راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
كتاب

كتاب : «هندبوك مديريت پروژه»

عنوان فارسيهندبوك مديريت پروژه
عنوان انگليسيThe project manager's emergency kit
زبانفارسي
نويسندهكلايم، رالف. ال.
مترجمذكايي، محسن
سال انتشار1384
ناشرآدينه
محل نشرتهران
شابك964-8313-14-8
خلاصه كتاب

موفقيت پروژه به فهم كامل و اجراي مناسب ابزارها تكنيكها و اصول مديريت پروژه بستگي دارد. اين كتاب هر آنچه را كه ممكن است در پروژه از شروع آن گرفته تا خاتمه آن، مورد نيازتان باشد در بر دارد؛ چيزي بيش از 200 مورد كه به ترتيب حروف الفبا ليست شده اند.

اين كتاب شما را در نحوه تكميل به موقع پروژه و در بودجه مشخص آن با توجه به نيازهاي مشتري، راهنمايي مي كند. همچنين گامهاي برنامه ريزي پروژه شامل مسئوليتها، ساختار شكست كار، تخمين زمان و هزينه، زمانبندي، تخصيص منابع و بودجه بندي را به راحتي بيان مي نمايد. اين كتاب، توجيه هاي لازم براي غلبه شما بر هر گونه چالش يا مشكل پيش آمده در پروژه را در اختيارتان مي گذارد تا خدمت يا محصول پروژه را به گونه اي رضايت بخش ارائه نماييد.

مديـر پروژه بودن يكي از سخت ترين و ارزنده ترين تجربياتي است كه مي تواند در زندگي حـرفهاي يك شخص وجود داشته باشد . سخت بودن آن بدين علت است كه هميشه با كمبود تقريـباً همـه منابع ، از زمان گرفته تا نيروي انساني مواجهيم . در خلا اين كمبودها تنش رو به افزايشـي نـيز براي تحويل يك محصول يا يك خدمت در زمان مناسب به افراد مورد نظر و با رعايت معيارهاي مناسب به چشم مي خورد. ارزنده بودن آن هم به خاطر فرصت به وجود آمده براي غلبه بر سختي هاي ناشي از تحويل يك محصول يا ارائه خدمت به شكلي رضايت بخش به افراد ذي نفع از نتيجه پروژه است ( مانند مدير پروژه ، تيم پروژه ، مشتري، مديريت ارشد و يا ديگران). متأسـفانه بيشتر پروژه ها نمي توانند بر اين سختي ها چيره شوند و اگر هم سختي ها را پشت سرگذارند افراد پروژه با اين حساس مواجه اند كه «خدارا شكر تمام شد »! البته اين امر ، علت نگـارش اين كتاب نبوده است. مدير پروژه اي مانند من مي داند كه حصول نتايج رضايت بخش از يـك پـروژه بـه و جـود دانـش خـوب و كاربـرد مطمئن ابزار ، فنون و اصول مديريت پروژه بسـتگي دارد .

ايـن كـتاب هـر آنچـه را كـه شما نياز داريد تا بتوانيد پروژه را آغاز كنيد ، آن را هدايـت نمائـيد ، بـه مقصـد برسـانيد و در ايـن مسير بر كليه موارد اضطراري غلبه كنيد فراهم مي سازد. اين كتاب واقعاً در نقش يك هندبوك در بالا و پايين رفتن از مسيري به نام دوره عمر پروژه، شما را كمك مي نمايد . مطالب اين كتاب براي من و ديگر مديران پروژه، كاربردي بسيار موفقيت آميز داشته اند . اماچگونه؟ اين چيزي است كه در اين كتاب فرا مي گيريد .

