راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «شرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار»

عنوان مقالهشرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار
نويسندهخوشوقتي، آرمين
زبانفارسي
سال انتشار1387
چكيده

در اين مقاله توضيحات مربوط به چگونگي محاسبه حقوق و دستمزد و ملاحظات مربوط به آن اشاره مي شود.

كليدواژهحقوق ؛ مزد ؛ دستمزد ؛ ميزان ساعت كار ؛ اضافه كاري ؛ غيبت ؛ تأخير
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

شرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار

سال انتشار : 1387
چكيده

در اين مقاله توضيحات مربوط به چگونگي محاسبه حقوق و دستمزد و ملاحظات مربوط به آن اشاره مي شود.

كليدواژه : حقوق ؛ مزد ؛ دستمزد ؛ ميزان ساعت كار ؛ اضافه كاري ؛ غيبت ؛ تأخير

برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.

 

 

 

از آنجائيکه برابر قانون ، هر کاگر بايستي در طول يک هفته ، مدت 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه 44 ساعت را بر 6 روز کاري ( بغير از روز جمعه )  تقسيم نمائيم نتيجه ميگيريم که از هر کارگر انتظار ميرود در طول يک روز 33/7 ( يا بعبارت ديگر هفت ساعت و بيست دقيقه ) به کار اشتغال داشته باشد.

 

لازم به ذکر است که چون در قانون محدوديتي براي چگونگي توزيع اين 44 ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما ميتواند 44 ساعت را در طول يک هفته توزيع نمايد ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقيه را در ساير ايام هفته توزيع نمايد ) مشروط به اينکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننمايد و ثانيا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه  بين 6 تا 22 تعيين شده باشد.

اين توضيح لازم است که با توجه به  حقي که قانون براي کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطيلي روز جمعه ( با دريافت  مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پايان هر هفته کاري ( پس از 6 روز کار ) مزد يک روز جمعه را به کارگر پرداخت نمايد . لذا براي اينکه بدانيم از يک کارگر انتظار ميرود در طول يکماه شمسي ( سي روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، ميتوانيم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائيم  ، عدد حاصله 220 ساعت است.

لذا وقتي شواريعالي کار اعلام ميدارد که ميزان حداقل مزد کارگران در سال X  مبلغ A ريال است ، اين مبلغ براي اشتغال يک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت يا 29 ساعت و بيست دقيقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق ميگيرد.

قطعا در طول مدت کار لازم ميشود که کارگري بيشتر از مدت هفت ساعت و بيست دقيقه در روز کار کند. 
 در اينصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانيا ميزان ساعات اضافه کاري در هر روز از 4 ساعت نيز تجاوز ننمايد ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).

براي محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاري ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسيم نموده و در عدد 4/1 ضرب نمائيم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعي به کارگر ، 40% بيشتر از مزد ساعات کار عادي است.

لازم به ذکر است که براي محاسبه ساعات غيبت يا تاخير کارگران ، در قانون تکليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا کسر کار کارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههايي که داراي کميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. حقوق و دستمزد كاركنان

  شرح : به كاركنان به جبران كاري كه در سازمان انجام مي‌دهند حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود. ارزش نسبي مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبي كاركنان، سطح حقوق و دستمزدهاي رايج، نقش اتحاديه و سنديكاها، اوضاع اقتصادي، ....

 •  1. دامنه شمول قانون كار (بررسي فصل 1 و 2 قانون كار) آرمين خوشوقتي |1392 [تمام متن]

  چكيده : قانون كار، دامنه شمول بسيار فراگير و وسيعي دارد. در اين مقاله با بررسي فصول مذكور كه با استناد به مواد قانوني اشاره شده است مي‌توانيم علاوه بر آشنايي با دامنه شمول اين قانون، با جزئيات ديگري كه در اين دو فصل به آنها اشاره شده است آشنا شد. سوالهاي متعددي در خصوص قانون كار از من مي‌شود كه به نظرم علاو....

  كليدواژه : قانون كار ؛ قرارداد كار ؛ كارگر ؛ كارفرما ؛ حقوق كار ؛ روابط كار ؛ منابع انساني

 •  2. شرحي بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران خوشوقتي، آرمين |1386 [تمام متن]

  چكيده : شرحي بر قانون كار بر اساس مطالعات و تجربه نويسنده به عنوان فردي كه چندين سال تجربه مديريتي و اجرايي در امور منابع انساني داشته و بعنوان نماينده كارگران و كارفرمايان در پرونده هاي متعدد كارگري و كارفرمايي در مراجع حل اختلاف ايفاي نقش كرده است.

  كليدواژه : شرح و تفسير قانون كار

 •  3. قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران خوشوقتي، آرمين |1386 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله قرارداد كار تعريف شده و ويژگي‌هاي آن مشخص مي‌شوند. سپس انواع قرارداد كار (كارمزدي، مزدساعتي و كارمزد ساعتي) تشريح مي‌گردند.

  كليدواژه : قانون كار؛ قرارداد؛ كارگر

 •  1. دوره دو روزه آشنايي با قانون كارپنجشنبه و جمعه 10 و 11 اسفند 1396، از ساعت 8:30 تا 16:30 ____________________________________ تاريخ هاي قبلي برگزار شده: پنجشنبه و جمعه 27 و 28 مهر 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 29 و 30 تير 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 14 و 15 ارديبهشت 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 9 و 10 دي 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 13 و 14 آبان 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 31 تير و 1 مرداد 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 9 و 10 ارديبهشت 1395، از ساعت 8 تا 17 جمعه 14 اسفند 1394، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه 17 دي 1394، از ساعت 8 تا 17 جمعه 15 آبان 1394، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه 29 مرداد 1394، از 8 تا 17 پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394، از 8 تا 17 پنجشنبه 14 اسفند 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 18 دي 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 1 آبان 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 6 شهريور 1393، از 8 تا 17:30 پنجشنبه 8 اسفند 1392، از 14 تا 18 بعد از ظهر پنجشنبه 15 اسفند 1392، از 14 تا 18 بعد از ظهر ____________________________________
 •  1. 

  متوسط

 •  2. 

  بسيار بد

 •  3. 

  بسيار عالي بود چون خيلي ساده توضيح داده شده بود

 •  4. 

  مزاياي پايان كار براي كساني كه دوره طرح سربازي ( هيئت علمي و يا ... ) را مي گذرانند نيز تعلق مي گيرد توضيح بفرمائيد. متشكرم

 •  5. 

  برخلاف مقاله هاي اينچنيني ، خيلي ساده و خوب بود

 •  6. 

  ساده و روان بود و لي اگر ميشود درباره جزئيات هم بنويسيد

 •  7. 

  خوب بود به دردم خورد. با كارفرمام مشكل داشتم.

 •  8. 

  سلام عالي بود ممنون لطفا مطالب بيشتري بنوسيد مثلا در مورد يك ساعت استراحت طي روز بابت نهار

 •  9. 

  عالي بود...خيلي صريح و روان و كاملا واضح بود برعكس مطالب ديگر

 •  10. 

  درباره اضافه كاري شيفتهاي 24-24توضيح دهيد ممنون

 •  11. 

  جملات شما براي يك كارگر واقعآ بي مفهومه چون اين روزها كار فرماها خودشون هر طوري كه ميخوان عمل ميكنند نظارتي هم نيست

 •  12. 

  خوب بود كارم را راه انداخت، به نظر من هركارمندي بايد اين چيزها رو بدونه كه حقي ازش ضايع نشه.

 •  13. 

  كارفرماها هرطور بخواهند عمل ميكنند نظارتي وجود ندارد متاسفانه

 •  14. 

  سلام - مطلب بسيار مفيدي بود از لطف شما ممنونم

 •  15. 

  من واقعا متوجه اين قسمت نشدم.وقتي 7.33 را در 30 روز ضرب ميكنين يعني براي جمعه ها كه همان 29.33 ساعت در نظر گرفته ميشود هم از كارگر انتظار كار است.يعني براي جمعه ها هم حق كار ايجاد ميشود در صورتي كه جمعه ها اضافه كار است.

 •  16. 

  بسمه تعالي

  با سلام - در پاسخ نظر شماره 15 بايد بگويم كه اين در حقيقت نه تنها به ضرر كارگر نيست ، بلكه به گونه اي محاسبه شده است كه كارگر براي ايام تعطيل و جمعه ( كه در منزل در حال استراحت است ) نيز حقوق دريافت مينمايد.لذا امتيازي براي كارگران است.

  با احترام : آرمين خوشوقتي

 •  17. 

  اگر ممكن هست توضيح جامع تري ارائه بفرماييد .

 •  18. 

  لطفا در خصوص ساعت كار پزشكان نيز توضيح دهيد.

 •  19. 

  توضيحات خوب بود.ولي ميزان حقوق به طر نسبي مشخص نشد

 •  20. 

  سلام وخسته نباشيد .

  من در مورد محاسبه حقوق در ماه ها 31 روزه به مشكل خوردم ؟

  1-آيا در ماه 31 روزه آن يك روز كار بيشتر اضافه كاري محسوب ميگردد؟

  2- در اين صورت در ماه 29 روزه آن يك روز كسر حقوق ميشود ؟

  3 - را جع به حق سنواتي ونحوه پرداخت آن نيز توضيحي بفرمائيد

  ممنون

 •  21. 

  با سلام ، در مورد نظر شماره 20 :

  برابر قانون ، ماه شمسي 30 روز است و حقوق كارگران ( مشمولين قانون كار ) بر همين مبنا يعني سي روزه محاسبه ميشود مگر اينكه مبناي ديگري در محل كار شما وجود داشته باشد.

