راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «چگونگي اعلام نتيجه كارشناسي پيشنهاد»

عنوان مقالهچگونگي اعلام نتيجه كارشناسي پيشنهاد
نويسندهمهرآسا، راهله
زبانفارسي
چكيده

در خصوص فوايد و محسنات مديريت مشاركتي و دخيل كردن كاركنان در امور جاري سازمان سخنان زيادي ايراد و مطالب فراواني به رشته تحرير در آمده كه هر يك در مقام خود بسي ارزشمند و راهنماي جويندگان و علاقمندان به اين موضوع مي باشد. نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها يكي از مصاديق مديريت مشاركتي و پلي است در جهت نيل به اين هدف. رشد روزافزون و به بار نشستن اين نهال تازه آشنا، آرزوي همه مجريان و دست اندركاران نظام پيشنهادها در هر سازماني مي باشد. با توجه به خصوصيات فرهنگي نظام پيشنهادها و ارتباط آن با معنويت سازمان و تاثير آن بر انگيزش كاركنان، مي توان به اهميت آن پي برد چه بسا هر خطايي - خصوصا از جانب مسئولان - صدمات جبران ناپذيري را به آن وارد سازد. يكي از مراحل حساس و چالش پذير نظام پيشنهادها، نحوه و چگونگي به اطلاع رساندن نتيجه كارشناسي پيشنهاد مي باشد. در اين مقاله سعي گرديده حتي الامكان نكات و موارد آن مورد توجه و به آن پرداخته شود.

كليدواژهنظام پيشنهادها ؛ مديريت مشاركتي ؛ كارشناسي پيشنهاد ؛ اعلام نتيجه پيشنهاد
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

چگونگي اعلام نتيجه كارشناسي پيشنهاد

نويسنده : مهرآسا، راهله
چكيده

در خصوص فوايد و محسنات مديريت مشاركتي و دخيل كردن كاركنان در امور جاري سازمان سخنان زيادي ايراد و مطالب فراواني به رشته تحرير در آمده كه هر يك در مقام خود بسي ارزشمند و راهنماي جويندگان و علاقمندان به اين موضوع مي باشد. نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها يكي از مصاديق مديريت مشاركتي و پلي است در جهت نيل به اين هدف. رشد روزافزون و به بار نشستن اين نهال تازه آشنا، آرزوي همه مجريان و دست اندركاران نظام پيشنهادها در هر سازماني مي باشد. با توجه به خصوصيات فرهنگي نظام پيشنهادها و ارتباط آن با معنويت سازمان و تاثير آن بر انگيزش كاركنان، مي توان به اهميت آن پي برد چه بسا هر خطايي - خصوصا از جانب مسئولان - صدمات جبران ناپذيري را به آن وارد سازد. يكي از مراحل حساس و چالش پذير نظام پيشنهادها، نحوه و چگونگي به اطلاع رساندن نتيجه كارشناسي پيشنهاد مي باشد. در اين مقاله سعي گرديده حتي الامكان نكات و موارد آن مورد توجه و به آن پرداخته شود.

كليدواژه : نظام پيشنهادها ؛ مديريت مشاركتي ؛ كارشناسي پيشنهاد ؛ اعلام نتيجه پيشنهاد

1- مقدمه

در خصوص فواید و محسنات مدیریت مشارکتی و دخیل کردن کارکنان در امور جاری سازمان سخنان زیادی ایراد و مطالب فراوانی به رشته تحریر در آمده که هر یک در مقام خود بسی ارزشمند و راهنمای جویندگان و علاقمندان به این موضوع می باشد. نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از مصادیق مدیریت مشارکتی و پلی است در جهت نیل به این هدف. رشد روزافزون و به بار نشستن این نهال تازه آشنا، آرزوی همه مجریان و دست اندرکاران نظام پیشنهادها در هر سازمانی می باشد. با توجه به خصوصیات فرهنگی نظام پیشنهادها و ارتباط آن با معنویت سازمان و تاثیر آن بر انگیزش کارکنان، می توان به اهمیت آن پی برد چه بسا هر خطایی - خصوصا  از جانب مسئولان - صدمات جبران ناپذیری را به آن وارد سازد. یکی از مراحل حساس و چالش پذیر نظام پیشنهادها، نحوه و چگونگی به اطلاع رساندن نتیجه کارشناسی پیشنهاد می باشد. در این مقاله سعی گردیده حتی الامکان نکات و موارد آن مورد توجه و به آن پرداخته شود.

