راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
ديدگاه

ديدگاه : «راهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري»

عنوان دیدگاهراهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري
نویسندهنقي زاده، غفور
فرستندهنقي زاده، غفور
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

راهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري

نویسنده:نقي زاده، غفور

به لحاظ اهميت فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و تأثير مستقيم اجراي اين قانون در زندگي روزمره كاركنان دولت ضرورت دارد كه با دقت و ظرافت پيامدهاي اجراي هر بند را بررسي و تجزيه و تحليل نمود چرا كه پيامدهاي اجراي هر بند ميتواند تأثير بسزاي در نظام اداري كشور و سطح زندگي كارمندان داشته باشد و تصميمات منطقي و راهكارهاي علمي ما را در رسيدن به هدف ياري مي كنند. از اين رو كارشناسان و صاحبنظران و مسئولين محترم بايستي تمام توان و ظرفيتها را جهت بهبود اين موضوع بكار گيرند از آنجا يكي از مهمترين و اصلي ترين اهداف قانون فوق الذكر عدالت در پرداخت است در اين مطلب راهكارهايي براي بهبود فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مطرح مي شود. اميد است كه در زمينه حقوق و مزايا و عدالت در پرداخت الگويي مناسب براي ساير نظامهاي اداري كشور باشيم:

 

 

 

1- برای اعمال حق ایثارگری در جدول شماره 4 بخشنامه فوق الذکر حداقل مدت قابل احتساب رزمندگی 3ماه خدمت در جبهه می باشد و برای کسانی که 3 ماه و یا 6 ماه خدمت نموده اند هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو نفر در یک سطح قرار می گیرند و از همان امتیاز 400 برخوردار می شوند و کسانی که 2 ماه و 29 روز یا کمتر در جبهه خدمت نموده اند از این امتیاز محروم می شوند به عبارتی بهتر برای کسانی که 3 ماه و 1 روز خدمت در جبهه نموده اند با کسانی که 6 ماه خدمت نموده اند هیچ تفاوتی وجود ندارد0

 

راهکار: برای بهتر نمودن شرایط و برخورد با این موضوع و رعایت عدالت، بهتر است که امتیاز ایثارگری (جبهه) بر اساس محاسبه امتیاز بر مبنای 360 روز به نسبت مدت محاسبه شود و هر کس به نسبت تعداد ماه یا روز که در جبهه خدمت نموده است امتیاز ایشان محاسبه و برقرار شود برای مثال کسی که 2ماه در جبهه خدمت نموده است به نسبت امتیاز ایشان محاسبه شود و امتیازات بر اساس هر سال تعیین شوند ( ×X) و یا ( ×X) مانند امتیاز منطقه جنگی برای هر سال امتیازی در نظر گرفته شود0

نتیجه : با اتخاذ چنین ترتیبی کسی که 10 روز در جبهه خدمت نموده است و کسی دیگر 2 سال هر كدام به اندازه حق خود از این امتیاز بهره مند می شوند، در حال حاضر کسانی که کمتر از 3ماه خدمت در جبهه دارند از این امتیاز محروم هستند0

2- در قسمت تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی کارکنان در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند که این کارشناسان می بایستی 12 سال دوره انتظار را بگذرانند تا به رتبه ارشد ارتقاء یابند در صورتی که کارکنانی که بیش از چند سال سابقه خدمت دارند تا پایان سال87 موفق به کسب عنوان رتبه ارشد نگردیده اند نیز مشمول این بند می شوند در صورتی که در نظام قانون قبلی بعد از یکسال افراد به رتبه ارشد نائل می شدند و این یک تفاوت و اختلاف آشکار است که یک کارمند در 1 سال موفق به کسب رتبه ارشد شده است و یک کارمند دیگر می بایستی 6 سال دوره انتظار را سپری کند تا به رتبه پایه و 12 سال را سپری کند تا به رتبه ارشد ارتقاء یابند0 اکنون کارکنانی با پایه خدمتی همسان وجود دارند که یکی در رتبه مقدماتی و دیکری در رتبه ارشد قرار گرفته است0