  با احترام : آرمين خوشوقتي

 •  22. 

  خيلي بدردم خورد ممنون

 •  23. 

  خيلي بد

 •  24. 

  jaleb bood

 •  25. 

  شرمنده به طور شفاف توضيح دهيد نحوه محاسبه اضافه كاري روز جمعه بشرطي كه روز تعطيل ديگري تعيين نشود چگونه است.

 •  26. 

  واقعا ضعيف بود!!!!!!!!!!!

 •  27. 

  جالب بود

 •  28. 

  واقعا خوب بود چون به درد پروژه دانشگام خورد ولي كاش يه ذره جامع تر بود

 •  29. 

  خوب بود و از تلاش شما دوستان درباره اطلاع رساني به ساير همكاران كمال تشكر را دارم.

 •  30. 

  تشكر از همت و تلاش انسان دوستانه شما دوست عزيز

 •  31. 

  جالبو مفيد بود

  اما كوتاه بود.

  من فردا ارائه دارم تو دانشگاه راجب اين موضوعه، اما تو اينترنت هيچي پيدا نكردم كه بدردم بخوره...جز اينجا كه كم بود....اما بازم ممنون.

 •  32. 

  خوب بود ولي مطالب بايد ارتقا پيدا كنه

 •  33. 

  باسلام. درهفته يك كامنددولت (كارمندبرق منطقه اي وشيفتي)بايدچندساعت كاركندوتعطيل كاري به اوتعلق ميگيرديانه؟(كارمندقراردادي بابيش ازده سال سابقه) مااپراتورهاي برق منطقه اي خوزستان درماه240ساعت كارميكنيم وكارمادوازده ساعته ميباشدوكسي به اعتراض مااعتنا نميكند

 •  34. 

  خيلي عالي بود ممنونم كمال از بوكان

 •  35. 

  متاسفانه در هر حوزه كاري بر اساس اساسنامه داخلي خودشون تصميم و اجرا مي فرمايند و اداره كار و امور اجتماعي صرفا جهت ار تزاق كارمندان حذف نشده عملا در ايران كارايي ندارد!

 •  36. 

  ممنونم از راهنمايهاي مفيد وارزنده شما دوست عزيز

 •  37. 

  خوب بود استفاده كردم ممنون

 •  38. 

  كارگر بابت 26 روز كاري 30 روز حقوق دريافت ميكند بنابر اين مبناي اضافه كار 26 روزي است كه كار ميكند نه 30 روز.

  44 ساعت كار / 6 روز كاري =7.33 ساعت در روز

  7.33 * 26 روز كاري = 191

  بنابر اين فرمول تعيين مبلغ يك ساعت اضافه كار به اين صورت است:

  (حقوق پايه/191)*1.4

  مثال: اگر كسي حداقل حقوق سال1391 را بگيرد، يكساعت اضافه كار وي مبلغ28.564 ريال خواهد بود.

  3897000/191*1.4=28564

 •  39. 

  ضمن تشكر از نظر دهنده شماره 38

  متاسفانه نظر شما صحيح نيست. براي اينكه نرخ يك ساعت اضافه كاري را حساب كنيد بايد به اين روش عمل كنيد:44 ساعت كار را بر 6 روز قابل كار كردن در هفته تقسيم ميكنيم ، عدد 7.33 ( يعني 7 ساعت و 20 دقيقه) بدست مي آيد.

  حالا عدد 7.33 را در 30 روز شمسي ضرب ميكنيم ، عدد 220 بدست مي آيد.

  سپس نرخ حقوق مبنا را به عدد 220 تقسيم و در عدد 140% ضرب ميكنيم. هر عددي بدست آمد ، نرخ يك ساعت اضافه كاري ميباشد.

  جز اين هر روش ديگري ، اشتباه است.

  يعني اگر كسي نرخ اضافه كاري حداقل حقوق مصوب شورايعالي كار در سال 1391 را بخواهد:

  3897000/220*1.4= 24800 ريال

  كه با نرخ محاسبه شده در نظر 38 ، تقريبا 400 تومان اختلاف دارد.

  ارادتمند : آرمين خوشوقتي

 •  40. 

  سلام بسيار ممنون از مقاله ارائه شده. خيلي بدردم خورد.

  فقط اگه ممكنه طريقه محاسبه حق جذب، فوق العاده شغل و ... را هم بگوييد.

  با تشكر فراوان

 •  41. 

  خوب بود ولي كم

 •  42. 

  بسيار عالي است

 •  43. 

  با سلام و خسته نباشيد

  ايا كارفرماياني كه زير ده نفر نيرو دارند به غير از - حقوق - افزايش سنواتي - حق مسكن - حق اولاد - خواربار و بن - عيدي پاداش - سنوات خدمت - اضافه كاري چيز ديگري هست كه تعلق بگيرد

 •  44. 

  خيلي خوب

 •  45. 

  سلام. خيلي براي من مفيد بود . متشكرم

 •  46. 

  عالي بود..... مرسييييييييييييييييييي

 •  47. 

  سلام خسته نباشيد از اداره كاربابت كاركد در يك ماه سوال كردو گفتند ماهي 192ساعت بايد كارگر كاركند و افراد ديگري ميگويند درماه 176 ساعت كارگر بايدكاركركند وشماگفته ايد 220ساعت خواهشمند ام توضيح به من بدهيد باشكر علي

 •  48. 

  مطلب خيلي ساده بود.ممنون

 •  49. 

  لطفا طريقه محاسبه كسر كار را توضيح ميدهيد؟

 •  50. 

  با سلام- در پاسخ به سوال 44 ، بايد عرض كنم كه بايستي مبلغ ( ريال ) را تقسيم بر 220 نموده و عدد بدست آمده را بابت هر يك ساعت ، از كارگر كسر نمائيد.

  روش ديگري هم كه منطقي است و مخالفتي با اجراي آن وجود ندارد، كسر ساعات ( زمان ) كسر كار از جمع ساعات اضافه كاري پرسنل است .

  بازهم تاكيد ميكنم كه كسر نمودن با ضريب 2 و 3 و امثالهم ، بلحاظ قانوني فاقد وجهه است.

  موفق باشيد_ آرمين خوشوقتي

 •  51. 

  در پاسخ به سوال 47 :

  ساعاتي كه شما بابت آن به كارگر پول ميدهيد ، در يك هفته 44 ساعت است كه وقتي آنرا تقسيم بر 6( روز ) ميكنيد ، كارگر بايد 7.20 دقيقه ( كه معادل 7.33 ميشود ) در يك روز كاركند . اگر تعداد روزهاي اداري يك ماه راداشته باشيم ، آنرا در عدد 7.33 ضرب كنيد ، هرچه بدست آمد ( بدون اينكه نياز به سوال از اداره كار و يا امثال بنده باشد ) ملاك قرار ميدهيد.

  مثلا در ديماه 91 كه 23 روز اداري داريم آنرا در 7.33 ضرب ميكنيم.اين ساعاتي است كه كاگر كار ميكند.

  اما اگر بخواهيد بدانيد ساعاتي كه كارگر بابت آنها پول ميگيرد چقدر است ، بايد ريال را تقسيم بر 220 كنيد كه در متن مقاله توضيح دادم.

  آرمين خوشوقتي

 •  52. 

  با احترام - غيبت و تاخير چگونه محاسبه ميشود؟ از توضيحاتي كه ميدهيد ممنون.

 •  53. 

  با سلام و احترام به شما دوستان عزيز- حق عائله مندي براي چند فرزند محاسبه ميشود؟ ممنون

 •  54. 

  آيا ساعتي بابت ناهار از ساعات حضور در محل كار كم ميشود؟ قانوني براي اياب و ذهاب وجود دارد يا خير؟

 •  55. 

  باسلام.حقوق ماهانه اداره كار3897000ميباشد يا192*17795=3416640 مگربراي روزهاي جمعه وتعطيل حقوق درنظر گرفته نميشودس چطور ساعتي17795درنظرگرفته ميشود

 •  56. 

  باسلام عالي بود خسته نباشيد

  سوالي ازخدمتتانت داشتم اگه كارگري در يك ماه فقط چهارروزكاركرده ايا جمعه ها حقوق دارد وان دو روز و نيم مرخصي با حقوق است يا نه و سوال ديگراينكه ايا مرخصي ساعتي با حقوق است يانه

  خواهشن با مثال وعدد يكماه كاركرد بهمن كارگري كه 210ساعت كاركرد وحدقل حقوق ميگيره حساب كنيد خواهشا منتظرم باتشكر

 •  57. 

  تشكر

 •  58. 

  بد بود

 •  59. 

  از شما متشكرم بابت اطلاعاتي كه در باره قانون كارگري به من داديد

  اميد وارم كه موفق باشيد

 •  60. 

  اشتباه بود

 •  61. 

  به زبان ساده و با مفهوم بود. كاملا استفاده كردم مرسي. فقط يه سؤال؟

  براي محاسبه عيدي كمتر از يكسال به ازاي روزهاي كاركرد، مزد شامل چه پارامترهاييست كه در 2 ضرب مي كنيم؟ آيا حق بيمه سهم كارگر از مزد كسر ميشه؟ بن و حق مسكن هم در ميزان عيدي تأثير داره؟

 •  62. 

  با سلام خدمت شما. مطلب به جا و مناسب بود اما بحث صرفا 8 ساعت كار در روز منافات داره با كار شركت هايي كه دو روز در هفته تعطيل هستند. اوها 9 ساعت در روز كار ميكنند.

