راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «دوره دو روزه آشنايي با قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در قراردادهاي پيمانكاري»

عنوان

دوره دو روزه آشنايي با قوانين و مقررات تأمين اجتماعي در قراردادهاي پيمانكاري

شرح

طبق ماده 38 قانون تأمين اجتماعي اگر كار به صورت مقاطعه‌كاري به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شود مشمول قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود و تكاليف و مسئوليت‌هايي هم براي كارفرمايان (واگذارندگان كار) و هم پيمانكاران (گيرندگان كار) به وجود مي‌آيد.

عدم آگاهي كارفرمايان و پيمانكارن از اين قوانين و مقررات باعث بروز مشكلاتي براي ايشان از جمله جرايم بيمه‌اي و خسارات مالي و متعاقب آن نارضايتي و اختلاف بين كارفرما، پيمانكار، كارگر و سازمان مي‌شود.

اين دوره به منظور آشنائي كارفرمايان و پيمانكارن با قوانين و مقررات ناظر بر قراردادهاي پيمانكاري و نيز تكاليف و حقوق خود در اين زمينه ارائه مي‌شود. علاوه بر اين، از آنجا كه پيمانكاران نقش كارفرما را در مقابل كاركنان خود به عهده دارند و طبق قانون تأمين اجتماعي ايفاي اين نقش متضمن تكاليف و مسئوليت‌هايي براي آنان است، در كنار مسائل مربوط به پيمان‌ها، در اين دوره مسايل مربوط به تكاليف و نيز مسئوليت‌هاي پيمانكاران در نقش يك كارفرما در برابر سازمان تأمين اجتماعي و كاركنان خود نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مخاطبان

واگذارندگان كار شامل مديران و كاركنان سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و كارگاه‌هاي دولتي و خصوصي

گيرندگان كار شامل پيمانكاران و مقاطعه‌كاران پروژه‌هاي عمراني و غيرعمراني

هدف (ها)

آشنائي با تكاليف و تعهدات پيمانكاران در قبال سازمان تأمين اجتماعي

آشنائي با قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند و چگونگي ارتباط پيمانكاران با سازمان تأمين اجتماعي

آشنائي با قوانين و مقررات ناظر بر قراردادهاي پيمانكاري در سازمان تأمين اجتماعي

آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر روابط كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي

رئوس مطالب

الف) مباحث تخصصي مرتبط با پيمان‌ها

- جايگاه مقوله پيمان ها در قوانين و مقررات تأمين اجتماعي

- روابط حقوقي در قراردادهاي پيمان

- تكاليف پيمانكاران در قوانين و مقررات تأمين اجتماعي

- حقوق پيمانكاران در قوانين و مقررات تأمين اجتماعي

- طبقه بندي پيمان ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار

- تشريح بخشنامه هاي مربوط به پيمانكاران

- حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري عمراني

- حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري غير عمراني

- حالات خاص قراردادهاي غير عمراني و حق بيمه آنها

- موارد استثناء از پرداخت حق بيمه پيمان ها

- بررسي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري

- مرجع دريافت حق بيمه پيمان‌ها

- نحوه اعتراض به حق بيمه پيمان‌ها

- ضمانت اجرايي عدم پرداخت حق بيمه پيمان ها

- ضمانت اجرايي كيفري و حقوقي عدم پرداخت حق بيمه پيمان ها

- نحوه وصول مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از پيمانكاران

- رويه پرداخت حق بيمه در قراردادهاي پيمانكاري

- تكاليف پيمانكاران در خصوص اصول ايمني و فني كارگاه

- تكاليف و اقدامات پيمانكاران پس از وقوع حادثه يا ابتلا به بيماري

- مسئوليت پيمانكار در قبال بروز بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار

- چگونگي بيمه شدن پيمانكار و افراد تحت پوشش

- مراحل گرفتن مفاصا حساب شركت هاي پيمانكاري از سازمان تأمين اجتماعي

- آثار صدور مفاصا حساب براي كارفرما ، پيمانكار و سازمان تأمين اجتماعي

- نحوه بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از كارگاه هاي پيمانكاري