راهکار : می توان ترتیبی اتخاذ نمود و محدودیت سنواتی را برای کسب و ارتقاء به رتبه ارشد حذف نمود و یا از طریق امتیازات اکتسابی کارکنان با توجه به ساعات آموزش و مدرك تحصيلي و ارزشیابی و... در گزینش افراد برای ارتقاء رتبه جایگزین نمود0

نتیجه: با رعایت این بند و اتخاذ ترتیبی می توان کارکنان را تشویق به گذراندن ساعت آموزش و بالا بردن سطح علمی نمود و نهایتاً به امیدواری و تلاش کارکنان برای زودتر رسیدن به رتبه ارشد و بالا بردن بهره وری سازمان می انجامد0

3- در تبصره3 بند6 دستورالعمل قید شده ست که امتیاز حق شاغل نباید بیش از 75% حق شغل باشد که  درجای خود درست و بجا میباشد0 برای مثال برخی موارد با اجرای این بند کارکنان رسمی با مدرک فوق لیسانس و حداکثر حقوق متعلقه 000/5600ریال به خاطر اجرای این بند 240 امتیاز نادیده گرفته می شود در واقع می توان گفت 580 ساعت آموزش این کارمند و کارمندانی که چنین وضعیتی دارند نادیده گرفته شده است و یا این شخص با مدرک لیسانس نیز می توانست همین حقوق را دریافت نماید تا به جای اینکه برود با سختی مدرک فوق لیسانس  تحصيل نماید0 نهایتاً در مقایسه با دیگر کارکنان همتراز یا پایین تر حقوق آنها اختلافی حداقل 000/1000 ریالی دارد0

راهکار: برای بهتر نمودن این وضعیت می توان این تبصره محدودیت 75% را حذف نمود و یا این محدودیت را برای کارکنانی در نظر گرفت که حداقل 000/7000 ریال حقوق دریافت می نمایند و به جای محدودیت درصدی محدودیت ریالی منظور نمود0

نتیجه: با اجرای این راهکار کارکنانی که حقوق بالاتر دریافت می کنند حقوقشان تجاوز نمی کند و کارکنانی که حقوق پایین تر دارند حقوقشان در وضعیت مطلوب تر قرار می گیرد0

4- با توجه به اینکه کارکنانی هستند که در سال87 امتیاز فوق العاده بازرسی داشته اند و این آیتم در سال88 با اجرای قانون جدید حذف می شود، اما بر خلاف آنچه که در بند(ب) فصل دوم دستورالعمل که افزایش حقوق برای افراد متأهل
 000/1000 ریال و مجرد 000/600 ریال می باشد0  حقوق اين دسته از كاركنان افزايش نيافته است چون رقم فوق العاده بازرسی در قالب تفاوت تطبیق منعکس نمی شود (محاسبه نمی شود) حقوق این افراد در عمل نسبت به حقوق سال87 کمتر از 000/1000 ریال افزایش می یابد و يا بعضاً 300.000 ريال افزايش يافته است0

راهکار: پیشنهاد می شود که این آیتم را مانند فوق العاده ویژه و فوق العاده مخصوص در تفاوت تطبیق محاسبه شود یا به صورت اقلام ثابت به همراه فوق العاده ها (ویژه + مخصوص + بازرسی) در سال88 در اصلاحیه قانون جدید منعکس شود و به تدریج تفاوت تطبیق صفر شود0

5- از آنجا که کارشناسان پیمانی در سال87 از امتیاز فوق العاده مخصوص و ویژه برخوردار بوده اند و با تطبیق با قانون جدید این فوق العاده ها به عنوان تفاوت تطبیق آمده اند ولی هنوز کارکنانی هستند که موفق به کسب امتیازات فوق االعاده ها
 نشده اند و از طرفی این فوق العاده ها در سال88 حذف شده اند و همچنین کارکنانی جدیدالاستخدام که سال87 و یا 88 استخدام شده اند از امتیاز فوق العاده ها محروم شده اند که برای مثال حقوق دو کارشناس در یک اداره تفاوت قابل ملاحظه ای دارد که یک نفر کارشناس 000/6300ریال حقوق دریافت می دارد و دیگری 000/3700ریال که ناشی از همان
فوق العاده هاست که در سال87 کسب نموده اند برای دسته دوم در سال87 موفق به کسب فوق العاده ها نشده اند0 اختلاف حقوق در تفاوت تطبیق نمایان است0