 •  63. 

  پاسخ به سوال 62:

  منافاتي نداره ، ساعات كار در هفته ( پس از كسر ساعت نماز و نهار ) 44 ساعته ، اگر اين 44 ساعت با توافق كارگر و كارفرما ، بين ساعات روز توزيع شود ، ميتوانند دو روز تعطيل داشته باشند.

  پاسخ به سوال 61:

  سهم بيمه كارگر ، معادل 7% از وي قابل كسر است.حداقل عيدي براي يكسال كامل شمسي ، حداقل دوبرابر و حداكثر سه برابر حداقل مزد (مصوب شورايعالي كار در آن سال ) است.طبيعتا اين ميزان ، به تناسب كاركرد كارگر ، ( قابل تقسيم به 365 و ضربدر ايام كاركرد وي ) قابل پرداخت است.

  پاسخ به سوال 55 :

  براي اينكه بدانيد مزد يكساعت كار براي كارگري كه حداقل مزد دريافت مينمايد ، ميبايستي حداقل مزد را تقسيم بر عدد 220 نمائيد .

  آرمين خوشوقتي

 •  64. 

  خيلي هم خوب بود ممنونم اگه ميشه يه ليستي تهيه كنيد كه هر آنجه كه ماليات يا بيمه به آن تعلق ميگيرد خوب مشخص شود

 •  65. 

  در پاسخ به نظر 64:

  بر اساس مفاد بخش "د" بخشنامه 1/11 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي (موضوع اصلاح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني)، كليه وجوه نقدي كه به افراد (كاركنان) پرداخت مي شود به استثناي وجود پرداختي بابت :

  - بازخريدي مرخصي ،

  - كمك عائله مندي (حق اولاد – حداكثر دو فرزند) ،

  - هزينه سفر و فوق العاده ماموريت ،

  - حق همسر به كاركنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ،

  - پاداش ، پاداش افزايش توليد (آكورد ، كارانه و بهره وري) پاداش نهضت سوادآموزي ، عيدي و بن كارگري ،

  - كمك هزينه مسكن و خواربار در ايام بيماري ،

  - حق شير و حق تضمين (كسر صندوق) ،

  - خسارات اخراج و مزاياي پايان كار (حق سنوات) ،

  - حق الزحمه امام جماعت و ...

  - حق حضور در جلسات هيات مديره

  مشمول حق بيمه مي باشد . البته ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت پاداش به كاركنان معمولاً به صورت موردي و يا بر اساس كاركرد (نظير آكورد ، كارانه و بهره وري) بوده و مي بايست متكي به اسناد و مدارك مثبته باشد . مزاياي ثابت كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي شود ، هيچگاه به عنوان پاداش محسوب نشده و در صورت پرداخت ، مشمول حق بيمه مي باشند .

  موضوع : موارد معاف از ماليات

  - فوق العاده مأموريت

  - سنوات خدمت كاركنان :

  الف) اگر سنوات خدمت كاركنان در پايان مدت قرارداد پرداخت شود و كارمند با شركت تسويه نمايد ، مشمول ماليات نمي شود .

  ب ) اگر پس از دريافت سنوات خدمت ، كارمند در شركت حضور داشته باشد مشمول ماليات مي گردد . كه با راي ديوان عدالت اداري اين مورد هم مشمول ماليات نمي گردد .

  ج) دو هفتم حق بيمه سهم كارگر و بيمه تكميلي معاف از ماليات است .

  آرمين خوشوقتي

 •  66. 

  به نظر فرمول شما براي ساعات عادي اشتباه است چرا كه اولا قانون 44 ساعت را در هر هفته در نظر گرفته و هرهفته 7 روز است نه 6 روز؛ ثانيا اگر بنا بر 6 روز كاري در هفته است در اكثر شهرها روزهاي كاري 5 روز است(مثل تهران) چرا 44 را بر 5 روز كاري تقسيم نمي كنيد؟ ثالثا در ايران پرداخت حقوق ماهانه است پس ساعات كار عادي نيز بايد ماهانه حساب شود كه در ان صورت مطابق قانون 44*4+14 برابر 191 ساعت در ماه خواهد بود كه با 220 شما تفاوت زيادي دارد! ضمنن يادتون باشد كه براي هرماه قانون 2.5 روز مرخصي با حقوق در نظر گرفته كه در واقع ساعات كاري همان 44*4 براي هر ماه خواهد بود يعني 176 ساعت در ماه ساعات كار واقعي است.بنابراين هرطور كه حساب كنيد 220 ساعت اشتباه است. لطفا گزارش خود را تصحيح فرمائيد تا مورد سوء استفاده قرار نگيرد.

 •  67. 

  در خصوص نظر 66 :

  هر چند طبق تعريف قانون مدني ، يك هفته 7 روز است ، اما طبق قانون كار كه ناظر به روابط كار ميباشد ، كارفرما مكلف به رعايت يك روز تعطيل در هر هفته ميباشد ، لذا اگر بخواهيم نرخ يك ساعت كار را محاسبه نمائيم ، بايستي ابتدا 44 ساعت را ( كه ساعات قابل كار تعيين شده ) تقسيم بر 6 روز كاري نمائيم كه به 7.33 يا 7 ساعت و بيست دقيقه ميرسيم.

  اما جالب است بدانيد كه كارفرما ميتواند اين 44 ساعت را مشروط به اينكه در پايان هر شش روز كاري ، يك روز تعطيل را رعايت نموده باشد ، بين اين شش روز توزيع نمايد ، منوط به اينكه اين ساعات زودتر از 6 صبح و ديرتر از 22 نباشد، دليل اينكه برخي كارفرمايان روزهاي پنجشنبه را تعطيل اعلام مينمايند اين است.

  بد نيست بدانيد كه كارفرما موظف است حقوق روز جمعه و ايام تعطيل رلا نيز محاسبه و پرداخت نمايد :

  كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند ، اينكه از عدد 191 شما ( كه اتفاقا براي محاسبه ساعات كار ميتواند به نوعي صحيح هم تلقي شود ) به 220 براي محاسبه نرخ يك ساعت كار ميرسيم همين است.

  ضمنا" مرقوم فرموده ايد كه " در ايران پرداخت حقوق ماهانه است" اشتباه است ، طبق قانون كار ( ماده 37) فرض اول بر پرداخت روزانه گذاشته شده : " الف – چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد" .

  همچنين مطلع باشيد كه 2.5 روز مرخصي استحقاقي نيز در عمل اشتباه است و در عمل 2.1=12/26=4-30 درست است ، يعني استحقاق مرخصي هر نفر در يك ماه 2.1 روز ( معادل 15 ساعت و بيست دقيقه ) است كه عوام از آن با عنوان 2.5 روز ياد ميكنند .

  همچنين . . . . لطفا به شرحي بر قانون كار ( از اينجانب در همين سايت ) مراجعه فرمائيد تا رفع ابهام شود ، نكات زياد است و ابهامات بيشتر . . .

  آرزوي توفيق - آرمين خوشوقتي

 •  68. 

  من در بيمارستان تامين اجتماعي كارمند هستم و اين نهاد براي تنبيه از اضافه كاري ما ده ساعت كم كرده است آيا اين كار قانوني است و اگر نيست چگونه از حق خود دفاع كنيم لطفا جواب دهيد ممنون

 •  69. 

  پاسخ به سوال 68: بله ، حتي اگر كل اضافه كاري شما را نيز پرداخت ننمايد ، تخلفي انجام نشده است.

  آرمين خوشوقتي

 •  70. 

  چرا 220 ساعت ؟ لطفا قانون رااصلاح كنيد..... قانوندانان عزيز..... حتما نبايد 220 ساعت باشه كارفرما مي تونه بگه درازاء 192 ساعت حقوق ميدم .....نميشه آيا؟!!!

 •  71. 

  پاسخ به سوال70:توجه داشته باشيد كه اتفاقا ساعاتي كه كارگر در طول يكماه مشغول كار است همان 192ساعت است،ليككن220ساعت ،مقدارساعاتي است كه كارگربرمبناي ان مزذريافت مينمايد واتفاقا كارفرماميتواند بگويدمن اين مزد رادرقبال ساعاتي كمتر از44ساعت كار در هفته پرداخت ميكنم و هيچ منعي ندارد.

 •  72. 

  اطلاعات ناقصه بطور كامل توجيح نشده است

 •  73. 

  الان 12 سال سابقه كار دارم ولي هيچ گونه افزايش حقوق در پايه حقوق خود ندارم و هنوز كه هنوزه دارم حداقل حقوق اداره كار را ميگيرم و تقريبا 4 سال ميشود كه در يك موسسه به طور ثابت كار ميكنم و به همين منوال است آيا بايد براي اين 4 سال سابقه حقوق پايه افزايش پيدا كند يا نه

  يك سوال ديگر اگر شخصي پايه حقوقش بيشتر از حداقل حقوق باشد حق اولاد او چه طور لحاظ ميشود؟

 •  74. 

  با سلام

  لطفا به صراحت ذكر كنيد با توجه به اينكه در شرايط عادي هر كارگر مي تواند روزانه 4 ساعت اضافه كاري كند اولا آيا اين مورد در رابطه با زمانيكه كارگر در ماموريت روزانه است صدق مي كند يا نه؟ ثانيا آيا كارفرما مي تواند بدون توافق با كارگر ، كارگر را مجبور كند كه مثلا از صبح ساعت 7 تا 9 شب در زمان ماموريت كار كند يا نه؟

 •  75. 

