راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «ارتباط مدل كانو با مدل TRIZ»

عنوان مقالهارتباط مدل كانو با مدل TRIZ
نويسندهبابائي، مجتبي
زبانفارسي
سال انتشار1388
چكيده

در اين مقاله ارتباط و كاربرد TRIZ در مدل كانو شرح داده مي شود و اين نتيجه گرفته مي شود كه تلفيق اين دو مدل، كامل ترين مفهوم را در پويايي كيفيت و توانايي عملي جهت كشف آن، مطرح مي كنند.

كليدواژهكانو ؛ تريز ؛ triz ؛ كيفيت
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

ارتباط مدل كانو با مدل TRIZ

نويسنده : بابائي، مجتبي
سال انتشار : 1388
چكيده

در اين مقاله ارتباط و كاربرد TRIZ در مدل كانو شرح داده مي شود و اين نتيجه گرفته مي شود كه تلفيق اين دو مدل، كامل ترين مفهوم را در پويايي كيفيت و توانايي عملي جهت كشف آن، مطرح مي كنند.

كليدواژه : كانو ؛ تريز ؛ triz ؛ كيفيت

همان طور كه مدل كانو تلفيقي از سه عنصر است، TRIZ هم تلفيقي از سه زير مجموعه مكمل و جدا از هم مي باشد كه شامل:
1-   تصميم براي شكست پيشگيرانه
2-   طبقه بندي ابزار مشكل – راه حل TRIZ و رشد مستقيم
3-   بعد سوم باعث فراهم شدن سازماني با ابزارهايي قدرتمند مي شود.

كيفيت اساسي و AFD

بعد كيفيت در مدل كانو عملكرد و مشخصه هايي را مورد خطاب قرار مي دهد كه خواسته مشتريان است اما هنوز مطرح نشده است. كيفيت اساسي مانند فاجعه اي است كه هنوز اتفاق نيفتاده است. مشتري اتومبيل هرگز نمي گويد كه باك بنزيني را مي خواهم كه منفجر نشود و هيچگاه يك مهندس به طور عمد طرح باك بنزيني را نمي دهد كه منفجر شود ولي با اين وجود اين اتفاق در شركت فورد به وقوع پيوست و 9/4 ميليارد دلار خسارت براي شركت ايجاد كرد. اين مثال آشكار مي كند كه كيفيت اساسي به صورت مداوم نقض مي شود و عواقبي را به دنبال دارد. چگونه مهندسان مي توانند از طريق گسترش محصولات طرح بهتري براي جلوگيري از خطاها بدهند. پارادوكسي كه در نقض كيفيت اساسي وجود دارد مي تواند توسط كاوش پيشگيرانه هر مدل قابل تصوري جلوگيري شود تا از عدم موفقيت جلوگيري به عمل آيد. ابزارهاي پيش بيني عدم موفقيت عمومي شامل عدم موفقيت و تحليل تاثيرات آن(FMEA)، تجزيه و تحليل درخت خطا(FTA)، تجزيه و تحليل عمليات ها و اتفاق ها(HAZOP) و ... براي پاسخ به اين سئوال كه "چه مشكلي مي تواند پيش بيايد" طراحي شده اند. در اين روش هاي سنتي، از آنجايي كه نقطه عطف تصوري روشن از سيستم جاري است، سناريو(جريان) از عدم موفقيت معمول پيروي مي كند. اين منطق فاقد ارزش ساختاري است زيرا به سكون روانشناسي بستگي دارد. يك مهندس تنها از طريق الگوي شناخته شده خود يك موقعيت را تحليل مي كند. محدوديت هاي مهندسان، تحليلات عدم موفقيت را تا چيزي كمتر از 100% فضاي فاجعه بار كنوني محدود مي كند.

اما از طرف ديگر AFD سؤال را طور ديگري مطرح مي كند "چگونه مي توان به سيستم زيان وارد آورد؟" اين سؤال همان طور كه مشكل را به صورت معكوس مطرح مي كند، مبتكر هم هست. اين روش معكوس شانل دو مزيت است؛ اول اينكه نشان مي دهد سيستم همراه با قصد براي ويراني آن، ديدگاه تحليلي جديدي را نمايان مي سازد و دوم اينكه مشكل را به صورت ابتكاري مطرح مي كند. تقاضا براي تمام ابزارهاي TRIZ عنصر سكون روانشناسي را حذف كرده و دقت تحليل انحراف بالقوه كيفيت اساسي را تضمين مي كند.

