راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «سبكهاي ارتباطي مديريت»

عنوان مقالهسبكهاي ارتباطي مديريت
نويسندهشيدايي، جواد
زبانفارسي
سال انتشار1389
چكيده

در اين مقاله بر آن هستيم تا سبكها و شيوه هاي خاص ارتباطي در سازمان را مورد بررسي قرار دهيم و اثرات آنها را در موقعيتهاي مختلف سازماني بر عملكرد افراد بسنجيم. اين مقاله اين ديد را به ما مي دهد تا بدانيم چرا اثربخشي هريك از اين سبكها در موقعيتهاي سازماني و محيطي خاص خود مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

كليدواژهسبك كنترلي ؛ سبك برابري ؛ سبك ساختاري ؛ سبك پويا ؛ سبك تفويضي ؛ سبك اجتناب
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

سبكهاي ارتباطي مديريت

نويسنده : شيدايي، جواد
سال انتشار : 1389
چكيده

در اين مقاله بر آن هستيم تا سبكها و شيوه هاي خاص ارتباطي در سازمان را مورد بررسي قرار دهيم و اثرات آنها را در موقعيتهاي مختلف سازماني بر عملكرد افراد بسنجيم. اين مقاله اين ديد را به ما مي دهد تا بدانيم چرا اثربخشي هريك از اين سبكها در موقعيتهاي سازماني و محيطي خاص خود مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

كليدواژه : سبك كنترلي ؛ سبك برابري ؛ سبك ساختاري ؛ سبك پويا ؛ سبك تفويضي ؛ سبك اجتناب

1- مقدمه

وقتي از سبك و شيوه ارتباطي حرف مي زنيم بايد اين بحث را از اقدام و عمل ارتباطي خاص و ويژه مجزا بدانيم، آن هم به دو دليل مشخص؛ اول اين كه هر سبك ارتباطي مجموعه و طبقه اي از رفتارهاي ارتباطي كه به يكديگر مربوط هستند را در بر مي گيرد و دوم اين كه يك سبك ارتباطي خاص توسط يك شخص در موقعيتهاي مشابه با يك روند ثابت مورد استفاده قرار مي گيرد.

به واقع از آنجايي كه ارتباطات بسيار مهم و قلب و كانون و هسته مركزي فعاليتهاي يك فرد در سازمان براي انجام وظايفش مي باشد، نيازمند اين هستيم كه به تعريف و تحليل هر يك از سبكهاي ارتباطي بپردازيم.

سبك و شيوه ارتباطي عبارتست از مجموعه ويژه اي از رفتارهاي متقابل شخصي كه در يك موقعيت خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. پس سبك وشيوه ارتباطي به مجموعه اي از رفتارهايي برمي گردد كه در فرآيند ارتباطي، افراد از خود نشان مي دهند.

يك سبك خاص ارتباطي كه يك فرد در هر موقعيتي مورد استفاده قرار مي دهد دو دسته عامل را در درون خود دارد:

 • عوامل بروني: مشخصا به آن موقعيت خاص سازماني برمي گردند كه درآن ارتباطات شكل مي گيرند و مسلما بر سبك ارتباطي اثر ويژه اي خواهند داشت.
 • عوامل دروني: اشاره به طبيعت، خوي و سرشت شخصي خود افراد در فرآيند ارتباطات (يعني كساني كه ارتباط برقرار مي كنند) دارند.