2- رسانه اعلام نتیجه

اعلام نتایج می تواند به شکل

 • کتبی
 • شفاهی
 • کتبی و شفاهی (تلفیقی از هر دو روش)

 صورت پذیرد.

2-1- اعلام نتیجه به صورت کتبی

 • ارسال نامه (یا فرم مخصوص) به پیشنهاد دهنده: در این حالت پیشنهاد دهنده خود به تنهایی از نتیجه با خبر شده و دیگران اطلاعی در این خصوص ندارند.
 • اطلاعیه عمومی مانند درج در نشریه، تابلو اعلانات، وب سایت: در این حالت علاوه بر پیشنهاد دهنده، دیگران نیز از نتیجه کارشناسی مطلع می شوند.
 • در هر دو مورد فوق، با استناد به مکتوبات، پیگیری مراحل کار در هر زمانی - حتی بعد از سال ها - نیز قابل انجام است اما حالتی خشک و رسمی به آن می دهد که تا حدودی با خصوصیات نظام پیشنهادها در تضاد است.

2-2- اعلام نتیجه به صورت شفاهی

در این روش پیشنهاد دهنده توسط یکی از مجریان نظام (دبیر اجرایی، مسئول دبیرخانه، اعضای شورا و اعضای کمیته های وابسته) در جریان کار قرار می گیرد. ایرادی که به این روش وارد است این است که این موضوع به مرور زمان فراموش می شود و قابلیت پیگیری در آینده را ندارد و در صورت لزوم باید از نو مراحل گذرانده شده قبل را طی کرد و اما برقراری ارتباط روان و موثرتر با پیشنهاد دهنده به عنوان یک حسن در این روش را نیز نباید نادیده گرفت.

2-3- اعلام نتیجه به صورت کتبی و شفاهی

این حالت  تلفیقی، مزایای هر دو روش فوق را داراست که این مزایا به کمرنگ شدن معایب آنها نیز کمک می کنند و نسبت به دو روش قبل، کاربرد بیشتری دارد.

3- نتیجه کارشناسی پیشنهاد

نتیجه نهایی هر پیشنهاد می تواند به دو صورت قابل قبول و یا غیر قابل قبول، اعلام شود که هریک به نوبه خود دارای حالتهای متفاوتی است که در جدول زیر نمایش داده شده است:  

 

نتیجه نهایی

توضیح

قابل قبول

قابل اجرا

عین پیشنهاد اجرا و به پیشنهاد دهنده پاداش تعلق می گیرد .

با اعمال تغییرات قابل اجرا

پیشنهاد اصلاح یافته و سپس اجرا می شود ،

به پیشنهاد دهنده پاداش تعلق می گیرد .

تکراری

پیشنهاد اولیه با مدارک و مستندات به رویت پیشنهاد دهنده     می رسد . پاداش به او تعلق نمی گیرد .

در دستور کار شرکت قرار دارد

مدارک و مستندات مبنی بر تقدم تاریخی دستور کار شرکت به رویت پیشنهاد دهنده می رسد . پاداش به او تعلق نمی گیرد .

در حال حاضر قابل اجرا نیست

به دلایلی نظیر محدودیت های قانونی ، مالی و . . . پیشنهاد اجرا       نمی شود . پیشنهاد به حالت معوق در می آید و به محض رفع کسور ، اجرا می شود . پاداش بعد از اجرای پیشنهاد پرداخت می شود.

غیر قابل قبول

غیر قابل اجرا

دلایل کارشناسی به رویت پیشنهاد دهنده می رسد ،

پاداش به او تعلق نمی گیرد .

کلی و بدون ارائه راه حل است

فقط مشکلی عنوان شده و راه حل ارائه نگردیده ،

پاداش به او تعلق نمی گیرد .

ماهیت پیشنهادی ندارد

در حد درخواست کار و یا از وظایف بدیهی پیشنهاد دهنده        می باشد . پاداش به او تعلق نمی گیرد .

سایر موارد

بر حسب مورد مشخص می شود ، پاداش به او تعلق نمی گیرد .

