راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «يك مطلب كلي با تحليلي هاي متفاوت بهترين خياط كوچه يعني از سه خياط ديگر ماهرتر است تعلق خاطر كوچه»

عنوان پياميك مطلب كلي با تحليلي هاي متفاوت بهترين خياط كوچه يعني از سه خياط ديگر ماهرتر است تعلق خاطر كوچه
متن پيام

يك مطلب كلي با تحليلي هاي متفاوت: بهترين خياط كوچه يعني از سه خياط ديگر ماهرتر است، تعلق خاطر كوچه نسبت به اين خياط بيشتر مي شود چرا كه اين خياط را از خود مي دانند اين شگرد مديريتي خوبي خواهد بود ، استراتژي كلي با درگير كردن ساير افراد . با مديريت روابط انساني مرتبط است

آدرس صفحه/olib/206537670.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.