راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
خبر و رويداد

خبر و رويداد : «اولين كنفرانس ملي كار آفريني، خلاقيت و سازمان هاي آينده»

عنواناولين كنفرانس ملي كار آفريني، خلاقيت و سازمان هاي آينده
تاريخ خبر5/9/1386
منبع خبرسايت كنفرانس
متن كامل خبر

اولين كنفرانس ملي كار آفريني، خلاقيت و سازمان هاي آينده 7 و 8 اسفند 1386 در هتل المپيك تهران برگزار مي‌شود.

اهداف كنفرانس

ترويج و اشاعۀ فرهنگ خلاقيت، نوآوري و كارآفريني

تشويق محققين به طرح مباحث خلاقيت و كارآفريني در فضايي انديشمندانه به منظور كشف و ارائۀ راه كارهاي جديد

به چالش كشيدن مجامع علمي براي خروج از جنبه هاي علمي محض و حركت به سوي علوم كاربردي و اقدام پژوهي

فراهم آوردن زمينه هاي پيوند دانشگاه و صنعت

فراهم آوردن زمينه هاي فرهنگ خلاقيت و كارآفريني براي ورود به بازار جهاني

طرح مباحث ريشه اي كار و كارآفريني براي ارائۀ رهنمودهاي كوتاه مدت، ميان مدت و استراتژيك

كمك به تصميم گيرندگان و تسهيل فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري

فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي دانشگاهيان و مديران و ارائۀ دستاوردهاي نوين علم و فناوري كارآفريني

آماده نمودن فضاي جامعه براي قبول مسئوليت هاي جديد در ادارۀ جامعه

فراهم نمودن زمينه هاي روانشناختي جامعه براي حمايت از كارآفريني

انجام مطالعات تطبيقي به منظور شناسايي و بهره گيري از تجريبات ديگران

آشنايي با دستاوردها و تجربيات سازمان هاي دولتي و خصوصي در زمينه تحول اداري و تحقق دولت كارآفرين

_____________________________

شعار كنفرانس:

كـارآفـريني؛ مـحور تـوسـعه

_____________________________

محورهاي كنفرانس:

الف - چالش ها و چشم اندازهاي تحول اداري و تحقق دولت كارآفرين

1. كارآفريني، خلاقيت و نوآوري و سازمان هاي آينده

2. كارآفريني، فناوري هاي نوين و سازمان هاي آينده

3. كارآفريني، كيفيت و سازمان هاي آينده

4. كارآفريني، مديريت استراتژيك و سازمان هاي آينده

5. سازمان كارآفرين، سازمان آينده؛ (مديران، ساختار، منابع انساني)

6. تجربيات كارآفرينانه در سازمان هاي پويا و پايدار

7. توليد و به كارگيري ايده هاي جديد در سازمان هاي آينده

8. كارآفريني، خلاقيت و رقابت پذيري در سازمان هاي آينده

9. راهبردهاي كارآفرينانه براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي

10. كارآفريني و خلاقيت در عصر اطلاعات

11. جهاني شدن، كارآفريني و سازمان هاي آينده

ب ــ چالش ها و چشم اندازهاي تحقق جامعه كارآفرين

1. متغير هاي محيطي و كارآفريني

2. نقش رسانه ملي و مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني

3. تشكل هاي غير دولتي كارآفرينانه NGOs

4. پارك هاي فناوري؛ خوشه هاي صنعتي؛ توسعه كارآفريني

5. سرمايه گذاران ريسك پذير، توسعه كارآفريني

6. الگوهاي رفتاري، اخلاق و ارزش هاي كارآفرينانه

7. نقش خودكارآمدي در رفتار كارآفرينانه

8. آموزش و يادگيري كارآفريني

9. راهبردهاي ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني

_____________________________

سازمان كنفرانس

رئيس – دكتر سيد محمد اعرابي (استاد دانشگاه علامه طبا طبايي)

دبير علمي – دكتر سيد مسعود پورسعيد (استاد ياردانشگاه امام حسين عليه السلام)

دبير – حميد سرايداريان (رئيس مركزآموزش مديريت ورهبري ايرانيان)

دبيرشوراي سياست گذاري-مهند س علي صفدري (رئيس مركزنوسازي وتوسعه فناوري اداري سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور)

دبيربرنامه ريزي وهماهنگي-دكتركورش خسروي (سرپرست پارك فناوري شيخ بهايي)

دبيركميته راهبري-مهندس سيدسعيدامامي (دبيركميته مديريت ونظام اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام)

_____________________________

اعضاي كميته علمي كنفرانس كارآفريني، خلاقيت و سازمان هاي آينده (به ترتيب الفبا)

دكتر سيد مهدي الواني استاد دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر مجيد پسران قادر استاديار موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت وبرنامه ريزي

دكتر مهدي جمشيديان دانشيار دانشگاه اصفهان

دكتر علي رضائيان استاد دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر شمس السادات زاهدي استاد دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر علي شائمي استاديار دانشگاه اصفهان