راهکار: می توان در قانون جدید در اصلاحیه اقلام و آیتم های ثابتی اجراء نمود به این شرح که همان فوق العاده ها را در سال88 اجراء نمایند و از تفاوت تطبیق کسر نمایند0 چرا که کارکنان پیمانی یا رسمی تقاوت تطبیقی بالغ بر 000/1900 ریال دارند که با توجه به اینکه با کسب امتیازات تفاوت تطبیق کسر می شود ولی در عمل تا سالیان سال این تفاوت تطبیق به صفر
نمی رسد چون برای امتیاز آموزش نیز حداکثر 500 امتیاز منظور شده است که این امتیاز آموزشی در مقایسه با رقم تفاوت تطبیق بسیار کوچک و ناچیز می باشد هر چند که کارکنانی نزدیک به سقف امتیاز آموزش امتیازاتی کسب نموده اند0

نتیجه: با اجرای ترتیبی مناسب تفاوت حقوق به حداقل می رسد و گارکنان در حد یکسانی قرار می گیرند به طرز یکسانی با کارمند برخورد شده است و نهایتاً رضایتمندی و بهره وری را افزایش می دهد0

6- امتیاز فوق العاده مخصوص که فقط برای کارشناسان پیمانی می باشد ولی در یک سازمان دو کارشناس یکی پیمانی و دیگری رسمی که اینجا نیز کارمند پیمانی به دلیل داشتن فوق العاده مخصوص در سال87  ، در سال88 در تفاوت تطبیق حقوق بالاتری نسبت به کارمند رسمی دریافت می دارد0

راهکار: ترتیبی اتخاذ شود که نحوه محاسبات و دادن امتیازات برای تمام کارکنان اعم از رسمی و پیمانی یکسان شود0 در اصلاحیه 88 برای کارکنان رسمی نیز امتیاز فوق العاده مخصوص اعمال شود0

نتيجه:  با اجراي اين راهكار كاركنان رسمي و پيماني از دريافتي يكساني برخوردار خواهند شد0

7- از آنجا که طبقه شغلی افراد بر اساس گروه تعیین می شود کسانی هستند که 3 سال یا 4 سال دوره انتظار را سپري نموده اند در سال88 مستحق ارتقاء به یک گروه بالاتر هستند0 ولی در سال88 با تغییر قانون این افراد در مقایسه با دیگر کارکنان محروم شده اند به طوری که از مجموع چندین مورد مشابه تعجیل در گروه و... این افراد موفق به ارتقاء گروه نشده اند و در جمع حقوق دریافتی اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده می شود0

راهکار: برای رفع این موضوع پیشنهاد می شود در سال88 (موعد مقرر برای دریافت گروه) ترتیبی اتخاذ شود که افراد به جای گروه به یک طبقه بالاتر ارتقاء پیدا کنند که در امتیاز حق شغل مؤثر است0

نتيجه : با اجراي اين بند كاركنان در تلاش براي ارتقاء به گروه بالاتر هستند كه موجب افزايش بهره وري سازمان مي شود0

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. دوره دو روزه آشنايي با قانون كارپنجشنبه و جمعه 10 و 11 اسفند 1396، از ساعت 8:30 تا 16:30 ____________________________________ تاريخ هاي قبلي برگزار شده: پنجشنبه و جمعه 27 و 28 مهر 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 29 و 30 تير 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 14 و 15 ارديبهشت 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 9 و 10 دي 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 13 و 14 آبان 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 31 تير و 1 مرداد 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 9 و 10 ارديبهشت 1395، از ساعت 8 تا 17 جمعه 14 اسفند 1394، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه 17 دي 1394، از ساعت 8 تا 17 جمعه 15 آبان 1394، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه 29 مرداد 1394، از 8 تا 17 پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394، از 8 تا 17 پنجشنبه 14 اسفند 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 18 دي 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 1 آبان 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 6 شهريور 1393، از 8 تا 17:30 پنجشنبه 8 اسفند 1392، از 14 تا 18 بعد از ظهر پنجشنبه 15 اسفند 1392، از 14 تا 18 بعد از ظهر ____________________________________
 •  1. 

  عالي

 •  2. 

