران است ؛ ولي جرات ورزي نشان مي دهد که ما انعطاف پذير و اهل گفتگو هستيم ، همچنين نشان دهنده آن است که ما نسبت به مراقبت از خود متعهديم. ابراز عقايد، بيان احساسات و دفاع از ارزشهاي خود هرگز به منزله خودخواهي نيست.
  افرادي که ما را به دليل عقايد و دفاع از حقوقمان بي ملاحظه و خودخواه مي نامند، پرخاشگرانه عمل مي کنند و مي کوشند در ما احساس گناه ايجاد کنند. زماني که ديگران ما را به خودخواهي و بي ملاحظه بودن متهم مي کنند، وسوسه بي جراتي و تسليم شدن در ما قوت مي گيرد؛ اما اين بي جراتي در واقع نوعي شانه خالي کردن است. وقتي جرات ورزي نداريم از پذيرفتن مسووليت زندگي خود اجتناب مي کنيم.
  به عنوان افراد جرات ورز بايد بتوانيم در مقابل تلاش ديگران براي دخالت در کارهايمان مقاومت کنيم و همچنين بايد انتقادات و مخالفت هاي آنها را عمل کنيم. هر چه بيشتر منصفانه و سنجيده عمل کنيم ، نفس ما بيشتر مي شود.
 • مذاکره و گفتگو: براي جلوگيري از خشم بيجا بايد اساس روابط بين فردي خود را بر مذاکره و گفتگو بنا کنيم. در برخي موارد مي توانيم از طريق تهديد ديگران و غلبه يافتن بر آنها نظر خود را تحميل کنيم ، ولي اگر هميشه برعمل به شيوه مورد نظر خود اصرار کنيم در نهايت بهاي اين رفتار خود را خواهيم پرداخت. ممکن است گاهي موفق شويم ، ولي تنها و منزوي خواهيم شد. بعکس اگر هميشه منفعل و تابع خواسته هاي ديگران باشيم از هر نوع تلاش براي مذاکره و گفتگو اجتناب خواهيم کرد. پس بهترين راه حل آن است که مذاکره کننده خوبي باشيم.
 • پي بردن به ارزش گذشت: درس ارزشمندي که بسياري از افراد در جريان رشد و تکامل مي آموزند، پي بردن به قدرت گذشت است. وقتي انسان کسي را که به او بي حرمتي کرده است. مي بخشد او را از کاري که مرتکب شده است ، تبرئه نمي کند. در حقيقت گذشت به معناي از ياد بردن خطاي افراد نيست. بلکه هنگامي که کسي خطاي کس ديگري را ناديده مي گيرد و مي بخشد در واقع خود را از خشمگين شدن مي رهاند و به امور روزمره خود مي پردازد. بخشش و گذشت باعث مي شود که در کشمکش ها برگ برنده هميشه در دست ما باشد چون از موضع قدرت و با اعتماد به نفس از خطاي افراد چشمپوشي مي کنيم. گذشت ، قدرت خودکارآمدي و حس کنترل ما را در موقعيت هاي ناخوشايند بالا مي برد.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. مهارت‌هاي مقابله‌اي فهلي، ابراهيم [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مهارت‌هاي مقابله‌اي به عنوان يك از مؤلفه‌هاي اساسي بهداشت رواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مقابله تعريف شده و تدابير و منابع مقابله‌اي شرح داده مي‌شوند. انواع مقابله شامل مقابله كارآمد؛ مقابله متمركز بر مسئله (مقابله فعال، مقابله مبتني بر برنامه‌ريزي، مقابله بردبارانه و مقابله جستجوي حماي....

  كليدواژه : مهارت

 •  1. 

  متشكرم خوب بود به خصوص در مورد جرات ورزي در كنترل خشم به نظرم جالب اومد سعي ميكنم روشهاي گفته شده رو به كار ببرم

 •  2. 

  خيلي خوب.......

 •  3. 

  متشكر .خوب بود

 •  4. 

  مطالب خيلي زيبا ومهم بود.

 •  5. 

  بسيار خوب بود از شما سپاسگزلريم

  خواندن اين مطلب تلنگري بود به من كه فرد عصباني هستم و براي مسائل جزئي به شدت عصباني ميشوم

  البته اين مسائل بيشتر مربوط به فرزندانم است

 •  6. 

  منونم خوب بود

 •  7. 

  خوب بود

 •  8. 

  با سلام

  با توجه به مشغله و مشكلات عديده، مطلب فوق بسيار كمكم كرد. اميدوارم در آينده مطالب جامع تري منتشر شود.

  با تشكر

 •  9. 

  جالب بود .ممنون.ولي مشكل من و مهران(نامزدم) حل نكرد!وقتي عصبي مي شم باهاش به بدترين شكل ممكنه رفتار ميكنم.

