راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نكته

نكته : «موانع موفقيت»

عنوان نكته

موانع موفقيت

فرستنده نكتهموسوي، راحيل
كليدواژه

موفقيت ؛ success ؛ پيشرفت ؛ بازدارنده هاي موفقيت ؛ عادات بد

منبع

وب سايت بين المللي مديريت

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

هر فردي موفقيتهاي خويش را براساس يك مقياس نسبي مورد سنجش قرار مي دهد. مـوفـقيتهاي كـوچـك بـرخي اشخاص درنظر برخي ديگر ممكن است بزرگ جلوه نمايد؛ اين كاملا بستگي بنوع تربيت، تحصيلات و شرايط مـوجود در زندگي شما دارد. تا زمانيكه به اهداف خود دست يافته و براي بهترين بودن سختكوشي مي كـنـيـد، فـردي موفق محسوب مي شويد. اين اصل مطلب است.

با اين حال افرادي نيز وجود دارند كه نمي توانـند به سطـح رضايت بخشي ازموفقيت دست يابند. ضعفهاي شخصيتي و يـا خـصوصـيات از پـيـش تعيين شده زندگي آنها، مـوانـع اصـلي راه چنين انسانهايي بشمار مي رود. اگر در زندگي خـود شـرايـط دشـواري را تـجربه كرده ايد، نگاهي به اين صفات و موقعيت ها بيندازيد تا ببينيد در حال آماده نمودن خود براي شكستهاي بيشتر ميباشيد يا خير.

پشت گوش اندازي

ممكن است يكي از اصلي ترين اهريمنان عامل نابودي شما در تحصيل و زندگي شغلي، طفره رفتن و به تعويق انداختن امور بوده باشد. افرادي كه علامت مزمن اين «بيماري» در آنها ديده مي شود، مايلند با اين جملات توجيه كننده كه «تمام كردنش كاري نخواهد داشت» و يا «نگران نباش، وقت براي انجام دادنش بسيار است»، كارها و وظايفشان را براي هميشه از سر خود باز كرده و به تعويق بيندازند.

اگر كاري در حد و اندازه قابليتهايتان به شما روي آورد ولي به دليل عذر و بهانه هاي ذكر شده از انجام آن ممانعت بعمل آورديد، قطعا" پشت گوش اندازي مشكل اصلي بوده و بايد مرتفع گردد. احساس مي كنيد كه زمان در اختيار شما است، اما هنگامي كه وقت موعود نزديك مي شود، براي اتمام كار بسرعت هجوم مي آوريد و نتيجه آن خواهد شد كه آن طور كه در ابتدا مد نظرتان بود از انجام عمل مورد نظر باز خواهيد ماند.

فرد پشت گوش انداز معمولا انساني تنبل و سست مي باشد. او براي همه چيز عذر و بهانه داشته و با اينكه توانايي و ابزار انجام امور را در اختيار دارد، از اتمام آنها طفره مي رود. كار كردن با چنين اشخاصي غير قابل تحمل است و نه تنها كاستي و سستي آنها باعث اختلال در كارها ميگردد، بلكه كارمندان فعال ديگر نيز ممكن است به چنين خصيصه اي دچار شده و رويه آنها را در پيش بگيرند.

ترس از موفقيت

مانع اصلي ديگر واهمه داشتن از موفقيت است. با اينكه چنين افرادي دقيقا" مي دانند كه براي موفق شدن به چه چيزي نياز دارند، اما بدليل داشتن ترس از موفقيت قادر به رسيدن به اهداف والاي خود نيستند. در نظر ايشان راه پيش رو، مخوف و رعب آور مي باشد. نگراني از آينده و همه مسائلي كه در نهايت گريبانگير او خواهد شد، منجر به فقدان بصيرت و بازماندن آنها مي گردد؛ مخاطرات ذاتي روند تجارت، رام نشدني بنظر خواهد رسيد.

فرصت هاي ترقي در محل كار ممكن است پيش بيايند، اما فردي كه از موفقيت وحشت داشته باشد قادر به گرفتن ترفيع نخواهد بود. او بهانه مي آورد كه مسؤليتهاي شغل جديد زياد و خارج از توانايي هايش است. اينگونه اشخاص ميلي به بالارفتن از پله هاي ترقي ندارند.

