راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
متخصص

متخصص : «مجيد اميدوار - مجري و مشاور طرح‌هاي پشتيباني و توسعه مديريت - مشاور برنامه ريزي استراتژيك (Madjid Omidvar)»

عنوانمجيد اميدوار - مجري و مشاور طرح‌هاي پشتيباني و توسعه مديريت - مشاور برنامه ريزي استراتژيك (Madjid Omidvar)
نام متخصصمجيد اميدوار
آخرين مدرك???
عنوان رشته تحصيليمهندسي صنايع مهندسي صنايع
مؤسسه محل تحصيلعلم و صنعت ايران
سوابق پژوهشي

طراحي و اجراي سيستم مديريت خدمات پايگاههاي اطلاعات، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

طراحي و اجراي سيستم امانت بين كتابخانه‌ها (طرح امين).

طراحي مدل برنامه‌ريزي استراتژيك براي سازمان‌هاي دولتي و اجرا در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، دانشگاه شيراز، دانشگاه تربيت مدرس و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران.

طراحي و اجراي فرايند آموزش و پژوهش در بخش شيمي دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس.

طراحي و اجراي سيستم مديريت پروژه پژوهشي پيل سوختي در دانشگاه تربيت مدرس.

مفهوم سازي و بازطراحي نظام ملي اطلاع‌رساني كشور، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مديريت، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

طراحي و اجراي سيستم مديريت قراردادها، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

طراحي و اجراي سيستم مديريت نظرات مشتريان، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات گزارش پروژه‌هاي عمراني كشور، فاز تعريف، تبيين و مراحل، مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور.

مستندسازي و بهبود فرايند توليد برنامه و طراحي نظام گزارش‌هاي مديريت، شبكه چهار سيماي جمهوري اسلامي ايران.

بازطراحي فرايند پژوهش، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

ناظر بخشي از پروژه هاي ارتقاء بهره‌وري مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات گزارش پروژه‌هاي عمراني كشور، فاز تعريف، تبيين و مراحل، مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور

فرايند كنترل كيفيت ديجيتال سازي (اسكن)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

طراحي و اجراي نرم افزار پيمان (مديريت قراردادها)

تدوين طرح و برنامه كلان استقرار عمليات اداري و مديريت روزنامه قانون

مشاور در تهيه برنامه راهبردي شهرداري تهران.

مدير و مجري برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي صنعت آب و برق (وزارت نيرو).

تدوين برنامه استراتژيك صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تدوين برنامه استراتژيك گروه ساختماني اميد

مشاوره برنامه ريزي استراتژيك شركت توليدي خانه گستر

مشاور و مجري برنامه ريزي استراتژيك مؤسسه آموزشي فرهنگي دانش قلهك (مدرسه راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي شهيد دانش)

سوابق اجرايي

- مجري طرح‌هاي پشتياني و توسعه مديريت و مشاور مديريت در پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران به مدت ده سال

- مدير عامل شركت توسعه خدمات مديريت بهار

- طراح و مدير مسئول سايت راهكار مديريت

انتشارات

اميدوار، مجيد. 1375. طراحي سيستم شبكه خدمات پايگاههاي اطلاعات علوم اطلاع‌رساني، 12(1) 52-64.

كورال، شيلا. 1380. برنامه‌ريزي استراتژيك براي كتابخانه‌ها و خدمات اطلاعاتي ترجمه مجيد اميدوار، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

Omidvar, M. 1996. Information retrieval services network system design, FID Conference, Austria.

غريبي، حسين، اميدوار، مجيد، ابويي اردكان، محمد. 1383. پيشنويس پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي برنامه اقدام اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي. گزارش روند برگزاري اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي (WSIS) و مشاركت ايران، ژنو-2003. 387 – 404.