 •  10. 

  چندان آموزنده نيست اگر تعداد سطر ها زياد گردد كار خوب است

 •  11. 

  بسيار عالي بود،كاش مي شد همه به اين مطالب عمل كنيم نه اينكه فقط بخوانيمشان

 •  12. 

  ممنون از راهنماييهاي بالا . مي خواهم واقعا عمل كنم و اينقدر تمرين كنم كه واقعا به خودم مسلط بشوم . براي همه آرزوي موفقيت دارم .

 •  13. 

  خوب بود

 •  14. 

  عالي بود يك دنيا تشكر

 •  15. 

  فقط صفحه ها زياد و منبع ان زياد تر باشد بهتر است با تشكر صيادي

 •  16. 

  ممنون عالي بود اميدوارم كه قادر باشم به اونها عمل كنم

 •  17. 

  عالي بود.اميدوارم بتونم به اين مطلب عمل كنم.

 •  18. 

  خوب بود از شماتشكر ميكنم

 •  19. 

  خيلي خيلي مفيد بود

 •  20. 

  خيلي عالي بود

 •  21. 

  خوب بود ولي خواهش ميكنم بيشتر توضيح بديد در رابطه با جلوگيري از خشم با تشكر .ياوري

 •  22. 

  خوب بود كاش بتونم خشم وعصبانيت خودم را كنترل كنم چون بعد از پرخاشگري حتي اگر واقعا حق با من هم باشه بازم از رفتارم پشيمون ميشم وپشيموني خيلي احساس بدي هستش در صورتي كه نشه جبرانش كرد

 •  23. 

  lممنونم خوب بود

 •  24. 

  ممنون خيلي عالي بود،مخصوصا راجع به جرات ورزي ومذاكره.

 •  25. 

  عاليه من تازه اين مطالبو خوندم اميدوارم بتونم ازشون استفاده كنم.

 •  26. 

  اگه وقتي عصباني ام ميتونستم انقد فكر كنم كه غمي نداشتم:d

 •  27. 

  خيلي عالي بود واقعا متشكرم

 •  28. 

  خوب بود متشكرم

 •  29. 

  خوب بود كمك بزرگي بود برام مرسي

 •  30. 

  مطالبش بدرد من خورد ممنون س-ع

 •  31. 

  ممنون عالي بود

 •  32. 

  خوب بود

 •  33. 

  خوب بود زياد بد نبود

  اگه يه كم اطلاعاتش بيشتر بود بهتر ميشد

  يا شايدم با روانپزشك در جريان بود

 •  34. 

  تاحدودي تكراري

 •  35. 

  ممنونم عالي بود ديشب از فرط عصبانيت ميخواستم دست به خود كشي بزنم .اميدوارم بتوانم عمل كنم به اين توصيه هابازم ممنون.

 •  36. 

  بسيار متشكرم ازاطلاعاتي كه برام گذاشته شد

 •  37. 

  گاهي ايجاد خشم به اين علت است كه فردي با دانستن اخلاق و روحيات شما چندين و چندبار مطلبي را تكرار كرده، هربار پاسخ را از شما دريافت نموده اما گويي هنوز شما را در امري مقصر ميداند. پس باز همان مطلب را تكرار ميكند. با اين افراد چه بايد كرد؟

 •  38. 

  من خيلي سعي ميكنم آروم باشم وتا كسي باهام كاري نداشته باشه خيلي آرومم ولي واي به وقتي كه كسي كاري كنه كه يه جوري توهين به من باشه اونوقت جدا عصباني ميشم.اصولا پدرم خيلي وقتا بامن بحثايه بيخودي ميكنه كه منجر به يه دعوايه شديد و قهر بينمون ميشه ولي اميدوارم با روشهايه پيشنهاديتون بتونم به خشمم غلبه كنم.جدا ممنوم

 •  39. 

  good

 •  40. 

  خيلي خوب بود.ممنون

 •  41. 

  نه ضعيف بود نه عالي متوسط بود ميتواند بهتر هم شود

 •  42. 

  سلامن

 •  43. 

  سلام

  اصلا خوب نبود

  اين چه ربطي به اعصبانيت داره؟

  شما فقط در مورد فرد ميزنيد

 •  44. 

  خوبه واقعا تلاشتو كردي ولي مطالب رو زياد كن متشكرم من اين مطالب رو براي كنفراس ميخوام

 •  45. 

  خوب بود

 •  46. 

  سلام خوب بود اما مشكلي كه من دارم حل نميشه mer30هستي تركي از تهران

 •  47. 

  بلد نيستم خشمم رو كنترل كنم

 •  48. 

  توپ

 •  49. 

