راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
خبر و رويداد

خبر و رويداد : «دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك»

عنواندومين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك
تاريخ خبر31/2/1386
منبع خبرسايت كنفرانس
متن كامل خبر

پس از برگزاري موفقيت آميز اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك در 5 و 6 اسفندماه 1385 كه با استقبال كم نظير مديران و كارشناسان اين حوزه قرار گرفت، لذا اين دبيرخانه در نظر دارد دومين سري از اين كنفرانس را با مشاركت تعداد زيادي از دانشگاهها ، انجمنهاي علمي و سازمانهاي متولي امر در 22 و 23 آبان ماه 1386 برگزار نمايد.

**

دبير كنفرانس : دكتر سيد مهدي الواني

دبير علمي كنفرانس: دكتر سيد محمد اعرابي

دبير شوراي سياستگذاري: دكتر محمدرضا عاطفي

**

محورهاي كنفرانس:

تفكر استراتژيك

سازمانهاي استراتژي محور

مديريت استراتژيك منابع انساني

مديريت استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي

مديريت استراتژيك بازاريابي

مديريت استراتژيك تكنولوژي ،دانش و فناوري

مديريت استراتژيك در بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط

مديريت استراتژيك و بهره وري

مديريت استراتژيك رفتار سازماني

مدل ها و الگوهاي مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

مديريت استراتژيك مالي

مديريت استراتژيك توليد

نقشه هاي استراتژي

مديريت ريسك و راهبري بحران

برنامه ريزي استراتژيك به كمك مدل هاي رياضي

مدل هاي موفق و مطالعه موردي مديريت استراتژيك

**

محل برگزاري:

سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيك

**

ارسال مقاله:

مهلت ارسال مقالات دومين كنفرانس مديريت استراتژيك تا تاريخ 15/07/86

الف- مقالات ارسالي بايستي شامل : عنوان،چكيده، كلمات كليدي، مقدمه، متن مقاله، نتايج و مراجع مورد استفاده باشد.

ب - تعداد صفحات هر مقاله كامل نبايد از 12 صفحه A4 بيشتر باشد

ج- مشخصات و مدارك مولفين شامل نام و نام خانوادگي، ميزان تحصيلات، محل اخذ مدرك، نشاني منزل،آدرس الكترونيكي،شغل،نشاني محل كار،تلفن،فكس،تلفن ضروري مورد نياز است.

د - مقاله نبايد قبلا منتشر و يا در كنفرانس ديگري ارائه شده باشد.

ه - مقاله به هر دو زبان فارسي،انگليسي پذيرفته مي‌شود،بديهي است،ارائه مقاله نيز بايد به همان زبان نگارش صورت بپذيرد.

و - فايل مقاله ( با فرمت DOC,PDF ) فقط بر روي CD و به همراه يك نسخه پرينت از روي

كاغذ A4 به آدرس دبيرخانه پست شود.

ز - همچنين لازم به ذكر است كه امكان ارسال از طريق email نيز وجود دارد.

ح- براي تايپ مقالات بايد از office2003 در محيط ويندوز XP استفاده شود.

شرح

كميته علمي

دكتر سيد مهدي الواني: دكتراي مديريت دولتي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، چهره ماندگار دوره سوم سال 1382،

عضو هيئت امناي دانشگاه علامه محدث نوري، استاد نمونه سال 1377-1376، پژوهشگر برگزيده سال 1380 جشنواره شهيد رجايي، عضو فرهنگستان علوم، عضو شوراي دانشگاه، مشاور مركز پژوهشهاي مجلس

دكتر سيد محمد اعرابي: فوق ليسانس مديريت بازرگاني ( M.B.A ) از دانشگاه S.L.U امريكا، گذراندن دوره پيوسته فوق ليسانس و دكتري پژوهش در عمليات ( O.R ) در دانشگاه ( L.S.U ) امريكا، دكتري مديريت بازرگاني ( گرايش مديريت رفتار سازماني ) از دانشگاه تهران، بيش از 36 كار تحقيقاتي در زمينه مديريت در سازمانها و وزارت خانه هاي دولتي و خصوصي

دكتر جمال شهرابي: كاناداdalhousie دكتراي صنايع از دانشگاه،‌ عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي صنايع ، دانشگاه صنعتي امير كبير، عضو شوراي برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه صنعتي اميركبير، عضويت و فعاليت پژوهشي در گروههاي تحقيقاتي ,GITA MARIN و GEOIDE در دانشگاه dalhousie كانادا

دكتر احمد‌علي يزدان‌پناه: دكتراي تحقيق در عمليات از دانشگاه تهران، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر ميرعلي سيد‌نقوي: دكتراي مديريت دولتي از دانشگاه علامه طباطبايي، مدير گروه علمي دانشكده مديريت دانشگاه مالك اشتر، همكاري در بيش از 9 طرح پژوهشي، كسب رتبه اول در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

دكتر حسن دانايي‌فرد: دكتراي مديريت دولتي از دانشگاه علامه طباطبايي، برگزيده دوره دكتراي تخصصي مديريت در سال 1380 در سطح كشور، عضو كميته تخصصي و گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس، دكتر اسدالله كردنائيج: دكتراي مديريت بازرگاني از دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس،

كسب رتبه اول

دكتر رضا حسنوي: دكتراي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ، استاديار و رئيس مجتمع دانشگاهي مديريت و مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دكتر سيدحميد خداد‌حسيني: معاون آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، دكتراي مديريت بازرگاني از دانشگاه سلطنتي ملبورن-استراليا، رئيس مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس، عضو هياَت مميز دانشگاه تربيت مدرس، عضو انجمن علمي مديريت استراليا