دكتر جليل صمد آقايي استاديار موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت وبرنامه ريزي

دكتر احمد غضنفري استاديار دانشگاه امام حسين عليه السلام

دكتر سيد مهدي گلستان هاشمي عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دكتر حسن لباف استاديار دانشگاه اصفهان

دكتر سيد محمد مقيمي استاديار دانشگاه تهران

دكتر ابوالقاسم نوري دانشيار دانشگاه اصفهان

شرح

قابل توجه مقاله دهندگان

آخرين مهلت دريافت خلاصه و اصل مقاله: 86/9/30

1- موضوع مقاله مي بايست بر اساس يكي از محور هاي علمي كنفرانس ، انتخاب و تهيه گردد.

2- مقاله ها نبايد قبلاً منتشر و يا در كنفرانس هاي ديگر ارائه شده باشند .

3- با عنايت به اين كه مخاطبين اصلي كنفرانس را مديران اجرايي تشكيل مي دهند ، مقاله ها علاوه بر رعايت اصول روش تحقيق علمي مي بايست بصورت كاملا كاربردي ارائه گردند.

4- آخرين مهلت ارسال اصل مقاله تا تاريخ 30/09/1386 است

5- مقاله دهندگان مي بايست دستور العمل تهيه مقاله را از دبير خانه دريافت نمايند. شايان ذكر است دبير خانه از پذيرش مقاله هاي خارج از چهارچوب تعيين شده معذور است.

6- مقاله دهندگان بايستي فرم مربوط به ارسال مقاله را به طور كامل تكميل نمايند.

7-مقاله هايي كه بصورت گروهي تهيه مي شود ذكر نويسنده اصلي مقاله و شخص سخنران الزامي است .

8- دبيرخانه كنفرانس به مقاله هايي كه بصورت گروهي تهيه مي شود فقط به شخص سخنران لوح تقدير و گواهي نامه ويژه سخنرانان اهدا مي نمايد.

9- مقاله هايي كه جهت ارائه در CD كنفرانس پذيرفته مي شود فقط از شخص نويسنده اول جهت حضور در كنفرانس بطور رايگان دعوت به عمل مي آيد.

_____________________________

گواهينامه شركت در كنفرانس

در صورت به حد نصاب رسيدن زمان حضور افراد در كنفرانس ، گواهينامه رسمي اعطا مي گردد.

_____________________________

هزينه شركت در كنفرانس

هزينه شركت در كنفرانس تا تاريخ 15/10/86 ،000/200/1 ريال

هزينه شركت در كنفرانس پس از تاريخ15/10/86 ، 000/350/1 ريال

هزينه حضوردركنفرانس براي يك نفرشامل:

شركت دركنفرانس به مدت دوروز،CDمجموعه مقالات،هداياي كنفرانس پذيرايي ناهاروگواهي نامه حضور مي باشد.

_____________________________

نحوه ثبت نام در كنفرانس

كليه داوطلبان شركت دركنفرانس لازم است وجه مربوطه به ثبت نام رابه حساب جاري59691 بانك تجارت شعبه آمادگاه اصفهان(كدبانكي6120)به نام كنفرانس ملي كارآفريني واريزواصل ياكپي رسيدبانكي راهمراه بافرم تكميل شده ثبت نام به دبيرخانه كنفرانس ارسال نماييد.

_____________________________

جدول زمانبندي ثبت نام دركنفرانس

آخرين مهلت ثبت نام در كنفرانس 02/12/1386

_____________________________

اولين نمايشگاه ملي كار آفريني،خلاقيت و تحول اداري

همزمان بابرگزاري كنفرانس،اولين نمايشگاه ملي كارآفريني،خلاقيت وتحول اداري درمحل كنفرانس باحضورسازمانهاي حمايت كننده،شهركهاي علمي وتحقيقاتي،پاركهاي علم وفن آوري مراكزرشدوكارآفريني دانشگاها، سازمانهاي مشاوره دهنده، مؤسسات آموزشي و ناشران برگزيده برگزارمي گردد.

هدف ازبرگزاري اين نمايشگاه فراهم آوردن شرايط مناسب براي كارآفرينان جهت معرفي وارائه دستاوردهاي خود،آشنايي بافعاليتهاي مراكزرشدوكارآفريني وامكان ترازيابي سازمانها و وزارتخانه

هاي دولتي ازباب تحول نظام اداري مي باشد.علاقمندان جهت دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند با ستاد برگزاري نمايشگاه (7-22216164-021) تماس حاصل نماييد.

كليدواژه‌هاكارآفريني
لينكhttp://www.entconference.ir
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. كارآفريني (Entrepreneurship)

  تعريف : به فرايندي گفته مي‌شود كه بتواند با استفاده از خلاقيت و نوآوري، چيز نويي را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و بكارگيري همراهان به وجود آورد.