  بابت اين مطلب از شما تشكر مي كنم

 •  50. 

  عااااااااالي بود يه دنيا تشكر

 •  51. 

  ممنون

 •  52. 

  خوب بود

 •  53. 

  خوبه-ممنون0من دانش آموزي از مدر سه نمونه دولتي شهيد شيرودي هستم و اين مطلب به درد كنفرانسم خورد.

 •  54. 

  عالي بودممنون

 •  55. 

  خيلي خوب نبود .م.

 •  56. 

  عالي بود

 •  57. 

  مضخرف بود.

 •  58. 

  اگه از كارشناسان روانشناس كمك گرفته بشه و مطالب توسط يك پزشك روانشناس ويرايش بشه خيلي بهتر و راه كار ها عملتر و نتيجه بخش تر ميشه

 •  59. 

  خوبه ولي مطلبش كمه

 •  60. 

  خيلي عالي است وقتي كه خوندم ياد گرفتم

 •  61. 

  منم ازون آدمهايي هستم كه خيلي زود عصباني مي شم مفيد بود

 •  62. 

  باسلام مطلبي خوبي بود مرسي باتشكر ( مهلا )

 •  63. 

  خيلي خوب بودوبيشترتوضيح دهيد.

 •  64. 

  خوب بود كاره منو راه انداخت...ميخواستم يه مقاله درباره كنترل خشم بگيرم بدم معلم پرورشي كارم راه افتاد دمت گرم

 •  65. 

  مطالب خوب بودن البته من تا حدودي قبل از خوندن اين مطالب انجامشون ميدادم ولي خوب بود

 •  66. 

  ختداتنم

 •  67. 

  عالبي بود.من فردي عصباني هستم .يه نفر به من خيانت كرده اومدم تو سايتتون و اروم شدم خيلي ممنون

 •  68. 

  خيلي خوب بود مخصوصا جرات ورزي ومذاكره

 •  69. 

  من واقعا تحت تاثير قرار گرفتم

 •  70. 

  اميدوارم تاثيرگذارباشه

 •  71. 

  بيشتر بايد در موردش كار بشه صديقي

 •  72. 

  بد نبود

 •  73. 

  خيلي بدبود

 •  74. 

  تشكر بسيار مفيد بود

 •  75. 

  بد نبود

 •  76. 

  تاحدي خوب بود

 •  77. 

  عالي بود

 •  78. 

  ممنون (هميشه من فكر ميكنم كه بلدم خودمو كنترل كنم،اما وقتي پاي عمل ميرسه همه چيز عوض ميشه(متشكرم از تجزيه و تحليل درستتون راجب به كنترل خشم)

 •  79. 

  احترام طرفين باعث ميشود كه اكثر اوقات يكي با مشكلات ديكري كنار بيايد واز خودخواهي بايد برهيز كرد.

 •  80. 

  خيلي خوب بود زياد روم اثر گذاشت

 •  81. 

  فقط ميشه گفت خوب بوداماكامل ترهم ميشدباشه

 •  82. 

  Mamnon

 •  83. 

  ممنون عالي بود

 •  84. 

  مرسي خيلي خوب بود.من يه برادردارم خيلي خيلي بي ادبه واحترام واسش معنانداره رفتاراش خيلي توهين آميزه. من متاسفانه بااون زندگي ميكنم ودرروزچندباراوراميبخشيم خواهرديگه ام هم همين كاروميكنه.مامجبوريم اونوتحمل كنيم چون ممكنه توي جامعه رهابشه.البته مثلامهندس معماره.ولي كلاتعطيله.بالاي سي سالشه ماهممون ازش نااميدشديم وجرات نميكنيم حتي واسش دختري روخواستگاري بكنيم .

 •  85. 

  مرسي 20% از مشكلاتم حل شد

 •  86. 

  ممنون

 •  87. 

  مطالب خوبي بود كه هم در محيط كار و هم در زندگي كاربرد دارد

 •  88. 

  سلام خوب بود امتحان ميكنم ببينم چي ميشه اميدوارم تاثير داشته باشه

 •  89. 

  خيلي دوست داشتم عالي بود

 •  90. 

  خيلي ممنون از شما

 •  91. 

  مرسييييييييييييييييييييييييييييييييييي خيلي بهم كمك كرد

 •  92. 

  بسيار خوب اي كاش هميشه مطالب بگويندو اقايانان را درك كنن

 •  93. 

  سلام ممنون از مطالب خوبتون من از 0تا10 شماردم اين خيلي جواب داد ممنون ♥

 •  94. 

  از راهنماي شما خيلي ممنون،واقعا واي كاش ميشد براحتي عمل كرد حتما سعي ميكنم ،وبراي همه ارزوي پيروزي ميكنم ،من خودم واقعا نميتونم عصبانيت خودم رو كنترل كنم

 •  95. 

