راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «بررسي ديدگاه كاركنان از وضعيت ارزشيابي عملكرد نيروي انساني در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران»

عنوانبررسي ديدگاه كاركنان از وضعيت ارزشيابي عملكرد نيروي انساني در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
زبانفارسي
انجام دهندهفلاح زاده، عبدالرسول
راهنمادكتر درگاهي، حسين
مشاورمهندس آرپناهي؛ دكتر ثالثي، محمود
سال1386
رشته تحصيليمديريت خدمات بهداشتي درماني
مقطعكارشناسي
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
چكيده پايان‌نامه

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسي ديدگاه كاركنان از وضعيت ارزشيابي عملكرد نيروي انساني در دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران" صورت گرفته است. نتايج و يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه در كاركنان مورد مطالعه، 28.5 درصد افراد داراي ديدگاه پايين ، 66.1 درصد داراي ديدگاه متوسط و 5.5 درصد داراي ديدگاه بالا نسبت به فرآيند ارزشيابي عملكرد نيروي انساني مي باشند. همچنين در دانشكده هاي مورد مطالعه، دانشكده بهداشت با 9.8 درصد و دانشكده پيراپزشكي با 8.3 درصد داراي بيشترين ميزان ديدگاه بالا مي‌باشند. دانشكده پزشكي با 77.4 درصد و دانشكده دندانپزشكي با 68.6 درصد داراي بيشترين ميزان ديدگاه متوسط مي‌باشند و بيشترين ميزان ديدگاه پايين مربوط به دانشكده هاي توانبخشي با 46.7 درصد، پرستاري با 37.5 درصد و داروسازي با 33.3 درصد است.

كليدواژهارزشيابي عملكرد ؛ دانشگاه علوم پزشكي
محل نگهداريكتابخانه دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. ارزشيابي مشاغل (Job Evaluation)

    تعريف : ارزشيابي مشاغل تعيين ارزش نسبي مشاغل يك سازمان است با توجه به عوامل كلي تشكيل‌دهنده شغل به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي و در شرايط مساوي.

    شرح : يكي از بزرگترين مشكلات مديران در محيط‌هاي كاري، عدم تعادل بين حقوق و دستمزدها و فقدان ضابطه صحيح براي تعيين ارزش واقعي مشاغل است. هميشه حقوق و دستمزد بزرگترين و مؤثرترين عامل انگيزه كاري براي كاركنان ....

  •  2. ارزيابي عملكرد كاركنان (Human Resources Performance Measurement )

    تعريف : ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصلي معين و به طور رسمي، مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد.

    شرح : شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته، مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور ك....

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.