- ضمانت ها در قراردادهاي پيمان كاري

- ميزان تعهدات كارفرما در خصوص بدهي هاي پيمان كاران

ب) مباحث مرتبط با كارفرمايي

- كانا ل هاي ارتباطي كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي

- انواع بيمه شده در سازمان تأمين اجتماعي و نحوه تحت پوشش قرار گرفتن پيمانكاران ( كارفرمايان )

- مسئوليت كارفرما در پرداخت حق بيمه

- انواع بدهي پيمانكارن ( كارفرمايان ) به سازمان تأمين اجتماعي

- نحوه تقسيط بدهي كارفرمايان

- تكاليف پيمانكاران ( كارفرمايان ) در خصوص معاينات پيش از استخدام كاركنان

- مهلت ارسال ليست مزد و حقوق

- ضمانت اجرايي عدم تنظيم و ارسال ليست

- مهلت پرداخت حق بيمه

- ضمانت اجرايي عدم پرداخت حق بيمه

- چگونگي رسيدگي به اعتراض كارفرمايان در سازمان تأمين اجتماعي

- فرآيند وصول مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از كارفرمايان

- تكاليف كارفرمايان در بازنشسته نمودن بيمه شدگان

- نحوه بكارگيري بازنشستگان توسط كارفرمايان

- نام نويسي و ترك كار بيمه‌شدگان در ليست حق بيمه توسط كارفرمايان

- چگونگي ثبت ايام بيماري، بارداري بيمه شدگان در ليست هاي ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي

- ماخذ كسر حق بيمه ( موارد مشمول كسر حق بيمه )

- معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما

- بيمه بيكاري

- چگونگي بكارگيري نيروي كار خارجي توسط كارفرمايان (بيمه اتباع بيگانه)

کلیدواژه

بيمه تأمين اجتماعي در قراردادهاي پيمانكاري ؛ حق بيمه قرارداد پيمانكاري

مدرس(ها)

آقاي دكتر محسن رياضي

داراي مدرك دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه تربيت مدرس

معاون دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي

رئيس گروه برنامه‌ريزي وتدوين راهبردهاي كلان سازمان تأمين اجتماعي

عضو گروه منتخب سازمان تأمين اجتماعي در دوره آموزشي آكچوئري توسط سازمان بين المللي كار ILO

عضويت و نماينده سازمان تأمين اجتماعي در حوزه برنامه‌ريزي در نهادها و سازمان‌ها

مدرس دانشگاه

مدرس دوره‌هاي متعدد در زمينه تأمين اجتماعي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري و مالي

پژوهشگر و مؤلف مقالات متعدد داخلي و خارجي در زمينه تأمين اجتماعي، اقتصاد، سرمايد‌گذاري و مالي

مدت و زمانبندي

پنجشنبه و جمعه 2 و 3 آذر 1396، از 8:30 تا 16:30

____________________________________

تاريخ هاي قبلي برگزار شده:

پنجشنبه و جمعه 5 و 6 مرداد 1396، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه و جمعه 13 و 14 آبان 1395، از 8:30 تا 16:30

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

510000 تومان (شامل شركت در دوره، جزوه، پذيرايي ناهار و ميان‌وعده و گواهي حضور در دوره)

شرايط ثبت نام

ظرفيت محدود

براي ثبت نام، بروشور دوره را از بخش فايل پيوست دانلود كنيد و صفحه دوم آن را تكميل كرده و ارسال كنيد.

مدرك پايان دوره

به شركت كنندگان در دوره، از طرف راهكار مديريت گواهي شركت در دوره تقديم مي شود.

برگزار كننده

راهكار مديريت

تلفن66064395 - 021 و 66030476 - 021
نمابر66064395 - 021
ايميلmgtsolution[at]gmail.com
فایل پیوست
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.