  من هنوز جوابم رو در پست 73 دريافت نكردم كسي نيست جوابم رو بده

 •  76. 

  جالبه كي اينارو رعايت ميكنه جايي كار ميكنم از هفت و سي تا مثلا شش ولي تا نه مردم و نگه ميدارن كار ميكشن اضافه كاري هم خبري نيست جه به تحصيل كزدش چه كارگرش نيرو رو به چشم برده ميبينن ولي چون كار نيست همه تحمل ميكنن باعث تاسف و گريست

 •  77. 

  چرا اگر كارگر غيبت نمود نبايد از حقوق ماهيانه آن كسرگردد

 •  78. 

  تعريف حقوق يعني چه ؟هر مبلغي كه حق بيمه پرداخت ميشود است؟در قانون كار موردي بنام حقوق مستعمر داريم ؟ آيا حق شيفت جز حقوق ميباشد؟

 •  79. 

  نحوه محاسبه اضافه كاري رابه طوركامل بيان نكرده ايد.گفته ايدحقوق پايه امانگفته ايدآياحق اولاد-مسكن -بن -خواروبارهم جزوپايهحقوق است يانه .باتشكر

 •  80. 

  آيا خوارو بار به همه تعلق ميگيرد يا متعهل ها و يا ....

 •  81. 

  سوال 77:

  غيبت و كسر كار از حقوق ماهيانه كارگر قابل كسر است ، ولي با ضريب 1

  سوال 79:

  حق اولاد و مسكن و معاش جزء مزد مبنا حساب نميشود

  سوال 80 :

  خواروبار ( معاش ) به همه كارگران تعلق ميگيرد ( مثل حق مسكن )

  ساير موارد به توضيحات بيشتري نياز دارد كه متعاقبا ادا خواهد شد.

  آرمين خوشوقتي

 •  82. 

  بين گارگروكارفرما بايد تفاهم بوجود بياوريم درغيراينصورت هردوضرر ميبينند دوستان عزيز

 •  83. 

  ممنون خيتي بد بود چيزي بهتر نداشتيد

 •  84. 

  قانون ناقصه

 •  85. 

  طبق گفته دوستان كارفرما هرجوري كه دوست داره با كارگر محاسبه ميكنه متاسفانه توي كشور عزيزمان ايران هيچ احترامي به كارگران نميگذارن

 •  86. 

  با سلام چطور ميتوانم قوانين حقوقي مربوط به رانندگان ليفتراك را داشته باشم.(در ايرانخودرو) مشغول به كار هستم

 •  87. 

  عالي بود.تشكر

 •  88. 

  با سلام

  افزايش قانوني حقوق شامل فردي كه قراردادش تا اواسط سال 93 ادامه دارد ميشود يا خير

  مثلا تاريخ شروع قرارداد 1/11/92 و تاريخ پايان آن يكسال بعد 1/11/93 ميباشد .

  اين فرد افزايش 12 درصدي رو ميگيره؟

 •  89. 

  با سلام

  آيا كارفرما حق دارد براي فرار از پرداخت سنوات در خاتمه كار، بخشي از حقوق پرداختي ماهيانه را به عنوان حق سنوات در قراردادهاي ساليانه ذكر كند؟

  مثلا در قرارداد، در كنار ذكر حق مسكن و اولاد و خواروبار و غيره، حق سنوات هم لحاظ شود؟( با اين هدف كه كارفرما ماهانه در حال پرداخت حق سنوات بوده؟)

  متشكرم

 •  90. 

  به نظر من در ايران قانون كار و حداقل دستمزد براي كارگران درواقع يعني همان حداكثر پرداختي به يك كارگر ميباشد كه در بهترين شرايط هم هيچ مشكلي از مشكلات معيشتي كارگران حل نميكند . بعنوان مثال كارمندان تابستان در زير باد كولر وزمستان در گرماي شوفاژها حقوقي 2 برابر كارگران دارند و هرروز نيز مينالند كه گروه وپايه را از2سال به1سال كاهش دهيد . شاغلين در نيروهاي نظامي باپايه خدمتي 10سال درمنطقه كزيك حداقل 4برابر يك كارگر معدن زغال سنگ پابدانا كرمان حقوق ميگيرد. مضاف بر اينكهدوست دارد بجاي هر 4سال هر 3سال يك درجه به او اعطا گرددتا درپايان خدمت بعنوان مثال يك ستوان 2 بادرجه سرهنگ تمام ويا سردار بازنشسته شود حال آنكه يك كار گر با درجه كارگر سالم استخدام واگرشانس بياورد وفوت و از كار افتاده نشود وسوابق بيمه اوكامل ردشده و سازمان سروته آن را نزند بادرجه مستمري بگير بازنشته شود ودرمقابل خجالت زدگي خواسته هاي مشروع زن وفرزند به اين دل خوش كند كه( مرد آن است كه در كشاكش دهر سنگ زيرين آسياب باشد.) آقا شمارا به هرديني كه داريد كارگر هم آدم است ...

 •  91. 

  جانا سخن از زبان ما مي گويي

 •  92. 

  سلام و عرض خسته نباشيد. ما در يك اداره به عنوان كارگر كار ميكنيم كه قسمتي از كار اداره هر سال به پيمانكار خصوصي واگذار ميشود و ما با پيمانكار قرارداد ميبنديم اما دو سال است كه پايان سال فقط عيدي ميدهند و خبري از مبلغ پايانكار و حق مرخصي نيست البته الان با گذشت ۴ ماه از سال ۹۳ ما هنوز عيدي سال قبل را دريافت نكرده ايم و امسال هم هنوز با ما قرارداد منعقد نكرده اند( چون حقوق را ۳ ماه يا ۴ ماه يكبار ميدهند البته قسطي نه يكجا بيمه را از حقوق ما هر ماه كسر ميكنند اما نهايتا ۹ ماه بيمه ميريزند) واداره هم متاسفانه حامي پيمانكار است و هر كس كه به اداره كل استان شكايت ميكند اخراج ميشود از ۴۰ نفر كارگر ۳۰ نفرشان حتي يك ريال اضافه كار نميگيرند نگهبان ها بجاي ۲۴ ساعت شيفت و ۴۸ ساعت استراحت ۲۴ شيفت و ۲۴ ساعت آف هستند و در دو سال اخير يك ساعت اضافه كار دريافت نكرده اند . بخدا سال قبل از دي ماه به بعد هيچ پولي ندادند عيد را بي پول گذرانديم وازترس اخراج شدن دم نزديم . لطفا به ما كمك كنيد و راهنمايي كنيد كه ما چه كار ميتوانيم بكنيم. خيلي سپاسگذاريم.

 •  93. 

  ميخواستم اضافه كنم مثلا بنده كه فرزند دارم سال ۹۲ مبلغ دريافتي من ۴۸۷۰۰۰ حقوق پايه+ ۳۵۰۰۰حق اولاد+۸۰۰۰حق مسكن+۳۰۰۰۰بن+ ۸خواربار=۵۶۰۰۸۰تومان (560080تومان) بود و امسال هم چون هنوز پول نداده اند و قرارداد هم نبسته اند نمي دانيم چقدر است.

 •  94. 

  من حقوقم را ساعتي كردن ميخوام بدونم روز هاي تعطيل بايد حقوق بگيرم يا نه؟

 •  95. 

  پاسخ به نظر 94

  بله به تناسب كاركرد در هر ماه ، ايام تعطيل و مزاياي پيش بيني شده در قانون به شما تعلق ميگيرد ( منجمله بيمه تامين اجتماعي ).

  پاسخ به سوال 92

  چنانچه بازخريد سنوات ( پاداش پايان خدمت موضوع ماده 24 ) و بازخريد مرخصي بطور ساليانه به شما پرداخت نشده ، منافاتي با قانون ندارد ليكن كارفرما ميبايستي در زمان تسويه حساب با شما ، اين مبالغ را به تناسب مزد سال تسويه حساب با شما پرداخت نمايد .

  ليكن عيدي بايد ساليانه به شما پرداخت شود .

  پاسخ به سوال 89

  بله ، اگر قصد فرار از قانون را داشته باشد ، ميتوان دليكن در هر حال ( از نظر اخلاقي )مديون كارگران است

  پاسخ به سوال 88

  بله افزايش را طبق بخشنامه منتشره در سايت وزارتكار ( با عنوان بخشنامه حداقل مزد سال 93 ) ميگيرد .

  آرمين خوشوقتي

 •  96. 

  سلام خسته نباشيد من در يك كافي نت كار ميكنم كه چند وقت پيش يك خانوم مراجعه كرد كه براي گذراندن اوقات فراغت و يادگيري خدمات كامپيوتر و تايپ كه من هم قبول كردم حدود چهار ماه مشغول بود حالا رفته اداره كار از من شكايت كرده و راي اداره كار عليه من هست و من رو محكوم به پرداخت 3 ميليون تومان كرده در صورتي كه من خودم اونجا كارگر هستم نه كارفرما ولي اداره كا من را كار فرما تشخيص داده حال چكار بايد بكنم ممنون ميشم من را راهنمايي كنيد

 •  97. 

  حقوق هارا براساس قانون كار ذكر نكرده بوديد

 •  98. 