  با تشكر از راهكارهاي پيشنهادي

  من به عنوان يكي از كارمنداني كه از بابت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در پرداخت حقو قش ناعدالتي شده است پيشنهاد مي كنم اين راهكارها را به جهت عملي شدن به گوش مسئولين ذيربط كه هدفشان اجراي عدالت در پرداخت حقوق كاركنان بوده برسانيد تا هرچه زودتر رسيدگي و ترتيب اثر نمايند.

 •  3. 

  راهكارهاي جالبي نوشتيد فقط به شرطي كه ترتيب اثر داده شود . من استخدامي سال 86 مي باشم به دليل اينكه مدارك لازم جهت برقراري فوق العاده ويژه را با كمي تاخير(15 روز )نسبت به بقيه همكارانم فرستادم از اين فوق الده محروم شدم چراكه مصادف شد با اجراي قانون خدمات كشوري آيا عادلانه هست دونفر همزمان و بايك مدرك استخدام شوند و يكي رتبه مقدماتي و ديگري رتبه ارشد بگيرد ؟ برخي ناراحت اين جريان نيستند چون خودشان با هزار دوز و كلك مدرك گرفته اند و از اينترنت مقاله استخراج كرده اند و دوره هاي چند صد ساعتي براي خودشان دست و پا كرده اند و دعا مي كنند كه همچنان رتبه شان حفظ شود در عوض منيكه با دسترنج خود دوره اموزشي طي كرده ام و مقاله ترجمه كرده ام و منتظر دريافت مدارك طي دوره بوده ام از اين حق محروم مانده ام ! كدام عقل سليمي مي تواند اين را قبول كند كه اين فوق العاده با اين شرايط با تبعيض فاحش براي عده بخصوصي پرداخت گردد .لطفا اين مطلب را به گوش مسئولين امر برسانيد تا چاره اي براي كارمنداني كه قبل از اجراي اين قانون استخدام شده اند بينديشند .

 •  4. 

  سلام خلاصه عرض ميكنم مشكل اين تفاوت تطبيق هاي ورودي 88 مشخص نشد چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 •  5. 

  سلام.اين مشكلات براي استخدامي هاي فوق ليسانس 89 خود را بد جور نشان مي دهد. ايا حقوق 350000 تومان براي يك فوق ليسانس صحيح است.

 •  6. 

  سلام

  با تشكر از نظرات خوب جنابعالي

  دراعمال حق ايثارگري والدين شهداء شاغل دردستگاههاي دولتي لحاظ نگرديده اندكه حق اينجانب درمقايسه با ساير ايثارگران عزيز بدليل كوتاهي قانونگذار تضعيف گرديده كه اميد است مسئولين محترم نسبت به احقاق حق اينجانب وساير والدين شهداي عزيز اقدام نمايند.

 •  7. 

  افسوس گويا دستور العمل هاي اجرايي قانون مديريت خبري نيست استخداميهاي جديد هم گويا در اين قانون جايگاهي نداردن خودتون با حقوق 5 ميليون ما بيچاره ها با ليسلنس و فوق ليسانس 350 هزار تومان ميگيريم گناه ما فقط استخدامي جديد در سال 87 و 88 هستيم اي چرخ گردون .....

 •  8. 

  بي عدالتي در پرداخت حقوق

 •  9. 

  باسلام راهكارهاي بسيار خوبي ارائه داديد در پرداخت حقوق كارمندان رسمي كه بيشتر از پيماني خدمت كرده اند واقعاًبي عدالتي شده است كه از كارمند پيماني كمتر حقوق مي گيرند چرا

 •  10. 

  با سلام راهكارهي خوبي بود بده هم جزو هموناييم كه نه فوق لعاده مخصوص گرفتن نه ارتقا مسير شغلي تازه سال 86 استخدام شدم كه با احتساب دوران خدمت و طرح لايحه خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير سوابق 8 سال نيم خدمت دارم ولي حقوقم تازه با احتساب تاهل و اولاد و سختي شرايط دويست هزار تومان با همكار تازه استخدام شده و هم رده خود از لحاظ سنوات تفاوت حقوق دارم بايد بگم واقعا قانون خدمات كشوري معركه است عجب نمايندگاني داريم ....اقاي فروزنده هم كه همش وعده وعيد ميده

 •  11. 

