راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «با كارمندان تكرو سازمان چگونه رفتار كنيم؟»

عنوان مقالهبا كارمندان تكرو سازمان چگونه رفتار كنيم؟
زبانفارسي
مترجمزارع، حسن
سال انتشار1386
منبع

(منبع اصلي) http://www.work911.com، (منبع ترجمه) روزنامه همشهري،‌ چهارشنبه 9 خرداد 1386، سال پانزدهم، شماره 4281، صفحه 23.

چكيده

اين مقاله ويژگي ها و اثرات افراد و كارمندان تك رو را در يك سازمان، تيم يا گروه را بررسي مي كند و خط مشي هايي براي مديريت و رفتار با افراد تكرو ارائه مي نمايد.

كليدواژهكارمند تك رو ؛ خط مشي رفتار با كارمند تكرو ؛ مديريت افراد تكرو
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

با كارمندان تكرو سازمان چگونه رفتار كنيم؟

مترجم : زارع، حسن
سال انتشار : 1386
چكيده

اين مقاله ويژگي ها و اثرات افراد و كارمندان تك رو را در يك سازمان، تيم يا گروه را بررسي مي كند و خط مشي هايي براي مديريت و رفتار با افراد تكرو ارائه مي نمايد.

منبع : (منبع اصلي) http://www.work911.com، (منبع ترجمه) روزنامه همشهري،‌ چهارشنبه 9 خرداد 1386، سال پانزدهم، شماره 4281، صفحه 23.
كليدواژه : كارمند تك رو ؛ خط مشي رفتار با كارمند تكرو ؛ مديريت افراد تكرو

1- کارمند تکرو در سازمان، گروه یا تیم

فرد تك‌‌رو سعي دارد از مسير خودش پيش برود و هميشه مي‌خواهد اندكي جلوتر از ديگر اعضاي گروه گام بردارد. او تمايل به مستقل بودن دارد و هرگز به‌طور كامل با ديگر اعضاي گروه همراه نمي‌شود. انسان تك‌رو معمولاً در راه انجام امور موانعي را ايجاد مي‌كند و هميشه به دنبال راه‌هاي متمايزي براي انجام امور مي‌گردد، اگرچه گاهي اوقات اين‌راه‌هاي متمايز مؤثر نمي‌باشند.

مديريت بر كاركنان تك‌رويي كه به نظر مي‌رسد نسبت به قوانين عمومي، رويه سازماني، قدرت مافوق خود و يا حتي پاداش‌ها و تنبيهات بي‌تفاوت هستند، مشكل است. كارمند تك‌رو همكاري بي‌شماري با سازمان دارد، به خاطر اين كه او اغلب به عنوان انسان مزاحمي كه ديگران را تشويق مي‌كند و يا حتي شخصي كه به ديگران فشار مي‌آورد كه به‌طور متفاوت فكر كنند، عمل مي‌كند.

متأسفانه كارمندان تك‌رو همچنين مي‌توانند به عنوان انسان‌هاي تحميل كننده، پرخاشگر و يا حتي نفرت‌انگيز ظاهر شوند و در بدترين موقعيت‌ها، آنها مي‌توانند كابوس‌هاي مرتبي را براي كساني كه بايد بر آنها مديريت كنند، فراهم آورند.

سازمان‌ها براي اين كه دگرگون شوند، نياز دارند كه بتوانند خودشان را بيازمايند. ممكن است آنچه كه در سال‌هاي گذشته انجام مي‌شده در اين سال كارايي نداشته باشد. تحقيق در سازمان‌هاي موفق به ما نشان مي‌دهد كه آنها قادر بودند هنگامي كه نياز داشتند خودشان را متحول كنند.

متأسفانه بعضي از سازمان‌ها به‌خصوص سازمان‌هاي دولتي، ميل و اشتياق به تكرار روش‌هاي قديمي دارند، حتي اگر اين روش‌هاي قديمي مدت زيادي بهترين روش نبوده باشند. ركود سازماني، سازمان را عقب نگه مي‌دارد و حتي موجوديت سازمان را تهديد مي‌كند.

كارمندان تك‌رو براي خنثي كردن ركود تلاش مي‌كنند. آنها دائماً در حال پرسش هستند و اغلب اوقات اين پرسش‌ها انتقادآميز است. كارمندان تك‌روي خوب اغلب راه‌حل‌ها و پيشنهاداتي را براي حل مشكلات ارائه مي‌كنند، كه به دليل استدلال‌هاي قدرتمند آنها را به سختي مي‌توان رد كرد.

 يكي از محكم‌ترين كمك‌هاي كارمند تك‌رو اين است كه مي‌تواند اطرافيان خود را به تجزيه و تحليل و ارزيابي مضمون فرضيات اصلي گروه وادار كند. ويژگي خوب كارمند تك‌رو اين است كه مي‌تواند وجدان سازمان شود.

