راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
كتاب

كتاب : «جوهره مديريت استراتژيك»

عنوان فارسيجوهره مديريت استراتژيك
زبانفارسي
نويسندهفيليپ كاتلر ؛ رونالد برگر ؛ نيلز بيكهوف
مترجمدكتر عبدالحميد ابراهيمي ؛ سيد علي دلبري ؛ محمد هادي رجبي
سال انتشار1392
ناشرمكتب ماهان
محل نشرتهران
فهرست مطالب

• استراتژي و مديريت استراتژيك: مفهوم پايه اي و اوليه

- استراتژي چيست و چگونه تدوين مي شود.

-- ديدگاه هاي جديد

-- مفاهيم اوليه تاريخي

-- اولين مثال: جنگ قرطاجني

- پاسخ نظري: استراتژي بعنوان يك مفهوم يكپارچه

-- استراتژي

-- مديريت استراتژيك

- پاسخ فرايند محور: برنامه ريزي استراتژيك - دركي سازمان يافته از فرآيندهاي استراتژي

-- برنامه ريزي عمومي

-- برنامه ريزي استراتژي

-- برنامه ريزي عملياتي

-- هدايت و كنترل برنامه ريزي عملياتي

-- كاربردهاي برنامه ريزي استراتژيك بعنوان يك مفهوم

- پاسخ نوآورانه: قانون شكني خلاقانه بعنوان يك روش جايگزين براي اجراي فرآيندهاي استراتژي

-- چرا بايد قانون شكني كرد

-- استراتژي قانون شكني - چهار گام قانون شكني

• چهارچوب هاي استراتژيك مرجع: ابزارهاي كليدي تعيين استراتژي، اصول و تعاملات آنها با يكديگر...

- چرا مهم است كه بازار، رقابت و شركتتان را بدرستي سازماندهي كنيد

-- وابستگي هاي متقابل بين رويكردهاي كليدي

-- تجزيه و تحليل SWOT دانشكده بازرگاني هاروارد - مباني داده اي براي تمامي ابزارهاي تحليلي تدوين استراتژي

- تجزيه و تحليل استراتژي هاي سطح شركت

-- گزينه هاي رشد افقي: ماتريس محصول / بازار انسوف

-- مديريت پورتفوليو: تجزيه و تحليل (ماتريس) پورتفوليو

- تجزيه و تحليل استراتژي هاي كسب و كار

-- ديدگاه مبتني بر بازار: پارادايم ساختار - هدايت - عملكرد و پنج نيروي پورتر

-- ديدگاه مبتني بر منابع: رويكرد شايستگي محوري

-- بازارهاي پويا: رويكرد قوانين ساده

- رويكردهاي شبكه اي: مدل كسب و كار - يك چهارچوب مرجع يكپارچه براي توصيف استراتژي

-- از مدل هاي قديمي كسب و كار تا مدل هاي جديد كسب و كار

-- سه مؤلفه يك مدل كسب و كار

• نواحي كانوني فعلي در اجراي استراتژي: چهار مفهوم مهم مديريت در بيست سال گذشته

- استراتژي هاي شد

-- مديريت مبتني بر ارزش، حفاظت از سهم بازار، محدوده ها و رويكردهاي بازارتان

-- هفت استراتژي رشد در اجراي استراتژي

- مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار

-- باور و واقعيت

-- يك مثال علمي

- مديريت استراتژيك نام و نشان تجاري

-- نام و نشان تجاري: پيچيده و در عين حال اجتناب ناپذير

-- نمونه هايي از بازاريابي نام و نشان تجاري با استفاده از تجزيه و تحليل جايگاه يابي

- بازي استراتژيك

-- تئوري بازي: روشي براي مدل سازي پوياي رقابت

-- شبيه سازي رقابتي پويا در واقعيت

خلاصه كتاب

هر كتابي كه در ارتباط با استراتژي و مديريت استراتژيك است به ناچار بايد به چالش كشيده شود. كارهاي برجسته و مرتبط بسيار زيادي در اين زمينه وجود دارد و از اين رو ممكن است اين سوال به ذهن متبادر شود كه آيا مديران اجرايي - كه بسياري از آنان زماني دانشجو بوده اند - واقعا به كتاب ديگري در اين زمينه نياز دارند؟ دانش مربوط به استراتژي و مديريت استراتژيك در سال هاي اخير آنقدر تغييرات شديدي نداشته است كه چاپ كتاب ديگري را در اين زمينه توجيه نمايد. با اين وجود هنوز هم دو خلا مهم ديگر كه با يكديگر مرتبط نيز هستند در جنگل انبوه اين كتاب ها وجود دارد:

