راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «اخر هرپدرسوختگي وهمه فن هريف بودن رو روراستي است بله قربان گوي متملق خودنيز گرفتار هريف قدر تر ميشود»

عنوان پياماخر هرپدرسوختگي وهمه فن هريف بودن رو روراستي است بله قربان گوي متملق خودنيز گرفتار هريف قدر تر ميشود
متن پيام

اخر هرپدرسوختگي وهمه فن هريف بودن رو روراستي است.بله قربان گوي متملق خودنيز گرفتار هريف قدر تر ميشود ومسندش ازدست ميرود

آدرس صفحه/olib/717303103.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.