ارتباط بين مدير و كارمند تك‌رو مي‌تواند مفيد و به‌طور نسبي جدا از دشمني و كينه باشد، مشروط بر آن كه كارمند تك‌رو در محيطي كه از همكاري‌هايش قدرداني كنند، كار و فعاليت كند.

متأسفانه، اين همكاري‌ها همراه با يك هزينه رخ مي‌دهد. زيرا كارمندان تك‌رو ميل به پرحرفي و رك بودن بالايي دارند، آنها مايلند كه گروه و سازمان را مختل كنند، به‌خصوص در سازمان‌هايي كه تحمل كمتري براي تضاد و كشمكش وجود دارد، مديريت اين افراد بسيار سخت است و حتي ممكن است دستورالعمل‌هاي مديرانشان را ناديده بگيرند.

مسأله گيج‌كننده‌تر اين است كه در حقيقت كارمندان تك‌رو نمي‌توانند عضو خوبي به خصوص براي كارهاي گروهي باشند، پرخاشگري و روش ارتباطي كند آنها مردم را در سكوت نگه مي‌دارد و همكاري‌هايشان در اجتماعات گروهي مي‌تواند خشمگين كننده باشد، به طوري كه به نظر مي‌رسد از ارتباطات گروهي فراري هستند. بعضي مواقع تصميمات گرفته شده از سوي مدير يا گروه، توسط آنها ناديده گرفته مي‌شود.

 زشت هميشه زشت است. وقتي كه كارمندان تك‌رو بسيار كاردان و زيرك هستند، آنها مي‌توانند به مقدار زيادي همكاري و كمك مثبت ارائه دهند و اغلب اوقات در حقيقت كارمندان تك‌رو نسبت به انجام آنچه كه به آنها واگذار شده بسيار خوب و عالي هستند. اما كارمندان تك‌رويي كه زيرك و كاردان نيستند، همكاريشان تقريباً هميشه منفي خواهد بود. كارمندان تك‌رو مقدار زيادي تعارض و نااميدي را بدون مطرح كردن هر چيز با ارزش يا ايده‌هايي كه مفيد باشند به وجود مي‌آورند. اين گونه كارمندان در مسايل اجرايي سست پايه و سخت‌گير هستند.

دومين وضعيت زشت زماني اتفاق مي‌افتد كه سازمان، همكاري‌هاي ماجراجويانه كارمند تك‌رو را تشخيص ندهد. در طول اين دوره زماني، كارمند تك‌رو از تك‌روي به سوي فدايي و قرباني شدن و افسارگسيختگي حركت مي‌كند و در هر مرحله صبر و بردباري سازمان نسبت به رفتار به ظاهر كنترل‌ناپدير كارمند تك‌رو كمتر و كارمند تك‌رو قويتر و كنترل‌ناپذير مي‌شود.

2- خط مشی های رفتار با کارمندان تک رو

مديران مي‌توانند برنامه‌هاي وسيعي را براي مهار كردن قدرت و انرژي كارمند تك‌رو بكار گيرند. خط مشي مدير، خوبي، بدي و يا زشتي اعمال و رفتار كارمند تك‌رو را تعيين مي‌كند. در زير بعضي از خط‌مشي‌ها آمده است:

