راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «با تشكر از مطالب آموزنده و پند آموز شما نكته اي كه قصد بيان دارم اينست كه ظاهرا اكثريت ما براساس شخ»

عنوان پيامبا تشكر از مطالب آموزنده و پند آموز شما نكته اي كه قصد بيان دارم اينست كه ظاهرا اكثريت ما براساس شخ
متن پيام

با تشكر از مطالب آموزنده و پند آموز شما

نكته اي كه قصد بيان دارم اينست كه ظاهرا اكثريت ما براساس شخصيت شكل يافته خودمان اين مطالب را جالب و تحسين برانگيز ميدانيم اما وقتي پاي عمل ميان ميآيد قضيه گونه اي ديگر جلوه ميكند

آيا راهكاري براي اين موضوع سراغ داريد؟

آدرس صفحه/olib/717303103.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.