راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «اين حكايت مي گويد كه در شرايط يكسان همه ي افراد لزوماً به نتايج يكسان دست پيدا نمي كنند بستگي به»

عنوان پياماين حكايت مي گويد كه در شرايط يكسان همه ي افراد لزوماً به نتايج يكسان دست پيدا نمي كنند بستگي به
متن پيام

اين حكايت مي گويد كه در شرايط يكسان، همه ي افراد، لزوماً به نتايج يكسان دست پيدا نمي كنند. بستگي به خود شخص هم دارد.

آدرس صفحه/olib/280298954.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.