  با سلام

  من كارگري هستم كه بصورت شيفت مشغول به كارم

  به اينصورت كه سه روز صبح سه روز شب و سه روز تعطيل من در طول ماه بايد چند ساعت كار كنم؟صبحكار از شش و سي دقيقه صبح تا شش و سي دقيقه بعد از ظهر و شبكار از ساعت شش و سي دقيقه بعد از ظهر تا شش و سي دقيقه صبح

  لطفا ميزان اضافه كاري ماهيانه بنده را محاسبه نمايي

 •  99. 

  ممنون ميشم توضيح بديد كه دستمزد 22 سال سابقه با گروه 14 باحكم سرپرست حسابداري بايد چقدر باشد؟

 •  100. 

  آيا قانون پايه جمعه شامل 6 روز كاري با اضافه كاري در هفته ميشود يا فقط پايه 6 روز در هفته؟

 •  101. 

  سلام

  اول از همه از سايتتون و عوامل و دست اندركاران مجموعه شما تشكر ميكنم

  سوالي دارم من حدود 2ساله كه در يه شركتي مشغول به كارم من قرارداد دارم 6 ماهه با اين مشكل كه قرارداد نسخه دوم

  كه مال كارگر هست بهم ندادند من به دلايلي اول شهريور استعفا دادم و مدير با استعفام موافقت كرده و زير استعفام نوشته

  تا 15 روز كاري تسويه ام انجام شه من ميخوام بدونم راجع به حق و حقوقم چقدر بابت سنوات و 11 روز مرخصي ام بايد دريافت

  كنم شركت به من گفته اگر وسط ماه بري بيمه ات دچار مشكل ميشه و رد نميشه آيا اين قانونه كه كسي كه 15 روز كار

  كرده و بعد تسويه كنه بيمه اش را رد نكنند به اداره تامين اجتماعي؟

  بنده با پايه حقوق 777/000تومان چقدر بايد حق سنوات دريافت كنم و تكليف بيمه ام چي ميشه لطفا مرا راهنمايي كنيد

  با سپاس ب.نام

 •  102. 

  خيلي ممنون - مختصر و مفيد و عالي و جامع .

 •  103. 

  ميشه در مورد قانون يا توافق ميزان ساعت كسر ناهار و نماز هم توضيح بديد . ممنون

 •  104. 

  پاسخ به سوال96:

  به راي مرجع تشخيص اعتراض نموده و در هيات حل اختلاف شركت نمائيد و مستندات خود مبني بر اينكه كارگر (ونه مدير ) كافي شاپ هستيد را ارائه نمائيد ، به مالك (يا مدير آنواحد )نيز اطلاع بدهيد در جلسه بعدي حضور يابد .

  پاسخ به سوال97و98:

  به بخشنامه نحوه محاسبه در سايت وزارت كار مراجعه شود

  پاسخ به سوال 99:

  بستگي به جدول مزد طرح طبقه بندي آن واحد دارد .

  پاسخ به سوال 100 :

  در محاسبه نرخ يك روز ، بايستي حقوق ( مزد مبنا ) را تقسيم بر عدد 30 ( با احتساب جمعه ها ) نمائيد . اما براي محاسبه ساعات كار در هفته ، عدد 44 ساعت را تقسيم بر 6 روز ( شنبه تا پنجشنبه ) نمائيد .

  پاسخ به سوال 101:

  ابتدا به اداره كار محل مراجعه كنيد و ارائه دادخواست نمائيد .

  كارفرما موظف است حتي براي يك روز ، كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه كند .

  با پايه حقوق 777 هزار تومان ( مشروط به اينكه حداقل يكسال سابقه كار تا زمان استعفاء داشته باشيد و كارفرما با استعفاي شما موافقت كرده باشد ) به ازاء هر سل سابقه معادل يكماه پايه حقوق ( بابت دو سال ، ضربدر دو ) مستحق دريافت خواهيد بود .

  پاسخ به سوال 103 :

  ساعات نهار و اقامه نماز ، خارج از زمان كار هستند مگر اينكه توافق ( يا رويه ديگري ) حاكم باشد .

  آرمين خوشوقتي

 •  105. 

  قطعا اداره كار بدون شكوائيه شما وارد رسيدگي نميشود.ولي در صورت شكايت يك از كارگران (ولو كارگراني كه قطع همكاري كرده اند)وارد رسيدگي ميشود.

  آرمين خوشوقتي

 •  106. 

  عالي بود

 •  107. 

  بسيار خلاصه و گويا بود.متشكر از زحمت شما

 •  108. 

  باسلام و عرض خسته نباشيد

  بنظر اينجانب در محاسبه جمع كل ساعت كاري در ماه اشتباه كرده ايد از آنجايي كه براي هر 4 جمعه تعطيل در ماه 7.33 را در نظر گرفته ايد جمع ساعت كاري در ماه 192 ساعت ميباشد .

 •  109. 

  باسلام بنده براي مدت 16 ماه كارمند پيماني آستان قدس بودم، در تاريخ 24/7/ با توجه به داشتن مرخصي استحقاقي، تا پايان ماه مرخصي رد نمودم و قصد داشتم در روز 30/7 از كار استعفا بدهم. اين موضوع را به اطلاع همكاران و رييس اداره رساندم. اما سرپرست بلافصل با درخواست مرخصي موافقت ننموده و از همان روز اعلام نموده كه اين جانب با ادره قطع همكاري نموده ام. اكنون مي گويند كه به شما سنوات تعلق نمي گيرد، با توجه اين كه بنده هنوز استعفا رسمي نداده ام، لطفا بفرماييد كه راهي براي دريافت سنوات هست يا خير در ضمن كارگزيني مي گويد ديگر لازم نيست استعفا بنويسي. خود ما 24 روز حقوق مهرماه را محاسبه و بعدا پرداخت مي كنيم. لطفا راهنمايي بفرماييد.

 •  110. 

  پاسخ به سوال110

  اگر منظور شما از پيماني , قراردادي اس (يعني با يك قرارداد مدت مشخص و معين شاغل بودهيد , براي قطع همكاري بايد موافقت كارفرما را جلب مي‌نموديد (قبل از قطع همكاري )ليكن اگر (اصطلاحا) رسمي هستيد ,رعايت فرجه يكماهه قبل از قطع همكاري (بعد از اعلام استعفا )الزامي است.

 •  111. 

  با سلام باتوجه به اين كه ساعت كار ي موظفي طبق قانون هرماه 176 ساعت هست آيا كارفرما ميتواند ساعت موظفي زيرمجموعه خود رابه 190ساعت افزايش دهد؟

 •  112. 

  باسلام

  اگر در مجموئه اي ساعات كار به صورت شنبه تا چهارشنبه هشت ساعت كاري در روز و پنجشنبه 4چهار ساعت كاري باشد كارمنداني كه پنجشنبه را مرخصي ميگيرند مرخصي آنها چگونه حساب ميشود؟؟ چون عملا پنجشنبه نصف ساير روزها ساعت كارموظف دارند. (با توجه به اينكه كارمندان اكثرا اضافه كاري دارند پنجشنبه مرخصي چند ساعت محاسبه شود تا پس از آن بتوان اضافه كاري آنها را محاسبه كرد؟؟)

 •  113. 

  روش محاسبه حق جذب چگونه است؟

 •  114. 

  با سپاس ازمطالب مفيد جنابعالي .بسيار مفيد واقع شد با آرزوي سلامتي وموفقيت شما

 •  115. 

  متشكرم بسيار مفيد بود

 •  116. 

  خوب بود مرسي

 •  117. 

  مدت 1 سال در شركتي كار ميكردم بعد از 1 سال به دليل شرايط حقوقي و .. از كار خارج شدم موقع شكايت از كارفرما فقط مدارك 3 ماهي را كه بيمه شده بودم ارائه كردند و بخاطره گرفتن حقوق 300 تومان قرارداد 500 هزار توماني را امضا ميكردم و حال هيچ مدركي مبني بر گرفتن حقوق 300 تومان و مدت 1 سال كاركرد خود را ندارم جز بازرسي كه به محل كار رفته و از همكاران پرسيده و اين مورد را متذكر شدند كه 1 سال بنده اونجا كار ميكردم اما بازرس متاسفانه اين مورد را مدرك مناسبي نميبيند و ديده و شنيده خود را ناديده ميگيرد و قانوني نميداند لطفا بنده را راهنمايي فرماييد

 •  118. 

  با سلام و عرض احترام..

  اگر در اين مملكت نظارتي بر اجراي قانون و قانونگزار بود مطلب شما بدرد بخور و مفيد مي بود. اما ..

  90درصد كارگران و بيمه شدگان حق و حقوق خودشون رو نميدونن (يك!) .. دوم اينكه شما اداره تامين اجتماعي يا شعبه مربوطه تشريف ببري بعلت ازدحام و شلوغي پات به زمين نميرسه ! باعث تامل و تاسف !

 •  119. 

  سلام

  راهنمايي هاتون خوب بود

  اگه ميشه درموردمحاسبه حق ماموريت چنانچه روزي بابت حق ماموريت 40000هزارتومان درنظرگرفته شودنحوه ساعت كاركردواضافه كاري درروزهاي جمعه وتعطيلي ان روزي كه دران ماموريت صورت گرفته راتوضيح بديدممنون ميشم.

 •  120. 

  با سلام

  احتراما كدام ماده از قانون به اين نكته اشاره كرده كه يك ماه شمسي 30 روز مي باشد؟

  با تشكر

  محمودي

 •  121. 

  با سلام

  ايا براي راننده ليفتراك چيزي به عنوان حق ويژه بايد پرداخت گردد و نحوه محاسبه

  حقوق ان به چه صورتي بايد باشد

 •  122. 

  نحوه حساب كردن حقوق نگهبان ۱۲ ۱۲به چه صورت حساب ميشود

 •  123. 

