راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «حكومت مداري خوب با دولت الكترونيكي»

عنوان مقالهحكومت مداري خوب با دولت الكترونيكي
نويسندهنقشينه، وحيد
زبانفارسي
سال انتشار1386
منبع

روزنامه ايران،‌ يكشنبه 30 ارديبهشت 1386، سال سيزدهم، شماره 3642، صفحه 16.

چكيده

در اين مقاله دولت الكترونيك به اختصار شرح داده مي شود. تاريخچه پيدايش دولت الكترونيك، اهداف دولت الكترونيك، تعاريف دولت الكترونيكي، موانع شكل گيري دولت الكترونيكي، ساختار دولت الكترونيك، جايگاه ايران در دولت الكترونيكي، مراحل تكامل دولت الكترونيك، و مزاياي دولت الكترونيك مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

كليدواژهدولت الكترونيك ؛ E-Government
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

حكومت مداري خوب با دولت الكترونيكي

نويسنده : نقشينه، وحيد
سال انتشار : 1386
چكيده

در اين مقاله دولت الكترونيك به اختصار شرح داده مي شود. تاريخچه پيدايش دولت الكترونيك، اهداف دولت الكترونيك، تعاريف دولت الكترونيكي، موانع شكل گيري دولت الكترونيكي، ساختار دولت الكترونيك، جايگاه ايران در دولت الكترونيكي، مراحل تكامل دولت الكترونيك، و مزاياي دولت الكترونيك مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

منبع : روزنامه ايران،‌ يكشنبه 30 ارديبهشت 1386، سال سيزدهم، شماره 3642، صفحه 16.
كليدواژه : دولت الكترونيك ؛ E-Government

1- مقدمه

امروز با پيشرفت هايى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نيز اثرگذارى اين فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر ديجيتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغيير در زمينه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذير شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با اين تغييرات ناكارآمدى سازمان ها بيش از پيش مشهود خواهد بود كه بازاريابى و تجارت و دولت الكترونيكى نمونه هايى از اين تأثيرگذارى است. يكى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونيكى (E-Government ) است.

واژه دولت الكترونيكى هرچندتازه وارد، اما سريعاً در حال پيشرفت است. واژه دولت الكترونيكى كه بيش از چهار سال از عمر آن نمى گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده اى دولت الكترونيكى را يك نوع تجارت الكترونيكى در محدوده شهر و يا كشور مى دانند و بعضى ها نيز دولت الكترونيكى را انقلابى همپايه انقلاب صنعتى مى دانند اما به هر حال ايده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطيل - با ظهور دولت الكترونيكى عملى شده است.

2- تاريخچه پيدايش دولت الكترونيك

روند شكل گيرى دولت الكترونيكى بدين گونه آغاز شد كه در طول نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى كشور آمريكا مسئول ايجاد دولت الكترونيكى شد. وجود شبكه جهانى گسترده اينترنت (World wide web) به شكل گيرى برخى اقدام هاى تجارى در شركت ها منجر شد و نتايج خوب و قابل سنجشى نيز از اين اقدام ها حاصل آمد. يكى از مهمترين اين نتايج افزايش اثربخشى كاركنان در سازمان ها بود، به گونه اى كه در بازده كارى آنها افزايش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ ميانگين بازده كارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزايش يافت. هنگامى كه فناورى وب جهانى در اكثر بخش هاى خصوصى به كار گرفته شد، دولت از اين حركت عقب ماند، لذا توجه دولت به اين مسأله معطوف شد كه ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيك بسيار آسان تر خواهد بود.

وينتون سرف (Vinton cref) كه به عنوان يكى از پايه گذاران وب جهانى مشهور شده است اين پيشنهاد را به دولت ها داد كه «لطفاً از فناورى IT استفاده كنيد. اجازه دهيد كه خدمات تان بيشتر در دسترس باشد، همچنين هرگز از فناورى اينترنت نهراسيد اما هميشه براى آن برنامه ريزى كنيد». لذا شهر گولدن به اين نياز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ريزى استراتژيك براى تبديل اين شهر به يك شهر الكترونيك و نيز پايه گذارى دولت الكترونيك به جاى دولت حاكم بر اين شهر آغاز شد.