  متوسط بود اما اگه طرف مقابل خيلي پرخاشگر باشه بايد چي كار كنيم؟

 •  96. 

  خوب بود مرسي ميتونه بهتر هم باشه.

 •  97. 

  خوب بود منم ميخوام از الان تمرين كنم در اعصانيتم گذشت كنم واقعا كسي گذشت نكند اينده بدي دارد

 •  98. 

  سلام عالي بود

 •  99. 

  خيلي خوب

 •  100. 

  لطفا درباره ي عفو و گذشت هم چيز هايي بنويسيد

 •  101. 

  بسيار عالي

 •  102. 

  ضعيف

 •  103. 

  باتشكر ازمطلب شما

 •  104. 

  salam kheyli khob bod ishala ke betoonam behesh amal konam.faghat kash rajebe jorat varzi yekam bishtar tozih bedin.mamnoon

 •  105. 

  عزيزم خيلي عالي بود ولي من اون چيزي رو كه مي خواستم نبود.

 •  106. 

  عوض تشكرتونه. مطلب به اين خوبي نوشتن. هميني كه هست

 •  107. 

  خوب بود

 •  108. 

  همش چرت بود

 •  109. 

  عالي نبود

 •  110. 

  خوب بود كاش بتوانم به اين راحتي كه شما بيان كرديد خودم را كنترل كنم وفكر نكنم كه من دارم عصبي ميشم

 •  111. 

  ممنونم عالي بود

 •  112. 

  خيييييييييييييييييييييييييييييلي خوب بودممنون استفاده كردم

 •  113. 

  با تشكر بسيار مفيد بود اميدوارم در بكار بستن ان تلاش كنم

 •  114. 

  خوب بود وبه من كمك زيادي كرد متشكرم

 •  115. 

  خيلي جالب بود فقط كاش بيشتر بود

 •  116. 

  مرسي!

 •  117. 

  بدنبود خوب بود به من تو كنفرانسم كمك كرد مرسي

 •  118. 

  متشكرم خوبه مطالبتون،اميدوارم بهتر از اين هم بشه.من از اروميه هستم

 •  119. 

  ممنونم خيلي خوب بود

 •  120. 

  برو بابا شماره 102 مطلب از اين بهتر پيدا كردي به منم بگو ممنون از اطلاعات مفيدتون

 •  121. 

  ممنون خوب بود براي تحقيق تفكر و سبك زندگي به من كمك كرد

 •  122. 

  خوب بود ممنووووووووووووون

 •  123. 

  سلام.واقعا ممنون از مطالب جالب ومفيدتون.من فردي عصباني هستم و هميشه سعي كردم موقع عصباني فقط اروم باشم وهيچي نگم چون ميدونم اطرافيانم رو ناراحت ميكنم.از مطالبتون خوب استفاده ميكنم.بازم متشكرم.

 •  124. 

  ممنون از شماواقعااموزنده بود ممنون به دردم خورد

 •  125. 

  خوب بود اميدوارام با اين كارها خشم خودم را كنترل كنم

 •  126. 

  خوب بود اما اي كاش ساده تر بيان مي كردين از كلمات سنگين تر استفاده نمي كردين.مرسي

 •  127. 

  بد نبود

 •  128. 

  متشكرم خوب بود كمي كاربردي تر باشه بهتر ميشه

 •  129. 

  مطالبتون خيلي زياده براي همين ادم خسته ميشه ازخوندنش

 •  130. 

  ممنون خيلي خوب بود.

 •  131. 

  چرت و پرت بود O-o

 •  132. 

  ممنون خيلي بد نبود

 •  133. 

  با تشكر از مطلبي را گذاشتيد اما اگر فرد فقط قصد تحقير و توهين داشته و دست از نوع رفتار خود برندارد آيا همچنان ميبايست اين خشم را نگه داشت فكر كنيد اين فرد مسئول مستقيم شما باشد از تحقير شما در انظار دوستان وهمكاران كم دادن اضافه كاري و اضافه كردن فشار به شمااآن موقعه بايد چكار كرد

 •  134. 

  اصلا ربطي به موضوع نداشت موضوع بهتره تجزيه و تحليل گردد

 •  135. 

  خوب بود ولي من اينارو واسه خودم نمي خواستم واسه تحقيقم بود و واقعا خيلي خسته شدم

 •  136. 

  بسيار عالي بود در تمام مراحل زندگي موفق باشيد

 •  137. 

  ممنون تونستم ازش بهره مفيد بگيرم

 •  138. 

  بيشتر به صورت مغاله بود

 •  139. 

  كتترل خشم مهارت ميخواد ك در اثر ممارست حاصل شه .اميدوارم ك همه ب اين مهارت برسيم

 •  140. 