  با سلام .اگر فردي قرارداد يك ساله داشته باشد .ومدت زمان قرارداد در قرارداد ذكرشده باشد ودر تبصره اين قراردادبه صورت تيپ موارد آزمايشي بودن قرارداد بدون زمان ذكر شده باشد قرارداد آزمايشي تلقي ميشود .

 •  124. 

  پاسخ به سوال 124

  اگر قرارداد مدت دار (براي مدت محدود يا مشخص ) باشد قيد نمودن دوره آزمايشي در آن جايگاهي ندارد.

  آرمين خوشوقتي

 •  125. 

  شما بابت يك هفته يعني 7 روز بايد 44 ساعت كار كنيد. پس بايد 44 را تقسيم بر 7 كرد كه ميشود 6.28 سپس آن را در 30 ضرب كرد كه ميشود حدود 188 ساعت و 30 دقيقه در ماه. نه 220 ساعت در ماه!

 •  126. 

  پاسخ به سوال 126

  در قانون ، سقف ساعات كار 44 ساعت تعيين شده است ، اما كارگر به ازاء شش روز كار ، حق استفاده از روز جمعه را دارد ، لذا روز هفتم كارگر نبايد به كار اشتغال داشته باشد ، بنابر اين 44 ساعت را بايد تقسيم بر 6 نمود .

  بديهي است كه شما ميتوانيد در مقام كارفرما ، ماخذ كسر را بجاي 6 ، اعداد بيشتر ( مثل 7 يا 8 يا 9 ) هم در نظر بگيريد و منعي ندارد .

  آرمين خوشوقتي

 •  127. 

  كسي كه 4 سال سابقه كاردارد حقوق پايش چند مي شه (لطفا)

 •  128. 

  با سلام اق ميشه اضافه كاري را در قرارداد مشخص محاسبه نماييد در اداره اي كه ما كار مي كنيم در فرمول محاسبه اضافه كاري ايتم 1.4 را فقط 1 محاسبه ميكنند ايا اينكار صحيح است/ متشكرم

 •  129. 

  پاسخ به سوال 128 :

  اگر كارگاه شما مشمول طرح طبقه بندي مشاغل نباشد ، از ابتداي سال 92 ، براي كارگراني كه سابقه كار آنها به يكسال رسيده باشد ، مبلغ روزانه 300 تومان ، و از ابتداي سال 93 مبلغ 500 تومان ديگر به مزد ماهيانه كارگر اضافه ميشود.

  همچنين مزاياي قانوني ( براي هر كارگر 200.000 ريال + 800.000 ريال بعنوان بن خواروبار و مسكن ) و حق اولاد ( به ازاء هر فرزند حدودا 610.000 ريال در هر ماه )نيز علاوه بر مزد قابل پرداخت است.

  - پاسخ به سوال 129 :

  نرخ هر ساعت اضافه كاري برابر است با : مزد ماهيانه تقسيم بر عدد 220 ، ضرب در 1.4

  لذا محاسبه عدد 1 بجاي ضريب 1.4 خلاف قانون است .

  آرمين خوشوقتي

 •  130. 

  باسپاس وتشكر وافر از مطالب ارزنده ليكن تا اطلاع رساني عالي فاصله هست وجاي آن دارد كه اين فاصله را باتوكل بر ذات اقدس احديت برداشت م-ج از چمگردان

 •  131. 

  11سال سابقه كار بصورت مستمر در سايپا داشتم دردوره استعلاجي كه به تاييد كميسيون پزشكي رسيده به بهانه پايان قرارداد اخراج شدم آيا كارفرما اجازه اين كار را داشته يا خير

 •  132. 

  پاسخ به سوال 132

  در زمان مرخصي استعلاجي , قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد لذا قرارداد شما نميتوانسته در زمان ايام مرخصي بيماري منقضي شود , ظرف مدت يكماه به اداره كار محل مراجهه و تنظيم دادخواست نماييد.

  آرمين خوشوقتي

 •  133. 

  با سلام.من شبكارهستم ازساعت8شب تا8صبح12ساعت بدون تعطيلي.كارم هم سخت وزيان اوراست.اگه ميشه حقوق ماهيانه منوبراساس سال94محاسبه كنيد.ممنون ميشم

 •  134. 

  با سلام ،بنده مدت 3 سال است كه در يك آزمايشگاه خصوصي به عنوان كاردان آزمايشگاه با مدرك مربوطه كار مي كنم سال اول با وعده و وعيد هاي كارفرما هيچگونه بيمه اي واريز نشد سال دوم بعلت حضور بازرس بيمه ، كارفرما موظف به واريز حق بيمه با حداقل حقوق و بدون مزاياي متعلقه شد و متاسفانه از ابتداي تابستان 93 با سوئ استفاده از حسن اعتماد ما اقدام به واريز حق بيمه 20 روزه نموده است ضمن اينكه ما هيچگونه مدركي ازجمله قرارداد كار در دست نداريم لطفا راهنمايي فرمائيد. با تشكر

 •  135. 

  با سلام من سوزنبان راه آهن هستم 12سال سابقه كا ر دارم وبصورت شركتي كا ر ميكنم كار مان بصورت شيفتي است ودر محيط ازاد در سرما گرما كار ميكنم دستمزدمم 1000000تومان در سال 93بود من توانايي بيدار ماندن در شب برايم سخت شده واعصابم مشكل پيدا كرده ديگر دوست ندارم در اين شغل كا ركنم حقوقمم نسبت بكارش ناچيز است من را راهنماي كنيد

 •  136. 

  انقدر حق حقوقم پايمال شده كه حرفي براي گفتن نيست

 •  137. 

  نظرشما موقعي درسته كه كارگر روز مزد باشه! براي كارگران بيمه اي 44 ساعت هفته تقسيم بر 7 ميشود، زيرا كارگران بيمه اي برخلاف روزمزدها جمعه ها هم حقوق دارند و همانطور كه صريحاَ در قانون ذكر شده ساعت كار كارگران 44 ساعت در هفته ميباشد نه در 6 روز! بر اين اساس ساعت كار در 4هفته متوالي 176 ساعت ميباشد! اگر اون 2 روز باقيمانده ماه 30 روزه را محاسبه كنيم ساعت كار يك كارگر در ماه ميشود در حدود 191 ساعت ونه بيشتر! بنابراين ملاك محاسبه اضافه كار مازاد بر 191 ساعت كار قانوني كارگر است! نحوه محاسبه شما از ديد يك كارفرما ميباشد كه كاملاَ هم ناصحيح ميباشد و هم نا به حق!

 •  138. 

  با سلام.به حقوق بنده ضرايبي از قبيل منطقه اي و سختي كار اعمال مي شود.اما در صورت استفاده از مرخصي استحقاقي براي روز هاي مرخصي آن ضرايب در نظر گرفته نميشود وحقوق پايه ملاك محاسبه دستمزد روزهاي مرخصي قرار ميگيرد.آيا اين كار صحيح است؟

 •  139. 

  من سوال ۱۳۴هستم.شبكارم بدون تعطيلي ومزايا.۱۲ساعته.سخت وزيان اور.بدون ۴جمعه توهرماه بقيه روزاروجاي دونفركارميكنم.لطفاحقوق منوسال۹۴محاسبه كنيد.باتشكرعليزاده

 •  140. 

  در تكميل عرايض مربوط به پاسخ 64 بايستي عرض كنم پاداش افزايش بهره وري يا توليد ميبايستي بر اساس توافق ( و اخذ موافقتنامه وزارت كار ) صورت پذيرد ، ليكن در صورت عدم اخذ موافقتنامه ، اقدامات زير ميتواند از منظر حسابرس تامين اجتماعي ، مبالغ پرداختي را بعنوان پاداش بهره وري و يا كارانه قابل موجه نمايد ازجمله:

  1-عدم استمرارمبالغ براي فرد و يا افراد خاص

  2-اثبات پرداخت مبالغ بر مبناي تابعي ازافزايش توليد و يا كارايي(فرد X در ماه Y تعداد Zبيشتر توليد كرده و لذا نبلغ A ريال بعنوان افزايش كارايي دريافت داشته ) و نوسان مبالغ بر مبناي ميزان كار انجام يافته ( بهتر است دستورالعمل يا توافقنامه اي براي اثبات اين امر وجود داشته باشد كه اغلب كاركنان از آن مطلع باشند تا در صورت بازرسي و تحقيق ، اين نتيجه حاصل شود كه واقعا مبالغ بر اساس ميزان كار انجام يافته محاسبه شده اند .

  3-ليست هاي ارسالي بر مبناي حداقل مزد قانون كار نباشد.

  4-متناسب بودن بهره وري با حقوق طي ليست گيرنده وجه (حقوق فرد بر مبناي حد اقل به سازمان ارسال مي شود و هرماه به ميزان حقوقش كارانه در يافت مي كند در اين صورت حسابرس تامين اجتماعي مبلغ موصوف را مشمول بيمه در نظر مي گيرد)

  -5 بجاي عنوان پورسانت ، از كارانه استفاده شود

  آرمين خوشوقتي

 •  141. 

  سلام

  لطفا درمورد حقوق ماه فرودين كه چند روز حقوق بايد به كارگر پرداخت شود توضيح دهيد؟آيا كارفرما مي تواند فقط حقوق بعد از تعطيلات عيد را پرداخت كند ؟

 •  142. 

