راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «با سلام مطالبي كه در رابطه با سرمايه اجتماعي گردآوري و تدوين كرده ايد خوب است اما در جامعه و فرهنگ»

عنوان پيامبا سلام مطالبي كه در رابطه با سرمايه اجتماعي گردآوري و تدوين كرده ايد خوب است اما در جامعه و فرهنگ
متن پيام

با سلام

مطالبي كه در رابطه با سرمايه اجتماعي گردآوري و تدوين كرده ايد خوب است اما در جامعه و فرهنگ خودشان صدق مي كند به نظر اينجانب با توجه به تحقيقات انجام شده ؛ سرمايه اجتماعي يكي از چهار سرمايه اي است كه انسانها كم و بيش دارند

سرمايه هاي انسانها به ترتيب اولويت عبارتند از : 1-اعتبار 2- سرمايه اجتماعي3-ملك و املاك 4- پول نقد

اعتبار : چيزي است كه به واسطه آن مي توان ميليونها تومان خريد بدون پرداخت پول انجام داد

سرمايه اجتماعي: همان فاميل درجه يك و دو سه و دوست و رفيق را گويند كه در مصايب روزگار اولين ياري دهندگان به انسان هستند آدمهاي بي عاطفه آنرا ندارند و در اولين كشاكش دهر خوار و ذليل مي شوند

ملك و املاك : نياز به توضيح ندارد بيشتر امانتي است كه دست به دست ميشود از پدر به پسر و ...

پول و نقدينگي : به اشتباه همه سرمايه را اين مي دانند و باعث گناهكار شدن اما چيز خوبي است اگر از راه حلال در بيايد و خوب مديريت شود بعضيها آنرا خيلي راحت بدست مي آورند و خيلي راحت از دست مي دهند.

در خاتمه شايان ذكر است :افراد خردمند همه اين سرمايه ها را دارند و هر كدام را به نوبه خود با ارزش ميدانند

با تشكر 23/5/1389 اراك

آدرس صفحه/olib/106956422.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. سرمايه اجتماعي چيست؟ مبشري، محمد |1387 [تمام متن]

    چكيده : اين مقاله مفهوم سرمايه اجتماعي را شرح مي دهد و تعاريف مختلف آن را ارائه مي كند. سپس اهميت و كاركردهاي سرمايه اجتماعي را برمي شمرد.

    كليدواژه : سرمايه اجتماعي ؛ social capital ؛ روابط اجتماعي ؛ سازمان اجتماعي

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

31
فروردین
و
1
اردیبهشت

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

31
فروردین

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

1
اردیبهشت

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

14-15
اردیبهشت

آشنایی با قانون کار

14
اردیبهشت

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

15
اردیبهشت

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

21-22
اردیبهشت

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

22-23
تیر

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن

-
-

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.