  چرت بود و كليشه اي

 •  141. 

  خوب بود فقط حجم مطالب رو بيشتر كنيد ممنون

 •  142. 

  عالي بود عزيزم

 •  143. 

  خوب بود ممنون

 •  144. 

  خيلي خوب ممنونم ملكي

 •  145. 

  خيلي خيلي خيلي تكراري

 •  146. 

  آ

  بسيار مطالب جالبي است

 •  147. 

  گنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 •  148. 

  خوب بود تشكر. اما من نمي توانم اين كارها را انجام بدهم من وقتي عصباني مي شوم خودم را نمي توانم كنترل كنم.

 •  149. 

  بسيار سازنده بود

 •  150. 

  خيلي خوب بود

 •  151. 

  بد نبود ولي ما نمي تو نيم كنتر ل كنيم

 •  152. 

  براوو

 •  153. 

  سلام خدا قوت! با اينكه تقريبا نصفشو خوندم و بقيشو كپي كردم اما خيلي خوب بود واقعا خسته نباشيد و دستتون درد نكنه چون موثمر ثمره

  صادق بايزن 8

 •  154. 

  نمي تونم آقا جون

  شدني نيست

  اعصاب من بغرنج تر ازين نسخه هاي فانتزيِ

 •  155. 

  من بخاطر بعضي مسائلي كه نامزدم باعث ميشه،به قدري عصباني ميشم كه اصلا نميتونم كوتاه بيام، تا چند روز ذهنم مشغوله و خودخوري ميكنم، تا جايي كه حتي ميشينم گريه ميكنم،يعني انقد بهم فشار مياد

 •  156. 

  خيل كليشه اي و دور از واقع بيان شده

 •  157. 

  بدنبود چيزهايي از ارامش فهميدم

 •  158. 

  بد نبود ازش درس گرفتم ولي..................

 •  159. 

  خيلي بد بود

 •  160. 

  نميشه كنترلش كرد من ديوونم بابا وقتي عصباني ام غير قابل كنترل ميشم نميتونم با طرف مقابل حرف بزنم و محكومش كنم با حرف تا حرف ميزنه شروع ميكنم به بدو بيراه گفتن يادرگير ميشه يا تموم ميشه از خودم بدم مياد تنها راهي كه تونستم براش پيدا كنم سكوت كردن ومديتيشن هستش

 •  161. 

  همه اجبار بود و فرار راهكار نبود

 •  162. 

  خيلي خوب بود ممنون

 •  163. 

  عالي بود.

  من خيلي سريع عصباني ميشم وبعدپشيمون ميشم ,اين مطالب خيلي بهم كمك ميكنه

 •  164. 

  عالي عالي بود بازم از اين چيز ها بنويسيد!

 •  165. 

  mammon kheili khub bod

 •  166. 

  بسيار خوب اگر در زمان عصباني شدن با فكر عمل كنيم پيروز از آن ميدان بيرون ميايم آدم عصباني مانند ماشين بدون ترمز است هم خود آسيب ميبيند هم به ديگران آسيب ميزند و در آخر مي گويد اي كاش

 •  167. 

  متاسفانه من خيلي زود جوش ميارم به خصوص تو خانواده و بعد از عصبانيت خيلي زود پشيمون ميشم و اين منو ازار ميده و اين مطلب ها هم فك نكنم بدردم بخوره

 •  168. 

  خوب بود اما در وقت عصبانيت كي عمل مي كند

 •  169. 

  عالي بود عزيزم فقط اگه مرتب تمرين بشه جواب ميده مطمينم

 •  170. 

  من شوهرم هميشه بي دليل عصبانيه بخدا خست ام كرده خيلي كوتاه ميام ولي اصلافايده نداره ك رازشيراز

 •  171. 

  مطلب مفيدي بود؛متشكرم

 •  172. 

  بي ابهام بود

 •  173. 

  خوب بود ولي مطلبش خيلي زياده

 •  174. 

  عالي بودواسه پروژم خيلي به كارم اومد

 •  175. 

  خوبه

 •  176. 

  سلام خيلي خيلي خيلي عالي بودتو درسم خيلي به دردم خورد مر30ممنون

 •  177. 

  سلام خوب بودخيلي خيلي ممنون

 •  178. 

  سلام عالي بود تودرسم خيلي به كارم اومد مر30 خييييلي خييييلي ممنون

 •  179. 

  ممنون خوب بود

 •  180. 

  بدك نبود

 •  181. 

  بد نبود ققط يكم پيچيده بود

 •  182. 

  ضعيف يه چيزي به درد بخور بززززززززززززززززززززززززززززززارينننننننننننننننننننننننن

 •  183. 