2- سبكهاي ارتباطي

 • سبك كنترلي: سبك كنترلي معمولا يك طرفه است. فردي كه ارتباط برقرار مي كند هدايت گر است و هدفش هدايت ديگران مي باشد. روسا و مديران، زيردستان را ترغيب مي كنند كه از مجموعه اقدامات مشخص شده تبعيت كنند. ايشان از قدرت و اختيار خود براي به دست آوردن اطلاعات ديگران استفاده مي كنند و حتي ممكن است كه ايشان را نيز در اين راه فريب بدهند.
 • سبك برابري (تساوي): در سبك برابري (تساوي) ارتباطات دو طرفه است. مديران و طرفهاي ارتباطي سعي در ترغيب ديگران براي ارائه نظراتشان دارند. ارتباطات نيز با يك جريان آزاد صورت مي گيرد. فضاي ارتباطي ميان طرفين به گونه اي است كه آنها به صورت دوجانبه و دوطرفه همديگر را مي فهمند و نهايتا اين كه ارتباطات در اين سبك گرم و دوستانه است و طرفين از آن منتفع مي شوند.
 • سبك ساختاري: در سبك ساختاري هدف اين است كه محيط را به سمت نظام مند كردن سازمان و خواسته هاي خود سوق دهيم. در اين سبك با تاكيد بر رويه ها، قوانين، مقررات و استانداردها سعي در ترغيب ديگران داريم و آخر اين كه اين سبك به سمت شفاف كردن روابطي كه ساختارها ايجاد مي كنند پيش مي رود.
 • سبك پويا: ارتباط در سبك پويا كاملا عملگرا و پراگماتيك است و فرآيند ارتباطات بسيار سريع صورت مي گيرد. طرفين ارتباطي نيز مي بايست زيرك و باهوش باشند تا درك واقعي از مقصود ارتباطي داشته باشند.
 • سبك تفويضي يا واگذاري: در سبك تفويضي يا واگذاري، مدير يا رئيس مسئوليت خود را به زيردستان واگذار مي كند و نقش حمايتگري به خود گرفته و ترجيح مي دهد تا بيش تر از جانب ديگران ياري شود و به نقطه نظرات ديگران (مخاطبان) اهميت زيادي مي دهد.
 • سبك اجتناب: در سبك اجتناب، از فرآيند ارتباطات دوري مي شود. تمايلي به تاثير گذاشتن و نيز پذيرفتن اثر از جانب ديگران وجود ندارد و بيش تر از يك رويكرد مستقل و استقلال طلبانه به جاي مشاركتي و تعاملي در تصميم گيريها استفاده مي شود.

3- كاربرد سبكهاي ارتباطي

3-1- كاربرد سبك كنترلي

 • استفاده از اين سبك در برخي موقعيت ها و شرايط مناسب است:
  • فردي كه ارتباط برقرار مي كند (در اينجا رئيس و مافوق) تخصص و دانش بالايي در زمينه بحث مورد نظر داشته باشد.
  • كاركنان كاملا وابسته به مافوق ها و فاقد هرگونه انگيزه لازم براي ادامه كار.
  • ترغيب و تشويق كاركنان به منظور افزايش اثربخشي كار
 • استفاده از اين سبك در برخي موارد نتايج معكوس دارد:
  • دادن گزارش مرتب از طرف كاركناني كه بخواهند به دروغ اطاعت و رضايت خود را نشان دهند
  • وجود مقاومت از سوي كاركنان

 

3-2- كاربرد سبك تساوي

براي اين كه چنين سبك مديريتي را به نحو احسن اعمال كنيم مي بايست كه از بروز رفتارهاي كنترلي كم كرده و رفتارهاي ناشي از تساوي ميان مديران (روسا)و مرئوسين را افزايش دهيم.و اين امر هم مقدور نخواهد بود مگر اين كه شخص مدير(يا مديران) قادر به تجزيه و تحليل وضع موجود سازمان باشد و بنا بر همين تفسير سبك ارتباطي مناسب را براي افزايش اثربخشي انتخاب كند.

 • استفاده از اين سبك زماني مناسب است:
  • مدير (رهبر) قصد تشكيل يك تيم و گروه منسجم كاري را دارد ‘ هم چنين مواقعي كه وي قصد دارد تا رابطه ميان خود و گرو ههاي كاري و زيردستان را تقويت كرده تا ايشان احساس نزديكي و دوستي با وي بكنند.
  • تصميمات و مسائل پچيده
  • غلبه بر مقاومت كاركنان در برابر اعمال تغييرات
 • استفاده از اين سبك در مواردي براي مدير نتايج معكوس دارد:
  • زماني كه زيردستان وي فاقد دانش تجربه و شايستگي لازم در كار هستند.
  • زماني كه زيردستان روحيه اي كاملا وابسته به بالادست و مدير خود  دارند.