در اين كتاب به بيش از 200 ابزار،فنون و اصول اشاره شده است .هر مورد شامل شرحي مختصر ، اهداف قابل حصول ، فهرستي از موانع احتمالي قابل برخورد و در آخر ، راه حل استفاده آن مي شود .همچنين مي توانيد به فهرست شكلهاي كتاب رجوع كنيد تا ابزار مناسب و مطابق با وضعيت مورد نظر را پيدا نمائيد .جدولي كه پس از اين مقدمه آمده است چهار وظيفه اصلي مديريت پروژه ( برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و هدايت ) را همراه با ستون مواد متفرقه شرح مي دهد .هر وظيفه، در واقع به چهار دسته تقسيم مي شود :هزينه، زمانبندي، كيفيت و نيروي انساني .ستون پروژه موضوعات، عناويني را كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است شامل مي شود . علائم تيك موجود در هر يك از خانه هاي اين جدول ، بيانگر عناوين مرتبط به هريك از اين وظايف و دسته هاي آن است كه مي توانيد بنا بر علاق خود آنها را انتخاب كنيد . براي مثال نمودار ميله ا ي گانت را در نظر بگيريد . علائم تيك در اين مورد در ستون «زمانبندي» براي هر دو وظيفه برنامه ريزي و كنترل مشاهده مي شود .اين جدول به شما مي گويد كه در چه زماني بايد از هر يك از ابزار خاص استفاده نمائيد . ( دراين حالت خاص، هنگام برنامه ريزي يا كنترل پروژه ) شما سپس مي توانيد در مورد اين ابزار به كتاب حاضر رجوع كنيد ( دراين مثال نمودار هاي ميلهاي گانت ) و موارد بيشتري را ياد بگيريد يا با استفاده اي بهتر، اگر مشكل خاصي داشته باشيد ( براي مثال با نمودارميله اي گانت در برنامه‌ريزي ) مي توانيد با رجوع به عنوان مربوطه و مطالعه آن، چگونگي غلبه بر آن مشكل را بياموزيد . شبيه به تمامي هندبوكها، در دسترس بودن اين هندبوك در سراسر دوره عمر پروژه بسيار مهم است .به اين ترتيب، هنگامي كه موضوعي پيش مي آيد، از شروع خوب يك پروژه گرفته تا فائق آمدن بر مشكلات به راحتي مي توانيد به ابزا ر، فن يا اصل متناسب با وضعيت پيش آمده رجوع كنيد تا شما را در رسيدن به مقصد كمك كند .با استفاده صحيح از اين هندبوك، قادرخواهيد بود تا يك پروژه يا يك خدمت را در زمان مناسب و به افراد مناسب از طريق روشي صحيح و با رعايت استانداردهاي مربوطه تحويل دهيد.

لينكhttp://www.adinehbook.com/index.php
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. پروژه (Project)

  تعريف : كاري موقت داراي تاريخ شروع و پايان مشخص با اهداف و تخصيص منابع مشخص براي توليد محصول يا خدمتي منحصربفرد و متفاوت از ديگر وظايف سازمان.

 •  2. كنترل پروژه (Project Control)

  تعريف : فنون كنترل مراحل و زمانبندي فعاليت‌هاي پروژه.

 •  3. مديريت پروژه (Project Management)

  تعريف : شيوه‌هاي مديريت معطوف به مديريت پروژه‌ها شامل برنامه‌ريزي، پياده‌سازي و هماهنگي اغلب در يك مقياس زماني كوچك در كوتاه‌مدت.

 •  4. ابزار مديريت (Management Tools)

  تعريف : مدل‌ها، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و وسايل كمكي كه به مديران در انجام وظايفشان كمك مي‌كنند.

 •  5. ابزارهاي مهندسي صنايع (Industrial Engineering Tools)

  تعريف : مدل‌ها، فرم‌ها، چك‌ليست‌ها، جداول، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و وسايل كمكي كه به مهندسان صنايع در انجام فعاليت‌هايشان كمك مي‌كنند.

 •  6. انواع مديريت (Types of Management)
 •  7. برنامه ريزي (Planning)

  تعريف : برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميم‌ها.

  شرح : برنامه ريزي يكي از وظايف مديريت است. برنامه‌ريزي داراي انواع و اقسام مختلفي است و در سطوح مختلف مديريت شكل‌هاي متفاوتي از آن استفاده مي‌شود.