كيفيت عملكرد و TRIZكلاسيك

همان طور كه از نام اين مبحث پيداست، كيفيت عملكرد، توسط توانايي دستيابي به ميزان سطح دلخواه در محصول سنجيده مي شود. همچنين كيفيت عملكرد، توسط اين حقيقت كه استفاده كننده سطح خوبي مورد نياز را تعريف كند، ارزيابي مي شود. مزيت كيفيت حرفه اي در مسائل عملكردي اين است كه يكسري كيفيت ها مي تواند باعث ثبات كيفيت شوند.

اگر ماهيت كيفيت عملكردي را تك بعدي در نظر بگيريم، براي به دست آوردن سطح بالاتر در عملكرد، با قيمت مناسب، تفاوت در محصول و رقابت ايجاد خواهد شد. با درك چگونگي غلبه بر كيفيت بالا با قيمتي پايين مي توان در رقابت عملكردي پيروز شد. عملكرد محصول تا ميزان زيادي محدود است زيرا سيستم خود به عنوان مانعي در برابر رشد سطح عملكرد مي باشد. تقابل معمولي مانند وزن در برابر قدرت است. در مبحث TRIZ از آن به عنوان تفاوت تكنيكي ياد مي شود. اصل تفاوت در اين است كه معمولاً براي بالا بردن قدرت، وزن آن وسيله را بالا مي بريم. اما بالا بردن وزن، قدرت را كاهش مي دهد. اين تفاوت ها معمولاً از طريق مقايسه پارامترهاي نيمه كاره با راه حل توافقي حل مي شود.

ابزارهاي كلاسيك روش TRIZ كه شامل 40 اصل ابتكاري، ماتريكس متفاوت، مدل ماهيت مادي، راه حل هاي استاندارد الگوريتم براي حل مشكلات ابتكاري و تاثيرات شيميايي و فيزيكي و جغرافيايي همراه با ابزارهاي مدرني كه از سال 1985 به وجود آمدند مانند فرمول سيستم عملكرد همه و همه براي حذف تفاوت در سيستم طراحي شده اند.

با توجه به تفاوت اشاره شده در بالا، واضح است كه اگر بتوان قدرت را بدون دخالت وزن بالا برد، محصول در بازار رقابت پيروز خواهد شد. براي اين كار مي توان از مواد تركيبي و ساختارهاي لانه زنبوري استفاده كرد.
ابزارهاي TRIZ كلاسيك حل مشكل مي تواند كيفيت، مهندسي و محصول را با حذف تفاوت هاي ذاتي در سيستم و هزينه مناسب گسترش دهد و در نتيجه رضايت مشتري جلب خواهد شد.

كيفيت انگيزشي و رشد سيستم

كيفيت انگيزشي، نيازهاي پنهان و برآورده نشده استفاده كننده را هدف قرار مي دهد. اين نيازها پنهان هستند زيرا استفاده كننده ها از نيازهاي خود آگاه نيستند. استفاده كنندگان معمولاً از اينكه محصول كاملاً نيازهاي آنها راغ برآورده نمي كند، غافل هستند. هنگامي كه آنها يك عنصر انگيزشي را كشف مي كنند خوشحال و هيجان زده مي شوند. با توجه به مدل كانو، عنصر انگيزش فرصت تفاوت در محصول را بيشتر نشان مي دهد.

اشتراك TRIZ براي توليد عمق بعدي كيفيت انگيزشي، رشد مستقيم از آخرين مشتقات پيش بيني شده تكنولوژيكي است. به دليل يافتن قوانين رشد تكنولوژيكي توسط آلتوشتر، TRIZ مي تواند پيش بيني تكنولوژيكي بكند. اين قوانين الگوهاي قابل تكراري را شرح مي دهند كه پيشرفت طبيعي محصول را از طريق چرخه حيات توصيف مي كند. با تلاش افرادي مثل زلاتين، زوسمن و ديگران شاخه هاي جديدي به اين قوانين اضافه شد كه آن را خطوط رشد مي نامند. براي هر قانون، تعدادي خط وجود دارد كه پيشرفت رشد چرخه حيات را توضيح مي دهند. خطوط رشد اين امكان را به سازمان ها مي دهد تا در ابتدا مشقات محصول ديگري هم داشته باشند. اين مشتقات به صورت طبيعي با گذشت زمان به وجود مي آيند و يا مي توان آن را براي روش گسترش محصول سازمان، هدايت كرد.