 • اخطارهاي خود را رك و صريح اعلام كنيد: ممكن نيست شما بتوانيد كارمند تك‌رو را در يك وضعيت معين قرار دهيد، ولي مي‌توانيد او را راهنمايي كنيد. رمز آن در اين است كه ديدگاه شما در باره چگونگي سهيم كردن او در تشكيلات سازمان روشن شود و تشخيص دهيد كه همكاري وي ممكن است با ديگر كارمندان متفاوت باشد. كارمند تك‌رو نيازمند است كه بداند شما از او چه انتظاراتي داريد و چه چيزهايي نياز داريد.
 • كار كردن براي برقراري ارتباط نه ايجاد قدرت و نفوذ: قدرت و مقام اداري شما ممكن نيست اثرات زيادي بركارمند تك‌رو داشته باشد. انتظار نداشته باشيد كه او به خواسته‌هاي شما به سادگي و به خاطر اين كه شما رئيس او هستيد، تن دهد. اما چه چيزهايي در توسعه ارتباط شما با اين قبيل كارمندان و دو طرفه كردن ارتباط مؤثر خواهد بود؟ گفت و شنود دو طرفه ابزار شماست. نخست بايد به آنچه كارمند تك‌رو مي‌گويد با ميل و رضايت گوش داد. اين بدان معني است كه سؤالات زيادي رد و بدل شود. همچنين بدين معني است كه نشان دهيد همكاري‌هايش را گرامي مي‌داريد.
 • نصيحت و انتقاد: كارمندان تك‌رو معمولاً قصد ندارند كه چالش‌انگيز باشند. ولي آنها اين‌طور ظاهر مي‌شوند، زيرا آنها به سادگي در باره اين كه چه‌طور ممكن است نسبت به پيرامونشان موثر باشند فكر نمي‌كنند. به همين دليل، مهم است كه مورد انتقاد و نصيحت قرار گيرند، تا در مورد آنچه كه انجام مي‌دهند، دقت كنند. چنانچه حضور كارمند تك‌رو در يك جلسه زيان‌بخش است، بايد به او تذكر داده شود. بهترين راه براي نصيحت و انتقاد از يك كارمند تك‌رو اين است كه در مورد ارزش‌ها و اصول اساسي سازمان با او صحبت كنيد و سپس به سمت هدف مشخصي حركت كنيد. نصيحت فقط در مورد رفتار منفي نمي‌باشد و مدير نياز دارد به كارمند تك‌رو اجازه دهد تا بداند همكاري‌هاي خارق‌العاده او قابل قدرداني و ارزشمند است. چنانچه شما قصد داريد همكاري مثبت كارمند تك‌رو را حفظ نماييد، ضروري است كه به او اجازه دهيد تا نسبت به مشكلات رفتاري خود آگاه شود.
 • ارتباط دوستانه با انسان بدخو: اگر كارمند تك‌روي شما بدخو، بي‌تجربه و زيان‌بخش است و خيلي لايق و شايسته نيست، شما مشكل برجسته‌اي داريد. مشكل اين است كه اين شخص خود را مجاز بداند كه بدون اعتنا به مافوق و داشتن همكاري مثبت كار خود را پيش ببرد و به همين دليل تمام سازمان مي‌تواند مسموم باشد. موقعيت‌هايي وجود خواهد داشت كه بهترين مسير براي فعاليت است و كساني كه در اين مسير حركت مي‌كنند تشويق مي‌شوند، مخصوصاً اگر آنها دائماً افرادي نفاق‌افكن باشند.
 • پشتيباني و حمايت: به خاطر داشته باشيد كه كارمند تك‌رو ميل به وابستگي گروهي ندارد و بنابر اين از حمايت بسياري از گروه‌ها برخوردار نيست. او به عقايد و توانايي خودش بيشتر از حمايت‌هاي گروهي اعتماد دارد. چنانچه شما از همكاري‌هاي كارمند تك‌روي خود قدرداني كنيد، شما نياز خواهيد داشت كه اين همكاري‌ها را به بيشتر كارمندهاي مورد قبول، به خصوص در مشاغل و اجتماعات گروهي خاطرنشان كنيد و نشان دهيد كه براي عقايد و خلاقيت او ارزش قائل هستيد، حتي اگر روش او را دوست نداشته باشيد.
 • آزمون محدوديت‌ها: كارمند تك‌رويي كه در حال پيشرفت است نياز دارد كه به او يادآور شود اهداف سازماني وجود دارند كه خيلي مهم هستند. كمك به كارمند تك‌رو، او را بر روي اين اهداف متمركز مي‌كند. دقت كنيد بدون توجه به اصول و عقايدي كه ممكن است يك كارمند تك‌رو داشته باشد، با او به‌طور مستبدانه برخورد نكنيد. كارمند تك‌رو مي‌تواند در امور مربوط به سازمان همكاري مثبت يا منفي داشته باشد و مي‌تواند براي هر مدير نعمت و يا مصيبت باشد. در بسياري از تصميماتي كه شما خواهيد گرفت اين مسأله وجود دارد كه سازمان و مدير چه‌طور تغيير جهت‌هاي كارمند تك‌رو را تحمل مي‌كنند. چنانچه شما بتوانيد انرژي كارمند تك‌رو را مهار كنيد و نيروي او را تسليم خود نماييد، او مي‌تواند نقش مهمي را در كمك به سازمان ايفا كند و كم‌تحركي و ركود را دور بياندازد و به سمت تغيير خود حركت كند.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  فرد تكرو ميت است

 •  2. 

  جالب بود مرسي

 •  3. 

  سلام با لحاظ گستردگي و پيچيدگي سازمان ها و بيان موضوعات قابل فهم براي عموم آرزوي بهبود ارتباطات را دارم . با تشكر

 •  4. 

  اهداف سازمان با كار گروهي موفق تر خواهد بود

 •  5. 

  جالب بود

 •  6. 

  مشكرم بسيار مفيد بود خوب

 •  7. 

  متشگرم خيلي خوب بود

 •  8. 

  اطلاعات مفيدي بود .ممنون

 •  9. 

  خوب بود . متشكر

 •  10. 

  بسيار عالي و علمي بود

 •  11. 

  خيلي خوب و جالب بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.