دوره‌هاي گذرانده

شركت در اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي (به عنوان يكي از اعضاي گروه علمي)

شركت در سمينار دو هفته اي مديريت اطلاعات فرهنگي جاده ابريشم، ژاپن، توكيو، مؤسسه ملي علوم اطلاع رساني

ساير مهارت‌ها

تسلط كامل بر متدولوژي SSADM

آشنايي نسبي با UML

تسلط بر مجموعه MS Office

آشنايي با مباحث و مسائل Web Publishing

آشنايي كافي با زبان انگليسي

سوابق آموزشي

اجراي گارگاه آموزشي برنامه‌ريزي استراتژيك در دانشگاه شيراز، دانشگاه تربيت مدرس و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران.

ارائه سمينار برنامه ريزي راهبردي در مؤسسه تحقيقات و سرم سازي رازي.

ارائه سمينار برنامه ريزي راهبردي براي مديران استانداري يزد و فرمانداران استان يزد.

مجتمع آموزشي و پژوهشي آذربايجان ـ سمينار برنامه‌ريزي استراتژيك با حضور رئيس و مديران مجتمع

مجتمع آموزشي و پژوهشي غرب ـ سمينار برنامه‌ريزي استراتژيك با حضور رئيس و مديران مجتمع

مؤسسه تحقيقات و سرم‌سازي كرج ـ سمينار برنامه‌ريزي استراتژيك با حضور معاونان و مديران مؤسسه

كارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيك براي سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي، پنج شنبه 6 اسفند 1388

آدرس ميلmadjid.omidvar[at]gmail.com
تلفن تماس4395 6606 (9821+)
نمابر4395 6606 (9821+)
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. مشاوره مديريت (Management Consulting)

  تعريف : خدمتي تخصصي كه در آن به سازمانها و شركتها در زمينه برنامه ريزي، استراتژي، سيستم هاي سازماني، عمليات و نظاير آن مشورت و آگاهي داده مي‌شود و ممكن است در زمينه جمع‌آوري اطلاعات و تحليل يا پياده‌سازي راهك....

 •  2. آموزش مديريت (Management Training)

  تعريف : آموزش مهارت‌هاي موردنياز به مديران با هدف اينكه تبديل به مديران موفق شوند.

 •  3. ابزار مديريت (Management Tools)

  تعريف : مدل‌ها، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و وسايل كمكي كه به مديران در انجام وظايفشان كمك مي‌كنند.

 •  4. ابزارهاي مهندسي صنايع (Industrial Engineering Tools)

  تعريف : مدل‌ها، فرم‌ها، چك‌ليست‌ها، جداول، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و وسايل كمكي كه به مهندسان صنايع در انجام فعاليت‌هايشان كمك مي‌كنند.

 •  5. ارزشيابي مشاغل (Job Evaluation)

  تعريف : ارزشيابي مشاغل تعيين ارزش نسبي مشاغل يك سازمان است با توجه به عوامل كلي تشكيل‌دهنده شغل به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي و در شرايط مساوي.

  شرح : يكي از بزرگترين مشكلات مديران در محيط‌هاي كاري، عدم تعادل بين حقوق و دستمزدها و فقدان ضابطه صحيح براي تعيين ارزش واقعي مشاغل است. هميشه حقوق و دستمزد بزرگترين و مؤثرترين عامل انگيزه كاري براي كاركنان ....

 •  6. ارزيابي عملكرد كاركنان (Human Resources Performance Measurement )

  تعريف : ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصلي معين و به طور رسمي، مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد.

  شرح : شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته، مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور ك....

 •  7. استراتژي‌ها (Strategies)

  تعريف : جهت حركت و سمت و سوي ديدگاه هاي سازمان با توجه به شرايط محيطي. برنامه، الگوي رفتاري، پرسپكتيو، سياست يا تصميمي است كه سمت و سوي ديدگاه‌ها و جهت حركت سازمان را نشان مي‌دهد.

 •  8. امور اداري (Administration)

  تعريف : فعاليت‌هاي مديريتي كه بر دفترداري و كنترل اداري تمركز مي‌كنند.

