راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
پايان‌نامه

پايان‌نامه : «ارائه راهكاري براي ايجاد برتري شركت فرعي در يك مؤسسه (ستاره كردن شركت فرعي)»

عنوانارائه راهكاري براي ايجاد برتري شركت فرعي در يك مؤسسه (ستاره كردن شركت فرعي)
زبانفارسي
انجام دهندهابراهيمي، مسيح
راهنماجعفري، مصطفي
مشاورنوري، سيامك
سال1382
رشته تحصيليمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري
مقطعكارشناسي ارشد
وضعيت پايان‌نامهدفاع شده
مؤسسه آموزشيدانشگاه علم و صنعت ايران
چكيده پايان‌نامه

در جاي جاي سازمانها مي‌توان اثر مخرب مديريت متمركز را يافت كه مانع تفويض اختيار و بهره وري بوده است. اما اگر محققانه در جست و جوي يافتن پيامدهاي اين شيوه مديريت نباشيم، باز هم با پديده هاي عمده و چشمگير مواجه مي‌شويم كه از پس آنها جلوه هايي از مديريت متمركز رخ مي‌نمايند.

در اين تحقيق سعي شده است كه در ابتدا روشهاي تمركز و عدم تمركز مورد بررسي قرار گيرد، و خصوصيات سازمانهاي متمركز و غير متمركز مورد بررسي قرار گرفته و چگونگي ايجاد يك سازمان غيرمتمركز بحث و بررسي شده است. درادامه مزايا و معايب سازمانهاي متمركز و غير متمركز بررسي و با هم مورد مقايسه قرار گرفتند. پس از آن مباحث تفويض اختيار، شيوه هاي اجراي آن، اركان، مزايا ومعايب آن بررسي شد. همچنين دلايل منطقي و بهانه هاي متداول جهت عدم اجراي سيستم تفويض اختيار مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته و پس از آن شرايط مكاني، زماني و نيروي انساني براي تفويض نمودن اختيار بحث و بررسي شده است. در ادامه تحقيق شركتها و سازمانهاي موفق كه تفويض اختيار در آنها اجرا شده است، مورد توجه قرار گرفته شد. در فصول بعدي، ساختار سازماني بحث و بررسي شده ودلايل اثر بخش نبودن بعضي از ساختارها و راهكار هاي آن و همچنين ايجاد ساختار سازماني متناسب با نوع كار و فرهنگ كاري مورد توجه بوده و در پايان با ارائه يك مدل تحقيق انجام شده و پياده سازي اين مدل در شركت بتا اين تحقيق به پايان رسانده شد.

**************

The destructive effect of centralized management can be found in different parts of organizations which prohibits delegation of authority and productivity. However, if we do not seek research the consequences of this management method, we will again face up with major and remarkable phenomena which some manifestation of centralized management will show up.

We have tried, first to investigate the centralized and decentralized methods, the characteristics of centralized and decentralized organizations and how to establish a decentralized organization. Furthermore, we have offered the advantages and disadvantages of centralized and decentralized organizations. Then, we considered delegation of authority, the methods to implement, the pillars, advantages and disadvantages. Meanwhile, we raised some rational reasons and common pretexts for not executing delegation of authority system and then we surveyed the time and place conditions as well as human resources for delegation of authority. During the research, some successful companies and organizations that in which delegation of authority has come to effect have been considered through this research. In the next chapter, discussion have been made on it has been the organizational structures and offered the reasons of non-effectiveness of some structures and guidelines. Then, it has been considered establishing an organizational structure proportional with work type and working culture. At last, this research provides an implemented model and the usage of this model in “BETA” company by which the research comes to end.

كليدواژهتمركز؛ عدم تمركز؛ تمركز زدايي؛ تمركز گرايي؛ برتر نمودن؛ ساختار سازماني؛ تفويض اختيار ؛ centralization ؛ decentralization ؛ subordination ؛ organizational structure and delegation of authority
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. ساختار سازماني (Organizational Structure)

  تعريف : چارچوبي كه سازمان بر اساس آن بنا مي‌شود شامل مشخصه‌هايي از قبيل سطوح سلسله مراتب، خطوط فرماندهي و روابط.

 •  2. سازماندهي (Organizing)

  تعريف : گروه‌بندي فعاليت‌هاي ضروري براي دستيابي به اهداف، تخصيص هر گروه از فعاليت‌ها به يك مدير به همراه قدرت و اختيار لازم براي نظارت بر آن، و تأمين هماهنگي افقي و عمودي در ساختار سازمان.

  شرح : سازماندهي يكي از وظايف مديريت است. سازماندهي شامل فعاليت‌هايي براي طراحي ساختار سازماني، تعيين مسئوليت افراد و شرح وظايف آنها، طبقه‌بندي مشاغل، تفويض اختيارات و . . . است.

 •  1. 

  خوبه

 

 

ابتداي صفحه
معرفي پايان‌نامه

مشخصات پايان نامه‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را در سايت ثبت كنيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.