وقتي آينده نا معلوم باشد، اين وحشت شدت بيشتري پيدا مي كند. بايد پذيرفت افرادي كه داراي چنين ترسي نمي باشند روزهايي پيش رو دارند كه در آنها آينده ترسناك جلوه مي نمايد، بنابراين مي توان متوجه شد اشخاصي كه فاقد مكانيزمي مناسب براي برخورد و رويارويي با چنين موقعيتي مي باشند، چگونه احساسي خواهند داشت.

تشخيص و حل اين مشكل آسان تر از برخورد با پشت گوش اندازي است. با كمي هم محوري و اندكي صبر و شكيبايي فردي كه از پذيرش مسؤليتهايي كه موفقيتش را به همراه خواهد داشت وحشت دارد، مي تواند شرايط را به نفع خود تغيير دهد.

وسواس

افراد موفق داراي خصوصيتي مشترك هستند و آن قابليت تمركز بر انديشه هاي بزرگ مي باشد. براي بسياري اتخاذ چنين ديدگاهي مشكل است چرا كه خود را كاملا" محدود و متعهد به انجام كارهاي جزئي و كوچك مي نمايند. تلاش زياد براي انجام كارهاي جزئي زيان آور است چرا كه زاويه ديد را محدود خواهد كرد. اگر براي اتمام هر كار كوچكي مصر باقي بمانيد، هرگز قادر نخواهيد بود به اهداف والاي خود دست پيدا نماييد.
اگر يك كارفرما كاري را به يكي از كارمندان سخت كوش خود محول كرده و آن كارمند ديد وسيع نداشته باشد، بطور يقين كارمند مربوطه در مورد هر موضوع بي اهميت آن پروژه دچار تنش و فشار رواني شده و در به نتيجه رساندن كار دچار كندي خواهد گرديد. اين حالت در اصطلاح احساس وسواس فكري-علمي ناميده و باعث كاهش قابل ملاحظه خلاقيت و كارايي مي شود.

اينگونه افراد، سخت كوشي و تلاش زياد را لازمه زندگيشان دانسته اما عزم و اراده خود را براي كاربرها و مصارف مفيد بكار نمي بندند. تنظيم دقيق مهارتهاي مديريت زماني در برطرف كردن اين مشكل كمك فراواني خواهد نمود.

نا امني

افراد ضعيف و سست بنيان بعلت داشتن احساس ناامني، در كارشان پيشرفتي حاصل نمي گردد. شايد يكي از دلايل عدم موفقيت اينگونه انسانها در بي ميلي آنها براي نشان دادن برش از خودشان نهفته شده باشد. علت ترس نيست؛ فقدان اطمينان و اعتماد باعث عقب ماندن آنها مي گردد. براي مثال عدم برخورداري از تجربه در بخشي بخصوص، مي تواند موجب پديد آمدن احساس عدم اعتماد به نفس در فرد شود.

مثال بيان شده در قسمت قبل در اين مورد نيز قابل بيان است با اين فرق كه كارمند از همان ابتدا اصلا" از انجام كار محوله امتناع ورزيده و با بهانه آوردنهاي گوناگون به كار فرماي خود اينگونه القا مي كند كه نمي تواند از عهده چنين مسؤليتهايي برآيد.

در اينجا نيز مسئله هزينه فرصت از دست رفته مطرح است. برخي افراد مايل نيستند براي پيشرفت و ترقي دادن موقيعت شغليشان در زمان محدود خود به داد و ستد بپردازند اما اينگونه گزينه ها و پيشنهادات كاري بخشي از زندگي محسوب مي گردند. بنابراين ببينيد كه چه چيزي براي شما بيشتر اهميت دارد و با اطمينان خاطر تصميمي مناسب بگيريد.