  فوق العاده بود .تبريك ميگم به نويسنده اين مقاله كه چقدر كارشناسانه و مدون چنين گزارش كامل و جامعي را با ارائه راهكار عرضه نموده اند.

  دست مريضاد

 •  12. 

  جالب است اما اين را هم در نظر داشته باشيد كه ويژه وجذب در سالهاي اخير 75 به اين طرف اجرا گرديده ومبنا را سال 60 در نظر بگيريم حداقال 15 سال سابقه كار موثر داشته اما شاغلي هم كه با سابقه كمتر مشومل گرديده مخصوصا در سطح خبره حداقل 650 تا 1050امتياز داشته كه اين سطح امتياز با حداقال 10 سال سالقه به دست امده بنابراين در 10 سال اينده براي استخدامي 88 با كسب اين امتيازات يقينا مجددا احيا خواهد شد ضمن اينكه فوق العاده مخصوص وجذب در قانون خ ك لحاظ گرديده بنابراين وجود چنين مغايرتهايي فعلا طبيعي است البته در سال اخر اجرا وقطع انها در 88 عده اي بدون تناسب وكمك به انها با دادن امتياز به ارشديت ارتقا پيدا كردند كه قابل بررسي ميباشد

 •  13. 

  گفتن حقيقت هميشه سخت است و براي عده اي غير قابل تحمل‘ اما ما داريم بر اساس قانون اساسي همه با هم برابرند و بايد از مساوات اسلامي برخوردار شوند ايين دوست ما در نظراتشون مثال سال 60 داده اند كه جاي تاسف دارد الان سال 91 است و نرخ تورم سال 60 با سال 91 برايري نمي كند در ضمن در سال 60 همه حقوقشان برابر بود و دو كارشناس با شرح وظايف يكسان بدور از انصاف است حقوق يكي 300 هزار تومان از ديگري كمتر باشد. اگر كمي وجدان و خدا و انصاف را در نظر بگيرم بياد اين جمله انساني مي افتيم ‌‌(آنچه را براي خود مي پنداريد براي ديگران بپنداريد) نويسنده هر مطلب علمي مهم نيست چه كسي باشد اما مهم ان است همواره براي هر كاري خدا را در نظر داشته باشيم همه مانند تو اجاره مي دهند وام دارن قسط دارند و كمك به خانواده و شايد درمان كه تو بي خبري! مطمئن با ش با افزايش يا كاهش حقوق يك نفر هيچ سود و ضرري به كس ديگري نمي رسد اما احساس انسانيت و انسان دوستي و نداي دروني هر انسان. آزاده اي هميشه بدنبال خوب بودن و تفكر خوب و مثبت است همانطور كه ديديم هيچ كس براي هميشه مدير نمي ماند و هر چه ما مي كشيم از اعتماد است از اعتماد ولي چه خوب است انسان همواره به كسي كه به او اعتماد مي كند حس انسان دوستي به او دست بدهد خدايا چنان كن سر انجام كار تو راضي باشي ما رستگار

 •  14. 

  راهكارهاي منطقي و كارشناسانه بود درود خدا بر شما

 •  15. 

  من 2 ماه 25 روز جبهه داوطلبانه دارم هيچ امتياز ايثار گري به من تعلق نمي گيرد وافعا اين انصاف است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 •  16. 

  خوب

 •  17. 

  موضوع تفاوت تطبيق استخدام 88 چطور شد؟ ديوان عدالت اداري كه رأي مثبت براي افزايش آن داد اما يه دستگاه مثل سازمان بهزيستي هنوز تو يه استعلام از معاونت توسعه براي اجراي اون مونده. واقعا كه!!!! همه دستگاهها چند ساله دارند اجرا ميكنند من نميدونم چرا بهزيستي هنوز عقبه!!!!!!!

 •  18. 

  من يك فرهنگي با مدرك فوق ليسانس با 20 سال سابقه هستم ومدرك فوق ليسانس را در سال 1388 گرفتم و جون سال88 قانون خدمات كشوري اجرا شده بود هم طرازي هيئت علني حذف شده بود وهمكارقبل از 88 فوق ليسانس داشتند مبلغ هم طرازي ميگرفتند كه با اجراي اين قانون اين مبلغ در تفاوت تطبيق قرار گرفت الان من ازيك همكار ديگركه همسابقه و هم رتبه وهم طبقه هستيم 250000(دويست و پنجاه هزار تومان)كمتر ميگيرم فقط به دليل اينكه من 88 مدرك گرفتم و او 86 مدرك گرفته

 •  19. 