  سلام

  من در شركتي خصوصي مشغول بكارم.قرارداد89 روزه 15 روز بيمه با حقوق مبنا 3562125 ريال. آيا مزاياي بيمه ازقبيل حق اولاد و... به من تعلق ميگيرد ؟ حقوق يك ماهم چقدر ميشود؟

 •  143. 

  پاسخ به سؤال 142:

  اگر قرارداددكارگر در 29,12,93 پايان يافته و قرار است قرارداد جديدي از ابتداي سال منعقد شود , كارفرما ميتواند از پرداخت 15 روز اول فروردين خودداري كند.

 •  144. 

  ضمن عرسلام وخسته نباشي- باتوجه به اينكه كاركنان نوبت كار ناچاراً در روزهاي تعطيل در محل كار حاضر مي باشند. ساعت محاسبه روز تعطيل از چه ساعتي مي باشد. بعنوان مثال كارگري كه از ساعت 10شب پنج شنبه تا ساعت 6 بامداد صبح جمعه يا از ساعت 7 صبح جمعه الي ساعت 15 روز جمعه و از ساعت 15 الي 22 روزه جمعهكارمي كنه شرايط محاسبه را اعلام فرمائيد

 •  145. 

  باسلام وخسته نباشي . دررابطه با جمعه كاري - چنانچه كارمندي در روزجمعه در محل كار حضور داشته باشد. و كارفرما روز ديگري را در هفته تعطيل نمايد. لطف فرمائيد فرمول محاسبه با شرط ذكر شده اعلام نمائيد. آ

 •  146. 

  پاسخ به سوال 142 :

  اگر قرارداد كاركنان در تاريخ 29 اسفند تمام شده باشد ، كارفرما الزامي به پرداخت حقوق ماه فروردين ( تا زماني كه قرارداد جديد با كاركنان منعقد ميشود ) ندارد .

  پاسخ به سوال 143

  حتي اگر قرراداد يك روزه هم داشته باشيد ، به شما مزد يك روز تعلق ميگيرد ، همچنين كليه مزاياي قانوني ( شامل بن ، مسكن ، حق اولاد طبق مقررات مربوطه ) .

  در حقيقت حقوق و مزاياي يكماه را تقسيم بر دو ميكنيد ، حقوق و مزاياي 15 روز بدست مي آِيد .

  پاسخ به سوال 145:

  ساعات حضور طبق ساعات شروع شيفت خواهد بود.

  آرمين خوشوقتي

 •  147. 

  سوال: محاسبه ارزش ريالي يك روز كار در ماههاي 30 روزه چقدر است؟ يعني عدد ريالي حقوق ماهيانه را بر چه عددي بايد تقسيم كنيم؟

  فرضيات مسئله:

  1- پرداخت حقوق بر اساس يك ماه 30 روزه

  2- ماه 30 روزه شامل 26 روز كار

  3- حداكثر 44 ساعت در هر هفته كاري شامل 6 روز كار

  4- تعداد هفته در ماه = 4.3 (30 روز ماه را بر 7 تقسيم ميكنيم تا تعداد هفته مشخص شود)

  پاسخ :

  روش A: اگر 44 را بر 6 تقسيم كنيم بايد حاصلش را در 26 ضرب كنيم (چون جمعه را به عنوان روز كاري در نظر نگرفتيم) پس:

  44 ÷ 6 = 7.3

  7.3 x 26 = 189

  روش B: اگر 44 را بر 7 تقسيم كنيم بايد حاصلش را در 30 ضرب كنيم (چون جمعه را در هفته به عنوان روز كاري در نظر گرفتيم) پس:

  44 ÷ 7 = 6.3

  6.3 x 30 = 189

  اشتباه محاسباتي بعضي از افراد كه بيان گر نقض قانون حداكثر 44 ساعت در هفته مي شود:

  روش C: اگر 44 را بر 6 تقسيم كنيم و حاصلش را در 30 ضرب كنيم

  7.3 x 30 = 219

  براي اثبات صحت اين روش و عدم تناقض با قانون حداكثر 44 ساعت در هفته، بايد 219 را بر تعداد هفته در ماه (4.3) تقسيم كنيم.

  219 ÷ 4.3 = 51 ساعت در هفته

  پس در روش C اگر روش 7.3 x 30 درست باشد در مقابل نشان دهنده نقض قانون حداكثر 44 ساعت در هفته خواهد بود.

  ولي در روش هاي A , B (اگر 189 را بر تعداد هفته در ماه تقسيم كنيم) ساعت كار در هفته منطبق با چارچوب قانون حداكثر 44 ساعت در هفته است.

  189 ÷ 4.3 = 44

 •  148. 

  ساعت كار درهرهفته فرموديد44ساعت ميباشد.اگردرطول هفته مثلا3روزتعطيل رسمي باشد نحوه محاسبه حقوق چگونه بايد باشد؟

 •  149. 

  مرسي از همه بخاطر نظراتشون مخصوصا آقاي خوشوقتي عزيز بخاطر مطالب مستند و معتبرشون من حسابدار هستم و اگاه هستم به تمامي مسايل حقوق و ودستمزد .فقط ميخاستم بگم متاسفم براي كشورمون كه سيستمي توش پياده كردن كثيف كه براي گرفتن حق و حقوقتم هم بايد آشنا داشته باشي من 5 ماه تو يك شركت خدمات حسابداري مشغول بودم و بعد از اتمام قرارداد 1 ماه حقوق و سنوات من را نپرداخت و بيمه 5 ماه من هم رد نكرد و من شكايت كردم با مراجعه به وزارت كار و در روز ابلاغ شده جلسه كارفرما حاضر نشد و درخواست من نيز با كلي مدارك معتبر با اين حكم كه روابط كارگر و كارفرمايي شما اثبات نشده است رد شد .با ارايه مداركزير :اصل فيش حقوقي مهر دار شركت براي 5 ماه 2-پرينت بانكي واريز حقوق توسط شركت 3- حكم سربرگ دار مهر شده شركتجهت تايين سمت درحاليكه هر كدام ارز اين مدارك خود روابط كارگر و كارفرمايي را تاييد مينمايد.دوباره اعتراض به حكم زدم و جلسه اي ديگر در راه است كه به اميد خدا بعد از جلسه نتيجه را به اطلاع ميرسانم از طريق همين صفحه براي دوستان علاقمند .اگر نظر و يا راهنمايي و تجربه شكايتي داريد خوشحال ميشم اينجا بگذاريد استفاده ميكنم.نتيجه جلسه 5 مرداد ماهه كه بعد از جلسه اينجا اعلام ميكنم .

 •  150. 

  با سلام و عرض احترام

  چندتا سوال هست كه خواستار پاسخ متقن هستم و انشاءالله راهنمايي شما راه حل مشكلات خيلي ها خواهد بود:

  دوره بازنگري و به روز رساني طبقه بندي مشاغل كه در شركت ها اجراء ميشود چقدر است يعني بعد از چند سال بازنگري و اعداد و ارقام ها به روز شود مثلا" در شركت ما حدود پانزده سال است كه طبقه بندي مشاغل صورت گرفته و با همان مبلغ هاي اوليه كه براي ارتقاء گروه وضع شده اعمال ميكنند و اين كار نه منطقي است و نه معقول . و كارفرما هم از اين موضوع سوءاستفاده ميكند مثلا" كسي كه از گروه 6 به گروه 7 ارتقاء مي يابد تنها 65 تومان تكي به روزانه اش اضافه ميشود كه در ماه 2000 تومان هم نميشود اين مبلغ در 15 سال پيش شايد با توجه به حداقل حقوق چيزي هر چند ناچيز ميشد ولي الان مبلغي محسوب نميشود لطفا" راه حل بفرماييد و مورد ديگر اينكه در طول اين پانزده سال خيلي از افراد كه شغل شان و پست سازماني شان ارتقاء يافته است ولي گروه شان ارتقاء نيافته است آيا كاركنان ميتوانند از بابت موارد فوق ادعا كنند و به حق و حقوق شان برسند؟ سپاسگزارم

 •  151. 

  باسلام

  من دربيمارستان شيفت كاري دارم وبعضي روزها رادوشيفته زده انديعني هم صبح وهمشب كارم اگريكي از اين شيفت رانروم اياغيبت محسوب ميشود

 •  152. 

  كسي كه حق بيكاري دريافت ميكند . آيا اگر شهر خود را ترك و به شهر ديگري نقل مكان نمايد حق بيكاري آن قطع ميگردد ؟

 •  153. 

  با سلام

  در شركت براي پرسنل 3و4 شيفت 192 ساعت موظفي معين شده (با ساعت نهار ونماز) 1- آيا درست است 2-آيا روزهاي تعطيل و جمعه براي پرسنل شيفتي كه نوبت كاريشان است بايد اضافه كار داد 3- قابل ذكر است پرسنل 3 شيفت در روزهاي جمعه وتعطيلات تعطيل هستند ولي پرسنل 4 شيفت خير(نوبتكارند) سپاسگزارم

 •  154. 

  باسلام من 4 ساعت الي 5 ساعت در روز در جايي مشغول به كار هستم .ايا من نيز واجد شرايط بيمه . وحداقل حقوق كاري ميگردم ؟با تشكر

 •  155. 

  با سلام

  من در بيمارستان مشغول كارم و جز كادر درمان ميباشم ولي پرستار نيستم و سختي كار و قوانين بهره وري اجرا نمي شود مي خواستم بدانم آيا شيفت هاي كاري عصر و شب يا 24 ساعته ما الزاما بايد دو آف داشته باشد ؟گاها عليرغم بيان اين مطلب ك كشش شيفت هاي يك آف را نداريم ولي اين موضوع رعايت نمي شود, آيا اين روال در جايي به شكل قانون ثبت شده لطفا راهنمايي بفرماييد

 •  156. 

