راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «به نظر بنده مديريت بيشتر از آنكه يك امر ذاتي باشد بيشتر متكي به دانش بوده و مي توان با كسب مهارت هاي»

عنوان پيامبه نظر بنده مديريت بيشتر از آنكه يك امر ذاتي باشد بيشتر متكي به دانش بوده و مي توان با كسب مهارت هاي
متن پيام

به نظر بنده مديريت بيشتر از آنكه يك امر ذاتي باشد بيشتر متكي به دانش بوده و مي توان با كسب مهارت هاي مرتبط با مديريت و عجين كردن آن با دانش روز و تكنولوژي نتيجه مناسب را از آن گرفت . اما چون در واژه و اصالت مديريت رهبري سازمان نيز مطرح مي گردد به نظر بنده رهبري امري ذاتي بوده كه رابطه مستقيم با شخصيت و تربيت دارد و در نهايت در صورت تفكيك مهارت هاي رهبري و مهارت هاي مديريتي ، مديريت يك امر كاملا اكتسابي است .

آدرس صفحه/olib/349185048.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.