 •  1. آشنايي با كارآفريني ربيعي، ميلاد |1387 [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به موضوع كارآفريني مي پردازد. تعريف كارآفريني، سابقه و تاريخچه، انواع كارآفريني، تصورات غلط، مزاياي كارآفريني، تفاوت با مديريت، انواع كارآفرينان، فرهنگ كارآفريني، مشكلات و موانع كارآفريني در سازمان، ويژگي هاي جمعيت شناختي كارآفرينان، ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان، نقش خانواده در توسعه كارآفر....

  كليدواژه : كارافريني ؛ كارآفرين ؛ اشتغال زايي

 •  2. خلاقيت و نوآوري بهمني، پرديس [تمام متن]

  كليدواژه : خلاقيت؛ نوآوري؛ هوش؛ خصوصيات افراد خلاق

 •  3. خلاقيت و نوآوري: تعريف، مفاهيم و مديريت آن محمدي، ناهيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به تشريح مفاهيم و مباني خلاقيت و نوآوري مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از خلاقيت ارائه مي‌شوند و از ديدگاه روانشناسي و سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند. سپس موضوع نوآوري و ارتباط آن با خلاقيت شرح داده مي‌شود. ارتباط خلاقيت و نوآوري، تأثير ساختار بر نوآوري، تأثير فرهنگ سازماني بر نوآوري، تأثير مت....

  كليدواژه : خلاقيت ؛ نوآوري ؛ مديريت خلاقيت ؛ سازمان هاي خلاق ؛ افراد خلاق ؛ تكنيك هاي خلاقيت ؛ طوفان فكري ؛ شش كلاه تفكر ؛ تفكر موازي ؛ گردش تخيلي ؛ ارتباط اجباري

 •  4. دانشگاه كارآفرين، مديريت دانش و توسعه صنعتي غديري، مجتبي |1385 [تمام متن]

  چكيده : اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه صنعتي داشته باشيم درمي يابيم كه جديدترين اين نظريات تاكيد دارند كه توسعه صنعت مبتني بر علم و نوآوري است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري ، هيچ كشوري در پيمودن سريع مسير توسعه صنعتي موفق نخواهد بود و اين موضوعي است كه مي تواند از طريق تحقيق نيز بررسي و....

  كليدواژه : دانشگاه كارآفرين ؛ كارآفريني ؛ مديريت دانش ؛ توسعه صنعتي

 •  5. رمز موفقيت ماتسوشيتا، مؤسس شركت پاناسونيك برفروشان، سهراب؛ محمدبيگي، مجيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به اختصار به ماتسوشيتا و رمز موفقيت او مي‌پردازد. ويژگي مديريتي ماتسوشيتا، اصول اعتقادي ماتسوشيتا و ديدگاه فلسفي ماتسوشيتا از جمله بخشهاي اين مقاله است.

  كليدواژه : ماتسوشيتا؛ كارآفريني؛ كارآفرينان؛ خلاقيت؛ خطرپذيري

 •  6. مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني حجازي، سيد عليرضا [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله به بررسي مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي پرداخته شده است. در حقيقت فناوري اطلاعات به عنوان موتور محركي در نظر گرفته شده است كه ضمن به حركت درآوردن چرخ‌هاي شغلي و استخدامي، سبب رشد و پويايي اقتصاد جامعه و ايجاد نوع جديدي از اقتصاد مي‌شود كه اقتصاد دانش محور ناميد....

  كليدواژه : فناوري اطلاعات؛ كارآفرين؛ كارآفريني؛ اقتصاد دانش محور؛ اشتغال زايي؛ اشتغال پيوسته

 •  7. مفاهيم و كليات كارآفريني رضوي نعمت‌اللهي، اقدس‌‌السادات [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله مفاهيم و مباني كارآفريني را شرح مي‌دهد. شرح موضوع كارآفريني و فرد كارآفرين، عوامل كليدي كارآفريني، ويژگي‌هاي كارآفرينان، مزايا و منافع كارآفريني، نقش كارآفريني در اشتغال، آموزش كارآفريني، كارآفريني در ايران و تجارب چند كشور در جهان در خصوص كارآفريني و راهكارهاي ترويج كارآفريني مباحث اين مق....

  كليدواژه : كارآفرين؛ كارآفريني؛ اشتغال؛ شغل؛ Entrepreneur

 •  8. ويژگيهاي كارآفرين شاهركني، سيد حبيب الله [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله كارآفريني تعريف شده و وجوه مشترك كارآفرينان، صفات اشخاص كارآفرين، وظايف كارآفرين، انگيزه هاي مهم كارآفريني، سرچشمه كارآفريني و نقشهاي كارآفرينان در جامعه شرح داده مي‌شود.

  كليدواژه : كارآفريني

 

 

ابتداي صفحه
انتشار خبر و اطلاعات رويداد

با ارسال خبر يا اطلاعات رويداد (سمينار، كنفرانس، همايش و ... ) موجب افزايش موجودي خود شويد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.