راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «اين حكايت موضوع عملكرد زماني اشا ره داره و شامل سرعت اجراي فعاليت هاي پروژه توسط هر عضو تيم و در نه»

عنوان پياماين حكايت موضوع عملكرد زماني اشا ره داره و شامل سرعت اجراي فعاليت هاي پروژه توسط هر عضو تيم و در نه
متن پيام

اين حكايت موضوع عملكرد زماني اشا ره داره و شامل سرعت اجراي فعاليت هاي پروژه توسط هر عضو تيم و در نهايت بادرنظر گرفتن تعامل اعضا ، به برايندولي سرعت كل اعضاي تيم مربوط مي شه. ولي اين حكايت براي موضوع برنامه ها و پروژه ها كافي نيست. براي زمان تحقق اهداف پروژه عوامل ديگه اي هم مطرح هستند كه عملكرد عالي تيم هم تاثيري در پيشرفت سريع پروژه ندارند و شاهد كندي پروژه و حتي ايجاد وقفه در آن مي شويم

آدرس صفحه/olib/280298954.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.