راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نظر

نظر : «اين خيلي خوب است اجتناب از كارهاي اضافي و نادرست در يك سازمان باعث كندي كارها اتلاف وقت و انرژي اس»

عنوان پياماين خيلي خوب است اجتناب از كارهاي اضافي و نادرست در يك سازمان باعث كندي كارها اتلاف وقت و انرژي اس
متن پيام

اين خيلي خوب است اجتناب از كارهاي اضافي و نادرست در يك سازمان ،باعث كندي كارها ،اتلاف وقت و انرژي است. بنابراين يكي از بهترين استراتژيها مشخص كردن اعمال اضافي است. كه برداشتن آنها موثرترين را ايجاد تغيير در سازمان و استراتژي سازمان مي باشد.

آدرس صفحه/olib/779477216.aspx
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.