 

4- اثرات زیانبار اعلام نتیجه پیشنهاد (بدون پاداش) بر پیشنهاد دهندگان

همانطور که پرداخت پاداش و تقدیر از پیشنهاد دهنده در ایجاد انگیزه و علاقمندی و افزایش حس تعلق به سازمان، موثر است به همان اندازه نیز غیر قابل قبول اعلام شدن پیشنهاد و یا به عبارت واضح تر محروم شدن از پاداش می تواند موجبات دلسردی و انزوای افراد در سازمان را موجب شود بطوریکه هدف افراد صرفاً به انجام وظایف محوله ختم و برای بهبود وضعیت کاری و انجام بهتر امور (حتی اگر به نفع خودشان نیز باشد) تلاشی نمی کنند. در اکثر مواقع هنگامی که نتیجه کارشناسی (بدون پاداش)، اعلام می شود اثر منفی بر روح و روان فرد و به تبع آن بر سازمان می گذارد خصوصاً اینکه نتیجه کارشناسی در معرض دید عموم و به اطلاع همگان رسیده باشد. از آن جمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • پیشنهاد دهنده نا امید و دیگر تمایلی به ارائه پیشنهاد از خود نشان نمی دهد: این تصور در فرد پیش می آید که پیشنهادهایش هیچگاه مورد قبول واقع نمی شوند و بجای بهبود ایده ها و گسترش آنها، موضوع را فراموش و در بایگانی ذهنش زندانی می کند.
 • مورد شماتت و تمسخر قرار گرفتن پیشنهاد دهنده از جانب سایر همکاران و اطرافیان: در این هنگام اعتماد به نفس فرد کاهش می یابد، این مورد خصوصاً از جانب همکاران رقیب و یا کسانی که از وضعیت کلی کار در نظام پیشنهادها بی اطلاع هستند پیش می آید و باعث می شود که بعضی از پیشنهاد دهندگان در زمان ارائه پیشنهاد و هنگامی که هنوز هیچ نتیجه ای از آن حاصل نشده، تقاضا  کنند که نام آنان در نشریه و یا تابلو اعلام نشود، (چه بسا که ممکن است پیشنهاد بسیار خوبی هم باشد ) و به شرط رعایت این شرط ، پیشنهاد خود را تحویل می دهند.
 • بی اعتماد شدن افراد نسبت به نظام پیشنهادها و ارکان آن: این تصور در افراد پیش می آید که سازمان از پیشنهاد آنان استفاده می کند اما از پرداخت پاداش طفره  می رود و در واقع تفکری به نام «دزدی پیشنهاد» رشد می یابد و اطمینان افراد را به نظام پیشنهادها کاهش و اعتقاد آنها را خدشه دار می سازد.
 • ساختن چهره ای ضعیف و ناتوان از نظام پیشنهادها: این اعتقاد که نظام پیشنهادها توانایی مقابله با جناح بندی های درون سازمانی و یا اصرار در پیگیری امور جاری را ندارد و پیشنهادها به راحتی از سوی کارشناسان همیشه مخالف، رد می شوند، در سازمان شکل می گیرد.
 • تغییر دیدگاه افراد نسبت به نظام پیشنهادها در حد فرصتی برای وقت گذرانی و تفریح: کیفیت و کمیت پیشنهادهای رسیده کاهش می یابد و کمتر به مسائل کلان و سودآور شرکت پرداخته می شود و در اجتماعات و صحبت های دوستانه درون سازمانی سوژه ای می شود برای مخالفان و افراد نا آگاه در جهت گذران وقت و بطالت آن.

5- راهکار پیشنهادی

طبیعی است که پیشگیری راحت تر از درمان است. رعایت و دقت در نکات هر چند ساده و پیش پا افتاده می تواند ما را در این مهم یاری کند. بحث فرهنگ و فرهنگ سازی در سازمان چیزی نیست که بتوان یکباره و در آن واحد به آن دسترسی پیدا کرد و نیاز به گذشت زمان و شکیبایی و صبر در امور دارد اما همزمان با آن و بطور موازی می توان اقداماتی را انجام داد که تا حدودی در کاهش اثرات زیانبار اعلام نتیجه پیشنهاد ( در کوتاه مدت و بلند مدت ) موثر است:

