راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «در پاسخ به نظر 64 بر اساس مفاد بخش د بخشنامه 1 11 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي موضوع اصلاح د»

عنوان پيامدر پاسخ به نظر 64 بر اساس مفاد بخش د بخشنامه 1 11 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي موضوع اصلاح د
متن پيام

در پاسخ به نظر 64:

بر اساس مفاد بخش "د" بخشنامه 1/11 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي (موضوع اصلاح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني)، كليه وجوه نقدي كه به افراد (كاركنان) پرداخت مي شود به استثناي وجود پرداختي بابت :

- بازخريدي مرخصي ،

- كمك عائله مندي (حق اولاد – حداكثر دو فرزند) ،

- هزينه سفر و فوق العاده ماموريت ،

- حق همسر به كاركنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ،

- پاداش ، پاداش افزايش توليد (آكورد ، كارانه و بهره وري) پاداش نهضت سوادآموزي ، عيدي و بن كارگري ،

- كمك هزينه مسكن و خواربار در ايام بيماري ،

- حق شير و حق تضمين (كسر صندوق) ،

- خسارات اخراج و مزاياي پايان كار (حق سنوات) ،

- حق الزحمه امام جماعت و ...

- حق حضور در جلسات هيات مديره

مشمول حق بيمه مي باشد . البته ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت پاداش به كاركنان معمولاً به صورت موردي و يا بر اساس كاركرد (نظير آكورد ، كارانه و بهره وري) بوده و مي بايست متكي به اسناد و مدارك مثبته باشد . مزاياي ثابت كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي شود ، هيچگاه به عنوان پاداش محسوب نشده و در صورت پرداخت ، مشمول حق بيمه مي باشند .

موضوع : موارد معاف از ماليات

- فوق العاده مأموريت

- سنوات خدمت كاركنان :

الف) اگر سنوات خدمت كاركنان در پايان مدت قرارداد پرداخت شود و كارمند با شركت تسويه نمايد ، مشمول ماليات نمي شود .

ب ) اگر پس از دريافت سنوات خدمت ، كارمند در شركت حضور داشته باشد مشمول ماليات مي گردد . كه با راي ديوان عدالت اداري اين مورد هم مشمول ماليات نمي گردد .

ج) دو هفتم حق بيمه سهم كارگر و بيمه تكميلي معاف از ماليات است .

آرمين خوشوقتي

آدرس صفحه/olib/444027835.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

14-15
اردیبهشت

آشنایی با قانون کار

14
اردیبهشت

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

15
اردیبهشت

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

21-22
اردیبهشت

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

21
اردیبهشت

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

22
اردیبهشت

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

15-16
تیر

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

22-23
تیر

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن

-
-

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.