  كمكم نكرد م

 •  184. 

  خوبه

 •  185. 

  اصلا خوب نبود

  وقتي آدم عصبي هست كه ميگه ولش كن شمارش تا ده رو بريز دور

 •  186. 

  خوبه بسيار مفيد بود

 •  187. 

  سلام ممنون جالب بود

 •  188. 

  خوب بود ممنون

 •  189. 

  ممنون خيلي خوب بود

 •  190. 

  عالي بودددددددددددددددددددددد

 •  191. 

  خيلي بد بود

 •  192. 

  خيلي خوب بود واقعاعالي بود ازشماممنونم.

 •  193. 

  هيچي نداشت چررررررررررررررررررررت

 •  194. 

  عالي بود ميسي

 •  195. 

  به نظر من بد نبود اگه مي شه يه ذره فشرده نشر كنيد اين به سرم زياد فايده نه كرده فكر مي كنم شماره١٩٣ديوانه ممنونم من فكر مي كنم شما ايرانيها خيلي گنده فكر استيد

 •  196. 

  خوب بود

 •  197. 

  عاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 •  198. 

  با سلام خوب بود.بنظر من بهتر با نمونه ومثال خشم وراه حل بيان شود .پروين پروين

 •  199. 

  مطالبتون خوب بود ول من طرفي كه اعصابم به هم ميريزه نمي تونم جوابشو بدم

 •  200. 

  خيلي عالي بود

 •  201. 

  خوب بود

 •  202. 

  چررررررررررررررررررررررررررررررررت بووووووووووووووووود.

 •  203. 

  بد نبود.من يه دخترم بيست سالمه همسرم بيست نه سالشه.اصلا تفاهم نداريم من يه دختر شيطون ولي اون همش دوست داره كار كنه و بخوابه.همش سر اين موضوع كه چرا جايي نميريم و تو همش مياي خونمون بحث ميكنيم و اون همش دوست داره عصبانيم كنه.تازه همش قيافه حق به جانب ميگيره كه من دوست دارم بريم جايي ولي تو ميگي نه.اخه ميدونه چه وقتي بگه كه من نتونم برم.حالا به نظر شما من چه خاكي تو سرم كنم

 •  204. 

  خوبه خوشم او مد به درد تحقيق من كه مي خوئه شما رو نمي دو نم

 •  205. 

  سلام عالي بودددددددددددددددد خسته نباشيد

 •  206. 

  عالي ست بهتر از اين نيست

 •  207. 

  بالاخره آدم بايد خودشوكنترل كنه ممنون

 •  208. 

  از چنتاش واقعا استفاده كردم كارساز بود.مرسي

 •  209. 

  Bad nabood.......

 •  210. 

  من خوندم ولي من هر وقت عصبي ميشم اصلا هيچ از اين چيز ها كه شما گقتين انجام فقط هم تو خونه خودم عصبي ميشم با خانومم و بچه ام ديگه با بقيعه خيلي خوب و شوخ هستم نمي دانم چيكار كنم

 •  211. 

  خيلي هم عالي ممنون :-)

 •  212. 

  نسبتا خوب بود عرفان!

 •  213. 

  خيلي عالي بود

 •  214. 

  سلام مطالبش بد نبود, من با نامزدموو خانوادش سر عصبانت غير قابل كنترلم مشكل دارمو حسابي هم خجالت ميكشم بعدش اميدوارم چاره ساز باشه

 •  215. 

  واقعا اين مطلب ها عالي بود

 •  216. 

  خوب بود

 •  217. 

  عاااااااااااااااااااااالي

 •  218. 

  عالي بودددددددد بهتر از اين پيدانميشه

 •  219. 

  سلام متشكرم خيلي خوب بود سعي ميكنم كار هاي جاري را انجام دهم

 •  220. 

  خوب بود اميدوارم كارآمد باشه

 •  221. 

  عالي

 •  222. 

  مار30

 •  223. 

  بدرد من نخورد

 •  224. 

  بد بد بد بد

 •  225. 

  ممنون ازتو

 •  226. 

  خيلي خوب بود

 •  227. 

  ممنون ازتون

 •  228. 

  من كه نخوندم ولي فك كنم خوبه

 •  229. 

  خيلي خوب بود

 •  230. 

  خيلي خوب بود ممنون!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 •  231. 

  واقعا خوبه

 •  232. 

  خيلي عالي بود ممنون

 •  233. 

  عالي تاحالااين مطالب را نخوانده بودم

 •  234. 

  عالي بود ممنون

 •  235. 

  اولش كه عصبانيت را به دزد تشبيه كرده بودخوب بود وراه مقابله باعصبانيت يعني دزد رويادگرفتيم

 •  236. 