 •  9. برنامه ريزي (Planning)

  تعريف : برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميم‌ها.

  شرح : برنامه ريزي يكي از وظايف مديريت است. برنامه‌ريزي داراي انواع و اقسام مختلفي است و در سطوح مختلف مديريت شكل‌هاي متفاوتي از آن استفاده مي‌شود.

 •  10. برنامه‌ريزي استراتژيك (Strategic Planning)

  تعريف : برنامه‌ريزي استراتژيك گونه‌اي از برنامه‌ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژي‌هاست.

 •  11. برنامه‌ريزي بلندمدت (Long Range Planning)
 •  12. برنامه‌ريزي توليد (Production Planning)

  تعريف : عبارتي كلي براي برنامه‌ريزي و زمانبندي فعاليت‌هاي توليد با هدف دستيابي به كارايي توليد.

 •  13. برنامه‌ريزي مواد (Material Planning)
 •  14. پارادايم سيستم‌ها (Systems Paradigm)
 •  15. پژوهش در عمليات / علم مديريت (Operations Research / Management Science)

  تعريف : پژوهش در عمليات عبارتست از كاربرد روش‌هاي علمي در مسائل پيچيده پديد آمده براي هدايت و مديريت سيستم‌هاي بزرگ شامل انسان، ماشين، مواد و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع. رويكرد متمايز پژوهش در عمليات، تو....

  شرح : در جنگ جهاني دوم، نيروي نظامي انگليس و آمريكا تيم‌هايي مركب از رياضيدانان، آماردان‌ها، دانشمندان فيزيك، مهندسين، بيولوژيست‌ها و روانشناس‌ها تشكيل دادند تا مسائل مختلف عملياتي نظامي را مورد تحليل قرار ....

 •  16. خدمات مديريت (Management Services)

  تعريف : ارائه انواع خدمات و محصولات مرتبط با مديريت به مديران براي انجام بهتر وظايفشان.

 •  17. روش‌هاي دقيق (Exact Methods)

  تعريف : روش‌هايي كه بهترين جواب مربوط به هدف تعريف شده را ارائه مي‌كنند.

 •  18. روش‌هاي هيوريستيك (Heuristic Methods)

  تعريف : روش‌هايي كه بر اساس قاعده‌اي تجربي يا برگرفته از طبيعت جواب خوبي در مدت زمان معقول براي مسئله ارائه مي‌كنند.

 •  19. ساختار سازماني (Organizational Structure)

  تعريف : چارچوبي كه سازمان بر اساس آن بنا مي‌شود شامل مشخصه‌هايي از قبيل سطوح سلسله مراتب، خطوط فرماندهي و روابط.

 •  20. سيستم‌هاي اطلاعات (Information Systems)

  تعريف : يك سيستم كامل طراحي شده براي توليد، جمع‌آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطلاعات در يك مؤسسه، سازمان يا هر حوزه تعريف شده ديگر از جامعه.

  شرح : اطلاعات منبعي ضروري براي انجام عمليات و مديريت سازمانهاست. موجودي انبار، تعداد اقلام خريداري شده يا فروخته شده، ميزان بودجه و مقادير تخصيص يافته آن، مدت زمان توليد محصول، مشخصات نيروي انساني و . . . ا....

 •  21. سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري (Accounting Information Systems)

  تعريف : گونه‌اي از سيستم‌هاي اطلاعات سازماني كه اطلاعات مالي حسابها را جمع‌آوري و پردازش كرده و گزارش‌هايي از آن حسابها براي استفاده مديريت توليد مي‌كند.

 •  22. سيستم‌هاي اطلاعات رايانه‌اي (Computer Information Systems)

  تعريف : سيستم‌هاي اطلاعات كه به طور كامل يا تا حدي از رايانه استفاده مي‌كنند سيستم‌هاي اطلاعات رايانه‌اي گفته‌ مي‌شوند.

