راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
كتاب

كتاب : «استانداردهاي ايزو 10006 و ايزو 10007»

عنوان فارسياستانداردهاي ايزو 10006 و ايزو 10007
زيرعنوان فارسيسيستم هاي مديريت كيفيت، راهنمايي هايي براي مديريت كيفيت در پروژه ها و پيكره بندي
زبانفارسي
مترجممهندس رضا ضيايي، مهندس محمد هوشيار
ويراستاربهاره باقري كيان
سال انتشار1387
ناشرفصلنامه مديريت پروژه
محل نشرتهران
تعداد صفحه135
شابك9-81-5586-964
فهرست مطالب

استاندارد ايزو 1006

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

اصطلاحات وتعاريف

سيستم هاي مديريت كيفيت در پروژه ها

مسووليت مديريت

مديريت منابع

كليات

اندازه گيري، تحليل وبهبود

استاندارد ايزو10007

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

اصطلاحات وتعاريف

مسووليت مديريت پيكره بندي

فراينده مديريت پيكره بندي

توضيح

استاندارد ISO-10006 با عنوان «راهنمايي هايي براي مديريت كيفيت در پروژه ها» اولين بار در سال 1997 منتشر گرديد. ويرايش دوم اين استاندارد در سال 2003 منتشر شده است كه توسط دو تن از كارشناسان ذي صلاح و علاقمند به فارسي ترجمه و با حمايت شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفت. استقبال اهالي مديريت پروژه از يك طرف و رسالت فصلنامه مديريت پروژه از طرف ديگر باعث شد تا چاپ دوم اين كتاب در دستور كار قرار گيرد و از آنجائيكه استاندارد ISO-10007 با عنوان «راهنمايي هايي براي مديريت پيكره بندي» يكي ديگر از استانداردهاي سازمان ISO ميباشد كه در حوزة پروژهها كاربرد دارد، ترجمه اين استاندارد نيز به كتاب افزوده شد. استاندارد ايزو 10006 يكي از مفيدترين و معتبرترين مراجع جهاني در مبحث مديريت كيفيت در پروژهها ميباشد كه آشنايي تمامي كارشناسان و دستاندركاران پروژهها با مفاهيم آن ضروري است. اين استاندارد با رويكردي فرآيندي و سيستمي، چهارچوب ساختار يافتهاي براي مديريت و كنترل كيفيت در پروژهها ارائه مينمايد كه هدف آن اطمينان از درك و برآوردهشدن اهداف تعيين شده در پروژه براي تمامي طرفهاي ذينفع ميباشد. اين استاندارد با ديدگاهي استراتژيك، لزوم رابطه سود بخش متقابل بين طرفهاي ذينفع در پروژه به منظور افزايش توانمنديها در ايجاد ارزش را بر مبناي تعادل منطقي در توزيع ريسكهاي پروژه مورد بحث قرارداده و با در نظر گرفتن خطمشي كيفيت سازمان مالك پروژه، راهنماييهاي لازم براي استقرار مديريت كيفيت در فرايندهاي پروژه را ارائه مينمايد. استاندارد ISO-10007 با تشريح سيستم مديريت پيكرهبندي محصول قصد دارد تا به سازمانها در ارتقاء كيفيت محصولاتشان كمك كند. اين استاندارد هم در حوزة پروژه و هم در حوزه عمليات كاربرد دارد. با توجه به ضرورت استقرار و ارتقاء نظام مديريت كيفيت در پروژهها و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيست ساله كشور و برنامههاي توسعه اقتصادي اجتماعي، فصلنامة مديريت پروژه ترجمه اين دو استاندارد را منتشر كرده است و بر اين باور است كه توجه به مفاهيم و رويكردهاي اين استانداردها، در تدوين نظام فني و اجرايي كشور امري ضروري است.

قيمت

30000

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب توسط يكي از اعضاي سايت درج شده است و مسئوليت صحت اطلاعات آن بر عهده سايت راهكار مديريت نيست.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. پروژه (Project)

  تعريف : كاري موقت داراي تاريخ شروع و پايان مشخص با اهداف و تخصيص منابع مشخص براي توليد محصول يا خدمتي منحصربفرد و متفاوت از ديگر وظايف سازمان.

 •  2. مديريت پروژه (Project Management)

  تعريف : شيوه‌هاي مديريت معطوف به مديريت پروژه‌ها شامل برنامه‌ريزي، پياده‌سازي و هماهنگي اغلب در يك مقياس زماني كوچك در كوتاه‌مدت.

 •  3. مهارت‌هاي مديريت (Management Skills)

  تعريف : تخصص يا توانايي در انجام كارهاي مربوط به مديريت.

  شرح : براي اينكه مديران در انجام وظايف مديريت و ايفاي نقش‌هاي مديريتي موفق باشند بايد داراي برخي مهارت‌هاي مديريتي باشند. رابرت كتز، استاد دانشگاه و مدير، مهارت‌هاي مديريتي را در قالب سه دسته تقسيم‌بندي كرد....

 •  4. مهندسي صنايع (Industrial Engineering)

  تعريف : مهندسي صنايع عبارتست از طراحي، بهبود و استقرار سيستم‌هاي مركب از انسان، مواد، اطلاعات، تجهيزات و انرژي. مهندسي صنايع با دستيابي به دانش و مهارت تخصصي در علوم رياضي، فيزيكي و اجتماعي به همراه اصول و رو....

  شرح : مهندسي صنايع عنوان يك رشته تحصيلي در دانشگاه‌‌ها است. ممكن است عناوين ديگري براي اين رشته به كار رود كه از آن جمله مي‌توان به مهندسي سيستم و مديريت صنعتي اشاره كرد. مهندسي صنايع مجموعه‌اي از مفاهيم، ر....

 •  5. مهندسي صنايع در ايران (Industrial Engineering in Iran)

  شرح : در اين بخش اطلاعاتي درباره رشته مهندسي صنايع در دانشگاههاي ايران ارائه مي‌شود. اين اطلاعات عبارتند از: - دانشكده‌هايي كه رشته مهندسي صنايع در آنها تدريس مي‌شود - مقاطع مختلف رشته مهندسي صنايع - گرا....

 •  1. مديريت پروژه: تعريف، تاريخچه، كاركرد، استاندارد و حوزه ها هستي |1389 [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به موضوع مديريت پروژه مي پردازد. ابتدا پروژه تعريف مي شود. سپس مديريت پروژه و اجزاي آن شرح داده مي شوند. در ادامه كاركرد و نقش مديريت پروژه مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن استانداردهاي مطرح براي مديريت پروژه و حوزه هاي موضوعي آن شرح داده مي شوند.

  كليدواژه : مديريت پروژه ؛ پروژه ؛ كنترل پروژه ؛ برنامه ريزي پروژه

 

 

ابتداي صفحه
معرفي كتاب

مشخصات كتاب‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت»، اين اطلاعات را در سطح وسيع منتشر كند

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.