  خيلي خوب بود وتاثير داشت واقعا متشكرم ويك دنيا ممنون

 •  237. 

  سلام بشيا بسيار عالي بود'''من تازه با كسي اختلاف داشتم با اين مطالب حل شد

 •  238. 

  من هميشه عصباني هستم ولي نمي دونم چرا؟ انگار تو تمام مدتي كه بيدارم دارم از عصبانيت مي سوزم و دليلي هم پيدا نمي كنم. چيكار كنم؟

 •  239. 

  سخنان معقول ولي مشكل من اين است كه اگر خاموش بمانم بايد با داكترمراجعه كنم زيرا فشار بالايم زياد ميشود لطف فرموده طريقه ديگري را اگربگوييد بهتر است

 •  240. 

  والابه حرف باشه مطالبتون خوبه ولي تو موقعيتش قرار گرفتن وعمل كردن سخته چون تو عصبانيت ادم ديگه جيزي نميفهمه

 •  241. 

  خيلي عالي وبه من كمك كرد

 •  242. 

  مقاله راجب نظرخوب

 •  243. 

  عاللليييييييي بود

 •  244. 

  بد نبود فقط قبل از اينكه كاري را انجام دهيم 5 ثانيه بشماريم بعد آن كار را انجام دهيم

 •  245. 

  خوب نيست

 •  246. 

  عالي بود بااجازه كپي

 •  247. 

  عالي من توانستم بااين بيست بگيبرم در درس تفكر سبك زندگي

 •  248. 

  ممنونم خيلي خوب بود

 •  249. 

  دروود دوست عزيز.. ممنون از مطلب آموزنده ي شما. استفاده كردم ولذت بردم.

  هر كس بد ما به خلق گويد

  ما ديده به غم نمي خراشيم

  ما خوبي او به خلق گوييم،

  تا هردو دروغ گفته باشيم..

  فكر كنم هميشه خوبي در پاسخ به بدي، كوبنده ترين جواب باشه براي اون فرد.. شاد باشيد..

 •  250. 

  خيلي عالي بود

 •  251. 

  راستش من خيلي از مواقع خشمگين ميشم و نميدونستم چي جوري بايد خشمم رو كنترل كنم مرسي كه اين مظالب رو گزاشتيد وقعا كمكم كرد

 •  252. 

  واقعا تشكر من متوجه مشكلاتم شدم

 •  253. 

  واقعا تشكر من متوجه مشكلاتم شدم

 •  254. 

  خيلي خوب بود ازتون ممنونم.خيلي خوشحال شدن كه اسمامون يكي . متشكرم

 •  255. 

  بسيارجالب.ومفيدبودخيلي.عالي.بود

 •  256. 

  خيلي ممنونم از مطلبتون

 •  257. 

  بسيار بد بود همين ههههههههههههههههههه

 •  258. 

  بسيار بد بود همين ههههههههههههههههههه

 •  259. 

  مادرم بدجوري رو اعصابم قدم ميزنه.هر وقت مياد خونم تا چند روز بعدش حالم بده.خودشو عقل كل ميدونه.يه حرفتي ميزنه بعد ميزنه زيرش.كلا آدم آرومي هستم جلو تنها كسي كه نمي تونم خودمو كنترل كنم و به شدت عصبي ميشم مادرمه.

  كاش ميتونستم اخلاقاي گندشو تحمل كنم از بچگي ازش متنفر بودم.

 •  260. 

  دوستم خيلي منو ناراحت مي كنه و خلاصه من از دستش همش عصباني ميشم و دعوا مي كنيم و بعد هم قهر مي كنيم و خلاصه من هنوز نتونستم جلوي عصبانيتمو بگيرم !!! 😭😭

 •  261. 

  خوب بود به من خيلي كمك كرد با تشكر باران

 •  262. 

  من دانش آموز تيز هوشان شهرستان لامرد هستم خيلي بدردم خورد ممنون

 •  263. 

  عالي بود ممنون

 •  264. 

  موفق آميز بود

 •  265. 

  عالي بود متشكرم

 •  266. 

  عالي بود بسيار متشكرم

 •  267. 

  سلام من اتش فراز هستم خيلي ممنونم ولي راستش من هركا ريوميكنم. ولي اروم نميشم بايديه كاروانجام بدم تااروم بشم ميشه بهم بكين چيكاركنم منتظرم ممنونم؟؟؟؟؟

 •  268. 

  خوب بود .اميد وارم همه ما به اين مطالب عمل كنيم .واين نظرات فقط يه شعار نباشه

 •  269. 

  از متن خيلي راضي هستم

 •  270. 

  دركل بد نبود....از هيچي كه بهتربووووود !!!!!!!!!

 •  271. 

  خوب بود اما عالي نبود

 •  272. 

