راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «بحثي پيرامون شايستگي وشايسته سالاري به كرات درمباحث مديريتي برنقش وجايگاه انسان به عنوان مه»

عنوان پيامبحثي پيرامون شايستگي وشايسته سالاري به كرات درمباحث مديريتي برنقش وجايگاه انسان به عنوان مه
متن پيام

بحثي پيرامون شايستگي وشايسته سالاري

به كرات درمباحث مديريتي برنقش وجايگاه انسان به عنوان مهمترين وباارزش ترين سرمايهءهرسازمان توجه وتاكيد شده اما عملا" دربسياري از سازمانها اين باارزش ترين سرمايه مورد توجه جدي قرار نگرفته ومتاسفانه نقش وجايگاه آن درسازمانها كمرنگ است كه علت اصلي اين نقيصه ضعف مديريتي است.مديري كه مولود شايسته سالاري است وبر اين اساس به مقام برسد قطعا"نگاه ويژه اي به منابع انساني داشته ،بدرستي ازآن استفاده وقدرداني مي كند وبرعكس مديري كه براساس هر عاملي غير از شايستگي به آن سمت دست يابد قدر ومنزلت نيروي انساني را آنگونه كه شايسته است نمي داند وباهمان ديدگاهي كه بر گزيده شد عمل مي كند واين براي سازمان بسيار مخرب وناميمون است.ازجمله مقولات مربوط به منابع انساني شايسته سالاري است كه ساده ترين تعريف آن به شرح زير است: "شايسته سالاري، به معني اعطاء مقام بر مبناي شايستگي ولياقت است" .

همانگونه كه براي استفادهء بهينه از فضاي كاري در ادارات و كارخانه ها وموسسات وشركتها از "طرح جا ومكان" استفاده مي شود تا محل كر شكيل تر وحداكثر استفاده صورت گيرد و فضايي بلا استفاده نماند وهر چيز سرجاي خود قرار گيرد به طريق اولي براي استفاده بهينه از منابع انساني بايد دغدغه خاطر ودقت و وسواس بيشتري بخرج داد تاهر فرد باتوجه به نقشي كه مي تواند ايفا كند و سواد وتخصص وتجربه وعلاقه وروحيات وساير ويژگيهاي فردي وبا لحاظ نياز ومنافع سازمان سر جاي خود قرار گيرد تا بتوان نفع بيشتري را نصيب سازمان نمايد.

به كمك علم روان شناسي ورفتار سازماني وباتوجه به سن وسواد وتجربه وتخصص وباورها وروحيات وسلايق ونقش آفريني وخصوصيات وويژگيهاي فردي از قبيل زود رنجي وترس ياشجاعت ودرون گرا يابرون گرا بودن ودرجه ريسك پذري وخطركردن و....مي توان هر فرد را در جايگاهي قرار داد كه بيشترين بازدهي را داشته وبدين طريق از نيروي انساني بهترين وبيشترين بهره رابرد.در يك چنين موقعيتي نيروي انساني بالنده استعدادهاي اوشكوفا انگيزه وكارايي وي بيشتر وبه تبع آن رشد وتعلي سازماني افزايش چشمگيري خواهد داشت.

اگر هر كس در جايگاه خود قرار نگيرد سازمانها دچار خسارت هنگفت خواهند شد كه ممكن است مديران هم متوجه اين خسارات نباشند .توجه به خواسته ونيازها ي نيروي انساني نقش مهمي در بالندگي سازماني دارد. از ديرباز تاكنون مسايل حاشيه اي و محيطي بر سازمانها اثرگذار بوده وهست اما در زمانهايي كه اين عوامل بر سازمانها سايه افكندند وبيش از حد پر رنگ شدند سازمانه را دچار بيماري كردند.ويكي از مسايل بسيار مهم محيطي مسايل سياسي است كه باتوجه به كمرنگي ياپررنگي نقش وجايگاه سياست در مديريت موافقت ومخالفت نقش سياست در اداره را دربين صاحب نظران علم مديريت در پي داشت. يكي از بحث وجدلهاي پس از ظهور مديريت علمي اين بود كه سياست ومديريت از هم جدا هستند يانه؟

همانطوركه اشاره شدباتوجه به رويكردها وتجربيات وشرايط مختلفي كه دانشمندان مديريتي داشتندنظرات گوناگون و بعضا"مخالفي درخصوص پيوستگي يا جدايي سياست و اداره داشتند كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

ويلسون بنيان گذار علمي "مديريت دولتي" و فرانك گودنونويسنده كتاب سياست و اداره معتقدبه نظريه "تمايز سياست و اداره" بودند. ويلسون ميگويد: طرحهاي دولت اقدامات اداري نيستند،ولي اجراي جزء به جزء آنها اقدام اداري است. بنا به استدلال ويلسون همهء حكومتها دو وظيفه اساسي دارند. الف)سياست، كه به معناي خط مشيهاي كلي وقوانين است ب)مديريت، كه به معناي بكارگيري آن خط مشيها وقوانين در مورد افراد ودروضعيتها خاص است.او مي گفت طرحهاي دولت اقدامات اداري نيستند،ولي اجراي جزءبه جزء آنها اقدام اداري است. وي مدعي بود،ازآنجايي كه مديريت دستگاه اداري از سياست جداست بايد غيرسياسي باقي بماند. اين دودرعصر احاطه سياست فاسد بر صنعت وعدم شايستگي حكومت و زماني كه نقش شوم سيستم تاراج در ايجاد فساد دولتها بارز بود مي زيستند. گارفيلد رييس جمهور آمريكا قرباني سيستم تاراج شد. وي درسال 1881توسط يكي از طرفداران سيستم تاراج كه وعده تصدي يك شغل دولتي به اوتحقق نيافته بود به قتل رسيد كه اين قتل سيستم تاراج (غنايم جنگي به طرف پيروز تعلق دارد)رازيرسوال برد و نهضت اصلاحات راتشديدكرد.از طرف ديگر پل اپل بي نظراتي درتاييد پيوند سياست و اداره دارد.

آنچه كه مسلم وغيرقابل انكار است اين است كه سازمان بعنوان نهاد اجتماعي وسيستم باز با محيط در تعامل است پس نمي توانيم بگوييم سازمان بطور مطلق بدون تاثير وتاثر از محيط(سياسي،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و...)ادامهء حيات بدهد.واز طرف ديگر نمي شود به اين بهانه سازمان دستخ

آدرس ايميلali_kord_mg[at]yahoo.com
آدرس صفحهhttp://www.mgtsolution.com/olib/158531875.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد

 

 

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.