  مقاله خيلي جالب و كارشناسانه اي بود متشكرم

 •  20. 

  عالي بود

 •  21. 

  با سلام

  مقاله جالبي بود. بخاطر اجراي ق خدمات كشوري در سال 87 به ما اجحاف زيادي شده و اختلاف حقوق اينجانب با همكار همطراز و هم رشته ام كه قبل از 85 استخدام شده بسيار زياد است.

 •  22. 

  متشكرم ، مطالب بجا و دقيقي بود. اگر مسئولين نقايص قانون خدمات كشوري را بر طرف مي كردند بي عدالتي كه شامل ما كارمندان استخدامي 87 به بعد شده بر طرف مي شد.

 •  23. 

  مطالب خوب وقابل توجهي بود

 •  24. 

  جالبه اين قانون براي ايجاد عدالت تبيين شده اما سراسر بي عدالتي است.متاسفم كه چه نخبه هايي رو ميفرستيم مجلس.

 •  25. 

  با سلام و احترام

  من نميدانم كه چرا همه جا صحبت از كارشناس است ما در زماني مدرك كارداني علوم آزمايشگاهي گرفتيم كه رتبه در كنكور سراسري 3500 ذاشتيم و تازه همين الان با يك كارشناس علوم آزمايشگاهي و يا حتي كارشناسان مرتبت مثل ميكرو دو سال تفاوت تحصيلي داريم در حالي كه تفاوت حقوقي مابا يك كارشناس رسمي 300000هزار تومان است و با يك كارشناس پيماني كه حالا تازه رسمي هم شده ولي كماكان حق پيماني در حكمش تحت عنوان تفاوت تطبيق باقي مانده 490000هزار تومان تفاوت داريم ولي يك كارشناس با كارشناس ارشد كه دوسال تفاوت تحصيلي دارند 60000تومان است من نميدانم اين عدالت كجاست و اين چه قانوني است كه اين همه بي عدالتي را شامل ميشود ميبيند و لي اهميت نميدهد تازه اينكه يك كاردان علوم آزمايشگاه فقط تا رتبه ارشد ميتواند ارتقا يابد ولي كارشناس تا رتبه عالي اجازه ارتقا دارد دستتان درد نكند با اين قوانين ناعادلانه اگر مدرك كارداني ارزش ندارد از سيستم آموزشي كلا حذفش كنيد كه خيال هم راحت شود اگر هم اين مدرك دانشگاهي است چرا ما را با ديپلمه ها مي سنجيد تو را به خدا كسي فرياد ما رابشنود و جواب دهد

 •  26. 

  با سلام ازمطالب شما ،سوالي از شما دارم لطفا پاسخ دهيد

  من از كاركنان برق منطقه اي هستم ،با توجه به اينكه قانون خدمات كشوري قرار بوده از تاريخ 1/1/88اجرا شود ولي عملا و رسما وبا توجه به صدور احكام جديد از ابتداي سال 92 مشخص شده اجراي اين قانون چهارسال به تعويق افتاده

  است.حال بااين توضيح آيا اجراي الزامات خدمات كشوري از سال 88 صحيح است در حالي كه معوقات حقوقي ناشي از اجراي قانون خدمات كشوري هم از ابتداي سال 92 به ما پرداخت شد؟

 •  27. 

  با سلام پاسخ به نظر 26 (كارمند برق منطقه اي):

  بر اساس قانون مديريت و بخشنامه اجرايي آن از ايتداي 88 بايد اعمال و مابه التفاوت پرداخت شود به ديوان عدالت اداري دادخواست ارايه كنيد و احكام چند دستگاه ديگر پيوست كنيد

 •  28. 

  ايا نمي شه به ديوان عدالت اداري شكايت كرد ؟كسي مياد با هم وكيل بگيريم در مورد اين بند قانون شكايت كنيم ؟ايميل من براي كسانيكه حاضرن بيان با هم وكيل بگيريم somayehasadi.88@gmail.com

 •  29. 