  مرسي كه اين مطالب رو گذاشتين خيلي خوب بود

 •  273. 

  سلام من خيلي زود ناراحت ميشم چيكار كنم

 •  274. 

  مطلب خوبي بود

 •  275. 

  خوب بود لذت بردم

 •  276. 

  بسيار عالي بود. براي دانش اموزان تحقيق مناسبيه . ممنون

 •  277. 

  خيلي ممنون عالي بود

 •  278. 

  خوووووووووووووووب بود مچكرم بخاطر مطلبتون

 •  279. 

  عالي

 •  280. 

  چرت بو

 •  281. 

  خيلي خوب بود مرسييييي

 •  282. 

  خوب بود

 •  283. 

  خوب و متوسط بود.

 •  284. 

  خوب بود.

 •  285. 

  بد نبود.

 •  286. 

  خوب اس روحه بخش اس

 •  287. 

  بسيار خوب و خلاصه بيان شده موفق باشيد.

 •  288. 

  واقعا خوب بود متشكرم 🙏

 •  289. 

  عالي بود ممنون

 •  290. 

  بسيارمطلب عالي وخوبي بود مابراي تحقيق مدرسه اين مطلب راانتخاب كرديم

 •  291. 

  بد نبود

 •  292. 

  عالي

 •  293. 

  خب بدك نبود ولي يكم از لحاظ پزشكي هم ذكر مي شد بهتر بود

 •  294. 

  مرسي بابت نوشته هاتون....

 •  295. 

  عالي بود مطالب مفيدي بودعليرضا

 •  296. 

  خيلي عالي بود ممنون

 •  297. 

  خوب بود

 •  298. 

  عالي بود يلدا

 •  299. 

  معصومي هستم از اردبيل عالي بود

 •  300. 

  خيلي بدهههههه

 •  301. 

  خيلي خوب بود

 •  302. 

  عاليييييييي بود

 •  303. 

  عالي بود وليييييييييييييييييييييييييي چرت بود

 •  304. 

  خوب بود يك دنيا تشكر

 •  305. 

  خوبه

 •  306. 

  اين مطلب خيلي كمكم كرد ممنون

 •  307. 

  من وقتي به خاطر تحقير شدن و.... عصباني ميشم سعي مي كنم با اين آيه قرآن كريم به خودم آرامش بدم: فمن عفا و اصلح فاجره علي الله ، يعني هر كس عفو كند و اصلاح نمايد پس اجرش با خداست، به خودم ميگم جوابشو نده، سكوت كن، ببخشش، عفو و اصلاح كن تا خدا خودش اجرت رو بده، واقعا كار سختيه، فرو بردن خشم و عصبانيت و كظم غيض ، ولي ميگم ما بايد از امامان معصوم الگوبرداري كنيم، مانند امام هفتم امام موسي كاظم ع كه اگر بدترين فحش و رفتار را از ديگران مي ديدند با نهايت آرامش رفتار مي كردند و خشم خود را كنترل مي كردند كه مشهور شدن به لقب كاظم يعني فرو برنده خشم

 •  308. 

  جالب بود .

 •  309. 

  عالي بود اين مطالب تونست كمك خيلي زيادي به من بكنه

 •  310. 

  بسيار خوب بود . ممنون

 •  311. 

  ابوالفضل هستم از تهران 14 ساله عاليييي بود براي تحقيق دانش آموزي

 •  312. 

  خوب

 •  313. 

  عالي بود ممنون

 •  314. 

  خوب بود مرسييييي

 •  315. 

  خيلي طولاني بود

 •  316. 

  اصن نخوندمش فقط كپي كردم.خخخخ.مرسي

 •  317. 

  چررررت

 •  318. 

  دمتون گرم واسه معلمم تحقيق ميخواستم كه جور شد.يه نتيجه گيري كوچيك هم اگه تهش داشت خوب بود: )

 •  319. 

  بسيار عالي من قبل از اين كه متن فوق را مطالعه كنم يك بچه پانزده ساله بسيار عصبي بودم و اكنون در خودم تغيير هاي فراواني احساس ميكنم از كمكتان بسيار متشكرم

 •  320. 

  عالي ببببببببببببببببود

 •  321. 

  ممنون از مطالبتون خيلي خوب بود

 •  322. 

  خوب بود اما من بااين چيزاهم نميتونم اروم شم ....

 •  323. 

  واقعا خوب بود من از اين مطالب درس گرفتم

 •  324. 

  خيلي عالي بود خسته نباشيد.خيلي ممنون

 •  325. 

  خيلي عالي بود ممنون

 •  326. 

  ممنون اين ها واقعا عالي هستند

 •  327. 

  نسبتا كارامد

 •  328. 

  عالي بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.