1. هرچند كه تعداد فارغ التحصيلان رشته مديريت بازرگاني بسيار زياد است و آنها و ساير افراد استراتژي هايي را تدوين مي نمايند، اكثر مجريان استراتژي از نداشتن يك فهم اساسي درباره خود اين واژه، فرآيند استراتژي، كاربردهاي ابزارهاي كليدي استراتژي و روابط بين آنها رنج مي برند.

2. علت اين موضوع، اطلاعات بسيار زياد و غالباً بيش از حد و تعداد زياد رويكردهايي است كه به موضوع استراتژي مي پردازند. هيچ كس تاكنون تلاش نكرده است تا جوهره مديريت استراتژيك - يا آنچه را كه شما بايد براي بقاء در عصر رقابت از آن آگاهي داشته باشيد - را معرفي نمايد. طبيعتاً با چنين هدفي، بخشي از دانش مربوط به اين موضوع به حاشيه رانده خواهد شد، اما آنچه كه بدست مي آيد جوهره يا ماهيت اساسي است - براي موضوعاتي مرتبط ديگري كه در اين كتاب بطور كامل به آن پرداخته نمي شود، كتاب هاي آموزشي بسيار زيادي وجود دارد كه مي توان به آنها مراجعه نمود.

بنابراين، هدف اين كتاب اين بوده و اين خواهد بود كه اين خلا را با كمترين صفحات و بيشترين دسترسي ممكن پر كند و با اين حال كوشيده است تا جنبه هاي نظري اساسي و بسيار مهم را منتقل نموده و انتقال اين دانش به موقعيت هاي تصميم گيري در زندگي واقعي را تسهيل نمايد. در عين حال تعداد كمي از خوانندگان هستند كه شرح وظايف آنها صرفا مربوط به دانش مديريت استراتژيك است - و به احتمال زياد وظيفه آنها در اين زمينه تا حدودي به يك فعاليت دانشگاهي بر ميگردد. اما اكثر افراد مي خواهند مجريان استراتژي شوند(يا واقعا مجريان استراتژي هستند) و در نتيجه نياز دارند كه موقعيت هاي استراتژيك را سازماندهي و ارزيابي نمايند - اين كتاب براي اين دسته از افراد تهيه شده است.

هر كتابي، هرچند هم كه كاربردي و خلاصه باشد، نياز به يك ساختار دارد. با توجه به اين موضوع، اين كتاب داراي سه بخش اصلي است: ابتدا ما توضيحي عمومي در مورد واژه استراتژي و فرآيند مديريت استراتژيك ارائه مي نماييم تا مطمئن شويم كه همه خوانندگان از نقطه يكساني شروع به مطالعه اين موضوع خواهند كرد. در بخش دوم ما چهارچوب هاي مرجع براي تفكر استراتژيك، چگونگي ارتباطات دروني بين آنها و ارتباط آنها با مديريت استراتژيك را بيان مي كنيم. پس از اين دو بخش پايه اي، بخش سوم با آن دسته از مفاهيم مديريتي كه در زمينه استراتژي بكار گرفته شده اند، سروكار دارد؛ مفاهيمي كه تعدادي از ايده هاي اصلي را از چهارچوب هاي مرجع اتخاذ كرده و آنها را به شيوه اي عمل گرا يكپارچه نموده اند. اين بخش ارتباط عملي زيادي با موضوع حاضر دارد: مثال هاي غير واقعي و واقعي بيشماري كه بعضي از آنها كمي تغيير داده شده اند، در سراسر اين بخش مورد استفاده قرار مي گيرند تا چهارچوب هاي مرجع و مفاهيم مديريتي ارائه شده را تشريح نمايند.

كليدواژهاستراتژي ؛ برنامه ريزي ؛ مديريت استراتژيك
قيمت

120،000 ريال

درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي كتاب

مشخصات كتاب‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت»، اين اطلاعات را در سطح وسيع منتشر كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.