راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «رابطه بين جو سازماني با تعهد سازماني كاركنان و مديران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان»

عنوانرابطه بين جو سازماني با تعهد سازماني كاركنان و مديران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان
زبانفارسي
انجام دهندهكرماني، بهناز
راهنمادكتر دلگشايي، بهرام
مشاوردكتر توفيقي، شهرام
سال1387
رشته تحصيليمديريت خدمات بهداشتي و درماني
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
چكيده پايان‌نامه

چكيده

زمينه و هدف : وجود نيروهاي انساني متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن كاهش غيبت، تاخير و جابجايي ، باعث افزايش چشمگير عملكرد سازمان ، نشاط روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد . عدم احساس تعهد و تعهد سطح پايين ، نتايج منفي را براي فرد و سازمان به دنبال دارد ؛ از جمله نتايج ، ترك خدمت ، غيبت زياد ، بي ميلي به ماندن در سازمان ، كاهش اعتماد مشتريان و كاهش درآمد مي باشد . بنابراين ، تعهد به سازمان در كاركنان بيمارستان كه در راستاي توليد محصولي به نام " حفظ ، بازگشت و ارتقاي سلامت انسانها " گام بر مي دارند اهميت ويژه اي پيدا مي كند . هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه جو سازماني و تعهد سازماني كاركنان و مديران بود كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز مي سازد .

روش پژوهش : پژوهش حاضر به روش مقطعي انجام شده است . جامعه پژوهش كليه مديران و كاركنان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان (اكباتان ، بعثت ، فرشچيان و مباشر كاشاني) بوده است . تعداد نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيري تصادفي 137 نفر محاسبه گرديد . دامنه زماني پژوهش اسفندماه 1386 و بهار 1387 بوده است . داده ها با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و آزمون t ، آزمون كاي دو ، رگرسيون چند متغيره و آزمون ANOVA تحليل شده است .

يافته ها : جو سازماني رابطه مثبت و معناداري بر تعهد سازماني كاركنان و مديران دارد . از بين مولفه هاي جو سازماني ، روحيه گروهي ، صميميت ، علاقمندي ، ملاحظه گري و نفوذ و پويايي رابطه مثبت و مزاحمت و تاكيد بر توليد رابطه معكوس و معني داري با تعهد سازماني دارند .

كليه ابعاد تعهد سازماني (عاطفي ، مستمر و هنجاري) نيز رابطه مثبت و معناداري با جو سازماني دارند . از بين ويژگي هاي فردي ، جنسيت ، سن ، سابقه كار ، سطح فعاليت و رسته فعاليت با تعهد سازماني رابطه معناداري دارند .

بحث و نتيجه گيري : بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر ، بهبود در جو سازماني مي تواند باعث افزايش تعهد كاركنان و مديران به سازمان شود و مي تواند پيوسته منجر به حفظ توانايي ها و مزاياي رقابتي سازمان گردد .

كليدواژهتعهد سازماني ؛ جو سازماني ؛ بيمارستان
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. اثرات متقابل مولفه هاي جو سازماني بر يكديگر كرماني، بهناز |1387 [تمام متن]

    چكيده : جو سازماني بطور مستقيم يا غيرمستقيم توسط كساني كه درسازمان كار مي كنند درك شده است و روي انگيزش و رفتارشان تاثير مي گذارد. بنابراين در موفقيت يك سازمان و واحد صنعتي تاثير بسزايي خواهد داشت. لذا مديران بويژه در محيط حساس و متفاوت بيمارستان بايد جو مطلوب و مناسبي درسازمان ايجاد كنند و با استفاده از تا....

    كليدواژه : جو سازماني ؛ مولفه هاي جو سازماني ؛ بيمارستان ؛ مديريت بيمارستان

  •  1. 

    با تشكر از شما ، من در تكميل پايان نامه فوق ليسانسم از مطالب مقاله شما خيلي استفاده كردم

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.