به عنوان مثال، قانون پويايي بيان مي دارد كه سيستم ها در طول زمان پويا و قابل انعطاف مي شوند. مثال معروف اين قانون SNAKE LIGHTAA است كه سال ها پيش توسط بلك اند دكر معرفي شد. اين محصول آن قدر معروف شد كه توليد آن به اندازه كافي سريع نبود. مشتقات اين محصول حتي قبل از توليد آن هم قابل تصور بودند. اگر رقابت كننده ديگري از رشد مستقيم خبر داشت و محصول را قبل از ارائه شركت بلك اند دكر، مطرح مي كرد او تمام اين سود مالي را از آن خود مي كرد.

قدرت رشد مستقيم در توانايي سازمان در پيش بيني كامل آينده جريانات محصول و بعد انتخاب از ميان بهترين ها است. با انجام اين كار مي توان نقشه تكنولوژيكي را فراهم كرد و از سود و طرح هاي ديگر آن محافظت كرد.

نتيجه گیری

درك كيفيت در طول اين سال ها پيشرفت كرده و به مدل پيچيده تري جهت جلب رضايت استفاده كننده تبديل شده است. مدل دو بعدي  زير بنايي را براي مدل سه بعدي فراهم مي كند و امكان استفاده قدرتمند از ابزارهاي ابتكاري جهت كاوش درك و استفاده از محصول را فراهم مي سازد.

تئوريTRIZ همانند باستان شناسي، ديدگاه اجمالي را از چگونگي و چرايي رشد محصولات به مشتقات صحيح تر را فراهم مي سازد. كارايي در ابزارهاي TRIZ اين موضوع را امكان پذير مي سازد تا از عدم موفقيت هاي فاجعه آميز در آينده جلوگيري شود و تناقض هاي ذاتي سيستم حذف شده و در آينده مشتقات محصولات براي تامين نيازهاي پنهان استفاده كنندگان توليد شود.

مدل كانو همراه با TRIZ كامل ترين مفهوم را در پويايي كيفيت و توانايي عملي جهت كشف آن، مطرح مي كنند.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. TRIZ چيست؟ بابكي، مهين |1388 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مباني و مفاهيم TRIZ شرح داده مي شود.

  كليدواژه : حل مسئله ؛ خلاقيت ؛ نوآوري ؛ نوآوري نظام‌يافته ؛ خلاقيت اختراعي ؛ فناوري خلاقيت و نوآوري ؛ روش‌شناسي اختراع ؛ الگوريتم اختراع ؛ روش‌شناسي حل مساله‌هاي ابداعي ؛ روش‌شناسي حل ابتكاري و ابداعانه مساله ؛ مهندسي خلاقيت و نوآوري ؛ روش‌شناسي خلاقيت ؛ خلاقيت‌شناسي اختراع ؛ خلاقيت‌شناسي فناوري

 •  2. مقدمه اي بر مدل كانو بابائي، مجتبي [تمام متن]

  چكيده : در اواخر دهه هفتاد قرن بيستم دكتر نورياكي كانو از دانشكده ريكا در توكيو، مفهوم كيفيت را به طور نسبي از تحقيق هرزبرگ به عنوان تئوري محرك بهداشتي اصلاح كرد. در حالي كه در بسياري از تعريفات قبلي، كيفيت تك بعدي بود به اين معنا كه خوب يا بد يا زيان اجتماعي كوچك يا بزرگ، دكتر كانو كيفيت را به صورت دو بعدي....

  كليدواژه : كيفيت ؛ مدل كانو ؛ كيفيت اساسي ؛ كيفيت عملكردي ؛ كيفيت انگيزشي

 •  1. 

  سلام

  اولاً تشكر؛ ثانياً اگر متني ترجمه ميشود بهتر است ترجمه كننده به واژه هاي تخصصي موضوع مسلط باشد تا تأثير مطلب علمي از بين نرود...

  TRIZخيلي فراتر از اين است كه گفته شد...

  حداقل يك اشكال ... تناقض را تفاوت ترجمه كرده بودند...

  ولي در مجموع تشكر

 •  2. 

  سلام ، من در مورد هر دو مورد اطلاع داشتم . ولي فكر نمي كردم اين دو مدل با هم رابطه داشته باشند . ممنونم

 •  3. 

  با سلام و احترام به نظر من اي كاش منابع را هم براي صحت مطالبتون بيان مي كرديد با تشكر: كاظمي

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.