 • حتی الامکان از ذکر اصطلاح «غیر قابل قبول» در تابلو اعلانات، نشریه و یا وب سایت خودداری شود و موارد مردود اعلام شده را تحت عنوان مورد جزء، اعلام کرد. در واقع بجای این اصطلاح  می توان از عباراتی مانند «غیر قابل اجرا»، «کلی و بدون ارائه راه حل» و «بدون ماهیت پیشنهادی» استفاده کرد. این امر باعث می شود که افراد متوجه شوند پیشنهاد آنان به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و افزایش نسبی اعتماد را موجب می شود.
 • از اصطلاح «غیر قابل قبول» می توان در مکاتبات کتبی با پیشنهاد دهنده استفاده نمود به این شرط که سعی شود تا حد ممکن، دلایل منطقی، مدارک و مستندات نیز به آن پیوست شود و یا حداقل بصورت شفاهی به رویت پیشنهاد دهنده برسد.
 • جمله ای با این مفهوم که پیشنهاد دهنده حق تقاضای تجدید نظر در اعلام نتیجه را دارد، در همان صفحه و با تیتر درشت، درج شود.
 • در خصوص پیشنهادهایی که «ماهیت پیشنهادی ندارند» و یا «کلی و بدون ارائه راه حل» هستند، بصورت شفاهی و ترجیحاً توسط یکی از اعضای گروه کارشناسی و یا شورا، آموزش کوتاهی به فرد داده و او را در نحوه صحیح پیشنهاد دهی راهنمایی کنند. این کار اگر قبل از اعلام نتیجه کتبی انجام پذیرد علاوه بر کاهش میزان اعتراضات، راه را برای اصلاح و بهبود پیشنهاد می گشاید. چه بسا که مسیر کار به کلی عوض و بتوان آن را به یک پیشنهاد خوب و قابل قبول ارتقاء داد.
 • در خصوص پیشنهادهایی که «تکراری» هستند، شماره پیشنهاد اولیه و متنی با این مضمون که پیشنهاد دهنده می تواند برای رویت پیشنهاد اولیه به دبیرخانه نظام مراجعه کند، در متن اعلام نتیجه ذکر شود.
 • در خصوص پیشنهادهایی که «در دستور کار شرکت قرار دارند»، حتی الامکان و با توجه به رعایت قوانین سازمان، تاریخ و شماره مکتوب مورد نظر در متن اعلام نتیجه ذکر و در صورت امکان به رویت پیشنهاد دهنده نیز برسد.
 • از پیشنهاد دهنده در جلسات شورا (قبل از اعلام نتیجه کتبی) دعوت و در حضور وی سایر مراحل کار انجام شود.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. اجراي نظام پيشنهادهاي كاركنان در سازمان‌هاي دولتي اسماعيلي، احمد |1385 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله موضوع نظام پيشنهادها مورد بررسي قرار مي گيرد. پيش نيازهاي اجراي نظام پيشنهادات مطرح مي شوند و راهكارهايي براي پيشبرد بهتر نظام پيشنهادها ارائه مي گردند.

  كليدواژه : نظام پيشنهادها ؛ نظام پيشنهادات داخلي

 •  2. مشاركت گام برتر مديران زارعيان ، حامده [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مفهوم مشاركت و مديريت مشاركتي بررسي شده و به راههاي مشاركت و مديريت مشاركتي پرداخته مي‌شود. هم چنين مزاياي مديريت مشاركتي مورد تحلليل قرار مي‌گيرد، عوامل بازدارنده مديريت مشاركتي شمرده مي‌شوند و در پايان رهنمودهايي براي مديريت مشاركتي ارائه مي‌شود.

  كليدواژه : مشاركت ؛ مديريت مشاركتي

 •  3. نظام پيشنهادها، ابزار مديريت مشاركتي مقدسي، عليرضا |1387 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله، نقش، ويژگي و كاركرد نظام پيشنهادها به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت مشاركتي شرح داده مي شود. مباني و مفاهيم مديريت مشاركتي، تاريخچه و سابقه نظام پيشنهادها، فلسفه و اهداف نظام پيشنهادها، ويژگي هاي يك نظام پيشنهادهاي موفق و نكات قابل توجه در اين نظام، رئوس مطالب اين مقاله را تشكيل مي دهند....

  كليدواژه : مديريت مشاركتي ؛ نظام پيشنهادها ؛ نظام پيشنهادات داخلي ؛ مشاركت كاركنان در تصميم گيري و بهبود سازماني

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.