راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نكته

نكته : «مشكلات واگذاري دو شغل به يك نفر و يك شغل به دو نفر»

عنوان نكته

مشكلات واگذاري دو شغل به يك نفر و يك شغل به دو نفر

نويسنده

خواجه نظام الملك طوسي

فرستنده نكتهرنجبر كلهرودي، عباس
متن نكته

پادشاهان بيدار و وزيران هشيار، به همه روزگار، هرگز دو شغل يك نفر را نفرموده‌اند و يك شغل دو مرد را، تا كارهاي ايشان بنظام و با رونق بودي. از بهر آنكه آن را كه چون دو شغل فرمايند، هميشه از اين دو شغل يكي بر خلل باشد و باتقصير، از جهت آنكه اگر مرد در اين شغل بواجب قيام كند {...} در آن ديگر شغل خلل و تقصير افتد و اگر در آن شغل بواجب قيام كند و اهتمامي نمايد، در اين شغل به همه حال تقصير و خلل راه يابد. و چون نيك نگاه كني هر آنكس كه او دو شغل دارد همواره هر دو شغل بر خلل باشد و او مقصر و ملامت زده، و فرماينده متشكي و رنجوردل. و باز هر گاه كه دو مرد را يك شغل فرمايند، آن بدين افكند و اين بدان، هميشه آن كار ناكرده مانده و مثل زده‌اند در اين معني كه خانه بدو كدبانو نارفته بود و به دو كدخداي ويران. و هر دو كس هميشه در دل مي‌انديشند كه اگر من در اين كار بواجب رنج برم و تيمار دارم و نگذارم كه هيچ خلل يابد، خداوندگار ما چنان پندارد كه اين كفايت و هنر يار من است نه از اهتمام و كوشش و جدي من، و آن پيوسته همين انديشه كند. و چون بنگري مدام آن شغل بر خلل باشد. و اگر فرماينده گويد: "تيمار اين شغل چرا نداشتند و تقصير كردند؟ اين گويد: او تقصير كرده و بهانه بر او افكند و او گويد: همه تقصير اين كرد. و جرم بر اين نهد. چون به عقل واصل گردي نه جرم اينرا باشد نه آنرا، همه جرم آن كس را باشد كه دومرد رايك شغل فرمايد...

كليدواژه

چند پيشگي؛ چند شغله بودن؛ خلل در انجام امور؛ مضرات واگذاري دو شغل به يك نفر

منبع

سياست نامه (سيرالملوك)

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. امور منابع انساني (Human Resources Affairs)

  تعريف : كليه امور مربوط به مديريت منابع انساني شامل جذب، استخدام، نگهداشت، آموزش، روابط انساني، بازنشستگي و . . .

 •  2. بكارگماري (Staffing)

  تعريف : كل وظيفه مربوط به انجام امور مربوط به نيروي انساني در سازمان شامل جذب، استخدام، آموزش، فراهم‌آوري و نگهداشت شرايط كاري مناسب.

  شرح : بكارگماري يكي از وظايف مديريت است. مديريت منابع انساني نيز حوزه‌اي است كه در وظيفه بكارگماري مي‌گنجد.

 •  3. طبقه‌بندي مشاغل (Job Classification)

  تعريف : طبقه‌بندي مشاغل عبارت است از دسته‌بندي يا تنظيم مشاغل در گروه‌هايي از مشاغل مشابه و قراردادن اين مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بطوري كه رابطه صحيح و مناسبي بين عوامل سه‌گانه زير برقرار شود: 1) وظايف،....

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نكته

شما مي توانيد نكات مرتبط را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.