 

3-3- كاربرد سبك ساختاري

 • استفاده از اين سبك در مواردي اثربخش و مفيد خواهد بود:
  • زماني كه سازمان با محيط پيچيده اي رو به رو است.
  • اگر وظايف در سازمان انعطاف پذيري بالاي داشته باشند.
  • شفاف سازي و تفسير ساختارها
 • استفاده از اين سبك در مواردي نتايج معكوس دارد:
  • زماني كه محيط پويا نبوده (ايستا و ثابت) و وظايف هم ساده مي باشند.
  • فرد يا افراد به جاي رو به رو شدن مستقيم با مسائل ‘ پشت سر مقررات و قوانين و ضوابط سنگر بگيرند.

3-4- كاربرد سبك پويا

 • استفاده از اين سبك در مواردي كارآيي و اثربخشي بالايي دارد:
  • افراد و سازمان در محيطي پويا در حال فعاليت باشند.
  • در محيطهايي كه با نقد و خرده گيري از جانب افراد مختلف روبه روست.
  • افراد تماس اندكي با يكديگر دارند.
  • در نظر گرفتن ميزان انگيزه و شايستگي ديگران در انجام وظايف محوله از سوي رئيس يا مدير

3-5- كاربرد سبك تفويضي

 • استفاده از اين سبك زماني مناسب خواهد بود:
  • به فردي كه با او ارتباط برقرار مي كنيم اعتماد داريم.
  • زيردستان و كاركنان، تجربه، فهم و اطلاعات بالايي داشته باشند.
  • كاركنان و زيردستان نيز مي بايست تمايل و ظرفيت پذيرش مسئوليت را داشته باشند.

3-6- كاربرد سبك اجتناب

 • استفاده از اين سبك زماني مناسب خواهد بود:
  • در مباحث و موضوعاتي كه پيرامون مسئله خاصي صورت مي گيرد و اطلاعات زيادي در مورد آن موضوع از جانب كاركنان و كارمندان رد و بدل مي شود.
 • به هر حال موارد بسياراندكي يافت مي شود كه در آنها آغاز سبك اجتناب به عنوان يك رويكرد ارتباطي توصيه مي شود و به ندرت مواقعي اتفاق مي افتد كه چنين سبكي گره از مشكلات سازمان باز كند و يا وضعيت سازمان را بهبود بخشد و معمولا در بسياري از موارد اتخاذ چنين سبكي فرآيند حل مسئله را تاخير مي اندازد.

4- نتيجه

شايد بتوان اين گونه عنوان كرد كه اثربخشي هر يك از سبكها و شيوه هاي ارتباطي ياد شده در سازمان را مي توان با اثري كه بر روحيه و عملكرد افراد مي گذارند ارزش يابي كرد. به همين لحاظ سبك برابري (تساوي) داراي بيشترين و بهترين اثر بر روي روحيه و عملكرد افراد است، در حالي كه سبك كنترلي برعكس. اما نتايج آخرين پژوهشها گوياي حقيقت ديگري است. تحقيقات بيان مي دارد اين موقعيت است كه تعيين مي كند كدام يك از سبكها اثربخشي بيشتري خواهد داشت.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  برادر شيدايي با تشكر مقاله خوبي بود البته ترم پيش در كلاس هم استفاده كرده بوديم. انشاء الله به اميد ارتقاء بيش از پيش سطح مقالات شما. دوست شما مقداد

 •  2. 

  با تشكر از جناب آقاي شيدايي و سايت راهكار

 •  3. 

  kheili karbordi va jaleb bood. harf nadasht

 •  4. 

  جناب آقاي شيدايي عزيز خيلي ازت تشكر مي كنم مطلب خيلي خوبي بود ولي مي شد كه كاملترش كني ؛

  از سايت راهكار مديريت هم بخاطر زحمات زياد قدرداني ميكنم

 •  5. 

  با تشكر از آقاي دكتر جواد شيدايي به اميد مطالب ها بعدي شما .

 •  6. 

  با تشكر از آقاي دكتر شيدايي اگر ممكن است پرسشنامه سبك ارتباطي مشخصات و ويژگيهايش را هم اشاره كنيد بسيار ممنون مي شم

 •  7. 

  مقالات مرتبط هم اگه بود عالي ميشد

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.