3- اهداف دولت الكترونيك

هدف دولت الكترونيكى ارائه خدمات بهتر و بيشتر با هزينه كمتر و اثربخشى بالاتر است كه اين هدف كلى از تأسيس يك دولت الكترونيكى است اما مى توان اهداف جزيى تر زير را درباره شكل گيرى اين گونه دولت ها برشمرد:

 • ارائه خدمات يكپارچه: خدماتى كه دولت ها ارائه مى دهند در دولت الكترونيكى به صورت يكپارچه ارائه خواهد شد.
 • ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الكترونيكى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم كمك مى كند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات كارهاى ادارى خود را از يك نقطه آغاز و در همان نقطه به پايان برسانند.
 • ارائه خدمات شخصى: دولت الكترونيكى قادر است نسبت به بازسازى روابط ميان خود و مردم اقدام كند. در واقع به جاى ارائه خدمات يكسان براى همه - دولت الكترونيكى مى تواند به كمك فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غيريكسان عمل كرده و آنها را به صورت شخصيت هايى مستقل كه خواهان سرويس هاى غيريكسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد (customize).
 • ارائه خدمات با سرعت بيشتر: هدامروز با پيشرفت هايى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نيز اثرگذارى اين فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر ديجيتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغيير در زمينه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذير شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با اين تغييرات ناكارآمدى سازمان ها بيش از پيش مشهود خواهد بود كه بازاريابى و تجارت و دولت الكترونيكى نمونه هايى از اين تأثيرگذارى است. يكى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونيكى (government - E ) است.
 • توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شركت هاى دولتى كمك مى شود تا توسعه ساختارى را از طريق مدل هاى ديجيتالى فراهم كند و باتركيب آنها در سيستم هاى مديريت سنتى شاهد تغييرات شگرفى در اين حوزه باشند.
 • از ميان بردن شكاف ديجيتالى: با از ميان بردن طبقات ديجيتالى دولت ها اين امكان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جديد را براى عموم مردم از طريق دوره هاى مختلف مهيا كنند.

4- تعاريف دولت الكترونيكى

با توجه به مطالب ارائه شده مى توان تعاريف مختلفى از دولت الكترونيكى ارائه داد كه نمونه هاى زير مواردى از آنهاست:

 • دولت الكترونيك روشى براى دولت ها به منظور استفاده از فناورى هاى جديد است تا امكانات لازم براى دسترسى مناسب به اطلاعات مورد نياز و خدمات دولتى و ارائه فرصت هاى يكسان براى شهروندان در فرآيندها و نهادهاى مدنى را فراهم كند.
 • دولت الكترونيكى آغاز دوران مجازى (cyber time) يا موج چهارم است.
 • دولت الكترونيك يعنى كاربرد شبكه وب جهانى (world wide web) از سوى سازمان ها و ادارات دولتى به منظور ارائه خدمات به مشتريان.
 • مفهوم دولت الكترونيك به معناى استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات (IT) به منظور توزيع خدمات دولتى بدون واسطه به مشترى و در طول شبانه روز (۳۶۵ * ۲۴ * ۷) است.

