راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
وبلاگ

وبلاگ : «آرامش پويا (Active Imperturbation)»

عنوانآرامش پويا (Active Imperturbation)
زيرعنوانرسيدن به آرامش پويا با مديريت ذهن، مديريت در زندگي و كار، مديريت زمان و مديريت خود و ديگران.
وبلاگ نويسخوش روش علي
سال راه‌اندازي1386
شرح

مديريت ذهن، مديريت زمان و ...

ارائه مباخث مديريتي، كتب مديريت، همراه با مديران، پرسش و پاسخ، خواندنيهي مفيد، زندگي نامه و...

اين وبلاگ رويكردي مديريتي به دنياي خود و پيرامون دارد. و سعي بر اين است تا با بهره گيري از تجارب و آموزه هاي افراد خود ساخته و موفق و نيز با استفاده از تجارب و دانش يكديگر (بازديد كنندگان از اين وبلاگ) راهها و روشهاي بهتري را در زندگي و كار خود جستجو كرده و با انتخاب بهترين روشها و اتخاذ معقول ترين تصميمات، آينده اي سرشار از موفقت و شادكامي براي خود و ديگران فراهم سازيم.

كليدواژهمباني فكري آرامش پويا مباني عملي؛ آرامش پويا؛ كمال انساني؛ ابر انسان؛ عرفان؛ تصوف؛ رياضت؛ مديريت صحيح؛ مديريت نيازها؛ اقتصادي؛ سياسي؛ فرهنگي؛ روانشناسي؛ جامعه شناسي؛ اقتصاد؛ اجتماعي؛ مديران؛ كاركنان؛ نمودار زيست آهنگ؛ Biorhythm ؛ نمودار بيوريتم؛ چرخه جسمي يا فيزيكي؛ چرخه حسي؛ چرخه ذهني؛ تاريخچه كشف بيوريتم؛ صادق؛ قاضي؛ وجدان؛ خودكاوي؛ استيضاح؛ اعمال؛ رفتار؛ گفتار؛ اتفاقات؛ حوادث؛ حكايت؛ نقل؛ فتنه؛ شتر؛ عاشق؛ طمع ورزي؛ موفق؛ عبادت؛ نماز؛ روزه؛ خدا؛ بخت؛ اقبال؛ مسافرت؛ انسان؛ وحشت؛ بهشت؛ دنيا؛ عشق؛ كرامت نفس؛ آرزو؛ دانش؛ خشم؛ خداوند؛ شجاع؛ خوشبختي؛ پبروزي؛ آسمان؛ شوخي؛ زندگي؛ جنگ؛ صلح؛ مرگ؛ جوان؛ پير؛ هديه؛ ناخودآگاه؛ زهد؛ ثروت؛ پرهيزگاري؛ شكيبايي؛ شجاعت؛ نوابغ؛ تحقيق؛ مطالعه؛ جامعه؛ دائرةالمعارف مديريت؛ مديريت منابع نساني؛ اصول مديريت؛ برنامه ريزي؛ سازماندهي؛ هدايت؛ كنترل؛ عمليات؛ فراگرد ؛مديريت علم و هنر؛ سازمان؛ هنر مديريت؛ علم مديريت؛ آموزش؛ سازمان؛ اصول مديريت علمي تيلور؛ مكتب روابط انساني؛ مايو؛ دانشگاه هاروارد؛ روث ليسبرگر؛ وايت هد؛ التون مايو؛ هاتورن؛ شركت وسترن الكتريك؛ برنامه ريزي نيروي انساني؛ قالب؛ مهندسي صنايع؛ تجزيه و تحليل شغل؛ نهضت يا مكتب روابط انساني؛ روند تكامل مديريت؛ ظهور مديريت؛ مفاهيم مديريت؛ ارتباطات؛ شگردهاي مديريتي؛ مقياس؛ انقلاب صنعتي؛ كارآيي؛ فرآيندهاي توليد هزينه؛ دوره كلاسيك؛ ديوان‌سالاري؛ مديريت سيستماتيك؛ مديريت اجرايي؛ مديريت كمـّي؛ رفتار سازماني؛ نظريه ايكس و ايگرگ؛ داگلاس مك‌گروگر؛ كريس آرجيريس؛ رنيس؛ ليكرت؛ نظريه سيستم‌ها؛ نگرش احتمالي؛ مدير موفق؛ مطالعه؛ معيار درستي اعمال؛ ماهيت مديريت منابع انساني؛ استخدام؛ تربيت؛ پرورش؛ انتخاب؛ تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني؛ كارگر؛ روانشناسي صنعتي؛ مانستربرگ؛ مصاحبه؛ روشهاي تجزيه و تحليل شغل؛ مشاهده مستقيم ؛پرسشنامه؛ مصاحبه گروهي؛ تنظيم شرح شغل؛ طراحي شغل؛ فرآيند برنامه ريزي نيروي انساني؛ فرآيند كارمنديابي؛ اعلان شغل؛ آگهي؛ مؤسسات كاريابي؛ فرآيند انتخاب؛ روايي محتوا؛ روايي پيش بيني؛ روايي موازي؛ سازگاري؛ ضريب همبستگي؛ روايي متغير؛ نمودار انتظارات؛ جوآن كتلين؛ جي.كي.رولينگ؛ J.k.Rowling ؛ كايزن؛ مديريت ژاپني؛ MBA؛
توضيحبراي اداره كردن يك سازمان يا يك اجتماع انساني، در ابتدا بايد بتوانيم بر خود (افكار، احساسات، اعمال، رفتار و گفتار خود) كنترل داشته باشيم و مديريت درستي در مكان و زمان زندگي خود اعمال نمائيم. تا همزمان با مديريت درست، الگوي عملي موفق و مناسبي براي اطرافيان خود باشيم.
آدرس وبلاگhttp://arameshepuya.blogsky.com
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. تست مديريت زمان

