راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد چاپ كتاب»

عنوان قرارداد

قرارداد چاپ كتاب

مشخصات طرفین قرارداد

بين خانم/آقاي ............... فرزند ............... داراي شناسنامه شماره .............. صادره از ............... متولد .................. ساكن ............................................و خانم/آقاي .................. فرزند .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن ................................................................... كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ ............... قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:

موضوع قرارداد

ماده1- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار كتاب .................. در قطع .................. مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

ماده2- تيراژ:

چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان .................. نسخه مي باشد.

ماده3- حق التاليف:

ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي معادل .................. درصد از بهاي پشت جلد كتاب را بر مبناي تيراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتيب زير است:

الف- مبلغ .................. ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب- نيمي از مبالغ باقيمانده، هنگام انتشار كتاب.

پ- بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب.

تبصره- علاوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد .................. نسخه از كتاب را تقديم مولف خواهد نمود و در مقابل تائيديه حق التاليف و كتابهاي موضوع اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است.

تعهدات مجری / پیمانکار

ماده4- كليه حقوق و امتياز اين كتاب متعلق به ناشر بوده ولي در صورت تجديد چاپ ملزوم به اخذ قرار مجدد مي‌باشد.

ماده5- ناشر مكلف است حداكثر تا دو ماه از تاريخ(تحويل كتاب از سوي مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد همچنين در هر تجديد چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است.

ماده6- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده6 اين قرارداد خودداري يا تعلل نمايد، مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام ورزد و كليه ضرر و زيان زمان تاخير را جبران نمايد.

تعهدات کارفرما

ماده7- ناشر نيز محق است در صورتي كه مولف از تحويل متن كتاب به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد.

نظارت

ماده8- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي .................. به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

فسخ قرارداد

ماده9- هر گونه قرارداد مغايري در اين زمينه كه از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده آخر

ماده10- اين قرارداد در 10 ماده و يك تبصره تنظيم و امضا گرديده و لازم الاجرا است.

فرستنده

كاظمي، كاميار

منبع

شركت شبكه جهاني كامپيوتر

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  متشكرم خيلي به دردم خورد0

 •  2. 

  براي فسخ قراردادازكدام موادقانوني ميتوان استفاده كرد؟

 •  3. 

  ممنون استفاده كردم

 •  4. 

  ممنون

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.