راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «ابزارهاي مديريت مؤثر آموزش مبتني بر استاندارد 10015 (تشريح الزامات استاندارد ISO 10015-1999)»

عنوان

ابزارهاي مديريت مؤثر آموزش مبتني بر استاندارد 10015 (تشريح الزامات استاندارد ISO 10015-1999)

شرح

سرمايه انساني بنيان توسعه و نوآوري سازماني است. سازمان‌هاي بسياري بر آموزش و كارآموزي كاركنان تمركز جـدي دارنـد تـا بدينوسـيله ظرفيـت‌هـاي كاركنـان و عملكرد سازماني را افزايش دهند. علاوه بر اين جهاني شدن و توسعه فناوي‌ها محيط‌هاي رقابت آميز سازمان‌ها را، دسـتخوش تغييـر سـاخته است. مديريت سرمايه انساني موضوع مهمي در موفقيت اين رقابت‌هاسـت. تعـداد زيادي از سازمان‌ها، منابع هنگفتي را براي آموزش و كارآموزي كاركنـان تخـصيص

داده‌اند. ارزيابي اثربخش آموزش و كارآموزي‌ها، موضوع جدي در مديريت منـابع انساني است و سازمان‌ها مي‌توانند ظرفيت‌هاي كاركنان و عملكرد سازمان‌ها را ارتقاء بخشند.استانداردسازي فرآيند آموزش، ضرورتي براي ارتقا بخشي به عملكرد سازمان‌ها به ويژه مراكزآموزش عالي است. يكي ازروش‌هاي بهينه سازي آموزش و مديريت منـابع انـساني، اسـتفاده از شـاخص هـايي اسـت كـه به واسطه آن فرآيند آموزش ازابتدا تا انتها موردارزيابي قرارمي‌گيرد و ميزان اثربخشي آن تعيين مي‌گردد. از جمله ايـن اسـتانداردها، اسـتانداردهاي آموزشـي ايـزو10015 اسـت.

ايزو 10015 فرآيند آموزش خوبي را تدارك مـي‌بينـد و بـه سـازمان‌‎هـا در برنامه‌ريزي و ارزشيابي اثربخش آموزش به طور نظام يافته كمك مي‌كند. عـلاوه بـر

اين با مديريت بهتر سرمايه انساني، خدمات و محصولات مناسب تري ارايه شده كه موجب رضايتمندي مصرف كننده يا مخاطبان مي‌گردد. ايزو10015موجـب توسـعه كاركرد كيفي مي‌گردد كه يكي از اثربخشترين ابزارهايي است كه مي‌تواند موجـب ارايه خدمات و يا توليد محصولات با كيفيت‌تر شده و بـه رفـع نيازهـاي مخاطبـان منجر گردد.

رئوس مطالب

آموزش : ضرورت و اهميت آموزش هاي سازماني

آموزش : آشنايي با انواع استانداردهاي بين المللي در زمينه آموزش هاي سازماني

آموزش : متدولوژي هاي نوين نيازسنجي آموزشي

آموزش : شيوه هاي طراحي و برنامه ريزي آموزشي استراتژيك

آموزش : نقش اجراي موثر آموزش هاي سازماني در اثربخشي برنامه هاي آموزشي

آموزش : تكنيك هاي طراحي نظام ارزشيابي و اثربخشي دوره هاي آموزشي

آموزش : مانيتورينگ و پايش فرايندهاي آموزشي

آموزش : تشريح بندهاي استاندارد

آموزش : نكات كليدي در مميزي داخلي فرايندهاي آموزشي براساس استاندارد ISO 10015

آموزش : كارگاه آموزشي براساس محتواي ارايه شده

کلیدواژه

استانداردهاي آموزشي ايزو 10015 ؛مديريت منابع انساني ؛ ابزارهاي مديريت مؤثر آموزش

مدرس(ها)

جناب آقاي دكتر سعيد سپهري

مدت و زمانبندي

روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 8-3 -95 لغايت 9-3 -95از ساعت 8.30 الي 16

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

000'590'3 ريال

برگزار كننده

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

تلفنبراي ارتباط با كارشناس دوره يا سمينار با شماره تلفن هاي 88310113 الي 19 داخلي 209 - 259 تماس حاصل فرماييد
صفحه وبhttp://www.irtci.com/irtci-modireat-amozesh.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.