  شرح : سيستم‌هاي اطلاعات كه از رايانه استفاده مي‌كنند. امروزه بيشتر سيستم‌هاي اطلاعات، رايانه‌اي هستند و استفاده از رايانه در پياده‌سازي آنها امري اجتناب‌ناپذير است.

 •  23. سيستم‌هاي اطلاعات سازماني (Organizational Information Systems)

  تعريف : سيستم‌هاي اطلاعات كه براي اطلاعات سازماني و در سطح سازمان استفاده مي‌شوند.

 •  24. سيستم‌هاي اطلاعات مالي (Financial Information Systems)

  تعريف : دسته‌اي از سيستم‌هاي پردازش مبادلات براي انجام امور مالي.

 •  25. سيستم‌هاي اطلاعات مبتني بر وب (Web-based Information Systems)

  تعريف : گونه‌اي از سيستم‌هاي اطلاعات رايانه‌اي كه نرم‌افزار آن مبتني بر محيط و فناوري وب است و كاربر در محيط وب با اين سيستم‌هاي اطلاعات كار مي‌كند.

 •  26. سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (Management Information Systems)

  تعريف : نوعي از سيستم‌هاي اطلاعات رايانه‌اي كه معمولاً داده‌هاي داخل سازمان را از سيستم‌هاي پردازش مبادلات گرفته و خلاصه‌سازي معناداري از آنها را در قالب گزارش‌هاي مديريت براي پشتيباني وظايف مديريت در يك سازم....

  شرح : سيستم اطلاعات مديريت يكي از انواع سيستم‌هاي اطلاعات سازماني است. نقش سيستم اطلاعات مديريت، پشتيباني اطلاعاتي مديريت است.

 •  27. سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني (Human Resources Information Systems)

  تعريف : يك سيستم اطلاعات براي جمع‌آوري، ذخيره، نگهداري، بازيابي داده‌هاي مورد نياز يك سازمان از كاركنانش و هم‌چنين براي كمك به برنامه‌ريزي، امور اداري، تصميم‌گيري و كنترل فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني.

 •  28. سيستم‌هاي پردازش مبادلات (Transaction Processing Systems)

  تعريف : سيستم‌هاي اطلاعات كه از طريق رويه‌ها و پردازش اطلاعات بر روي فعاليت‌هاي روزانه و تبادلات سازمان، كنترل عملياتي اعمال مي‌كنند.

  شرح : سيستم‌هاي پردازش مبادلات يكي از انواع سيستم‌هاي اطلاعات سازماني هستند كه سازمان را پشتيباني اطلاعاتي مي‌كنند. سيستم‌هاي پردازش مبادلات اصلي‌ترين سيستم هاي اطلاعات سازماني هستند كه بدون وجود آنها، ايجا....

 •  29. سيستم‌هاي مديريت اسناد (Documents Management Systems)

  شرح : سيستم مديريت اسناد يكي از سيستم‌هاي پردازش مبادلات است. با استفاده از اين سيستم، اسناد سازماني (و ويرايش‌هاي مختلف آن) جمع‌آوري، سازماندهي و ذخيره مي‌شوند و كاربران بر اساس سطوح دسترسي مجاز خود مي‌توا....

 •  30. سيستم‌هاي مديريت قراردادها (Contracts Management Systems)

  شرح : سيستم مديريت قراردادها يك سيستم پردازش مبادلات رايانه‌اي است كه براي ثبت و ذخيره اطلاعات قرارداد‌ها، بازيابي آنها در مواقع موردنياز، انجام عمليات مالي مربوط به قراردادها مانند تأمين اعتبار، صدور مجوز ....

 •  31. فرايندهاي كسب و كار (Business Processes)

  تعريف : هر وجهي از عمليات سازماني شامل يك سري از فعاليت‌ها كه انجام آنها براي دستيابي به يك هدف مشخص ضروري باشد.

 •  32. فناوري اطلاعات (Information Technology)

  تعريف : فناوري اطلاعات عبارتست از كاربرد رايانه‌ها و ديگر فناوري‌ها براي كار با اطلاعات.