اطرافيان

ممكن است شما همه شرايط لازم براي منعكس نمودن فردي موفق از خود را دارا باشيد، اما آيا دوستانتان شما را در اين راه همراهي مي كنند؟ ممكن است آنها ديدگاه متفاوت و متضادي از موفقيت نسبت بشما داشته باشند (و يا اصلا" ديدگاهي نداشته باشند). دوستان به علت تاثيرات منفي راه رسيدن به موفقيت را برايتان سخت و دشوار مي كنند.

برخي از اطرافيان حتي ممكن است متوجه پتانسيل و استعدادهاي نهاني شما نشده و باعث زمين خوردگي و ترديد در قابليتها و تواناييها گردند. حتي براي نامزد و يا همسرتان ممكن است اين تصور بوجود آيد كه توانمنديهاي شما هنوز براي خودتان ثابت نشده و اين مي تواند به بدبيني آنها نسبت به آينده تان منجر گردد. اين موضوع ممكن است باعث نا اميدي و تضعيف روحيه شود، اما بياد داشته باشيد كه نبايد ديگران را مقصر بدانيد؛ شما فقط يك قرباني بيگناه نيستيد. با وجود ابراز بي اعتنايي آنها هنگام بيان ايده هاي كاري جديدتان، بخاطر داشته باشيد كه اين شما هستيد كه چنين همراهاني را در آن لحظه و لحظات آتي براي خود برگزيده ايد.

اگر اين گونه روابط دوستي برايتان اهميت دارد، كاري كه بايد انجام دهيد همسو نمودن دوستانتان با سيستم و خط مشي خود است. چنانچه توانستيد متقاعدشان كنيد كه انساني شايسته اعتماد و اطمينان مي باشيد، آنها را دوستان واقعي خود دانسته و در غير اينصورت براي هميشه از زندگي خود بيرونشان كنيد.

فقدان منابع

هيچ چيزي ناهنجار تر از اين موضوع نيست كه انسان با وجود داشتن همه قابليتهاي لازم جهت رسيدن به موفقيت، فقط بخاطر عوامل خارج از كنترل خود، از پيشرفت باز ماند. فقدان منابع مالي و يا كمبود زمان بدليل نگهداري از خانواده و يا مسؤليتهاي ديگر مي تواند يك قاتل واقعي باشد. رشد كردن زير خط فقر و يا تامين نمودن نزديكاني كه به شما نيازمند هستند، آينده را بسيار متفاوت از آن چيزي كه در تصورتان بوده ترسيم خواهد نمود.

بسياري از مواقع بدنيا آمدن يك بچه و يا بيماري ناگهاني افراد خانواده باعث لغو شدن برنامه ها و بازماندن انسان از عملي كردن اهدافش خواهد شد. اين هم يكي ديگر از حقايق تلخ زندگي است كه هميشه امور بر وقف مراد آدمي نمي باشد.

البته بايد دانست كه موفقيت نه فقط بر اساس مقياسهاي متفاوت، بلكه در مكانها و شرايط گوناگون نيز مورد سنجش قرار مي گيرد. موفقيت مالي ممكن است هدف اصلي شما باشد، اما پدري خوب و كارمندي سخت كوش بودن براي تامين كردن يك خانواده نوپا نيز به همان اندازه پر معني و ارزنده است. بايد پذيرفت كه زندگي و هدفهاي مورد نظر انسان ممكن است دستخوش تغييرات قرار بگيرند كه در اين شرايط، توانايي شما در تطبيق خود با اين تغييرات يك مقياس بزرگ موفقيت بشمار مي رود.

نياز به ديدگاهي درون نگر

يك معلم مدرسه، راهبه، افسر ارتش و سرايدار ميتوانند بطرق مختلفي موفق باشند. با اينكه موفقيت در كار ممكن است جذابتر از همه بنظر برسد، اگر در زمان مورد انتظار به آن دست نيافتيد، بيم ناك نگرديد. يك قدم به عقب بازگشته و علت را بررسي نماييد.
خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفستان، دقت كنيد كه قدمهاي صحيحي جهت بهينه نمودن فرصتها براي بدست آوردن موقعيتي موفقتر و راضي كننده تر برداريد.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    خيلي خوب بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نكته

شما مي توانيد نكات مرتبط را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.