راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «شناسايي و تبيين عوامل توانمندساز جهت توسعه سيستم توليد انعطاف پذير با رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيريISM (مطالعه موردي:صنعت خودروسازي)»

عنوانشناسايي و تبيين عوامل توانمندساز جهت توسعه سيستم توليد انعطاف پذير با رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيريISM (مطالعه موردي:صنعت خودروسازي)
زبانفارسي
انجام دهندهطلايي،حميد رضا
راهنمادكتر عالم تبريز، اكبر
مشاوردكتر فارسيجاني، حسن
سال1392
رشته تحصيليمديريت صنعتي - توليد
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري
چكيده پايان‌نامه

در جهان امروز پيشرفت هاي تكنولوژيك با سرعت زياد در حال رشد است و صنايع توليدي در فكر انتخاب به روزترين تكنولوژي ها براي رويارويي با چالش هاي بازار متغير،پويا و مشتري مدار با در نظر گرفتن اين نكته كه مشتريان امروز محصولات متنوع با حداقل قيمت و حداكثر كيفيت ممكن را مي خواهند هستند. صنايع توليدي نياز به ارائه امتيازاتي چون انعطاف پذيري و كاهش زمان تاخير توليد براي رويارويي با تغييرات بازار دارند و براي حفظ سهم بازار به بهبود در بهره وري و كاهش قيمت محصولات نياز اساسي دارند.براي غلبه بر چنين محيطي،مفهوم سيستم توليد انعطاف پذير(FMS )به عنوان يك آلترناتيو حياتي پديدار شده است كه با به كارگيري اين سيستم كيفيت، قابليت اطمينان،قيمت پايين و انعطاف پذيري از مهمترين عوامل در افزايش بهره وري و مزيت رقابتي مي باشند به دست مي آيند.FMS يك سيستم پيچيده و يكپارچه تحت كنترل كامپيوتري مي باشد كه شامل وسايل اتوماتيك جابه جايي مواد و ماشين هاي كنترل عدديNC مي باشدكه قادر است به طور همزمان حجم متوسطي از انواع گوناگون محصولات را توليد كند.بنابراين انتخاب اتوماسيون انعطاف پذير در حال رشد سريعي مي باشد و شركت هاي بزرگ در سراسر دنيا ميليون ها دلار روي آن سرمايه گذاري كرده اند.معمولا اين سيستم ها طوري طراحي مي شود كه مداخله دستي و زمان ايجاد تغييرات به حداقل مي رسد و سازمان ها قدرت پاسخگويي به حجم بالاي توليدات سفارشي را پيدا مي كنند .با وجود اينكه FMS مزاياي استراتژيك و تاكتيكي فراواني دارد،طراحي و مديريت عمليات در FMS ،وظايف بسيار دشواري هستند كه براي دست يابي به بهترين مزاياي اقتصادي بايدطراحي، به كارگيري و مديريت عمليات FMS به دقت ساختار بندي شوند.چگونگي پياده سازي سيستم توليد انعطاف پذير و غلبه بر موانع آن دغدغه ذهني بسياري از مديران توليد مي باشد و به خاطر وجود برخي موانع است كه بسياري از شركت ها نسبت به انتخاب اين تكنولوژي توليدي بي ميل هستند.عليرغم وجود موانع پياده سازي FMS ، توانمندسازهايي وجود دارند كه به مديران توليددر اين امر كمك مي كنند كه اين توانمند سازها نه تنها بر به كارگيري FMS تاثير مي گذارند بلكه بر يكديگر نيز اثر داشته و رابطه اي دو طرفه دارند و بنابراين يك نياز اساسي براي شناخت اين روابط ،توانمندسازهاي محرك و توانمندسازهاي وابسته وجود دارد.در اين پژوهش قصد آناليز توانمندسازهاي لازم را از طريق رويكرد مدل سازي ساختاري-تفسيري (ISM) داريم كه اين رويكرد يك روش مناسب براي شناسايي روابط بين گزينه هايي است كه يك مساله را تعريف مي كنند.بنابراين در اين پژوهش توانمندسازهاي لازم براي پياده سازي FMS را شناسايي و با رويكرد ISM آناليز مي كنيم به طوري كه روابط بين توانمندسازها،نيروهاي محرك و نيروهاي وابسته را به دست آورده و يك چارچوب مفهومي براي پياده سازي سيستم توليد انعطاف پذير در صنعت خودرو بيان مي كنيم .