دكتر احمد سرداري: دكتراي مديريت، گروه مديريت دانشگاه شاهد، عضو شوراي آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد، مدير گروه آموزشي مديريت دانشگاه جامع علمي كاربردي، عضو گروه جذب هيات علمي دانشگاه علمي كاربردي، عضو كميته برنامه‌ريزي درسي مديريت دانشگاه جامع علمي كاربردي، چاپ و نشر 35 مقاله

دكتر حبيب اله دعائي: دكتراي مديريت از دانشگاه تهران ، دانشيارگروه مديريت دانشگاه فردوسي مشهد، اجراي بيش از 20 طرح تحقيقاتي

دكتر كاوه محمدسيروس: دكترا در مديريت استراتژيك (Ph.D) از دانشگاه صنعتي اميركبير، (پلي‌تكنيك تهران) در سال 1385، دكترا در مهندسي صنايع و سيستم ها (E.D) از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، مديرعامل شركت مديريت و برنامه‌ريزي صنايع و انرژي مبنا، عضو رسمي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر قدير نظامي پور: دكتراي تخصصي مديريت استراتژيك از دانشگاه عالي دفاع ملي، رياست دانشكده مديريت استراتژيك دانشگاه دفاع ملي

دكتر عليرضا امامي: دكتراي اقتصاد از آمريكا، مدير مطالعات و برنامه‌ريزي استراتژيك سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، رياست هي‍ات مديره مركز گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات(مگفا)

دكتر مصطفي جعفري: دانشگاه علم و صنعت؛ دكتر احمد توپچي: دانشگاه عالي دفاع ملي؛ دكتر ابراهيم حسن بيگي: دانشگاه عالي دفاع ملي؛ دكتر محمدرضا حميدي‌زاده: دانشگاه شهيد بهشتي؛ دكتر سيد مسعود كسائي: دانشگاه شهيد بهشتي؛ دكتر محسن اكبرپور شيرازي: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي؛ دكتر اميرحسن كاكايي: دانشگاه علم‌وصنعت؛ دكتر ابراهيم سنجقي: دانشگاه مالك‌اشتر؛ دكتر حسين ابويي مهريزي: دانشگاه تورنتو - كانادا؛ مهندس محمود صانعي‌پور: رئيس‌كميته‌علم‌و‌فناوري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام ؛ دكتر علي عبداللهي: مدير گروه ‌مدلها‌ و راهبردهاي فناوري ‌اطلاعات‌ مركز تحقيقات مخابرات؛ كتر محمد هادي موذن جامي: مشاور و مدير كل دفتر شهرداري تهران؛ دكتر مسعود غني زاده: قائم مقام هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران؛ دكتر يعقوب رشنوادي: مدرس دانشگاه؛ دكتر محمدي: شركت نوسازي صنايع ايران؛ مهندس نصرت اله نصيري: مدير مطالعات برنامه ريزي استراتژيك و تعالي سازماني شركت نوسازي صنايع ايران؛ دكتر غلامرضا جلالي نائيني: انجمن مديريت ايران؛ مهندس پرويز بيات: انجمن مديريت ايران

كليدواژه‌هاراهبردي؛ راهبرد؛ مديريت راهبردي؛ برنامه ريزي راهبردي
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. استراتژي‌ها (Strategies)

  تعريف : جهت حركت و سمت و سوي ديدگاه هاي سازمان با توجه به شرايط محيطي. برنامه، الگوي رفتاري، پرسپكتيو، سياست يا تصميمي است كه سمت و سوي ديدگاه‌ها و جهت حركت سازمان را نشان مي‌دهد.

 •  2. استراتژي‌هاي بازاريابي (Marketing Strategies)

  تعريف : استراتژيي كه تعيين مي‌كند يك سازمان چگونه به اهداف بازاريابي خود مي‌رسد، مثلاً بر كدام بازارها و محصولات متمركز شود و چه مقدار براي فعاليت‌هاي بازاريابي هزينه كند.

 •  3. برنامه‌ريزي استراتژيك (Strategic Planning)

  تعريف : برنامه‌ريزي استراتژيك گونه‌اي از برنامه‌ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژي‌هاست.

 •  4. دورنما (Vision)

  تعريف : توصيفي از شرايط آينده سازمان در صورت بكارگيري استراتژي‌هاي تدوين شده و استفاده از تمام نيرو و منابع سازمان، دورنماي موفقيت سازمان ناميده مي‌شود.

 •  5. مديريت استراتژيك (Strategic Management)
 •  1. خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به شرح مختصر برنامه ريزي استراتژيك (راهبردي) مي‌پردازد. برنامه ريزي تعريف مي‌شود و تأثير تغيير در شرايط بر برنامه ريزي روشن مي‌گردد. سپس نقش استراتژي (راهبرد) در برنامه ريزي مشخص مي‌شود و برنامه ريزي استراتژيك تعريف مي‌شود. در پايان مدل برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي....

  كليدواژه : برنامه ريزي استراتژيك؛ استراتژي؛ برنامه ريزي؛ تغيير؛ راهبرد؛ برنامه ريزي راهبردي؛ برايسون

 •  2. مديريت استراتژيك صداقت‌گويان، حامد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به صورت خلاصه مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن را در سازمان‌ها مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف استراتژي و مديريت استراتژيك، ضرورت استفاده از مديريت استراتژيك، مزاياي مديريت استراتژيك، فرآيند مديريت استراتژيك، تحليل وضعيت، تدوين استراتژي، اجراي استراتژي، ارزيابي استراتژي، موانع و ....

  كليدواژه : مديريت استراتژيك؛ استراتژي؛ برنامه‌ريزي استراتژيك

 

 

ابتداي صفحه
انتشار خبر و اطلاعات رويداد

با ارسال خبر يا اطلاعات رويداد (سمينار، كنفرانس، همايش و ... ) موجب افزايش موجودي خود شويد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.