راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «آري لياقت مديران تا حدود زيادي به شايستگي افراد تحت سرپرستي آنها بستگي دارد زيرا هر چه افراد تحت سرپ»

عنوان پيامآري لياقت مديران تا حدود زيادي به شايستگي افراد تحت سرپرستي آنها بستگي دارد زيرا هر چه افراد تحت سرپ
متن پيام

آري لياقت مديران تا حدود زيادي به شايستگي افراد تحت سرپرستي آنها بستگي دارد زيرا هر چه افراد تحت سرپرستي مديريت از كفايت و شايستگي بيشتري برخوردار باشند، ميزان توليد و بازدهي افزايش يافته و به تبع مديريت به نتايج بهتري دست مي يابد.

آدرس صفحه/olib/963384642.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.