 •  8. بكارگماري (Staffing)

  تعريف : كل وظيفه مربوط به انجام امور مربوط به نيروي انساني در سازمان شامل جذب، استخدام، آموزش، فراهم‌آوري و نگهداشت شرايط كاري مناسب.

  شرح : بكارگماري يكي از وظايف مديريت است. مديريت منابع انساني نيز حوزه‌اي است كه در وظيفه بكارگماري مي‌گنجد.

 •  9. رهبري (Leading)
 •  10. سازماندهي (Organizing)

  تعريف : گروه‌بندي فعاليت‌هاي ضروري براي دستيابي به اهداف، تخصيص هر گروه از فعاليت‌ها به يك مدير به همراه قدرت و اختيار لازم براي نظارت بر آن، و تأمين هماهنگي افقي و عمودي در ساختار سازمان.

  شرح : سازماندهي يكي از وظايف مديريت است. سازماندهي شامل فعاليت‌هايي براي طراحي ساختار سازماني، تعيين مسئوليت افراد و شرح وظايف آنها، طبقه‌بندي مشاغل، تفويض اختيارات و . . . است.

 •  11. فنون كنترل (Control Techniques)
 •  12. فنون كنترلي مهندسي صنايع (Industrial Engineering Control Techniques)
 •  13. فنون مهندسي صنايع (Industrial Engineering Techniques)

  شرح : فنون عبارتند از راه‌هاي انجام كارها و روش‌هاي دستيابي به نتايج مورد نظر. فنون در تمام حوزه‌ها مهم هستند. مهندسي صنايع هم داراي فنون مختلفي است؛ از جمله ارزيابي كار و زمان، كنترل موجودي، فنون برنامه‌ري....

 •  14. كنترل (Control)

  تعريف : وظيفه مديريتي كنترل عبارتست از اندازه‌گيري و اصلاح عملكرد براي دستيابي به اين اطمينان كه اهداف سازمان و برنامه‌هاي تدوين شده براي دستيابي به آن اهداف به سرانجام مي‌رسند.

  شرح : كنترل يكي از وظايف مديريت است. كنترل مديريتي معطوف به كل سازمان است اما در قالب روش‌هاي مشخص براي كنترل مالي، كنترل كيفيت و . . . نيز مطرح مي‌شود. كنترل به صورت ضمني فعاليت نظارت و ارزيابي را نيز شامل....

 •  1. مديريت پروژه: تعريف، تاريخچه، كاركرد، استاندارد و حوزه ها هستي |1389 [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به موضوع مديريت پروژه مي پردازد. ابتدا پروژه تعريف مي شود. سپس مديريت پروژه و اجزاي آن شرح داده مي شوند. در ادامه كاركرد و نقش مديريت پروژه مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن استانداردهاي مطرح براي مديريت پروژه و حوزه هاي موضوعي آن شرح داده مي شوند.

  كليدواژه : مديريت پروژه ؛ پروژه ؛ كنترل پروژه ؛ برنامه ريزي پروژه

 •  1. دوره‌هاي آموزشي نرم افزارهاي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (MSP ، Primavera و P6)دوره1: 35 ساعت در 10 جلسه - شنبه ها و سه شنبه ها - ساعت 17:30 الي 21 دوره2: 50 ساعت در 10 جلسه - پنجشنبه ها - ساعت 15الي 20 (شروع دوره از هفته چهارم ارديبهشت ماه سال 1389)
 •  2. كنترل پروژه كارگاهيمدت دوره 36 ساعت مي باشد. جهت اطلاع از برنامه زمانبندي ارائه اين دوره، لطفاً به سايت انستيتو مديريت اَوك (AIM) مراجعه نماييد. آدرس سايت: http://aim.avec.ir اين دوره برحسب اعلام نياز و درخواست سازمانها و شركت هاي مختلف، متناسب با صنعت موضوع پروژه هاي آن شركت، قابل ارائه خواهد بود.
 •  1. 

  جمله بندي مطالب اصلا جالب نيست و اين يادگيري رو سخت مي كنه

 

 

ابتداي صفحه
معرفي كتاب

مشخصات كتاب‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت»، اين اطلاعات را در سطح وسيع منتشر كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.