5- موانع شكل گيرى دولت الكترونيكى

در راه شكل گيرى و ايجاد دولت الكترونيكى موانعى وجود دارد كه به شرح زير است:

 • عدم حمايت مديران ارشد سازمانى از شكل گيرى دولت الكترونيكى
 • عدم احساس نياز به تشكيل دولت الكترونيكى
 • هزينه هاى سنگين راه اندازى چنين دولتى مشتمل بر هزينه هاى ايجاد، نگهدارى و توسعه شبكه ها و پايگاه هاى اطلاع رسانى در سطح كشور
 • كمبود نيروهاى متخصص در رشته فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • نحوه ارائه اطلاعات درخواستى مشتريان به صورت قابل دسترس براى آنها
 • عدم توانايى در مرزبندى اطلاعات محرمانه و غيرمحرمانه
 • مشكلات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصى افراد و سازمان ها
 • راهكارهاى دسترسى كاربران به دولت الكترونيك
 • كمبود سواد رايانه اى در مورد كاربران
 • مشكلات تحليل و مهندسى مجدد اطلاعات سازمان ها به منظور الكترونيكى كردن دولت

6- ساختار دولت الكترونيك

ستون اصلى دولت الكترونيكى رابطه اى است كه با شهروندان، شركت ها، كاركنان و مؤسسات دولتى برقرار مى شود و اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مى دهد. دولت الكترونيك براى خدمات دهى به شهروندان ، واحدهاى خصوصى و شركت هاى دولتى ديگر از كانال هاى مختلفى استفاده مى كند كه خود به روابطى ميان دولت و ساير اركان جامعه منتهى مى شود كه در گروه هاى زير دسته بندى مى شود:

 • (Government to Business) یا G2B: رابطه اى كه ميان دولت و شركت هاى خصوصى برقرار مى شود كه در آن دولت سرويسى را به آن سازمان ارائه مى دهد، مانند ارائه مجوز و گواهينامه ها، انجام خريد و فروش كالاها و خدمات و غيره.
 • (Government to Citizen) یا G2C: رابطه دولت با شهروندان كه در اين رابطه دولت خدماتى را به شهروندان ارائه مى دهد، در اين نوع رابطه دولت سرويس هاى درخواستى شهروندان را به صورت رايگان بر روى شبكه قرار مى دهد.
 • (Citizen to Government) یا C2G: ارتباطى ميان دولت و مردم كه در آن شهروندان اطلاعاتى را به دولت ارائه مى دهند، به عنوان نمونه اى كاربردى مى توان به انتخابات الكترونيكى اشاره كرد.
 • (Government to Government) یا G2G: رابطه اى درون سازمانى ميان ادارات دولتى و يا ميان دولت هاى مختلف كه در آن هر يك از سازمان ها يا دولت ها اقدام به ارائه سرويس مى كنند و يا روابطى را بر روى شبكه جهانى به وجود آورند.
 • (Government to Employer) یا G2E: رابطه ميان دولت و كارمندانش است كه شامل سرويس هايى است كه در رابطه با شغل كارمندان بر روى شبكه جهانى در اختيار آنها قرار مى گيرد. اين سرويس ها شامل امور مالياتى، حقوقى و مالى است. رسيدگى به عملكرد پرسنل و ارتباطات درون سازمانى در جهت كاهش بوروكراسى هاى بى مورد ادارى و جلوگيرى از اتلاف زمان و افزايش بهره ورى در سازمان نيز از مصاديق G2E است.

7- جايگاه ايران در دولت الكترونيكى

دولت الكترونيك در ايران داراى متولى مستقلى نيست، اما در بعضى زمينه ها فعال است. نزديك به هزار سايت دولتى ايرانى فعال است كه با وجود همه كاستى ها و نقص هايى كه دارند بخشى از بار دولت الكترونيكى را بر دوش مى كشند.

دفاتر مختلف دولت الكترونيك كه در شهرهاى مختلف راه اندازى شده است، خدمات و سرويس هايى هر چند محدود به شهروندان ارائه مى دهند. اعطاى وام ها و تسهيلاتى از طريق طرح تكفا به سازمان ها و شركت هاى خصوصى در حوزه IT تأثير مستقيمى در گسترش دولت الكترونيكى در ايران خواهد داشت. اما اين تلاش ها در گستره جهانى تلاشى اندك به حساب مى آيد.

