راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشي»

عنوانبرنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشي
زبانفارسي
انجام دهندهعظيمي افشار، اصلان
راهنماتوحيدي، حميد
سال1388
رشته تحصيليمهندسي صنايع
مقطعكارشناسي
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
چكيده پايان‌نامه

اين پروژه به بررسي يك ابزار كيفي از مجموعه ابزارهاي كيفي قابل كاربرد در نظام هاي آموزشي و سازمان هايي كه خدمت آموزشي ارائه مي كنند (مانند مدرسه، دانشگاه و ...) مي پردازد.

اين ابزار يكي از ابزارهاي بكار رفته در مدل هاي ارتقاء كيفيت مدارس SIP به نام برنامه ريزي استراتژيك مي باشد. اين ابزار داراي مدل هاي گوناگوني مي باشد. (مانند: BSC) در برنامه ريزي استراتژيك، سازمان پس از تحليل هاي جامعي كه در حوزه هاي گوناگون داخلي، خارجي، مشتريان، چشم¬انداز، مأموريت و ...، توسط مدل بعمل مي¬آورد، اقدامات استراتژيك و برنامه¬هاي خود را به منظور دستيابي به اهداف و در نهايت چشم انداز خود، مشخص مي نمايد.

در اين پروژه بخش هاي اصلي فرآيند تهيه برنامه استراتژيك براي يك سازمان آموزشي بررسي گرديده است. بدين منظور از مدل برنامه ريزي استراتژيك ديويد استفاده شده است.

همچنين طي بررسي مدارس مختلف نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي آنان به صورتي نسبتاً جامع مورد بررسي قرار گرفته است.

در پايان مزايا و برخي مشكلات برنامه ريزي استراتژيك براساس مدل ديويد در مقايسه با مدل BSC طرح گرديده است.

كليدواژهبرنامه ريزي استراتژيك ; استراتژِي ; سازمان آموزشي ; آموزش ; IWA 2 ; BSC ; Balanced Scorecard ; كارت امتيازي متوازن ; مدرسه ; دانشگاه ; برنامه استراتژيك ; سيستم مديريت ; Strategic Plan
فهرست مطالب

مقدمه

فاز 1: برنامه ريزي استراتژيك

فاز 2: استقرار مدل فرآيندي براساس استاندارد بينالمللي IWA 2

فاز 3: تهيه نقشه استراتژي

فاز 4: ارزيابي براساس مدلهاي EFQM يا Baldrige

فصــل اول

مقدمه

برنامه ريزي استراتژيك

الگوي مديريت استراتژيك

چشم انداز و بيانيه مأموريت

چشم انداز (Vision) آموزشي

بيانيه مأموريت (Mission Statement)

نمونه هايي از Mission Statement

تحليل SWOT

تعريف نقاط قوت (Strength) و ضعف (Weaknesses)

تعريف فرصت ها (Opportunities) و تهديدها (Threats)

شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها

نمونه هايي از تحليل SWOT

فعاليت هاي تحليل SWOT

چارچوبي جامع براي تدوين استراتژي

مرحله اول: ورودي

ماتريس بررسي عوامل داخلي (IFE)

روش تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

ماتريس بررسي عوامل خارجي (EFE)

روش تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

ماتريس بررسي رقابت (CPM)

مرحله دوم: مقايسه

ماتريس TOWS

تعريف انواع استراتژي

ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (SPACE)

چك ليست تهيه ماتريس SPACE

ماتريس داخلي و خارجي (IE)

ماتريس استراتژي اصلي

ارتباط ماتريس ها

مرحله سوم: تصميم گيري

ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي (QSPM)

فـصــل دوم

مقدمه

چشمانداز (VISION)

بيانيه چشم انداز (Vision Statement )

بيانيه مأموريت ( Mission )

عناصر بيانيه مأموريت (Mission Statement Components)

ارزش ها و باورها

اهداف بلند مدت

نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها (ماتريس SWOT)