  با انجام اين تست مي‌توانيد وضعيت خود را در حوزه مديريت زمان كاري ارزيابي كنيد. انجام اين تست را به همه كاركنان و مديران سازمانها توصيه مي‌كنيم.

 •  1. آرمان‌ها (goals)

  تعريف : معادل با واژه هدف است و ممكن است به جاي يكديگر استفاده شوند.

 •  2. اصول مديريت (Management Principles)

  شرح : روش علمي شامل تعيين حقايق از طريق مشاهده است. بعد از دسته‌بندي و تحليل حقايق، دانشمندان به دنبال روابط علي براي توضيح حقايق مي‌گردند. وقتي تعميم‌ها و فرضيه‌هاي ساخته‌شده تست شدند و درستي آنها به اثبات....

 •  3. امور منابع انساني (Human Resources Affairs)

  تعريف : كليه امور مربوط به مديريت منابع انساني شامل جذب، استخدام، نگهداشت، آموزش، روابط انساني، بازنشستگي و . . .

 •  4. انواع مديريت (Types of Management)
 •  5. برنامه ريزي (Planning)

  تعريف : برنامه ريزي عبارتست از فرايندي داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميم‌ها.

  شرح : برنامه ريزي يكي از وظايف مديريت است. برنامه‌ريزي داراي انواع و اقسام مختلفي است و در سطوح مختلف مديريت شكل‌هاي متفاوتي از آن استفاده مي‌شود.

 •  6. تاريخچه مديريت (Management History)
 •  7. سطوح مديريت (Management Levels)
 •  8. فلسفه مديريت (Management Philosophy)

  تعريف : رويكرد ذهني به كارها و هدف‌هاي مديريت از سوي يك مدير يا مجموعه مديريت يك سازمان.

 •  9. مديريت (Management)

  تعريف : واژه عمومي براي هماهنگي و هدايت منابع، سرمايه و نيروي انساني با هدف دستيابي به اهداف سازمان. فرايند ايجاد و حفظ محيطي كه در آن افراد براي دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده در قالب گروه هايي با هم كار....

  شرح : مديريت واژه‌اي عمومي براي اداره كردن است. مديريت داراي انواع و اقسام مختلفي است. مديريت را مي‌توان براي يك سازمان، موضوع، منبع، كسب و كار يا صنعت مطرح كرد. هم‌چنين مديريت، صرفنظر از اينكه كجا يا براي ....

 •  10. مشاوره مديريت (Management Consulting)

  تعريف : خدمتي تخصصي كه در آن به سازمانها و شركتها در زمينه برنامه ريزي، استراتژي، سيستم هاي سازماني، عمليات و نظاير آن مشورت و آگاهي داده مي‌شود و ممكن است در زمينه جمع‌آوري اطلاعات و تحليل يا پياده‌سازي راهك....

 •  1. 

  خوب بود

 •  2. 

  مرسي

 

 

ابتداي صفحه
معرفي وبلاگ

مشخصات وبلاگ خود را بصورت رايگان ثبت كنيد و آن را در معرض ديد بازديدكنندگان سايت قرار دهيد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.