  ممنون از زحمتي كه كشيديد، بسيار روشنگرانه بود.

 •  30. 

  سلام مطالب خوب بود ولي من پاسخ سوا خور را نيافتم بنده در سال 92 با مدرك فوق ليسانس وارد اداره اي شده ام بصورت پيماني دوره هاي متعدد را در زي يك سال گذرانده ام ولي امتياز دوره آموزشي چون حقوقم به سقف رسيده است اعمال نمي شود چه راهكاري داريد ؟ ممنون خواهم بود اگر راهنمايي فرمائيد./

 •  31. 

  پاسخ 30

  با سلام اين متن صريح دستور العمل اجرايي است شما جنانچه 1000 ساعت اموزش گذرانده ايد 500 امتياز براي شما لحاظ مي شود و اين سقف امتياز اموزشي است. اما بنظر مي رسد محدوديت شما ناشي از تبصره اي است كه امتياز حق شاغل نبايد از ميزان75 در صد حق شغل تجاوز نمايد است. لذا نگران نباشيد در سنوات بعد بع علت افزايش سلانه حقوق و بالارفت حق شاغل حقوق شما بالا خواهد رفت و همچنين اموزشها تا 1000 سساعت اعمال خواهد شد و همچنين در سنوات آتي به رتبه پايه و ارشد نائل خواهيد شد و به مرور از اين سقف محدوديت حق شاغل خواهيد گذشت. موفق باشيد توكل به خدا داشته باشيد

 •  32. 

  من دو ماه و شانزده روز جبهه دارم هيچ امتيازي براي من تعلق نگرفته در صورتيكه علت برگشت من از جبهه مجروحيتم بوده است

 •  33. 

  سلام خدابيامرزه پدرومادركسي راكه ازحق رزمندگان دفاع كرده اينجانب ولي اله رخيمي كارمند دامپزشكي فارس بعنوان تكنسين بامدرك ديپلم هم زمان دانش آموزي اموزش ديدم وهم ضمن خدمت وسه ماه هم حضورداوطلبانه جبهه دارم جبهه ام كه اصلا لحاظ نشده بايدكارشناس باشم كمك كارشناس درحكم كارگزيني زده شده حقوقم به هيچ عنوان قابل مقايسه باهم رديف هاي خودم چه درسازمان مربوطه چه جاي ديگه نيست تبعيض تا كي چه فرقي هست بين كسي كه يگ روزجبهه بوده ياساليان سال كسي هم پيش مابودشب اول شهيدشدمانميگيم به اندازه سالهابدهند ولي همان سه ماه هم امتياز دارداگه سه ماه مالحاظ شده بود چه بسا دانشگاه هم قبول شده بوديم

 •  34. 

  آيا همچنان كسي براي پاسخگويي هست من سئوالم را مطرح كنم

 •  35. 

  با سلام سوال را مطرح كنيد در حد توان پاسخ گو هستيم

 •  36. 

  راهكارهاي خوبي بوداگر عملي شود...

 •  37. 

  عالي

 •  38. 

  باسلام بنده كارمند دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوي هستم قبل ازنظام هماهنگ گروه 13بودم رزمنده جانباز مسئول امور دفتري باحدود تقريبي20سال بعداز نظام هماهنگ ارشدباطبقه 9 شدم متاسفانه بعداز دوسال شدم پايه باطبقه 9 متاسفانه مانده ام چطوري اگر هم تنزل گروه داشته باشم حداقل پايه باطبقه 16باشم نه 9اياكسي هست مرا راهنمايي كند باسازمان خودمان ايميل زدم ولي جوابم راندادنند خواهشمندم جوابم روبدهيد ممنونم

 •  39. 

  لطفا بصورت جدي پيگيري كنيد تا تبعيض از بين بود

 

 

ابتداي صفحه
بيان ديدگاه

ديدگاه ها (برداشت ها، تفسيرها، ايده، تحليل، بحث يا نقد) و نظرات شخصي خود يا ديگران كه مرتبط با موضوعات سايت مي باشند را در سايت راهكار مديريت منتشر كنيد و كاربران سايت را از آن ديدگاه ها آگاه سازيد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.