8- مراحل تكامل دولت الكترونيك

در روند گسترش سرويس هايى كه دولت الكترونيك به جامعه ارائه مى دهد، دولت بايد از مراحل مختلفى عبور كند كه اين مراحل در چهار بخش زير تقسيم بندى مى شود:

 1. به وجود آمدن web site دولتى كه شامل اطلاعاتى در مورد سازمان هاى مختلف است.
 2. ايجاد web site هاى دولتى كه شامل سازمان ها در يك محيط تعاملى هستند.
 3. ايجاد web site هايى كه به سرويس گيرندگان اين اجازه را مى دهند كه بتوانند به اطلاعات شخصى مورد نياز دست يابند.
 4. گسترش web siteها و شبكه هايى كه دائماً به شهروندان خدمات ارائه مى دهند و شامل سازمان هاى زيادى هستند كه توسط اين شبكه به يكديگر متصل شده اند.

9- مزاياى دولت الكترونيك

دولت الكترونيك امكانات فراوانى را براى تحقق حكومت مدارى خوب فراهم مى كند و با به كارگيرى فناورى هاى جديد به بهبود فرايندهاى ارائه خدمات عمومى، تسريع ارائه خدمات، پاسخگوتر شدن دولت، شفافيت اطلاعات، كاهش فاصله ميان مردم و دولت، مشاركت شهروندان در تصميم گيرى هاى عمومى، گسترش عدالت اجتماعى از طريق فرصت هاى برابر براى افراد، ارتباط مستقيم با مقام هاى دولتى، صرفه جويى در زمان، حمل و نقل، ساعات كار، هزينه هاى خدمات و منابع انرژى، امكان ارائه خدمات در هر مكان و هر زمان، افزايش كارآيى، كوچك سازى دولت، تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات از سوى شهروندان و نيز به وسيله دولت، تسهيل فرايندهاى كارى سازمان ها كمك مى كند.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. دولت الكترونيك (Electronic Government)

  تعريف : گونه‌اي از سازماندهي مديريت دولتي به منظور افزايش كارايي، شفاف‌سازي، دسترس‌پذيري و پاسخگويي به شهروندان از طريق استفاده فراگير و استراتژيك فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در مديريت داخلي دولت و هم‌چنين ....

 •  1. مباني و مفاهيم تجارت الكترونيك نقشينه، وحيد |1386 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار مي گيرد. تعريف تجارت الكترونيك، تاريخچه، چارچوب، مراحل، مدلها، مزايا و موانع تجارت الكترونيك مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

  كليدواژه : تجارت الكترونيك

 •  2. مديريت ريسك در مبادلات الكترونيك سليماني، محسن [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله ريسك هاي موجود در عمليات تجارت الكترونيك و مديريت ريسك آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

  كليدواژه : تجارت الكترونيك ؛ بانكداري الكترونيك ؛ مديريت ريسك ؛ پرداخت الكترونيك ؛ مديريت ريسك اعتباري ؛ مديريت ريسك نقدينگي ؛ مديريت ريسك بازار ؛ مديريت ريسك نوسانات نرخ بهره و تورم ؛ مديريت ريسك نوسانات نرخ ارز ؛ مديريت ريسك نوسانات قيمت ها ؛ مديريت ريسك سرمايه ؛ مديريت ريسك عملياتي و تسويه حساب ؛ مديريت ريسك حقوقي

 •  3. ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي (e-organizations) آقازماني، علي محمد |1384 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله ماهيت و ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي شرح داده مي شود و اثرات آن بر مديريت سازمان و كاركنان مورد بررسي قرار مي گيرد.

  كليدواژه : سازمان الكترونيكي ؛ e-organization ؛ كسب و كار الكترونيك ؛ مديريت سازمان الكترونيكي ؛ سازمان مجازي

 •  1. 

  عالي

 •  2. 

  واقعا خيلي خوب بود

 •  3. 

  بيشتر سعي كنيد

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.