راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «به نظرمن راهكاربهتري نيزوجودداردوآن هم اين است كه فردقبل ازاستخدام ومصاحبه هاي معمول دررابطه بازمينه»

عنوان پيامبه نظرمن راهكاربهتري نيزوجودداردوآن هم اين است كه فردقبل ازاستخدام ومصاحبه هاي معمول دررابطه بازمينه
متن پيام

به نظرمن راهكاربهتري نيزوجودداردوآن هم اين است كه فردقبل ازاستخدام ومصاحبه هاي معمول دررابطه بازمينه فعاليت شركت مربوطه وشركتهاي مشابه مطالعه وپيش زمينه ذهني داشته وباسطح تحصيلات خوددرآميخته كندوآنگاه باتركيب اين دوارزش خودرابالاترببرد.

آدرس صفحه/olib/810948916.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.