  مطلبتون خوب بود ولي واقعا به درد كارگراني كه داره حقشون ضايع ميشه و كارفرما هم با اجبار شرايطتو سخت تر ميكنه نميخوره. من شخصا دارم روزي 9ساعت به عنوان ساعت كار كار ميكنم اضافه كاري ساعتي 3600 دريافت ميكنم و در نهايت جمعه ها و روزاي تعطيل هم بدون حقوق كار ميكنم . آخر هفته هم نميتونم مرخصي بگيرم . اعتراض هم به منزله استعفاست . دولت اگه واقعا خيلي به فكر جماعته كارگره ي فكري به حاله ما بكنه كه هر روز داريم پايينتر از خط فقر فرو ميريم

 •  157. 

  سلام.ميخام بدونم خانم متاهلي كه يه بچه داره حق اولادو حق مسكن بهش تعلق ميگيره يا نه حق اولادفقط واسه آقايونه

 •  158. 

  آيا براي حساب كردن حق بيمه پرداختي بايستي به تعدادروزها 29-30-31 دقت كرد

 •  159. 

  عالي بود .كوتاه و مختصر و مفيد......

 •  160. 

  خيلي روان و ساده نويسي باعث درك بهتر مفاهيم شده بود با تشكر خدا قوت....

 •  161. 

  سلام .ساعت كار در رسنورانها روزي

  15 ساعت ميباشد قانون در اين باره

  چي ميگه.

 •  162. 

  محاسبه 220 ساعت به عنوان ساعات موظف كاري يك ماه، اشتباه است. اگر به اداره كار مراجعه كنيد مي بينيد كه 196 ساعت به عنوان ملاك براي موظف و محاسبات اضافه كاري محاسبه مي شود.

 •  163. 

  سلام من نوبت كاري كار مي كونم بايد در ماه چند ساعت كار كونم

  نوبتكاري به اين شرح است صبح عصر وشب

 •  164. 

  سلام

  بنده كارمند بخش خصوصي هستم

  سؤااي داشتم: بنده بعد از 24 سال خدمت در اين شركت تعاوني و پس از گذشت 12ماه از سال 95 كه حقوقي دريافت نكردم امروز مديرعامل ميگويد بايد حقوقت با مبناي مينيمم قانون كار محاسبه شود يعني حدود 900هزارتومان اون هم بعد از 24سال كار كه 3سال ديگه بازنشست ميشوم با 60 سال سن.

  سؤالم از خدمتتون اينه كه آيا مديرعامل ميتواند همچين كاري بكند به بهانه سود كم شركت؟ چگونه بايد پيگيري كنم و اگر ميتوانم شكايتي طرح كنم به كجا بايد مراجعه كنم؟

  ممنون بابت مطالبتون سپاسگزار مي شوم اگر بتوانيد پاسخ دهيد.

 •  165. 

  نيروهاي شيفتي كه 12 ساعت بايد سركار باشن.در اين 12 ساعت آيا اجازه استراحت دارن

  اگر اجازه استراحت دارن چند ساعت در شب و روز هستش ؟؟؟؟؟؟؟

 •  166. 

  مبلغ‌ يك وعده ناهار در كارخانه ها يي كه از شهر دور هستند چقدر است

 •  167. 

  آيا مبناي قانون كار و حقوق و دستمزد تعيين شده توسط وزارت صرفا براي كارگران ميباشد يا مهندسيني هم كه در كارگاهها كار ميكنند بر همين مبناي جدول كار و دستمزدا . ممنون

 •  168. 

  نگهبان بيست چهار ساعت بدون تعطيل بدون مرخصي در زمين چمن چند است.

 •  169. 

  خيلي خيلي زحمت فراوان كشيديد كه حقوق كارگران بايد 40 تومان اضافه شود

 •  170. 

  سلام آيا پنج شنبه به عنوان يك روز كاري بايد مرخصي نوشت يا 4 ساعت بايد نوشت و مرخصي گرفت

  پاسخ سايت : 4 ساعت

 •  171. 

  سلام من يه سوال داشتم من حدود2 سال و 10 ماه سابقه بيمه و كار دارم و حدود 20 روز مرخصي كه كارفرما به من گفت كه بايد مرخصي ها را استفاده كنم وگرنه مرخصي هاي من ميسوزد و فقط دو روز را براي من گذاشت ميخواستم بدونم كه با وجود تسويه حساب ميتونم از كارفرما شكايت كنم و اين كه حق سنوات براي اين چند ماه مانده به آخر سال تعلق ميگيرد يا نه در شرايطي كه خودش حكم تعليق از كار را صادر كرده باشد. ممنون ميشوم من را راهنمايي كنيد.

 •  172. 

  سلام و وقت بخير

  من پنج سال در يك شركت كار كرده ام ولي ساعت كاري ميانگين من حدود ۶ ساعت بوده ،ولي كارفرما به من هيچ سنواتي پرداخت نكرده ،ميخام بدونم كارفرما بابت اين چند سال ،چقدر بايد به من سنوات پرداخت كند،ممنون ميشم پاسخ بديد و سوال ديگر اين كه ،اگر حقوق من توافقي بوده باشه ،مثلا ماهي يك ميليون ،بازم حق سنوات بهم تعلق ميگبره در پايان سال يا نه؟

 •  173. 

  كارگر طي چند ماه افزايش حقوق مي يابد.(بعد چند ماه حقوقش زياد ميشود)

 •  174. 

  با سلام

  كارگر ما اينجا 790000تومان حقوق پايه هر ماه آن است بدون بن و حق مسكن . كل جمعه ها رو در ماه سر كار مياد.بابت هر جمعه اين كارگر ما بايد حدودا 36000 تومان(يعني 1.4 ) به حقوقش در ماه اضافه كنيم يا حدودا 10500تومان (يعني 40درصد حقوق يك روز )

 •  175. 

  سلام براي محاسبه حق مسكن و حق اولاد و حق خواروبار چرا بايد تقسيم بر كاركرد استاندارد شه؟؟

 •  176. 

  با سلام سوالي كه براي من در قراردادهاي عمراني مطرح است اينكه وقتي در قرارد اد مثلا مي نويسند مدت قرارداد 35 روز يا مي نويسند مثلا يك ماه و يا بنويسند 35 روز شمسي و يا يك ماه شمسي ..... برنامه زمانبندي كار آيا بايد 35 روز يا يك ماه كاري ببيند واين دومفهوم جداست به عبارت ديگر ما در برنامه وقتي مي گذاريم 35 روز طول كار تعطيلات رسمي را هم به آن اضافه مي كنيم يعني در عمل انگار ما 39 روز شمسي وقت داريم كار كنيم آيا اين مبني در قرارداد ها صحيح و قابل ارجاع است يا خير .....

 •  177. 

  من خيلي از مطالب استفاده كردم، خيلي خوب بود ولي اي كاش كامل تر بود.

 •  178. 

  اگر در ماه تعداد روزهاي تعطيلي زياد بود. مثل فروردين ماه. ملاك اضافه كاري پرسنل بر اساس ميزان ساعت كار ماهانه منهاي 220 ساعت موظفي ماه 30 روزه است يا بر اساس ميزان ساعت اضافه روزانه از هفت و نيم ساعت براي هر روز محاسبه مي گردد؟

  و از 30 درصد حق بيمه پرداختي آيا كارفما بايد تمام آنرا يا فقط 23 درصد و مابقي 7 درصد را كارگر بپردازد؟

  در صورتي كه در پايان سال تعداد مرخصي هاي رفته شده بيش از 30 روز باشد. پرداخت حقوق در اسفند ماه به چه صورت خواهد بود؟ از ساعات اضافه كاري كم خواهد شد؟ يا از ساعات موظفي؟

 •  179. 

  سلام .خواهشا بفرماييد اگر ساعت كاري در 30 روز 220 ساعت (بدون جمعه) باشد. نحوه محاسبه كار در روز جمعه چطور خواهد بود ؟ ( بدون در نظر گرفتن شب كاري روز جمعه) متشكرم.

 •  180. 

  اگر كارمندي 20 روز از مرخصي هاي استحقاقي اش را استفاده نكند و تمام اين 20 روز طلب مرخصي را در يك ماه استفاده كند و مابقي روزهاي آن ماه را به كار مشغول باشد حقوق پرداخت شده به كارگر بايد 30 روز باشد يا 10 روز ؟

 •  181. 

  با سلام

  ميخواستم بدونم ساعت استراحت كارگرها كه شامل ناهار و نماز ميشود را بايد جزء 8ساعت كاري محاسبه نمد يا خير.لطفا ماده قانوني ان را نيز ارايه دهيد.چون كارفرماي ما 45دقيقه وقت استراحت براي ما تعيين كرده است و ما بايد در طول روز 8 ساعت كار مفيد انجام دهيم و ساعت كاري ما در واقع 8ساعت و 45 دقيقه است. باتشكر

 •  182. 

  آقا حقوق اضافه كار توي ايم تعطيل چطور محاسبه ميشه؟

 •  183. 

  باسلام

  در مواردي كه كارگر در كار خود قصور ورزيده وموجب خسارتي به شركت يا سازمان شده است براي برخورد موردي در قانون چه راهي پيش بيني شده است؟ مثلا آيا مي شود از مبلغ اضافه كاري ايشان كسر كرد يا خير؟

 •  184. 

  عالي بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.