نقاط قوت و ضعف

فرصت ها و تهديدها

ماتريس هاي IFE و EFE

ماتريس CPM

ماتريس TOWS

استراتژيهاي S-O

استراتژيهاي W-O

استراتژيهاي S-T

استراتژيهاي W-T

ماتريس SPACE ، ماتريس IE و استراتژيهاي اصلي

چك ليست تهيه ماتريس SPACE

ماتريس SPACE

ماتريس IE

ماتريس استراتژي اصلي

تحليل ماتريسهاي مرحله دوم

ماتريس QSPM

نتيجه

ليست اهداف كوتاه مدت 1 ساله (Objectives) به همراه اقدامات استراتژيك مربوطه

نتيجه گيري و تحليل

منابع و مآخذ

محل نگهداريكتابخانه دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
منبع1- برنامه¬ريزي استراتژيك در نظام آموزشي؛ تأليف: راجر كافمن و جري هرمن؛ ترجمه: دكتر فريده مشايخ و دكتر عباس بازرگان؛ انتشارات مدرسه (چاپ چهارم 1387) 2- كاپلان رابرت اس. – نورتون ديويد پي.، سازمان استراتژي محور، بختياري پرويز، سازمان مديريت صنعتي، 1383 3- رابرت كاپلان – ديويد نورتون، نقشه استراتژي، حسين اكبري، مسعود سلطاني، امير ملكي، گروه پژوهشي صنعتي آريانا، 1384 4- رابينز استيفن پي. – دي سنزو ديويد اي.، مباني مديريت، دكتر اعرابي سيد محمد، حميد رفيعي محمد علي، اسراري ارشاد بهروز، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1383 5- استونر جيمز اي. اف. – فري من آر.ادوارد – گيلبرت دانيل آر.، مديريت، دكتر پارساييان علي – دكتر اعرابي سيد محمد، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1382 6- تشريح عناصر و الزمات مديريت فرآيند آموزش، استاندارد بين المللي IWA 2:2003، دكتر اباصلت خراساني، مركز آموزش تحقيقات صنعتي ايران 7- Strategic Management. (1999). Fred R. David; Translated by: A.Parsayan (Ph.D.) & S M.A’arabi (Ph.D.) 8- Diamond, L. (1994). School reform, accountability, and charter schools: Making charters work—strategies for charter school developers (Brief No.2). Sacramento, CA: California State University, Institute for Education Reform, Charter Schools Development Center. Retrieved May 12, 2000 from the World Wide Web: www.csus.edu/ier/charter/charteraccount.html 9- RPP International & University of Minnesota. (1997). A study of charter schools: First-year report. Washington, DC: U.S. Department of Education. Retrieved May 15, 2000 from the World Wide Web: www.ed.gov/pubs/charter/ 10- The Center for Education Reform. (1997). Starting a charter school: The first step. In A. Dale & D.A. DeSchryver (Eds.), The charter school workbook: Your roadmap to the charter school movement (pp.222-225). Washington, DC: Author 11- www.iso.org 12- www.isiri.org 13- http://www.ofsted.gov.uk/ 14- http://www.ncacasi.org/ 15- http://www.advanc-ed.org/ 16- http://www.iranschools.org
توضيحشماره سريال : 410849774
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  سلام . لطفا در صورت امكان pdf اين پايان نامه را براي من ارسال كنيد. متشكرم

 •  2. 

  با سلام ايا امكان دسترسي الكترونيكي به فايل اصلي اين پايان نامه هست. با تشكر

  پاسخ سايت : آيا متن پايان‌نامه‌هاي معرفي شده در سايت راهكار مديريت موجود است؟ پاسخ اعضايي كه پايان‌نامه معرفي مي‌كنند مختارند كه متن كامل پايان‌نامه را در قالب فايل ارائه كنند و اجباري از سوي سايت راهكار مديريت براي ارائه متن كامل وجود ندارد. بنابراين اگر فايل پايان‌نامه ارائه نشده باشد در جاي ديگري از سايت راهكار مديريت نيز وجود ندارد. براي دريافت متن پايان نامه با نويسنده آن تماس بگيريد.

 •  3. 

  بنظرم كار انجام گرفته براي كساني كه مطالب علمي تحقيقي رادنبال مينمايند بسيار مفيد است

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.