راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «اصول مديريت و سرپرستي»

عنوان

اصول مديريت و سرپرستي

شرح

رده‌هاي مختلف مديريت در هر سازمان به نوعي سرپرستي عده‌اي را بر عهده دارند. به معنايي ديگر تمـام افرادي كه اقتدار دارند و كار ديگران را كنترل مي‌كنند، بدون توجه بـه بـالا و پـايين بـودن موقعيـت آنهـا در سلسله مراتب قدرت در سازمان سرپرست شناخته مي‌شود و رسمأ بر كار ديگران نظارت مي‌كنند.

در تمامي فعاليت‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي جايگاه و نقش سرپرستان از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت، زيرا اين گروه از مديران علاوه بر اينكه حلقه ارتباطي مـوثري ميـان كاركنـان و مـديران هسـتند مـي‌تواننـد فعاليت‌هاي كاركنان را در جهت هدف‌هاي سازمان نيز رهبري كنند و با اسـتفاده صـحيح و مفيـد از امكانـات و منابع موجود موجب همـاهنگي ميـان واحـدهاي سـازماني شـوند و نهايتـاً به وسـيله دسـتور مـوثر، تقسـيم كـار، راهنمايي، ارزشيابي و نظارت، نيروي انساني زير نظر خود را به نحو مطلوبي هدايت نمايند.

براي رسيدن به توان بالا جهت اجراي وظايف مورد اشاره و قرار گرفتن سرپرست در جايگاه واقعي خود مـي‌بايد از برنامه‌هاي آموزشي لازم همچون كلاس مديريت و سرپرستي، آموزش‌هاي سمعي و بصـري، كتـاب‌ها و... بهره برد زيرا آموزش موجب رفع نيازهاي علمي و فني سرپرستان مي‌گردد و موقعيـت آنهـا را در سـازمان تحكيم مي‌بخشد بنابراين آنها با افزايش دانش و آگاهي قادر خواهند بود تا جوابگوي پرسش‌هـاي كاركنـان خود باشند. آموزش سرپرستان به علت اهميت رده شغلي، تنوع مشاغل و شرايط فردي متفـاوت، از ويژگـي خاصي برخوردار است.

هدف (ها)

آشنايي با شيوه هاي نوين و بهينه اداره كاركنان و توسعه عملكرد آنها

رئوس مطالب

مروري بر مفاهيم مديريت و سرپرستي

مكاتب مختلف مديريت و سرپرستي

هدايت و رهبري نيروي انساني

برنامه ريزي عملياتي

شيوه هاي نوين سازماندهي

اصول نظارت و كنترل

ارزيابي عملكرد كاركنان

ايجاد انگيزش در كاركنان

اصول برقراري ارتباط موثر در محيط كار

خلاقيت و نوآوري

آموزش، توانمند سازي و نظام پيشرفت كاركنان

انضباط مؤثر در سازمان

مديريت كاركنان مشكل ساز

بهداشت و ايمني كاركنان

کلیدواژه

اصول مديريت و سرپرستي ؛ سرپرستي

مدت و زمانبندي

مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)

26 و 27 بهمن

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

3,900,000 ريال

مدرك پايان دوره

گواهينامه صادره از: IMQ Academy

برگزار كننده

IMQ Academy

صفحه وبhttp://imqacademy.com/course/display/1061
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.