كليدواژهسيستم توليد انعطاف پذير،مدل سازي ساختاري تفسيري،توانمندساز
فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

1-1) مقدمه

1-2) بيان مساله

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق

1-4) اهداف تحقيق

1-5) سوالات تحقيق

1-6) تعريف مفهومي واژگان كليدي

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع

2-1) مقدمه

2-2) سيستم توليد انعطاف پذير

2-2-1) تاريخچه و سير تكامل سيستم توليد انعطاف پذير

2-2-2) تعريف و تشريح سيستم توليد انعطاف پذير

2-2-3) ويژگي هاي سيستم هاي توليد انعطاف پذير

2-2-4) موارد كاربرد سيستم توليد انعطاف پذير

2-2-5) ابعاد انعطاف پذيري در FMS

2-2-6) مزايا و معايب سيستم توليد انعطاف پذير

2-3) شناسايي توانمندسازه هاي پياده سازي و توسعه سيستم توليد انعطاف پذير

2-3-1) تعهد مديريت ارشد

2-3-2) چشم انداز روشن

2-3-3) برنامه ريزي بلند مدت موثر

2-3-4) انگيزه و روحيه تيمي

2-3-5) از بين بردن ترس

2-3-6) داشتن پرسنل آموزش ديده

2-3-7) در دسترس بودن منابع

2-3-8) در اختيار داشتن فضاي كافي

2-3-9) همكاري با تامين كنندگان مناسب

2-3-10) وجود سرمايه مالي جهت پياده سازي FMS

2-3-11) متدولوژي هاي موثر مانند MRP ،MAP ،TOP و.....

2-3-12) استفاده موثر از استانداردهاي فناوري اطلاعات(IT )

2-3-13) مديريت زنجيره تامين(SCM )

2-3-14) تكنيك هاي عملياتي و كنترل

2-3-15) توليد خودكار با استفاده از AGV ها

2-3-16) سيستم خبره

2-3-17) توليد خودكار با استفاده از روبات ها

2-3-18) تمايل نيروي انساني به انتخاب FMS

2-3-19) فرهنگ كار در سازمان

2-3-20) توانايي نيروي انساني در تصميم گيري و حل مشكلات

2-3-21) توانايي و تمايل پرسنل به يادگيري مستمر

2-4) تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي

2-5) مروري بر رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه

3-2) روش تحقيق و مراحل تحقيق

3-3) روايي و پايايي پرسش نامه

3-4) روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1) مقدمه

4-2) تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از ISM

4-2-1) شناسايي توانمندسازه ها و تعيين نوع روابط ميان آن ها با مقايسات زوجي

4-2-2) توسعه ماتريس خود تعاملي ساختاري(SSIM )

4-2-3) توسعه ماتريس دستيابي (RM )

4-2-4) سطح بندي ماتريس دستيابي (RM ) به سطوح مختلف

4-2-5) تبديل ماتريس دستيابي به فرم ماتريس مخروطي

4-2-6) رسم گراف

4-2-7) چارچوب نهايي ISM توانمندسازه هاي FMS

4-2-8) - تجزيه و تحليل MICMAC

فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها

5-1) خلاصه و اهميت تحقيق

5-2)بحث و نتيجه گيري

5-2-1) نتايج سوال اول

5-2-2) نتايج سوال دوم

5-2-3) نتايج سوال سوم

5-2-4) نتايج سوال چهارم

5-3) محدوديت هاي تحقيق

5-4) پشنهادات جهت تحقيقات آتي

منابع و مراجع

ضميمه

محل نگهداريكتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. 

    بسيار خوب و روان و ملموس نوشته شده كه اين تبحر آقاي دكتر و پيگيري دانشجوي محترم رو ميرسونه دوست داشتم يك سري اطلاعات ازتون بگيرم 09199632234 بارانپور ايذه-خوزستان

  •  2. 

    در صورت سوال با ايميل hamidreza.talaie@gmail.com تماس بگيريد

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.