  شرح : فناوري اطلاعات حوزه‌اي است كه در تمام موضوعات علمي و كاربردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و موضوعات مديريت و مهندسي صنايع و حوزه‌هاي مرتبط نيز از اين قاعده مستثني نيستند. بنابراين هم‌سطح با اين موضوعات د....

 •  33. مديريت (Management)

  تعريف : واژه عمومي براي هماهنگي و هدايت منابع، سرمايه و نيروي انساني با هدف دستيابي به اهداف سازمان. فرايند ايجاد و حفظ محيطي كه در آن افراد براي دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده در قالب گروه هايي با هم كار....

  شرح : مديريت واژه‌اي عمومي براي اداره كردن است. مديريت داراي انواع و اقسام مختلفي است. مديريت را مي‌توان براي يك سازمان، موضوع، منبع، كسب و كار يا صنعت مطرح كرد. هم‌چنين مديريت، صرفنظر از اينكه كجا يا براي ....

 •  34. مديريت استراتژيك (Strategic Management)
 •  35. مديريت اطلاعات (Information Management)
 •  36. مديريت زمان (Time Management)

  تعريف : فعاليت‌ها و فرايندهاي برنامه‌ريزي براي اينكه بتوان از زمان به مؤثرترين روش ممكن استفاده كرد.

 •  37. مديريت فناوري (Technology Management)

  تعريف : فنون مديريت مرتبط و بكار رفته براي استفاده از فناوري در انجام كارها.

 •  38. مهندسي صنايع (Industrial Engineering)

  تعريف : مهندسي صنايع عبارتست از طراحي، بهبود و استقرار سيستم‌هاي مركب از انسان، مواد، اطلاعات، تجهيزات و انرژي. مهندسي صنايع با دستيابي به دانش و مهارت تخصصي در علوم رياضي، فيزيكي و اجتماعي به همراه اصول و رو....

  شرح : مهندسي صنايع عنوان يك رشته تحصيلي در دانشگاه‌‌ها است. ممكن است عناوين ديگري براي اين رشته به كار رود كه از آن جمله مي‌توان به مهندسي سيستم و مديريت صنعتي اشاره كرد. مهندسي صنايع مجموعه‌اي از مفاهيم، ر....

 •  1. خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به شرح مختصر برنامه ريزي استراتژيك (راهبردي) مي‌پردازد. برنامه ريزي تعريف مي‌شود و تأثير تغيير در شرايط بر برنامه ريزي روشن مي‌گردد. سپس نقش استراتژي (راهبرد) در برنامه ريزي مشخص مي‌شود و برنامه ريزي استراتژيك تعريف مي‌شود. در پايان مدل برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي....

  كليدواژه : برنامه ريزي استراتژيك؛ استراتژي؛ برنامه ريزي؛ تغيير؛ راهبرد؛ برنامه ريزي راهبردي؛ برايسون

 •  1. 

  خود را خوب معرفي كرده ايد.

 •  2. 

  سلام. روز شما بخير. من مقاله مديريت زمان رو در سايت شما خوندم. خيلي به دردم خورد. خواستم ازتون اجازه بگيرم و بپرسم ميتونم مقالتونو با ذكر منبع و نام محقق اون در وبلاگم بيارم؟ من رشتم مديريت آموزشي هست. وبلاگم رو هم كه تازه درست كردم در همين زمينه است. خواستم ازتون خواهش كنم به من اجازه بدين مقاله مديريت زمان را در وبلاگم بيارم.

  پاسخ سايت : نقل مطالب سايت راهكار مديريت با ذكر كامل منبع و درج لينك آزاد است.

 

 

ابتداي صفحه
معرفي متخصص

مشخصات حرفه‌اي خود يا افراد توانمند ديگر را به عنوان متخصص در موضوعات مديريت يا مهندسي صنايع ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» اين مشخصات را براي ديگران معرفي كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.